Uutiset

Länsimetron asemien ja ratalinjan rakennusurakat ovat päättyneet

Jäljellä olevat työt on aikataulutettu siten, että Länsimetro Oy voi luovuttaa Matinkylä–Kivenlahti-osuuden Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle syksyllä 2022. Samalla päättyy Suomen suurin infra-, talotekniikka- ja automaatioprojekti. HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta.

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentaminen ja testaaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että viiden metroaseman (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Kivenlahti ja Espoonlahti) ja ratalinjan rakennusurakat päättyivät perjantaina 13.5.2022. Sammalvuoren metrovarikon rakennusurakka päättyi jo vuonna 2020. Huhtikuussa tehtiin viimeiset matkustajaturvallisuuden varmistavien järjestelmien testaukset ja toukokuussa viimeiset viranomaishyväksynnät.

Kivenlahden, Espoonlahden, Soukan, Kaitaan ja Finnoon metroasemien sekä ratalinjan rakennusurakat päättyivät perjantaina 13.5.2022.

Koko hankkeen aikana eri urakoissa on perehdytetty noin 30 000 henkilöä. Henkilötyövuosia kertyi noin 2 100. Suurimmillaan työmaavahvuus oli marraskuussa 2019, jolloin työmailla työskenteli 1 174 henkilöä. Yrityksiä eri urakoissa oli 905 kappaletta.

Finnoon metroaseman rakennusurakan toteutti GRK Infra Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä, Kaitaan YIT Suomi Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä, Soukan YIT Suomi Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä, Espoonlahden SRV Rakennus Oy ja Kivenlahden Skanska Infra Oy. Ratalinjan urakan toteutti GRK Infra Oy. Varikon louhinta ja rakennusurakan toteutti työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy ja Aro-Systems Oy).

Tarkastusraiteen ja junien yösäilön muutostyöt käynnissä Matinkylän aseman länsipuolella

– Rakennamme yhtä maailman turvallisimmista metroista. Jäljellä olevat työt on aikataulutettu niin, että voimme alkusyksystä 2022 luovuttaa osuuden liikenneoperaattori Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle. Samalla päättyy Suomen suurin infra-, talotekniikka- ja automaatioprojekti, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Toukokuussa 9.5.2022 käynnistyivät metron nykyisen läntisen pääteaseman Matinkylän länsipuolella olevan tarkastusraiteen ja junien yösäilön muutostyöt. Metroliikenteen jatkuessa Matinkylästä Kivenlahteen kyseisen tilan käyttö metrojunien huolto- ja säilytysalueena päättyy, ja alue tulee olemaan metroliikenteen käytössä. Työt kestävät 20.7.2022 saakka. Muutostöiden jälkeen syksyllä Länsimetro Oy luovuttaa MatinkyläKivenlahti-osuuden metroasemien, ratalinjan ja varikon lopullisen hallinnan liikennettä operoivalle Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle.

Lisäksi Länsimetro Oy rakennuttaa Kivenlahden liityntäpysäköintilaitosta, joka valmistuu vuoden 2023 alkupuolella. Pysäköintilaitoksen rakentaminen alkoi marraskuussa 2021.

Matkustajille uusi rataosuus tuo suoran metroyhteyden Kivenlahteen asti. Uusia metroasemia ovat Finnoon, Kaitaan, Soukan, Espoonlahden ja Kivenlahden metroasemat. Matkustajaliikenteen käytössä olevan rataosuuden pituus on 7 kilometriä. Lisäksi Sammalvuoressa on maanlainen metrovarikko. HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta Matinkylä–Kivenlahti-osuudella.

Lisätietoja
Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi, etunimi.sukunimi@lansimetro.fi
Länsimetro Oy:n viestintäpäällikkö Marianne Partanen, etunimi.sukunimi@lansimetro.fi

Kooste hallituksen kokouksesta 27.4.2022

Hallitus käsitteli ja hyväksyi Länsimetron tilinpäätöksen vuodelta 2021 tilintarkastajan esittelyn pohjalta ja päätti yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

Hallituksessa käsiteltiin Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL liikelaitoksen välistä tulevaa yhteistyösopimusta, jonka mukaisesti Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy tulee jatkossa tuottamaan huolto-, kunnossapito- ja ylläpitopalveluita myös länsimetron jatkeelle Matinkylästä Kivenlahteen. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa allekirjoittamaan sopimuksen.

Projektijohtaja esitteli rakennusprojektin Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsauksen. Rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liikenteen osuudella arvioidaan voivan alkaa vuoden 2023 aikana kun myös HKL:n ja HSL:n valmistelevat työt on tehty. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on käynnistänyt uuden koeajojakson Matinkylä-Kivenlahti osuudella. Tilaajavetoinen käyttöönottovaihe on lähes valmis ja projektissa valmistaudutaan urakoiden vastaanottotarkastuksiin sekä taloudellisiin loppuselvityksiin. Seuraavaksi Kaupunkiliikenne aloittaa yhteistyösopimuksen mukaisia tehtäviä Matinkylä-Kivenlahti osuudella. Lisäksi Matinkylässä sijaitsevan huoltomontun täyttötyöt alkavat.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan. Rakentaminen etenee budjetin mukaisesti.

Seuraava hallituksen kokous on 18.5.2022.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäpäällikkö Marianne Partanen, puh. 043 825 9607

Tarkastusraiteen ja junien yösäilön muutostyöt käynnistyvät viikolla 19 Matinkylän aseman länsipuolella

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentaminen ja testaaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että metron nykyisen läntisen pääteaseman Matinkylän länsipuolella olevan tarkastusraiteen ja junien yösäilön muutostyöt käynnistyvät maanantaina 9.5.2022. Metroliikenteen jatkuessa Matinkylästä Kivenlahteen kyseisen tilan käyttö metrojunien huolto- ja säilytysalueena päättyy, ja alue tulee olemaan metroliikenteen käytössä. Työt kestävät 20.7.2022 saakka. Muutostöissä urakoitsijana toimii GRK Infra Oy.

Muutostöistä ei aiheudu häiriötä metroliikenteeseen. Töihin liittyvästä murskeen ja sepelin lastauksesta voi aiheutua melua lähiympäristöön Hyljetiellä ja Kaitaantiellä sekä savunpoistopuhaltimen käytöstä hurinaa Tiistilän kuilulla.

Matinkylän metroaseman länsipuolella olevaa tarkastusraidetta on tarvittu metrojunien huoltoon ja säilytykseen liikenteellä olevan metrolinjan länsipäässä. Metroliikenteen jatkuessa Matinkylästä Kivenlahteen tilan käyttö tähän tarkoitukseen päättyy ja alue on metroliikenteen käytössä. Muutostyöt ovat käynnissä 9.5.-20.7.2022. Kuva: P. Tavia. 

Lisätietoja
Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9–13) 050 377 3700
Työmaan puhelinnumero puh. 050 516 7606

Murskeen ja sepelin lastausta Hyljetiellä sekä kuljetuksia Kaitaantien huoltotunneliin touko–heinäkuussa 2022

Länsimetron ratalinjan työmaatukikohdassa Hyljetiellä Espoossa tehdään murskeen lastausta 26.5.–1.6.2022 ma–su klo 7–22 sekä ratasepelin lastausta 13.–17.6. ja 28.6–8.7.2022 ma–su klo 7–22. Lastauksesta voi aiheutua melua lähiympäristöön. Kiviaines kuljetetaan Hyljetien lastausalueelta Kaitaantien huoltotunnelin kautta metrotunneliin. Kuljetuksia tehdään edellä mainittuina ajankohtina ja ne lisäävät liikennettä lastausalueen ja huoltotunnelin välillä.

Lastausalue, huoltotunneli ja kuljetusreitti on merkitty alla olevaan karttaan sinisellä.

Murskeen ja sepelin lastaus- ja kuljetustyöt liittyvät metron nykyisen läntisen pääteaseman Matinkylän länsipuolella olevan tarkastusraiteen ja junien yösäilön ennallistamiseen. Tilan nykyinen käyttö huolto- ja säilytysalueena poistuu ja metroliikenteen alkaessa alue on metroliikenteen käytössä. Muutostöiden aikana 8.5.–15.7.2022 Tiistilän kuilun (Suomenlahdentie 15) savunpoistopuhallinta käytetään ajoittain matalla teholla klo 7–22. Käytön aikana voi syntyä hurinaa ja pölyämistä Tiistillän kuilun lähiympäristöön.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja
Työmaan puhelinnumero puh. 050 516 7606

Länsimetro Oy:n toimintakertomus 2021 on ilmestynyt

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö. Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Länsimetro Oy:n vuoden 2021 toimintakertomus on ilmestynyt. Uusi toimintakertomus kuvaa

 • tilikauden aikaista toimintaa,
 • arvion tulevasta kehityksestä ja
 • arvion taloudellisesta asemasta ja tuloksesta.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi toteaa katsauksessaan vuodesta 2021:

– Ruoholahti–Matinkylä-osuus on ollut liikenteellä neljä vuotta. Matkustajien käytössä on nykyaikaista ja maailman turvallisinta metroinfraa. Kakkosvaiheen osuus Matinkylästä Kivenlahteen on rakenteilla ja rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2021 aikana rakentamisessa edettiin testausvaiheeseen projektisuunnitelman mukaisesti. Koeajot alkoivat kesäkuussa päivälleen suunnitellun aikataulun mukaisesti. Edelleen käynnissä oleva koronapandemia on vaikuttanut liikenteellä olevan osuuden matkustajamääriin, mutta ei juurikaan Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisen etenemiseen. Päätoteuttajien ja projektiorganisaation ripeillä toimenpiteillä, ohjeistuksilla ja viestinnällä tartuntoja pystyttiin ennaltaehkäisemään ja koronan vaikutukset minimoimaan työmailla 2021 aikana.

Tutustu toimintakertomukseen 2021.

Finnoossa ja Matinkylässä savunpoiston testausta yöaikaan 2.–5.5.2022

Jo liikenteellä olevan Matinkylän aseman ja valmistuvan Finnoon aseman ja asemien välisen rataosuuden automaatiojärjestelmien yhdistäminen jatkuu 2.–5.5.2022 yöaikaan klo 23–04.  Integraatio edellyttää järjestelmien testausta. Työstä saattaa aiheutua melua lähiympäristöön, kun ratatunnelin savunpoistopuhaltimia koekäytetään. Testien vaikutusalue rajoittuu Matinkylän ja Finnoon asemille ja niiden väliseen rataosuuteen.

Testaaminen tehdään yöllä, kun metro ei liikennöi.

Pahoittelemme testauksesta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Länsimetro-projektin käyttöönottoinsinööri Janne Ilkanheimo, puh. 0400 896 672
Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9–13) 050 377 3700

 

Finnoossa ja Matinkylässä savunpoiston testausta yöaikaan 12.-13.4.

Jo liikenteellä olevan Matinkylän aseman ja valmistuvan Finnoon aseman ja asemien välisen rataosuuden automaatiojärjestelmien yhdistäminen jatkuu 12.-13.4.2022 yöaikaan klo 23-04.  Integraatio edellyttää järjestelmien testausta. Työstä saattaa aiheutua melua lähiympäristöön, kun ratatunnelin savunpoistopuhaltimia koekäytetään. Testien vaikutusalue rajoittuu Matinkylän ja Finnoon asemille ja niiden väliseen rataosuuteen.

Testaaminen tehdään yöllä, kun metro ei liikennöi.

Pahoittelemme testauksesta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Länsimetro-projektin käyttöönottoinsinööri Janne Ilkanheimo, puh. 0400 896 672

Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9–13) 050 377 3700

Poliisin tiedote: Poliisi harjoittelee Kaitaan metroasemalla Espoossa 30.3.

Länsi-Uudenmaan poliisi harjoittelee keskiviikkona 30.3. Espoossa Kaitaan metroasemalla.

Metroaseman läheisyydessä liikkuu harjoituksen aikana tavallista enemmän poliiseja. Mukana harjoituksessa on myös muita viranomaisia, kuten esimerkiksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon ja pelastustoiminnan henkilöstöä.

Harjoitus on osa poliisin normaalia koulutustoimintaa. Harjoituksen aikana metroasemalle on pääsy vain harjoituksessa mukana olevilla viranomaisilla.

Finnoossa ja Matinkylässä savunpoiston testausta yöaikaan 4.-6.4.

Jo liikenteellä olevan Matinkylän aseman ja valmistuvan Finnoon aseman ja asemien välisen rataosuuden automaatiojärjestelmiä liitetään yhteen 4.-6.4.2022 yöaikaan klo 23-04.  Integraatio edellyttää järjestelmien testausta. Työstä saattaa aiheutua melua lähiympäristöön, kun ratatunnelin savunpoistopuhaltimia koekäytetään. Testien vaikutusalue rajoittuu Matinkylän ja Finnoon asemille ja niiden väliseen rataosuuteen.

Testaaminen tehdään yöllä, kun metro ei liikennöi.

Pahoittelemme testauksesta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Länsimetro-projektin käyttöönottoinsinööri Janne Ilkanheimo, puh. 0400 896 672

Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9–13) 050 377 3700

 

Vuoden 2021 ympäristöselonteko on laadittu

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-projektin ympäristöselonteko vuodelta 2021 on valmistunut. Länsimetro on selvittänyt ympäristöselonteossa metrotunneleiden sekä viiden metroaseman (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti) sekä Sammalvuoren varikon rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset vuonna 2021. Vuonna 2021 rakentamisen pääpaino oli testaamisessa. Syksyllä alkoi kaikkien järjestelmien testaus poikkeustilanteissa matkustajaturvallisuuden varmistamiseksi. Ennen poikkeustilannetestausta yksittäiset laitteet ja komponentit on testattu pistetestauksissa ja järjestelmien toiminnallisuus toimintakokeissa. Myös koeajot alkoivat kesällä 2021. Lisäksi vuonna 2021 tehtiin viimeisiä asennustöitä ja viimeisteltiin metrotyömaita.

Vuoden 2021 osalta ympäristöselonteossa raportoitiin:

 • Pääraaka-aineiden kulutus
 • Energiankulutus
 • Rakentamisen ja materiaalien hiilidioksidipäästöt
 • Jätteiden muodostuminen ja käsittely
 • Vaikutukset pohjaveteen, maaperän painuntaan, vedenpintaan ja maaperään
 • Poistoveden määrä ja laatu
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Pölyäminen
 • Melu
 • Sidosryhmät ja vuorovaikutus, palautteet, ympäristövaatimukset

Aikaisemmin on julkaistu ympäristöselonteko vuosilta 2014-2019 ja vuoden 2020 ympäristöselonteko. Rakennusprojekti päättyy vuonna 2022 ja metroliikenne Matinkylä-Kivenlahti-osuudella alkaa vuoden 2023 aikana. Projektin ympäristöselonteko laaditaan vielä vuodesta 2022.

Vesissä ja maaperissä ei havaittu muutoksia

Pohjavesitarkkailu, painumaseuranta, vuotovesiseuranta ja Hannusjärven vedenpinnan tason tarkkailu jatkuivat vuonna 2021. Pohjavedessä ja maaperässä ei havaittu merkittäviä muutoksia. Myöskään pohjavesiputkien vedenlaadussa ei havaittu muutoksia.

Painaumaseuranta jatkui vuonna 2021 Kaitaalla ja Espoonlahdessa. Suurin osa painumapisteistä jätettiin pois jo vuonna 2019 vähäisten muutosten vuoksi. Kaitaan ja Espoonlahden painumapisteillä ei havaittu merkittäviä muutoksia.

Lisäksi rakentamisalueella sijaitsevan Hannusjärven vedenpinnantasoa on seurattu vuodesta 2013 alkaen. Hannusjärvi on todettu herkäksi ympäristökohteeksi johtuen järven pienestä valuma-alueesta ja järven pienestä vesitilavuudesta. Vuonna 2021 luontaisesta poikkeavia muutoksia ei havaittu maapohjaveden pinnan tasossa Kaitaantien ja Hannusjärven välisellä alueella eikä myöskään Hannusjärven vedenpinnan tasossa.

Vuonna 2021 Finnoon, Kaitaan, Soukan ja Espoonlahden asemien poistovedet alettiin pumpata HSY:n hulevesiviemäriin.  Myös asemien välisten rataosuuksien vedet johdetaan jo pääosin hulevesiviemäriin. Kivenlahden ja varikon poistovedet on siirretty jo aikaisemmin hulevesijärjestelmään. Jatkossa hulevesijärjestelmään johdettavan poistoveden laatua mitataan automaattisilla analysaattoreilla. Poistovedeksi kutsutaan kalliosta tihkuvaa vettä. Skandinaavisessa peruskalliossa, johon länsimetrokin on louhittu, liikkuu aina vettä. Louhintavaiheessa kalliota on tiivistetty ja lisäksi tunneleissa on veden ohjaamista varten salaojia tihkuvan veden keräämiseen ja ohjaamiseen pumppaamoihin, joista se kulkee edelleen HSY:n hulevesijärjestelmään.

Maanpäällisten alueiden maisemoinnit jatkuivat

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -projektin suurimmat suorat luontovaikutukset aiheutuvat metroasemien maanpäällisten osien rakentamisesta. Työmaa-aitoja ja tukikohtia purettiin vuonna 2021 Soukassa, Kaitaalla ja Finnoossa. Samalla näitä työmaiden käytössä olleita alueita maisemoitiin.

Maisemointitöitä tehtiin vuoden 2021 keväällä Soukanväylän huoltotunnelilla ja syksyllä 2021 Kaitaan metroaseman huoltotunnelilla. Lue lisää Soukanväylän työmaa-alueen maisemoinnista ja työmaa-aitojen ja -tukikohtien purkamisesta.
Ilmakuva Finnoon alueesta. Etualalla on Meritien sisäänkäynti ja takana Finnoonsillan sisäänkäynti. Kummallakinsisäänkäynnillä on vihekatto.
Kaikille Matinkylä-Kivenlahti-osuuden asemille, joilla on omat sisäänkäyntirakennukset, rakennetaan viherkattoja. Viherkattoja rakennettiin vuonna 2021. Kuvassa näkyvät Finnoon metroaseman Meritien ja Finnoonsillan sisäänkäyntirakennusten katot.

Vuorovaikutusta pandemiasta huolimatta

Sidosryhmätyöskentely on tärkeä osa Matinkylä-Kivenlahti-projektia. Tärkeimmät sidosryhmät ympäristövastuullisuuden näkökulmasta ovat rakentamisalueen ympäristön asukkaat, yritykset ja muut toimijat, rakentajat, päättäjät ja omistajataho, viranomaiset sekä projektin oma henkilöstö.  Vuonna 2021 Covid-19 -pandemia rajoitti kaikille avoimien työmaavierailujen ja yleisötilaisuuksien pitämistä, joten viestintä painottui verkkoon. Rakentamisen etenemisestä kerrottiin muun muassa videoilla (”Matka Länsimetron salaisiin tiloihin” ja ”DESIGN. TUNNE. METRO. – Taidetta Finnoosta Kivenlahteen”-videot) sekä rakentamisen ja testaamisen etenemistä seurattiin verkossa.

Palautekanavina toimivat edellisvuoden tapaan verkkolomake ja puhelin. Meluun, tärinään ja pölyämiseen liittyvien palautteiden määrät laskivat edellisiin vuosiin verrattuna, koska käynnissä ei ole häiriöitä aiheuttavia työvaiheita. Testaamiseen liittyvistä häiriöistä, kuten savunpoistopuhaltimen hurina ja pölyäminen, palokellon kilinä ja evakuointikuulutukset, tiedotettiin ennakkoon.  Kaikki palautteet käsiteltiin ja niihin vastattiin.