Tapiolan bussien reittimuutokset tammikuussa 2013

Tapiolan keskustan bussireitit muuttuvat 28.1.2013. Syynä ovat metron ja Tapiolan kehittämisen rakennustyöt.

Merituulentie suljetaan joukkoliikenteeltä, ja bussiterminaali siirretään väliaikaisesti Tapionaukiolle.

Lisätietoja reitti- ja aikataulumuutoksista on HSL:n nettisivuilla: www.hsl.fi

Kuilutyöt alkamassa Mäntyviidan kuilulla

Länsimetron metrotunneliin liittyvän kuilun rakennustyöt ovat alkamassa Tapiolassa Mäntyviidan alueella. Työt alkavat joulukuussa 2012 työmaa-alueen puiden kaadolla ja työmaa-alueen aitaamisella. Lähellä kuilun työmaa-aluetta on myös tukialue, jota käytetään varastointiin. Varsinaisen kuilun rakennustyöt alkavat viikolla 2 vuonna 2013.

Maan päältä tehtäviä työvaiheita ovat maankaivu ja -kuljetus, tasauslouhinta maan päällä sekä louhintareikien poraus. Kuilun räjäytykset tehdään alhaalta tunnelista ja syntyvä louhe kuljetetaan pois Otaniemen Tekniikantiellä sijaitsevan työmaatukikohdan kautta. Maanrakennustyöt ja louhinta kestävät heinäkuuhun 2013 asti. Kuilun sisään tulevat rakenteet ja maanpinnalle tuleva kuilurakennus tehdään vuosien 2013 – 2014 aikana.

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuiluja on reitin varrella yhteensä 15.

Lisätietoja SRV Rakennus Oy

Ville Järvinen, puh. 0400 128 688, Alpo Asikainen, puh. 040 735 2888
Juha Pelkonen, puh. 040 500 9209
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Ensimmäiset rakennusurakat allekirjoitettu – Lauttasaaren aseman rakentaminen alkaa

Länsimetron ensimmäiset rakennusurakat on allekirjoitettu tänään. Skanska Infra Oy voitti Lauttasaaren aseman ja Ruoholahti-Lauttasaari välisen tunneliosuuden rakennusurakkakilpailut. Lauttasaaren metroaseman urakan arvo on 21,3 miljoonaa euroa ja Ruoholahti-Lauttasaari välisen tunnelin 8,7 miljoonaa euroa. Metroaseman urakassa tulee työskentelemään 100 henkilöä ja tunneliosuudessa 30-40.
Skanska aloittaa tunnelin rakennusurakan Ruoholahdesta jo tämän vuoden puolella ja aseman työt heti louhintojen valmistumisen jälkeen 2013 alkupuolella, kertoo toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy:stä.

Länsimetron liukupalo-ovien toimittajaksi on valittu Mesvac Oy. Toimitukseen sisältyy koko linjan, kaikkien asemien ja kuilujen paloliukuovet paikoilleen asennettuina. Tähän noin 1,8 miljoonan euron sopimukseen sisältyy yhteensä noin 100 erityyppistä liukuovea. Paloliukuovia käytetään osastoivina rakenteina asemilla ja tunnelien yhdyskäytävissä.

Metrotunneleista on louhittu lähes 75 prosenttia eli 20 519 metriä.

Lisätietoja

Matti Kokkinen, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 050 347 15

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen Ruoholahdesta Matinkylään. Yhtiö perustettiin vuonna 2007. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa, Espoossa.

Työmaa-ajoneuvo syttyi tuleen metrotunnelissa lähellä Karhusaarta

Työmaa-ajoneuvo syttyi palamaan Länsimetron metrotunnelissa Koivusaaren ja Keilaniemen asemien välillä lähellä Karhusaaren työmaatukikohtaa varhain lauantaiaamuna noin klo 5.30. Pelastuslaitos sai hälytyksen klo 5.36. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Työt tunnelissa voivat jatkua normaalisti alueen tarkistamisen jälkeen.

Länsimetron rakentaminen puolivälissä – tunnelit kohtasivat kaupunkien rajalla

 

Länsimetron rakentaminen on edennyt puoliväliin. Tunnelilouhinta alkoi 2010 sekä Espoon että Helsingin puolella. Nyt louhinnoista on tehty yli 71 prosenttia eli lähes 20 kilometriä. Tämän vuoden puolella starttaavat ensimmäiset rakennusurakat. Metro valmistuu liikennöinnille vuoden 2015 lopussa.

Kahden louhintaurakan tunnelien kohtaamista juhlittiin tänään länsimetron tunnelissa Espoon ja Helsingin rajalla. Tilaisuudessa puhuneet kaupunginjohtajat korostivat länsimetron merkitystä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteelle ja kilpailukyvylle.

Espoossa tullaan lähivuosina investoimaan pelkästään Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan muodostamalle T3-alueelle länsimetron myötä 4-5 miljardia euroa yksityistä ja julkista rahaa asuntoihin, palveluihin, yliopistokampukseen, toimitiloihin ja tiivistyvään kaupunkirakenteeseen. Urheilupuistosta tulee entistä vetovoimaisempi liikuntakeskus ja Matinkylän asemaseudusta on suunnitteilla merkittävä yksityisten ja julkisten palvelujen keskittymä, kertoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Mäkelä korostaa, että päätös länsimetron jatkamisesta Kivenlahteen tulee tehdä mahdollisimman nopeasti.

Tulevaisuudessa Espoon kaikki viisi aluekeskuksesta sijaitsevat metron tai kaupunkiradan varrella ja niitä kehitetään omailmeisinä asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskittyminä, Mäkelä sanoo.

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen huomautti, että ensimmäisestä metrosta on kulunut jo 30 vuotta.

Olemme taas uuden liikenteellisen merkkipaalun äärellä. Metrostakin tulee seudullinen. Jo aiemmin olemme koonneet joukkoliikenteen järjestämisen yhteiseen seudulliseen kuntayhtymään. Samaan aikaan kaupunkia kehitetään entistä vahvemmin käyttäjälähtöisenä kokemuksena, jossa joukkoliikenne on keskeinen kokonaisuus. Uudet älykkäät liikenneratkaisut haastavat vakiintuneet toimintamallimme joka päivä, kiteyttää Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Liikenneviraston vt. pääjohtaja Rami Metsäpelto korosti yhteistyötä eri osapuolten välillä.
– Toimijoiden keskinäinen luottamus ja vapaa ajattelu mahdollistavat innovaatioiden syntymisen. Keskeiseen rooliin nouseekin laaja-alainen yhteistyö liikennejärjestelmän palvelutason suunnittelussa ja toteutuksessa. Tällaista laaja- alaista yhteistyötä on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa tehty jo pitkään. Rakenteilla oleva Länsimetro onkin hyvä esimerkki uudenlaisesta liikennepoliittisesta ajattelusta. Kaupunkien kaavoittajat sekä maankäytön ja liikenteen suunnittelijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Metro on pitkän tähtäimen hanke. Sen todelliset hyödyt näkyvät vasta vuosien päästä, tiivisti Liikenneviraston vt. pääjohtaja Rami Metsäpelto tilaisuudessa.

Lisätietoja

Olavi Louko, Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 060 7754
Matti Kokkinen, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 050 347 1558
Kuvia tunnelien kohtaamispaikalta www.flickr.com/photos/lansimetro/sets/72157632072682724/

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen Ruoholahdesta Matinkylään. Yhtiö perustettiin vuonna 2007. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa, Espoossa.

Urakkasopimuksia allekirjoitettu

Länsimetron Koivusaaren aseman sähkö- ja LVI-urakoitsijat sekä koko linjan savunpoistopuhaltimien toimittaja valittu

Länsimetron rakentaminen etenee. 21.11.2012 allekirjoitettiin Koivusaaren aseman LVI- ja sähköurakat. LVI-urakan voitti Consti Talotekniikka Oy. Urakan arvo on 3,5 miljoonaa euroa. Myös Koivusaaren aseman sähköurakka allekirjoitettiin tänään. Sen sai Amplit Oy. Sähköurakan arvo on 2,8 miljoonaa euroa.

Länsimetron LVI- ja sähköurakat on jaettu asemakohtaisiksi urakoiksi ja metrotunnelin urakoiksi. Lauttasaaren, Keilaniemen ja Otaniemen LVI- ja sähköurakoitsijat on jo valittu. Muiden asemien urakoitsijat kilpailutetaan loppuvuodesta 2012 ja 2013 aikana.

Länsimetron koko metrolinjan savunpoistopuhaltimien urakkasopimus allekirjoitettiin 19.11.2012. Urakan voitti espanjalainen Talleres Zitrón S.A. Urakan arvo on 3 miljoonaa euroa. Savunpoistopuhaltimia asennetaan linjan pystykuiluihin ja asemien itä- ja länsipäähän.

Ensi vuonna louhinnat päättyvät kaikilla työmailla, mutta jo nyt sitä mukaa kun louhinnat sallivat, käynnistyvät asemien ja tunnelien rakennusurakat, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Metrotunneleista on louhittu yli 70 prosenttia eli 19 818 metriä.

Lisätietoja

Matti Kokkinen, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 050 347 1558

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen Ruoholahdesta Matinkylään. Yhtiö perustettiin vuonna 2007. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa, Espoossa.

Pelastusharjoitus Otaniemessä 22.11.2012

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset järjestävät pelastusharjoituksen Länsimetron työmaalla Otaniemessä osoitteessa Tekniikantie 10 torstaina 22.11. klo 13 alkaen.

Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa tunnelissa on syttynyt tulipalo ja työntekijöitä loukkaantunut. Pelastusharjoituksen tavoitteena on harjoitella pelastamista rakentamisen aikaisissa tunneliolosuhteissa ja samalla testata pelastuslaitosten, Länsimetron ja urakoitsijan keskinäistä yhteistoimintaa. Harjoitus on kolmastoista Länsimetron työmaalla järjestettävä pelastusharjoitus.

Harjoituksen osapuolia ovat Otaniemen louhintaurakoitsija SRV Rakennus Oy, Helsingin pelastuslaitos sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kolme tuntia.

Harjoitus ei vaikuta alueen liikenteeseen. Liikennettä ohjataan tarpeen vaatiessa Tekniikantie 10:n kohdalla. Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta

palomestari Clas Tallberg, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. (09) 8168 4294
viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392

Pelastusharjoitus Koivusaaressa tiistaina 30.10.

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset järjestävät pelastusharjoituksen Länsimetron työmaalla Koivusaaressa osoitteessa Vaskisalmenkuja 1 tiistaina 30.10.2012 klo 13 – 16.

Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa työmaatunnelissa on tapahtunut sähkötapaturma ja syttynyt tulipalo. Pelastusharjoituksen tavoitteena on harjoitella pelastamista rakentamisen aikaisissa tunneliolosuhteissa ja samalla testata pelastuslaitosten, Länsimetron ja urakoitsijan keskinäistä yhteistoimintaa. Harjoitus on kahdestoista Länsimetron työmaalla järjestettävä pelastusharjoitus.

Harjoituksen osapuolia ovat Koivusaaren urakoitsija Lemminkäinen Infra Oy, Helsingin pelastuslaitos sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kolme tuntia.

Harjoitus ei vaikuta alueen liikenteeseen. Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta
Palomestari Jani Pitkänen, Helsingin pelastuslaitos, puh. 050 433 6905
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392

Otaniemen ja Keilaniemen asemien sähkö- ja LVI-urakat sekä linjan sprinkler-urakka allekirjoitettiin

Otaniemen aseman LVI-urakan voitti Lemminkäinen Talotekniikka Oy. Urakan arvo on 3,5 miljoonaa euroa. Lemminkäinen Talotekniikka Oy sai myös Otaniemen aseman sähköurakan, jonka arvo on 3,2 miljoonaa.

Myös Keilaniemen aseman LVI- ja sähköurakat allekirjoitettiin tänään. LVI-urakan, arvoltaan 3,3 miljoonaa, sai YIT Kiinteistötekniikka Oy ja sähköurakan, arvoltaan 3,0 miljoonaa, voitti ARE Oy.

Koko linjan kaikki asemat käsittävän sprinkler-urakan urakoitsijaksi valittiin Firecon Group Oy. Sprinkler-urakan arvo on 2,9 miljoonaa euroa.

Länsimetron LVI- ja sähköurakat on jaettu asemakohtaisiksi urakoiksi ja metrotunnelin urakoiksi.

– Metrotunneleista on jo louhittu yli 65 prosenttia eli 18 300 metriä. Ensi vuonna louhinnat päättyvät kaikilla työmailla, mutta jo nyt sitä mukaa kun louhinnat sallivat, käynnistyvät asemien ja tunnelien rakennusurakat, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

18.10. allekirjoitettiin uusia urakkasopimuksia Länsimetron konttorilla Tapiolassa.

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen Ruoholahdesta Matinkylään. Yhtiö perustettiin vuonna 2007. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa, Espoossa.

Kuilutyöt alkamassa Nokian pääkonttorin läheisyydessä Keilalahdentiellä

Länsimetron metrotunneliin liittyvän kuilun rakennustyöt ovat alkaneet Nokian pääkonttorin läheisyydessä osoitteessa Keilalahdentie 4. Työt ovat alkaneet viikolla 41. Alue on aidattu.

Maan päältä tehtäviä työvaiheita ovat maankaivu ja -kuljetus sekä louhintareikien poraus. Räjäytykset tehdään alhaalta tunnelista ja syntyvä louhe kuljetetaan pois Karhusaaren työmaatukikohdan kautta. Maanrakennustyöt ja louhinta kestävät toukokuuhun 2013 asti. Kuilun sisään tulevat rakenteet ja maanpinnalle tuleva kuilurakennus tehdään vuosien 2013 – 2014 aikana.

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuiluja on reitin varrella yhteensä 15.

Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset suunnitellaan sopimaan sijoituspaikkaansa muodoltaan, rakenteeltaan ja julkisivumateriaaliltaan.

Lisätietoja

TYL Metro, Pekka Nuutinen, puh. 044 250 8386
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700