Asemat

Kaupunki kasvaa raideyhteyksien varrelle

Metro liittää eteläisen Espoon osaksi raideliikennettä ja tukee metron vaikutusalueen kasvua ja kehitystä. Länsimetron tavoitteena on rakentaa omaleimaisia, vetovoimaisia ja arkkitehtuuriltaan miellyttäviä ja materiaaleiltaan kestäviä metroasemia. Asema on lupaus siitä, mitä on maan pinnalla. Aseman arkkitehtuuri heijastaa kunkin aseman alueen kaupunkikuvaa mm. materiaalivalinnoilla sekä valaistuksen ja taiteen avulla. Samalla matkustajan on helpompi erottaa asemat toisistaan. Kaikki asemat ja asemien sisäänkäynnit ovat esteettömiä.

 

Länsimetron kartta