Asemat

Länsimetron osuudella on 13 metroasemaa. Liikenteellä olevalla osuudella Ruoholahdesta Matinkylään  on kahdeksan asemaa. Matkustajaliikenne Matinkylä-Kivenlahti-osuudella alkaa 3.12.2022 ja tällä osuudella on 5 uutta asemaa.

Länsimetron asemat ovat omaleimaisia, vetovoimaisia ja arkkitehtuuriltaan miellyttäviä ja materiaaleiltaan kestäviä metroasemia. Asema on lupaus siitä, mitä on maan pinnalla. Aseman arkkitehtuuri heijastaa kunkin aseman alueen kaupunkikuvaa mm. materiaalivalinnoilla sekä valaistuksen ja taiteen avulla. Samalla matkustajan on helpompi erottaa asemat toisistaan. Kaikki asemat ja asemien sisäänkäynnit ovat esteettömiä.

Kaupunki kasvaa raideyhteyksien varrelle

Metro liittää eteläisen Espoon osaksi raideliikennettä ja tukee metron vaikutusalueen kasvua ja kehitystä. Metroasemien kaupunkiympäristöt ovat kehittyneet nopeasti Ruoholahti-Matinkylä-osuudella, kuten kuvaparit asemaympäristöistä näyttävät.