Oppilaitosyhteistyö

Teemme yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Näemme yhteystyön oppilaitosten kanssa tärkeänä osana tulevaisuuden työelämän rakentamista ja osaamisen varmistamisen keinona metroinfran rakentamisen, omistamisen ja kehittämisen tehtävissä. Länsimetro tukee asiantuntijuudellaan sitä, että metro on houkutteleva ja turvallinen liikkumisvaihtoehto, ja palvelee matkustajia myös vuosikymmenten päästä. Tulevaisuuden asiantuntijoita näihin tehtäviin koulutetaan jo tänään, ja Länsimetro haluaa antaa oman panoksensa asiantuntijoiden kouluttamiseen ja toimia opiskeluaikaisena kontaktina työelämään.

Oppilaitosyhteistyö on myös yksi keino pysyä alan kehityksessä mukana. Yhteistyö opiskelijoiden kanssa tuo Länsimetroon tuoretta osaamista, uusia ideoita ja raikkaita näkökulmia. Yhteistyö on arvokas ja opettavainen kokemus koko organisaatiolle.

Käytännössä yhteistyö korkeakoulujen kanssa on esimerkiksi aiheiden tarjoamista lopputöihin ja lopputöiden ohjaamista, projektiluonteista yhteistyötä, asiantuntijoiden luentoja, työharjoitteluapaikkojen tarjoamista ja rekrytapahtumiin osallistumista.

Esimerkiksi Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin opiskelijat suunnittelivat projektityönä palveluita ja elämyksiä metroasemille – lue lisää.  Kaitaan lukiolaisten kanssa toteutimme katutaideprojektin kaupunkiympäristöön – lue lisää.

Jos teidän oppilaitoksellanne on ideoita yhteistyöhön, kuulemme Länsimetrossa niistä mielellään. Ota yhteyttä rakentamisjohtaja Janne Tuomaan (etunimi.sukunimi@lansimetro.fi, puh. 050 341 7627)