Varikko

Länsimetron osuudella on yksi maanlainen metrovarikko, jonka pinta-ala on 32 500 m². Varikko sijaitsee Espoon Sammalvuoressa. Varikko on Kaupunkiliikenteen käytössä. Kaupunkiliikenne huoltaa, ylläpitää ja säilyttää metrojunia varikolla.

Varikkotoiminnoilla on maan alla kaksi hallia – toisessa on junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toisessa on huoltotilat. Huoltohallista on erotettu omaksi tilakseen töhrynpoisto- sekä sorvitilat. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys on mitoitettu kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys on noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäädyssä on lisäksi teknisiä tiloja ja alue huoltoliikennettä varten.

Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m. Varikko lämmitetään kokonaisuudessaan maalämmöllä ja jäähdytys toteutetaan hyödyntämällä matalalämpöistä pohjavettä.

Kuva: M. Partanen.

Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy ja Aro-Systems Oy) toteutti Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan. Urakka aloitettiin vuonna 2016, ja se valmistui vuonna 2020. Kaupunkiliikenne Oy otti metrovarikon käyttöön, kun matkustajaliikenne Matinkylä-Kivenlahti-osuudella alkoi joulukuussa 2022. Kaupunkiliikenne omistaa metrojunat ja vastaa niiden huoltamisesta.