Länsimetron taloushallinto saa vahvistusta uudesta projektikontrollerista

Länsimetrossa on aloittanut projektikontrollerina Sami Järvinen, tradenomi AMK. Järvinen vahvistaa Länsimetron taloushallinnon osaamista ja tulee työskentelemään tiiviisti talousjohtajan kanssa. Hän keskittyy työssään mm. Länsimetron kustannusseurantaan, kirjanpidon seurantaan ja ohjaukseen ja sisäiseen ja ulkoiseen raportointiin.

Järvisellä on aiempaa kokemusta ohjelmistotalo Heeros Oys:stä taloushallinnon työntekijöiden ohjelmistokouluttajana sekä Work Power Oy:ltä taloushallinnon assistenttina. Ennen taloushallinnon töitä Järvinen on työskennellyt myös putkiasentajana Australiassa saakka.

”Rakentaminen on yhä lähellä sydäntäni, joten olen iloinen, että saan olla mukana juuri tässä projektissa”, Järvinen sanoo.

Järvinen jatkaa maisteriopintoja syksyllä 2018 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa, mutta Länsimetro kiinnosti työpaikkana niin paljon, ettei sitä voinut jättää väliin.

”Projektin suuruus Suomen ja koko Euroopan mittakaavassa kiinnostaa ja odotan innolla, että pääsen tekemään projektissa töitä”, Järvinen sanoo.

Huoltotunnelin työmaa-alue laajenee Espoonlahdessa – jalankulku Ulappakadun kautta

Espoonlahden huoltotunnelin työmaa-aluetta laajennetaan 23.7. alkavasta viikosta lähtien.

Muutosten myötä osa aiemmin käytössä olleesta kevyen liikenteen väylästä poistuu käytöstä, ja kulku tapahtuu jatkossa Ulappakadun jo olemassa olevan kevyen liikenteen väylän kautta.

Uuden työmaa-alueen aitaaminen valmistuu viikon 30 lopussa. Työmaa-alueen laajuuden muutos liittyy Espoonlahden metroaseman rakennusurakan aloittamiseen, ja muutokset ovat voimassa rakennusurakan loppuun saakka.

Työmaa-alue ja uusi kevyen liikenteen reitti on kuvattu oheisessa kartassa.

Lisätietoja:

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Länsimetron kanaalilouhinnat aiheuttavat muutoksia liikenteeseen Soukassa Yläkartanontiellä ja Soukantiellä

Länsimetron Soukan asemaurakkaan liittyen tehdään katualueilla heinä-elokuussa kanaalilouhintoja, jotka aiheuttavat muutoksia liikenteeseen Yläkartanontiellä ja Soukantiellä. Kanaaleja louhitaan metroaseman sisäänkäyntien ja tekniikkakuilun kunnallisteknisiä liittymiä varten – kanaaleissa tulee kulkemaan vesi-, hulevesi- ja sähköjohtoja sekä tietoliikennekaapeleita.

Yläkartanontiellä kanaaleja louhitaan Yläkartanonkujan tekniikkakuilulta Yläkartanontien pohjoispuolelle sekä Yläkartanontien sisäänkäynniltä Yläkartanontien pohjoispuolta pitkin kohti länttä. Ajoneuvoliikennettä ei katkaista missään vaiheessa kokonaan, mutta kanaalilouhinnat voivat aiheuttaa hidasteita liikenteeseen. Väliaikaisesti käytössä on vain toinen ajokaista. Kevyen liikenteen väylä Yläkartanontien sisäänkäynnin itäpuolella joudutaan katkaisemaan louhinnan ajaksi. Poikkeusreitti opastetaan liikennemerkein.

Soukantiellä kanaaleita louhitaan Soukantien suuntaisesti. Myös tässä kohtaa ajoväylää mahdollisesti kavennetaan. Soukantie 14:n tonttiliittymä parkkipaikalle ja jätekatokselle kavennetaan töiden aikana vaiheistetusti. Ajoyhteys kuitenkin säilyy töiden ajan.

Kanaalilouhintoja tehdään heinäkuun puolivälistä alkaen, ja ne kestävät joidenkin viikkojen ajan. Työmaalla työskennellään arkisin klo 7-18. Liikennejärjestelyt ovat voimassa myös öisin ja ilta-aikaan.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): puh. 050 377 3700

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy: päivystävä puh. 050 3422 461

Soukan aseman rakennusurakka alkaa

Soukan aseman rakennusurakka alkaa elokuussa 2018. Urakan toteuttaa Työyhteenliittymä YIT-ARE RU23 (YIT Rakennus Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä).

Urakassa rakennetaan Soukan metroasema, sen tekniset kuilut, kaksi sisäänkäyntiä sekä Soukanväylältä asemalle ulottuva huoltotunneli. Maanalaisten rakennettavien tilojen pinta-ala on noin 20 000 m2. Urakassa valetaan yhteensä lähes 11 000 m3 betonia. Aseman sisäänkäynnit sijoittuvat Soukantorille ja Yläkartanontielle.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella Soukantien työmaa-alueelle. Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.

Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

·       arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18

·       arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron MatinkyläKivenlahti-osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana urakat vastaanotetaan urakoitsijoilta sekä tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset. Vuonna 2023 asemat ja ratalinja luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Kerromme Soukan rakennusurakasta enemmän asukastilaisuudessa tiistaina 14.8.2018. klo 17.30-19.30 Soukan palvelutalolla (Soukankaari 7). Tervetuloa!

Kuvakooste aseman rakentumisesta. 

Lisätietoja:

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Työmaatukikohdan osoite: Soukantie 14, 02360 ESPOO

Työmaan päivystävä puhelin: 040 829 7938

TYL YIT-ARE RU23 yhteyshenkilö: karo-pekka.lehmusto(at)yit.fi

Metroasemien ja radan rakentamisvaihe alkamassa – metrorakentaminen vaatii eri alojen erityisosaamista

Länsimetron kakkosvaiheen eli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden louhintavaihe on pääosin ohi ja louhinnasta ollaan siirtymässä rakentamiseen. Tämän vuoden aikana kilpailutetaan urakoitsijat kaikille asemille. Soukan ja Kivenlahden asemille on projektinjohtourakoitsijat jo valittu. Soukan aseman rakentaa YIT Rakennus Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä ja Kivenlahden aseman Skanska Infra Oy.

Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rataosuuden urakoitsijaksi on valittu Graniittirakennus Kallio Oy. Kolmen muun aseman hankintailmoitukset on julkaistu ja lokakuuhun mennessä urakoitsijat on valittu kaikille asemille. Sammalvuoren varikolla on rakentamisessa edetty jo harjakorkeuteen. Asemien rakentamisen lisäksi hankkeessa kilpailutetaan yhteensä 24 sivu-urakkaa.

Länsimetrossa on 52 erilaista teknistä järjestelmää. Rakentaminen vaatii paljon eri alojen erityisosaamista. Nettisivujen kuvakoosteesta selviää, miten tunnelia rakennetaan ja missä järjestyksessä metroaseman järjestelmät asemalle rakentuvat.

Näin rakentuu metroasema 

Näin rakennetaan metrotunneli

Rakentaminen jatkuu vuoteen 2022, jonka jälkeen siirrytään käyttöönottovaiheeseen. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana. Käyttöönotolle eli urakoiden vastaanottamiselle, asemien yhteiskäyttökokeille ja testauksille sekä viranomaistarkastuksille on varattu riittävästi aika ykkösvaiheen oppien mukaisesti. Rakentaminen päättyy, kun asemat ja rata luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön liikenteen aloittamista varten.

Espoon kaupunki tarkisti vuonna 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa.

Mesvac toimittaa kakkosvaiheen paloliukuovet ja palorullaovet

Matinkylä-Kivenlahti-osuuden paloliukuovien ja palorullaovien toimittajaksi on valittu Mesvac Oy. Paloliukuovien hinta on 2,4 miljoonaa euroa ja palorullaovien 2,7 miljoonaa euroa.

Länsimetrosta rakennetaan yhtä maailman turvallisimmista metroista. Metron turvallisuus poikkeustilanteissa on varmistettu mm.  palo-osastoinneilla, savusuluilla, paloilmoitinjärjestelmällä, videovalvontajärjestelmällä ja hätäkuulutusjärjestelmällä. Poikkeustilanteiden hoitamiseen tarvitaan myös testattuja paloliukuovia ja palorullaovia, jotka osastoivat tiloja paloilta suojatuiksi tulipalon sattuessa. Paloliukuovia osuudella asennetaan 45 kpl ja palorullaovia 33 kpl. Työhön kuuluu ovien asentaminen ja testaaminen.

– Paloliukuovien ja palorullaovien kilpailutus on osa sivu-urakoiden hankintaa. Sivu-urakoita on hankkeessa yhteensä 24. Molemmilta ovityypeiltä vaaditaan EI 120 paloluokkaa ja 1,3 kN/m2 paineenkestävyyttä, kertoo Länsimetro Oy:n tekninen johtaja Raimo Kaunismäki.

Ovien asennus aloitetaan kesällä 2019.

– Kun vastataan tuhansien matkustajien turvallisuudesta, ei ole varaa kompromisseihin. Meillä on testatut tuotteet, erikoisosaaminen ja pitkä kokemus myös maanalaisesta rakentamisesta, kertoo yli 40 vuotta toimineen Mesvac Oy:n toimitusjohtaja Kent Silvan.

Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 28.6.2018

Länsimetron hallitus kokoontui 28.6. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen rakentamisen Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsaus. Louhinnat, suunnittelu, rakennuslupien haku ja hankinnat etenevät aikataulussa ja tarkennetun kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron kakkosvaiheen rakentamisen osavuosikatsaus 1/2018.  Ensimmäisen puolen vuoden osalta merkittävin tapahtuma oli hankesuunnitelman tarkennus Espoon valtuustossa maaliskuussa 2018.  Hankkeen kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa ja tavoitteena on, että kakkosvaihe luovutetaan operaattorin käyttöön 2023. Hankkeessa ollaan siirtymässä louhinnasta rakentamiseen. Ensimmäiset rakennusurakat ovat alkaneet, hankinnat etenevät aikataulussa, tilannekuvakonsepti on otettu käyttöön, rakennusurakoiden kohdeorganisaatiot on koottu, kaikki maanalaiset rakennusluvat on saatu ja projektinhallintamenetelmiä ja sisäistä tiedonkulkua on kehitetty edelleen.

Hallitus päätti urakkahankinnoista.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä ylläpidon ja huollon tilannekatsaus 4.6.2018. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous 23.8.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Skanska rakentaa Kivenlahden aseman

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden Kivenlahden aseman rakennusurakan on voittanut Skanska Infra Oy. Urakan arvo on 51 miljoonaa euroa.

Urakassa rakennetaan Kivenlahden metroasema, huoltotunneli sekä Kivenlahdentien ja Kivenlahdentorin sisäänkäynnit. Rakennettavan alueen laajuus on noin 22 000 m2 ja betonia valetaan lähes 13 000 m3. Kivenlahden asema on kakkosvaiheen pääteasema.

–       On hienoa olla mukana hankkeessa, jossa pääsemme yhdessä tutun tilaajan kanssa toteuttamaan metroasemaa hyödyntäen Skanskan eri liiketoimintayksiköiden osaamista. Olemme tehneet useita louhinta- ja rakennusurakoita Länsimetrolle, ja Kivenlahden aseman kohdalla voimme hyödyntää kokemustamme vaativasta maanalaisesta rakentamisesta”, sanoo aluejohtaja Pekka Räsänen Skanska Infrasta.

Kuluvan vuoden aikana hankkeessa siirrytään louhinnasta rakentamiseen.

– Kakkosvaiheen rakentaminen etenee aikataulussa.  Soukan aseman ja ratalinjan urakoitsijat on valittu ja Sammalvuoren varikolla on rakentamisessa edetty jo harjakorkeuteen.  Kolmen muun aseman hankintailmoitukset on julkaistu ja lokakuuhun mennessä urakoitsijat on valittu kaikille asemille, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Asemien rakentamisen lisäksi hankkeessa kilpailutetaan yhteensä 24 sivu-urakkaa. Rakentaminen jatkuu vuoteen 2022, jonka jälkeen siirrytään käyttöönottovaiheeseen. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Espoon kaupunki tarkisti vuonna 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa.

Kivenlahden metroasema louhintavaiheessa. Kuva:  Anna-Stina Tähkävuori

Sammalvuoren varikolla runkotöistä valmiina yli 60 prosenttia

Sammalvuoreen rakentuvalla metrovarikolla rakennustyöt ovat edistyneet paikoin jo harjakorkeuteen saakka.

”Betoni- ja runkotöistä on nyt tehty yli 60 prosenttia. Runkorakenteita ovat esimerkiksi seinät, katot, lattiat ja perustukset. Talotekniset työt ovat myös alkaneet”, kertoo Sammalvuoren rakennusurakkaa valvova Minna Alantie.

”Sammalvuorenportin kuilulla kuilurakennuksen katto ja ensimmäinen vedeneristyskerros on tehty. Huoltotunnelin seinien ja katon vedeneristys on myös pitkällä. Henkilökunnan sisäänkäyntikuilulla elementtiasennukset jatkuvat ja ensimmäisen kerroksen seiniä asennetaan. Säilytyshallissa on päästy tekemään radan alittavia käytäviä”, Alantie kuvaa ajankohtaisia työvaiheita.

Kokonaisuudessaan varikosta on valmiina noin 20 prosenttia. Kun betoniset rakenteet ovat valmistuneet, päästään tekemään pintoja seiniin, kattoihin ja lattioihin. Myös talotekniikan työt eli ilmanvaihtoon ja sähköön liittyvät työt voivat alkaa runkotöiden valmistuttua. Viemäröintejä varikolla on tehty pitkin rakennusurakkaa.

”Varikon huoneet saavat pikkuhiljaa oman ilmeensä ja nimensä. Onhan se erilaista kuin työskennellä louhinnan jälkeisissä tunneleissa ja suurissa, avarissa halleissa, joihin ei ole vielä tehty väliseiniä”, Alantie miettii.

Varikko poikkeaa muista länsimetron kakkosvaiheen työmaista sikäli, että Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy ja Aro-Systems Oy) toteuttaa varikolla niin suunnittelun, louhinnan, rakentamisen kuin talotekniikan työt. Louhinta- ja rakennusurakka alkoi vuonna 2016, ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2020.

”Työskentely työyhteenliittymän kanssa on ollut hyvin jouhevaa ja yhteistyö esimerkiksi suunnittelun ja rakentamisen välillä on toiminut saumattomasti”, Alantie sanoo.

Sammalvuoren varikkotoiminnoille tehdään maan alle kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toiseen huoltotoiminnot.

”Lisäksi täytyy muistaa, että varikosta tulee työpaikka ihmisille. Siellä on ympärivuorokautinen miehitys, ja tilojen täytyy vastata henkilökunnan tarpeisiin: varikolta löytyy mm. peseytymis- ja pukeutumistilaa, vessoja sekä tauko-, toimisto- ja kokoustilaa”, Alantie sanoo.

Huoltotunnelin katto. Kuva: Minna Alantie
Huoltoraiteen palo-oven seinämuotti. Kuva: Minna Alantie

 

YIT Rakennus ja Are rakentavat Soukan metroaseman

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden Soukan aseman rakennusurakan on voittanut YIT Rakennus Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä. Urakan arvo on 50 miljoonaa euroa.

Urakassa rakennetaan Soukan metroasema, sen tekniset kuilut, kaksi sisäänkäyntiä sekä Soukanväylältä asemalle ulottuva huoltotunneli. Maanalaisten rakennettavien tilojen pinta-ala on noin 20 000 m2. Urakassa valetaan yhteensä lähes 11 000 m3 betonia. Aseman sisäänkäynnit sijoittuvat Soukantorille ja Yläkartanontielle.

”Olemme iloisia voidessamme osallistua Espoon kehittämiseen edelleen myös metron osalta. Soukan metroaseman rakentamisessa pystymme hyödyntämään kokemustamme aiemmin rakentamistamme neljästä länsimetron asemasta. Esimerkiksi Aalto-Yliopiston aseman rakentamisessa otimme käyttöön monia innovatiivisia, projektinhallintaa parantavia menetelmiä”, sanoo Anne Piiparinen, YIT:n Infrarakentamisen Rakennustekniset työt – divisioonan johtaja.

Soukan aseman rakentaminen toteutetaan YIT:n ja Are:n työyhteenliittymänä. Are vastaa hankkeessa teknisten järjestelmien suunnittelun ohjauksesta, toteutuksesta ja projektin johtamisesta.

”Are oli länsimetron ensimmäisessä vaiheessa suurin talotekniikkatoimittaja, ja haluamme olla vahvasti mukana rakentamassa myös tätä toista vaihetta. Urakka on Aren ensimmäinen työyhteenliittymänä toteutettu urakka, joten on hienoa päästä toteuttamaan tätä yhdessä YIT:n kanssa”, sanoo Aren toimitilarakentamisen johtaja Kai Nurho.

Kuluvan vuoden aikana länsimetron kakkosvaiheella siirrytään louhinnasta rakentamiseen. Asemaurakoiden hankinta etenee aikataulussa – neljän muun aseman hankintailmoitukset on julkaistu ja vuoden loppuun mennessä urakoitsijat on valittu Soukan lisäksi myös muille asemille. Ratalinjan urakoitsija valittiin aiemmin toukokuussa ja Sammalvuoren varikolla rakentaminen on jo käynnissä. Asemien lisäksi hankkeessa kilpailutetaan yhteensä 24 sivu-urakkaa.

”Yhteistyön sujuvuuteen ja tiedonkulkuun on panostettu kakkosvaiheen rakentamisessa. Yhteistyön sujuvuutta tullaan myös toistuvasti mittaamaan jokaisessa urakassa”, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Soukan asema rakennusurakan alkaessa. Kuva: Timo Kauppila, INDAV