Päällysrakenteen ja virtakiskon urakoitsija valittu

Länsimetron ratalinjan päällysrakenteen ja virtakiskon urakoitsijaksi on valittu GRK-konserniin kuuluva Winco Oy. Urakan arvo on noin 15 miljoonaa euroa.

Päällysrakenneurakka pitää sisällään metroraiteen rakentamisen tunneleihin.  Urakka koostuu tukikerrossepelin toimittamisesta sekä pölkkyjen, kiskojen ja vaihteiden asentamisesta. Myös runkomelueristeen hankinta ja asentaminen kuuluu päällysrakenneurakkaan. Asentamisen jälkeen kiskot hitsataan jatkuvakiskoiseksi ja rata tuetaan useita kertoja, mikä takaa tuleville matkustajille pehmeän ja tasaisen metrokyydin.

GRK-konsernilla on parhaillaan käynnissä useampi urakka Länsimetron hankkeessa. GRK:n toteuttama ratalinjan urakka käynnistyi kesällä 2018 sekä Finnoon aseman rakentaminen GRK Infra Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n työyhteenliittymänä syksyllä 2018. Winco Oy:n metroasemien pääsähkön jakeluverkon rakentaminen alkoi alkuvuodesta 2019.

”Tämä mielenkiintoinen urakka sopii hyvin osaamiseemme. Meillä on vahva kokemus päällysrakenteen ja virtakiskojen urakoinnista vastaavissa hankkeissa. On hienoa olla toteuttamassa valtavaa Länsimetro-hanketta näin monipuolisesti.  Päällysrakenteen ja virtakiskojen urakka tuo synergiaetuja ja jatkuvuutta GRK:lla jo käynnissä oleviin Länsimetron urakoihin”, kertoo Winco Oy:n toimitusjohtaja Timo Virmala.

”Yhteistyö GRK-konsernin kanssa on toiminut hyvin kaikissa käynnissä olevissa urakoissa, ja odotamme innolla yhteistyötä myös päällysrakenneurakassa. Kyseessä on aikataulukriittinen urakka, jossa yhteistyön asemaurakoiden kanssa on sujuttava kitkattomasti. Päällysrakenteiden asennus alkaa työmaalla kesäkuussa 2020, ja tällöin ratalinjalla ei enää voida liikkua ajoneuvoilla”, sanoo tekninen johtaja Raimo Kaunismäki Länsimetro Oy:stä.

Länsimetron kakkosvaiheen Matinkylästä Kivenlahteen arvioitu valmistumisaika on 2023. Louhintavaihe päättyi 2018 ja se alitti budjetin n. 14 miljoonalla. Ratalinjalla ja viidellä asemalla on siirrytty louhinnasta rakentamisvaiheeseen, joka etenee suunnitellusti. Sammalvuoren varikolla ovat jo käynnissä talotekniikkatyöt.

Vuoteen 2022 asti asemilla ja ratalinjalla rakennetaan, ja sen jälkeen siirrytään käyttöönottovaiheeseen, johon kuuluvat urakoiden vastaanotot, laaja testausvaihe sekä viranomaishyväksynnät. Länsimetron osalta metro on valmis, kun se luovutetaan operaattorin käyttöön liikenteen aloittamisen valmisteluja varten.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy, tekninen johtaja Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi
Winco Oy, toimitusjohtaja Timo Virmala, timo.virmala(at)winco.fi

Turvataan pienten koulumatkat!

8.8. alkaa koulu ja liikenteessä on pieniä ekaluokkalaisia. Olemme muistuttaneet työmaitamme noudattamaan erityistä varovaisuutta liikenteessä.
Torstaina 8.8. aamulla on työmaidemme läheisyydessä oranssiin huomioliiviin pukeutuneita länsimetrolaisia turvaamassa liikennettä.
Kaikki aikuiset huomio, ollaan tarkkaavaisia ja turvataan isojen ja pienten koulumatkat.

Kivenlahden onnettomuuteen johtaneissa räjäytystöissä turvallisuussuunnitelmat olivat asianmukaiset

Kivenlahdentorin metrosisäänkäynnin läheisyydessä tehtävissä vesi- ja viemäriliitostöissä sinkoutui 29.7. klo 9 kiviä lähikiinteistöihin. Kivet rikkoivat lähikiinteistöissä 13 ikkunaa. Henkilövahinkoja ei syntynyt. Sisäänkäynnin läheisyydessä rakennetaan Espoon kaupungille palo- ja käyttövesiputkia sekä sade- ja jätevesiviemäriputkia kaivoineen. Lisäksi rakennetaan uutta kaukolämpöputkea. Avolouhinnan yhteydessä varotoimenpiteistä huolimatta kiviä sinkoutui naapurikiinteistöihin.

– Louhintatyön turvallisuussuunnittelu oli tehty asianmukaisesti. Räjäytystyön tekijälle oli annettu työmaaperehdytys, ja hänellä oli tehtävän edellyttämä, lakisääteinen pätevyys, mikä tarkastettiin ennen työn aloittamista. Viranomaistutkinta onnettomuuden syiden selvittämiseksi on käynnissä, mutta ei ole vielä valmistunut. Skanska avustaa viranomaisia onnettomuuden syiden selvittämisessä. Lähikiinteistöille aiheutuneet vahingot luonnollisesti korjataan”, toteaa aluejohtaja Pekka Räsänen työmaalla urakoitsijana toimivalta Skanska Infralta. – Kyseessä on onnettomuus, jollaisia sattuu räjäytystöissä hyvin harvoin”, Räsänen jatkaa.

Räjäytystyön suorittanut yritys oli Skanskan aliurakoitsija.

Louhintatyö on ankaran vastuun alaista työtä. Louhintaurakoitsija on aina vastuullinen omasta työstään. Louhintatöitä ohjaavat valtioneuvoston asetukset räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta sekä rakennustyön turvallisuudesta. Jokaisesta räjäytyksestä tehdään etukäteen suunnitelma. Louhinnan suorittaa aina panostajapätevyyden saanut henkilö. Räjäytyksen aikana paikalla on vartija, joka estää kulun alueelle ja sen läheisyydessä. Lisäksi avolouhinnasta varoitetaan äänimerkein. Avolouhinnassa käytetään suojamattoja, jotka estävät kivien sinkoilun ympäristöön. Jokaisen räjäytyksen voimakkuus tallentuu tärinämittariin.

–  Länsimetrosta rakennetaan maailman turvallisinta metroa. Myös rakentamisen aikainen turvallisuus työntekijöille ja työmaan ympäristölle on meille ensiarvoisen tärkeää. Edellytämme kaikilta Länsimetron työmailla toimivilta lakien ja ohjeistusten tarkkaa noudattamista. Olemme Suomen yksi suurimpia rakennuttajia ja haluamme edistää rakennusalan työturvallisuuskulttuuria, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Räjäytystyöt saatiin työmaalla valmiiksi viime viikolla. Kivenlahden metroasemalla on parhaillaan käynnissä betoni- ja raudoitustöitä sekä taloteknisiä töitä. Rakennustyöt etenevät työmaalla normaalisti. Länsimetron asemien ja tunneleiden louhintatyöt päättyivät 2018.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086 ville.saksi(at)lansimetro.fi

Skanska Infra Oy, aluejohtaja Pekka Räsänen, puh. 040 574 6582, pekka.rasanen(at)skanska.fi

Seitsenmerenreitin kanaalilouhinta tehty Kivenlahdessa

Länsimetron Kivenlahden rakennusurakassa tehdyt kanaalilouhinnat Seitsenmerenreitillä  on saatu loppuun.

Kanaalilouhintoja tehdään, koska Seitsenmerenreitille rakennetaan vesi- ja viemärilinjoja. Ne liittyvät sekä Kivenlahden metroaseman vesi- ja viemäriliitosten tekoon että Espoon kaupungille rakennettaviin kunnallisteknisiin linjoihin. Kaupungille rakennetaan palo- ja käyttövesiputkia sekä sade- ja jätevesiviemäriputkia kaivoineen. Lisäksi rakennetaan uutta kaukolämpöputkea.

Kokonaisuudessaan Kivenlahden metroaseman vesi- ja viemäriliitosten sekä kaukolämpötöiden teko ja Espoon kaupungille rakennettavat kunnallistekniset työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Päivystyspuhelin, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

 

Kivenlahden avolouhintaonnettomuudessa rikkoontui 13 ikkunaa

Kivenlahdentorin metrosisäänkäynnin läheisyydessä tehtävissä vesi- ja viemäriliitostöissä sinkoutui 29.7. klo 9 kiviä lähikiinteistöihin. Sisäänkäynnin läheisyydessä rakennetaan Espoon kaupungille palo- ja käyttövesiputkia sekä sade- ja jätevesiviemäriputkia kaivoineen. Lisäksi rakennetaan uutta kaukolämpöputkea. Kanaalilouhintojen yhteydessä varotoimenpiteistä huolimatta kiviä sinkoutui naapurikiinteistöihin.

Läheisessä asuinkerrostalossa, jonka etäisyys avolouhintakohteesta on kolme metriä, rikkoontui yhteensä viisi ikkuna- tai parvekelasia. Viereisessä osittain tyhjässä olevassa liikerakennuksessa rikkoontui kahdeksan ikkunaa. Liikerakennuksen etäisyys työmaasta on 25 metriä. Urakoitsija on käynyt asukkaiden luona ja sopinut korjaustoimenpiteistä. Liikerakennuksen lasien korjaamisesta sovitaan isännöitsijän kanssa.

Ennen avolouhintaa kulku alueelle oli estetty. Vartiomies ei päästä räjäytyksen aikana ulkopuolisia alueelle. Avolouhinnassa räjäytettävä alue peitetään suojamatoilla huolellisesti. Myös tässä louhinnassa matot olivat paikoillaan. Varotoimista huolimatta kiviä sinkoutui mattojen alta.

Heti vahingon tapahduttua urakoitsija eristi alueen, varmisti ettei henkilövahinkoja ole tapahtunut ja oli yhteydessä asukkaisiin. Tapahtuman syiden selvittäminen jatkuu.

Kivenlahden metroasemalla on käynnissä betoni- ja raudoitustyöt ja myös talotekniset työt ovat alkaneet. Onnettomuudella ei ole vaikutusta rakennustöihin. Myös kanaalilouhintatyöt jatkuvat vielä tänään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Kivenlahdessa louhinnassa sinkosi kiviä ympäristöön

Kivenlahdentorin sisäänkäynnillä on tänään noin klo 9 singonnut kiviä työmaa-alueen ulkopuolelle kanaalilouhintojen yhteydessä.

Selvitämme parhaillaan tapahtunutta ja kartoitamme vahinkojen suuruutta. Ikkunoita on alueella rikkoutunut.  Henkilövahinkoja ei syntynyt. Pahoittelemme tapahtunutta ja selvitämme, miksi kiviä sinkoutui työmaan ulkopuolelle. Korjaustyöt ovat myös käynnistymässä. Louhinta suoritetaan aina suurella varovaisuudella ja ohjeiden mukaisesti.  Länsimetron työmailla eli Ruoholahti-Matinkylä ja Matinkylä-Kivenlahti-osuuksilla ei ole aiemmin tapahtunut vastaavan laajuista onnettomuutta.

Linkki kanaalilouhintatiedotteeseen

Lisätietoja:

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Matinkylässä metron huoltotunnelissa tehdään meluisia sahaustöitä 17.7.-19.7.2019

Matinkylän huoltotunnelissa tehdään timanttisahaustöitä 17.7.-19.7.2019 välisenä aikana. Työt liittyvät Tynnyripuiston alueen rakentamiseen.

Töitä tehdään klo 7.00-16.00 välisenä aikana. Sahauksesta aiheutuvat äänet voivat kantautua metrolaiturille saakka.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Mikko Raisio, työmaapäällikkö, YIT: 050 3305503, mikko.raisio(at)yit.fi

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Rakennusteknisten töiden valvoja työskentelee toimistolla ja tunnelissa

Rakennusmestari Sami Toivola on aloittanut rakennusteknisten töiden valvojana Länsimetron Kivenlahden asemalla. Valvojan töihin kuuluu m. raudoitusten ja erilaisten asennusten tarkastamista sekä mallitöiden valvontaa ja hyväksyntää. Lisäksi Toivola osallistuu erilaisiin kokouksiin, jotka liittyvät mm. urakan hankintoihin, rakentamiseen, aikatauluun ja kustannuksiin.

”Toimistotöiden lisäksi olen läsnä työmaalla päivittäin”, nyt kuukauden Kivenlahdessa työskennellyt Toivola sanoo.

Toivolalla on pitkä kokemus rakentamisesta viimeisimpänä AKR Betoni Oy:n palveluksessa. Lisäksi hän on työskennellyt SRV:n, Lemminkäisen ja Consti Julkisivu Oy:n palveluksessa. Kokemusta on kertynyt niin asuin-, teollisuus- kuin korjausrakentamisestakin.

”Kun tuli mahdollisuus lähteä mukaan metron rakentamisen projektiin, lähdin mukaan mielenkiinnolla, koska tämä on iso ja pitkäaikainen projekti. Lisäksi asun itsekin rakenteilla olevan kakkosvaiheen metron varrella”, Toivola sanoo.

Tällä hetkellä Kivenlahden urakassa ovat käynnissä aseman runkotyöt, mihin kuuluu runsaasti betonirakentamista. Toivolalla on Suomen Betoniyhdistys ry:n myöntämä pätevyys poikkeuksellisen vaativasta betonirakentamisesta, mikä tulee metron runkotöiden valvomisessa tarpeeseen. Lisäksi talotekniset työt ovat jo käynnistyneet aseman kellarikerroksessa.

”Sähkö- ja LVI-urakoissa on omat valvojansa, mutta luonnollisesti teemme myös paljon yhteistyötä”, Toivola sanoo.

Kivenlahden urakassa kesällä lauantaitöitä ja 17.7. pitkä valutyö

Länsimetron Kivenlahden rakennusurakassa työskennellään myös lauantaisin heinäkuusta syyskuun loppuun saakka klo 9-18 välillä. Töitä tehdään lauantaisin niin maan alla tunnelissa kuin maan päällä molemmilla sisäänkäynneillä. Arkisin maanantaista perjantaihin noudatetaan työaikaa klo 7-18.

Töitä tehdään lauantaisin työvaiheiden tehokkaan rytmityksen vuoksi. Lauantaisin tehdään vain työvaiheita, joista ei aiheudu meluhaittaa asukkaille – mm. raudoitus-, muotti- ja saumaustöitä. Porausta tai louhintatöitä ei tehdä viikonloppuisin.

Lisäksi keskiviikkona 17.7. valetaan Kivenlahdentorin sisäänkäynnillä suurikokoinen seinä, ja valun päättymisaika on klo 22.00. Valitettavasti valua ei voida keskeyttää aikaisemmin valettavan rakenteen koon vuoksi. Valusta ei aiheudu merkittävää meluhaittaa lähiympäristöön.

Lisätietoja:

Päivystyspuhelin, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Kivenlahden metroaseman rakennusurakassa kanaalilouhintaa viikolla 30

Länsimetron Kivenlahden rakennusurakassa tehdään kanaalilouhintaa Seitsenmerenreitillä 22.7. alkavalla viikolla. Kanaalilouhinta jatkuu viikon ajan.

Kanaalilouhintoja tehdään, koska Seitsenmerenreitille rakennetaan vesi- ja viemärilinjoja. Ne liittyvät sekä Kivenlahden metroaseman vesi- ja viemäriliitosten tekoon että Espoon kaupungille rakennettaviin kunnallisteknisiin linjoihin. Kaupungille rakennetaan palo- ja käyttövesiputkia sekä sade- ja jätevesiviemäriputkia kaivoineen. Lisäksi rakennetaan uutta kaukolämpöputkea.

Työskentely tapahtuu Seitsenmerenreitillä Kivenlahdentorin sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä työmaan maanpäällisillä osuuksilla. Kanaalilouhintoja tehdään arkisin klo 7-18 välillä.

Kokonaisuudessaan Kivenlahden metroaseman vesi- ja viemäriliitosten sekä kaukolämpötöiden teko ja Espoon kaupungille rakennettavat kunnallistekniset työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Päivystyspuhelin, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700