Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Länsimetro Oy
Piispanportti 10 02200 ESPOO
satu.linkola@lansimetro.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Satu Linkola
Piispanportti 10 02200 ESPOO
satu.linkola@lansimetro.fi

3. Rekisterin nimi
Länsimetro Oy:n verkkosivuston palauterekisteri.  Palauterekisteri muodostuu nettisivujen kautta  ja puhelimitse saadusta palautteesta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään palautteiden käsittelyä ja niihin vastaamista varten.

5. Rekisterin tietoseloste

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:
Nimi
Sähköpostiosoite
Muut vapaamuotoiset tiedot

Lisäksi tallennamme lomakkeen lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan palautteen antajalta itseltään verkkolomakkeiden kautta.

7. Säännonmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja käytetään projektin sisällä palautteen käsittelemiseksi eikä luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. Evästeet
Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

13. Sivuston käytön tilastointi
Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.

14. Tietojen säilytysajat
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, joihin ne on kerätty.

Voit muuttaa evästeasetuksia täältä
Evästeasetukset