Tietoa meistä

Länsimetro Oy Espoon ja Helsingin omistama osakeyhtiö, joka omistaa modernia ja aikaa kestävää metroinfraa Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen saakka. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen selkäranka länsi–itäsuunnassa on metrolinjasto, josta Länsimetro omistaa merkittävän osan.  Tutustu Länsimetron omistamiin asemiin ja metroinfraan.

Länsimetro Oy osana pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostoa

Länsimetron tehtävänä on omistaa ja kehittää metroasemia, rataa ja metrojärjestelmiä. Länsimetro toimii joukkoliikennetoimijoiden taustalla metroinfran omistamisen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaationa. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat omistajakaupungit Espoo ja Helsinki, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, HKL, HSL, metron vaikutusalueen rakennushankkeet ja kiinteistönaapurit. Länsimetro tukee asiantuntijuudellaan sitä, että metro on houkutteleva ja turvallinen liikkumisvaihtoehto, ja palvelisi matkustajia myös vuosikymmenten päästä.

Metroinfran omistajana Länsimetro johtaa, ohjaa ja seuraa huolto- ja ylläpitopalveluiden toteuttamista infran elinkaarelle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Länsimetro tekee tiivistä yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa, joka tuottaa pääosan Länsimetron asemien ja radan huolto- ja ylläpitopalveluista. Kaupunkiliikenne raportoi näistä Länsimetro Oy:lle. HKL tuottaa osan palveluista. Hallinnoinnista ja ylläpidosta on sovittu Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n yhteistyösopimuksessa. HSL vastaa joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä.

HSL (Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä) vastaa joukkoliikennepalveluiden järjestämisestä ja joukkoliikenteen suunnittelusta jäsenkuntiensa alueella, aikatauluista, matkustajainformaatiosta ja metron liityntäliikenteestä.

Tutustu HSL:ään.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy hallinnoi Helsingin joukkoliikenneinfraa. Kaupunkiliikenne vastaa joukkoliikenteen kokonaisuuden kehittämisestä ja kunnossapidosta. Kaupunkiliikenne tuottaa metron liikennöintiä palveluna. Kaupunkiliikenne toimii metroradan ja asemien ylläpito- ja hallintopalvelujen tuottajana myös länsimetron omistamalla osuudella. Tutustu Kaupunkiliikenteeseen.

 

 

Helsingin kaupunki (liikenneliikelaitos) vastaa pääkaupunkiseudun metron liikennöinnistä sekä hallinnoi ja omistaa kantametron eli metroinfran Ruoholahdesta itään.

Toimiva ja turvallinen metroinfra  pitkälle tulevaisuuteen

Länsimetron tavoitteena on, että metroinfra säilyy toimivana ja turvallisena pitkälle tulevaisuuteen. Metroinfran toimintavarmuus läpi sen elinkaaren vaatii jatkuvaa ylläpitämistä ja kehittämistä. Ajantasainen ja kattava informaatio metroinfran eri osista ja järjestelmistä sekä niiden kunnosta on omistamisen ja elinkaarihallinnan ytimessä. Kaikki länsimetron osat eivät kestä sataa vuotta, vaan ne tulevat elinkaarensa päähän jo huomattavasti aiemmin.

Metron kehitys jatkuu

Länsimetro on vastannut omistamansa metroinfrakokonaisuuden rakentamisesta ensin Ruoholahdesta Matinkylään ja sitten rakentamisen Matinkylästä Kivenlahteen. Lue lisää rakentamisen vaiheista. Rakennusprojektin päätyttyä Länsimetrolla on yhä rakennuttamistehtäviä, kuten Kivenlahden aseman läntinen sisäänkäynnin, Kaitaan pysäköintilaitoksen sekä Finnoon ja Soukan liityntäpysäköintien rakentaminen.

Lisäksi Länsimetro osallistuu metrorataa ympäröivän kaupunkiympäristön muutoksiin ja kehitykseen nykyaikaisen metrorakentamisen asiantuntemuksellaan ja osaamisellaan. Länsimetro Oy on mukana parantamassa metron kapasiteettia ja luotettavuutta (METKA-hanke). Lue lisää hankkeesta Kaupunkiliikenteen sivuilta.