Länsimetro Oy:n toimintakertomus 2023 on ilmestynyt

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö. Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Länsimetro Oy:ssä Länsimetro-rakennusprojektin valmistumisen jälkeen. Länsimetro toimii ainutlaatuisella tehtäväkentällä metroinfran omistamisen ja kehittämisen parissa osana pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostoa. Metroinfran omistajana Länsimetro varmistaa, että länsimetron metrojärjestelmä asemineen on turvallinen matkustamisympäristö koko elinkaarensa ajan.

Länsimetro omistaa länsimetron eli metroinfran Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlah-teen: 13 metroasemaa, 21 km pitkän rataosuuden ja maanalaisen metrovarikon.

Länsimetro Oy:n toimintakertomus 2023 on ilmestynyt. Toimintakertomus kuvaa

  • tilinkauden aikaista toimintaa,
  • arvion tulevasta kehityksestä ja
  • arvion taloudellisesta asemasta ja tuloksesta.

Länsimetron vt. toimitusjohtaja Matias Johansson kuvaa kertomuksen toimitusjohtajan katsauksessa vuotta 2023 seuraavasti:

– Vuoden 2023 aikana terävöitimme Länsimetron suuntaa modernin ja aikaa kestävän metroinfran omistajana ja peilasimme toimintaamme erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Länsimetron ilmettä freesattiin kuvaamaan tekemisen painopisteen muutosta. Länsimetron tarvitsemaa erityisasiantuntemusta vahvistettiin muutamilla rekrytoinneilla. Länsimetro muutti kesällä uusiin toimitiloihin Keilaniemeen.

Länsimetrolla on edelleen omia rakennuttamistehtäviä. Kaupunkiympäristö kehittyy voimakkaasti metroradan varrella. Esimerkiksi Helsingissä Koivusaaren alueen kehittyessä metroaseman toisen sisäänkäynnin rakentamiseen valmistaudutaan. Lännen pääteasemalla Espoon Kivenlahdessa aseman toisen sisäänkäynnin loppuunsaattaminen odottaa ympäröivien rakennushankkeiden etenemistä. Länsimetro on myös mukana metron kapasiteettia ja luotettavuutta parantavassa hankkeessa.