Matinkylä-Kivenlahti

Espoon kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi tarkennetun Matinkylä-Kivenlahti-osuuden hankesuunnitelman 19.3.2018. Samalla projektin kustannusarvioksi asetettiin 1 159 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä tehtiin useita muutoksia hankkeen sisältöön, mm. asemien kokoa kasvatettiin keskimäärin lähes 10%, jotta ne olisivat turvallisempia sekä paremmin toimivia, rakennettavia ja huollettavia.

Myös Espoonlahden bussiterminalin päätettiin toteuttaa kauppakeskukseen integroituna lämpiminä rakennuksena ja Kivenlahden kääntöraidetta pidennettiin liikennöinnin luotettavuuden parantamiseksi operaattorin toiveiden mukaisesti. Lisäksi tehtiin monia pienempiä muutoksia ja lisäyksiä hankkeen toteutuslaajuuteen. Vuonna 2018 hyväksytty päivitetty hankesuunnitelma on merkittävästi laajempi kuin alkuperäinen, vuonna 2012 laadittu hankesuunnitelma.

Matinkylä-Kivenlahti-osuus luovutettiin operaattorin käyttöön vuonna 2022 ja matkustajaliikenne alkoi 3.12.2023, selvästi suunniteltua aikaisemmin. Länsimetron toisen vaiheen hankesuunnitelman mukaiset työt jatkuvat vielä mm. Kivenlahdessa ja Kaitaalla, ensin mainittuun rakennetaan toinen sisäänkäynti ja jälkimmäiseen liityntäpysäköintilaitos. Länsimetro Oy raportoi hankkeen etenemisestä, toteutuneista kustannuksista ja muutoksista ennusteeseen säännöllisesti Espoon kaupungille.

Loppukustannusennuste

Ennuste 10% Ennuste 90%
Finnoo 156 M 156  M
Kaitaa 133 M 134  M
Soukka 125 M 125 M
Espoonlahti 136 M 136 M
Sammalvuori 102 M 103 M
Kivenlahti 138 M 141 M
Bussiterminaali 13 M 13 M
Liityntäpysäköinti 38 M 44 M
Rakennuskustannukset yhteensä 842 M 849 M
Suunnittelu 98 M 98 M
Rakennuttaminen ja asiantuntijapalvelut 101 M 103 M
Hankesuunnitelma 1 042 M 1 049 M
Rahoitus 28 M 28 M
Kokonaiskustannukset 1 070 M 1 078 M
Valtionavustus – 243 M – 243 M
Hankkeen rahoitustarve 828 M 835 M

Projektin vuoden 2018 hankesuunnitelman kustannusarvioon verrattuna hankkeen kustannukset tulevat olemaan arviolta 100 miljoonaa alhaisemmat.

Hankesuunnitelman loppukustannusennuste on 1 042,2-1 049,5 miljoonaa euroa riippuen merkittäviltä osin liityntäpysäköinnin toteutustavasta, -paikoista ja -aikatauluista. Yhdistämällä liityntäpysäköintihankkeita muihin asukas- ja asiakaspysäköintihankkeisiin voidaan pysäköintipaikan yksikkökustannusta pienentää merkittävästi. Kaikkiin asemaurakoihin ja näihin sisältyviin rataosuuksiin liittyy vielä vähäisiä viimeistelytöitä. Lisäksi Kivenlahteen tullaan rakentamaan toinen sisäänkäynti lähivuosina.