Länsimetro työpaikkana

Länsimetro Oy on modernin ja aikaa kestävän metroinfran omistaja. Toimimme metroinfran omistamisen ja kehittämisen asiantuntijoina. Olemme ylpeitä vetovoimaisista metroasemistamme, jotka ovat suomalaista huippuarkkitehtuuria ja Länsimetron turvallisuusratkaisuista, jotka ovat edistyksellisiä kansainvälisessäkin mittakaavassa. Meillä työskentelee 16 henkilöä.

Meillä Länsimetrossa on ainutlaatuista asiantuntemusta modernin metroinfran rakentamiseen, kunnossapidon järjestämiseen ja johtamiseen, elinkaaren hallintaan ja tiedonhallintaan liittyen. Asiantuntemuksellamme tuemme sitä, että metro olisi houkutteleva ja turvallinen liikkumisvaihtoehto pääkaupunkiseudulla ja palvelisi käyttäjiä pitkälle tulevaisuudessa. Teemme tiivistä yhteistyötyötä joukkoliikennealan kumppaneiden kanssa.

Vastuullisuus on metroinfran omistamisen ytimessä. Jotta asiantuntijat voivat huolehtia metroinfran elinkaaresta koko sen elinkaaren ajan, työnantajana Länsimetro Oy huolehtii työntekijöistä koko työsuhteen elinkaaren ajan: toimimme työnantajana vastuullisesti ja huolehtivasti aina siitä, kun henkilö rekrytoidaan siihen, kun henkilö siirtyy muualle.

Millainen työnantaja Länsimetro on?

  • Katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja toimimme vastuullisesti. Omistamme metroinfraa, joka on tehty kestämään pitkälle tulevaisuuteen. Metro on keskeinen osa omistajakaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.
  • Olemme pieni asiantuntijaorganisaatio, jossa eri alojen asiantuntijuutta arvostetaan ja toimimme ketterästi ilman hierarkioita.
  • Panostamme palautteen antamiseen. Haluamme kehittää palautteenantokulttuuria entistäkin kannustavammaksi. Tähtäämme siihen, että palautteen antaminen olisi meillä välitöntä ja arkista.
  • Arvostamme oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja avointa mieltä hoitaa työtehtäviä myös oman asiantuntijatehtävän ulkopuoleltakin.
  • Kannustamme kehittämään ja vahvistamaan osaamista monipuolisesti. Länsimetrossa toimii ”Metroakatemia”, jossa järjestetään yhteisiä koulutuksia koko henkilöstölle.
  • Kokoonnumme koko porukkana yhteen ajankohtaisten asioiden äärelle viikoittain. Tämän lisäksi esimerkiksi tiimit tapaavat toisiaan säännöllisesti. Pidämme yhdessä taukoja ja vietämme mm. tyky-päiviä. Yhteydenottaminen toiseen on helppoa. Meillä on hyvä yhteishenki ja viihdymme yhdessä!
  • Olemme erityisen ylpeitä asiantuntemuksesta, jota Länsimetro Oy:ssä on.
  • Etätyö tuo joustoa elämäämme. Meillä on joustavat työajat.
  • Toimitilamme ovat uudet. Modernit toimitilamme sijaitsevat 19.6. alkaen Espoon Keilaniemessä hyvin liikenneyhteyksien äärellä. Töihin pääsee sujuvasti esimerkiksi metrolla!
  • Työnantaja tukee meitä lounas-, liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaeduilla. Meillä on kattava työterveyshuolto ja vapaa-ajanvakuutu