Länsimetro työpaikkana

Länsimetro Oy on modernin ja aikaa kestävän metroinfran omistaja. Toimimme metroinfran omistamisen ja kehittämisen asiantuntijoina. Olemme ylpeitä vetovoimaisista metroasemistamme, jotka ovat suomalaista huippuarkkitehtuuria ja Länsimetron turvallisuusratkaisuista, jotka ovat edistyksellisiä kansainvälisessäkin mittakaavassa. Meillä työskentelee 16 henkilöä.

Meillä Länsimetrossa on ainutlaatuista asiantuntemusta modernin metroinfran rakentamiseen, kunnossapidon järjestämiseen ja johtamiseen, elinkaaren hallintaan ja tiedonhallintaan liittyen. Asiantuntemuksellamme tuemme sitä, että metro olisi houkutteleva ja turvallinen liikkumisvaihtoehto pääkaupunkiseudulla ja palvelisi käyttäjiä pitkälle tulevaisuudessa. Teemme tiivistä yhteistyötyötä joukkoliikennealan kumppaneiden kanssa.

Vastuullisuus on metroinfran omistamisen ytimessä. Jotta asiantuntijat voivat huolehtia metroinfran elinkaaresta koko sen elinkaaren ajan, työnantajana Länsimetro Oy huolehtii työntekijöistä koko työsuhteen elinkaaren ajan: toimimme työnantajana vastuullisesti ja huolehtivasti aina siitä, kun henkilö rekrytoidaan siihen, kun henkilö siirtyy muualle.

Avoimet työpaikat

Ei avoimia työpaikkoja.

Millainen työnantaja Länsimetro on?

  • Katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja toimimme vastuullisesti. Omistamme metroinfraa, joka on tehty kestämään pitkälle tulevaisuuteen. Metro on keskeinen osa omistajakaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.
  • Olemme pieni asiantuntijaorganisaatio, jossa eri alojen asiantuntijuutta arvostetaan ja toimimme ketterästi ilman hierarkioita.
  • Panostamme palautteen antamiseen. Haluamme kehittää palautteenantokulttuuria entistäkin kannustavammaksi. Tähtäämme siihen, että palautteen antaminen olisi meillä välitöntä ja arkista.
  • Arvostamme oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja avointa mieltä hoitaa työtehtäviä myös oman asiantuntijatehtävän ulkopuoleltakin.
  • Kannustamme kehittämään ja vahvistamaan osaamista monipuolisesti. Länsimetrossa toimii ”Metroakatemia”, jossa järjestetään yhteisiä koulutuksia koko henkilöstölle.
  • Kokoonnumme koko porukkana yhteen ajankohtaisten asioiden äärelle viikoittain. Tämän lisäksi esimerkiksi tiimit tapaavat toisiaan säännöllisesti. Pidämme yhdessä taukoja ja vietämme mm. tyky-päiviä. Yhteydenottaminen toiseen on helppoa. Meillä on hyvä yhteishenki ja viihdymme yhdessä!
  • Olemme erityisen ylpeitä asiantuntemuksesta, jota Länsimetro Oy:ssä on.
  • Etätyö tuo joustoa elämäämme. Meillä on joustavat työajat.
  • Toimitilamme ovat uudet. Modernit toimitilamme sijaitsevat Espoon Keilaniemessä hyvin liikenneyhteyksien äärellä. Töihin pääsee sujuvasti esimerkiksi metrolla!
  • Työnantaja tukee meitä lounas-, liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaeduilla. Meillä on kattava työterveyshuolto ja vapaa-ajanvakuutus.

Me länsimetrolaiset – asiantuntijoidemme tarinoita

Pääset tutustumaan Länsimetron ainutlaatuiseen tehtäväkenttään asiantuntijatarinoiden kautta.

”Moni asia omaisuudenhallinnassa saa uusia ulottuvuuksia, kun siirrytään maan alle ja metron toimintaympäristöön. Työni kautta pysyn myös kärryillä metrolinjan varrella tapahtuvasta kaupunkikehityksestä.”

Marko, omaisuudenhallinnan asiantuntija. Lue Markon tarina.

”Työssäni on hienoa nähdä rakennushankkeiden koko elinkaari. Saan olla mukana varhaisesta suunnitteluvaiheesta siihen, kun kohde valmistuu ja näen konkreettisen lopputuloksen, josta on kaupunkilaisille hyötyä.”

Janne, rakentamisjohtaja. Lue Jannen uratarina.

”Uskon, että meidänkaltaisessa pienessä asiantuntijaorganisaatiossa on tärkeä tarjota ihmisille mahdollisuus kehittää asiantuntemustaan ja syventää erityisosaamistaan. Iso osa työssä viihtymistä on tunne siitä, että oppii uutta ja kehittyy. Toiminnan jatkuvuuden kannalta panostaminen nuoriin osaajiin on myös tärkeää.”

Anna, henkilöstöpäällikkö. Lue Annan uratarina.

 

”Mielestäni Länsimetron vetovoima perustuu yhtiön tehtävään. Länsimetron omistamalla metrolinjan osuudella tehdään melkein 40 miljoonaa matkaa vuosittain. Länsimetrolla on suuri vaikutus siihen, millaiseksi pääkaupunkiseutu kehittyy tulevina vuosikymmeninä.”

Matias, talousjohtaja ja vt. toimitusjohtaja. Lue Matiaksen uratarina.