Sopimuksia allekirjoitettiin

Maanantaina 22.12. allekirjoitettiin metron Matinkylä – Kivenlahti suunnittelun ja rakennuttajakonsultin kilpailutuksien toimeksiantosopimukset.

Metron Matinkylä – Kivenlahti rakennesuunnittelu, kalliorakennesuunnittelu sekä LVI- ja sähkösuunnittelutoimeksiannot on jaettu ratalinjalla kahteen osaan.

Rakennesuunnittelukonsultiksi ratalinjan itäosalle, Finnoon, Kaitaan ja Soukan asemille valittiin Konsulttiryhmä Sigma (Finnmap Infra Oy, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy ja Saanio & Riekkola Oy). Toimeksiannon arvo on n. 2,9 miljoonaa euroa.

Kalliorakennesuunnittelijaksi vastaavalle osuudelle valittiin Pöyry Finland Oy, jonka toimeksiannon arvo on n. 2,3 miljoonaa euroa.

Kivenlahden ja Espoonlahden asemien, Sammalvuoren metrovarikon sekä ratalinjan länsiosan rakennesuunnittelijaksi valittiin Konsulttiryhmä Pöyry Finland Oy – Ramboll Finland Oy. Tämän toimeksiannon arvo on n. 3,3 miljoonaa euroa. Vastaavan osuuden kalliorakennesuunnittelijaksi valittiin Konsulttiryhmä Sigma, jonka toimeksiannon arvo on n. 2,7 miljoonaa euroa.

Molemmat LVI-suunnittelutoimeksiannot voitti Konsulttiryhmä Granlund Oy – Ramboll Finland Oy ja molempien toimeksiantojen arvot ovat n. 2,9 miljoonaa euroa.

Molemmat sähkösuunnittelutoimeksiannot voitti konsulttiryhmä NNG (Insinööritoimisto Tauno Nissinen, Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö ja Granlund Oy). Toimeksiantojen arvot ovat n. 2,7 miljoonaa euroa.

Rakennuttajakonsultiksi valittiin Sweco PM Oy. Toimeksiannon arvo on noin 19 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen. Tavoitteena on saada osuuden Ruoholahti-Matinkylä rakentaminen päätökseen vuoden 2015 lopulla. Matinkylä – Kivenlahti osuuden rakentaminen on käynnissä. Osuus valmistuu 2020.

Länsimetro liikenteelle 2016 elokuussa

Länsimetron rakentaminen osuudella Ruoholahti ­- Matinkylä saadaan pääosin päätökseen 2015 lopulla. Kiskojen asennus alkaa helmikuun toisella viikolla 2015 ja metrorata Ruoholahdesta Matinkylään on valmiina liikenteelle tammikuussa 2016. Tämän jälkeen alkavat koeajot. Henkilöliikenteelle osuus Ruoholahti – Matinkylä pyritään avaamaan elokuussa 2016. Matinkylä – Kivenlahti -osuuden työtunnelien louhinta on käynnissä. Tämä osuus valmistuu 2020.

HKL:n ja Siemensin metron automatisointia koskevan sopimuksen purkaminen merkitsee sitä, että liikennöinti aloitetaan manuaalisesti. Kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä Helsingissä että Espoossa edellyttää kuitenkin, että automaattimetroon siirrytään 2020-luvulla. Näin varmistetaan riittävän tiheä vuoroväli ja hyvä palvelutaso, toteaa Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko.

Rakentaminen etenee asemilla ja ratalinjalla. Ruoholahti – Matinkylä -linjan asemien betonivaluista on tehty 73 prosenttia. Tunnelien reunaan tulevista tukimuurielementeistä on asennettu 84 prosenttia ja ratasepelöinnistä on tehtynä 13 prosenttia.

Tähtäämme siihen, että metro avataan liikenteelle 2016 elokuussa. Työt etenevät nyt tehokkaasti ja töissä on 1 200 rakentamisen ammattilaista. Lisäksi Matinkylä – Kivenlahti -osuudella työmaat ovat käynnistyneet ja töissä on jo yli 100 työntekijää, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti metron automatisoinnista 2006. Ruoholahti – Matinkylä -osuuden hankesuunnitelma valmistui 2008. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi 2009.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen. Tavoitteena on saada osuuden Ruoholahti – Matinkylä rakentaminen päätökseen vuoden 2015 lopulla. Matinkylä – Kivenlahti -osuuden rakentaminen on käynnissä. Osuus valmistuu 2020.

Urakkasopimuksia allekirjoitettiin

Tänään allekirjoitettiin metron Matinkylä-Kivenlahti kaikkien kuuden työtunnelin louhintaurakat. Finnoon ja Sammalvuoren työtunnelien louhintaurakan toteuttaa Destia Oy. Näiden kahden työtunnelin louhintaurakan arvo on 6,6 miljoonaa euroa.

Destia voitti myös Kaitaan ja Soukan työtunneleiden louhinnan, joiden urakkahinta on yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Espoonlahden ja Kivenlahden työtunnelit toteuttaa Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Urakan arvo on 7,9 miljoonaa euroa.

Työtunneli on kallioon ensin louhittava keskimäärin noin 500 metriä pitkä kulkureitti, joka louhitaan työmaa-alueelta maan alle ratalinjalle. Työtunneliurakat käynnistyvät välittömästi ja päättyvät syksyyn 2015 mennessä, jonka jälkeen päästään metroasemien ja ratalinjan louhintaan.

Telog Oy on voittanut antenniverkot (GSM, VIRVE, WLAN) urakan. Projektissa toteutetaan antenniverkot Ruoholahti-Matinkylä osuudelle palvelemaan kaupallisia operaattoreita, viranomaisverkkoa sekä kaupungin wlan-verkkoa. Asennukset tehdään molempiin metrotunneleihin, asemille sekä työtunneleihin. Urakka valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Metron Matinkylä – Kivenlahti seitsemän kilometriä pitkälle kokonaan maan alle sijoittuvalle linjalle tulee viisi uutta asemaa; Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko.

Metro Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu aikaisintaan 2020. Ruoholahdesta Matinkylään rakenteilla olevan osuus valmistuu 2015 lopulla ja avautuu liikenteelle 2016 syksyllä.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen. Tavoitteena on saada osuuden Ruoholahti-Matinkylä rakentaminen päätökseen vuoden 2015 lopulla. Matinkylä – Kivenlahti osuuden rakentaminen on käynnissä. Osuus valmistuu aikaisintaan 2020. www.lansimetro.fi

Metron Matinkylä-Kivenlahti alkupaukku räjäytettiin Finnoon työtunnelityömaalla

Finnoon työtunnelityömaalla Espoossa juhlittiin tänään metron rakentamisen alkamista Matinkylästä Kivenlahteen. Työt ovat alkaneet työtunnelien rakentamisella tulevien asemien läheisyydessä ja Sammalvuoren maanalaisella metrovarikolla. Työtunneli on kallioon ensin louhittava kulkureitti, joka louhitaan työmaa-alueelta maan alle varsinaiselle ratalinjalle. Metrotunnelien ja asemien louhinta alkaa vasta työtunnelien louhinnan jälkeen.

Suurten infrahankkeiden merkitys työllisyydelle on merkittävä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, totesi tilaisuudessa puhunut valtiovarainministeri Antti Rinne.

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen korosti kaupunkien yhteistyötä.

– On hienoa huomata, että hyvin sujunut yhteistyö metrohankkeessa Helsingin ja Espoon välillä jatkuu. Joukkoliikennehankkeena metro on merkittävä koko pääkaupunkiseudulle, Pajunen korosti.

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko muistutti puheessaan, että nyt ei rakenneta vaan metroa vaan sitä mitä metro tulevaisuudessa mahdollistaa.

Nyt luodaan uutta tiivistyvää kaupunkirakennetta, joka tekee mahdolliseksi uusien työpaikkojen syntymisen, asuntorakentamisen ja palvelujen kehittymisen.

Urakoitsijan terveiset tilaisuuteen toi Destia Oy:n tulosyksikön johtaja Minna Heinonen.

– Turvallisuus on ykkösprioriteettimme. Tälläkin työmaalla on tavoitteena nolla tapaturmaa.

Metron Matinkylä – Kivenlahti seitsemän kilometriä pitkälle osuudelle tulee viisi uutta asemaa; Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan metron maanalainen varikko.

Metro Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu aikaisintaan 2020. Ruoholahdesta Matinkylään rakenteilla olevan osuus valmistuu 2015 lopulla ja avautuu liikenteelle 2016 syksyllä.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen. Tavoitteena on saada osuuden Ruoholahti-Matinkylä rakentaminen päätökseen vuoden 2015 lopulla. Matinkylä – Kivenlahti osuuden rakentaminen on käynnissä. Osuus valmistuu aikaisintaan 2020

Työtunnelin rakentaminen alkaa Kaitaalla

Kaitaan työtunnelin rakentaminen alkaa joulukuussa. Työ aloitetaan maanrakennustöillä. Noin helmi-maaliskuussa 2015 on vuorossa avolouhintavaihe. Avolouhinnan räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä, joka on katkonainen ennen räjäytystä ja yhtenäinen räjäytyksen jälkeen.

Varsinaisen työtunnelin louhintaan maan alle päästään arviolta huhtikuussa 2015. Työtunnelin louhintaurakka jatkuu lokakuuhun 2015.

Työtunneliurakan jälkeen seuraavassa urakassa louhitaan ratatunnelin ja metroaseman tilat. Louhe kuljetetaan molemmissa työvaiheissa Länsiväylälle ja edelleen hyödynnettäväksi muissa rakennushankkeissa. Louheenajo määräytyy räjäytysaikojen mukaan. Vuorokaudessa saadaan 1-3 räjäytystä.

Ympäristökeskuksen määrittämät työajat kohteessa ovat:

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-22, la 9-18)
Tunnelilouhinta (injektointiporaus, poraus, rusnaus)
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-7)
Räjäytykset tunnelissa
• ma-pe 7-22 ja la 9-18
Louheen lastaus tunnelissa ja kuljetus
• ma-pe 7-22 sekä viikonloppuisin 9-22
• Jos ei aiheudu haittaa asukkaille myös: ma-pe 22-7 ja viikonloppuisin
22-9

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin Destia Oy, puh. 040 637 5377
Työmaapäällikkö Mari Borén, Destia Oy, mari.boren@destia.fi
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Koivusaaren vesikattotyöt alkavat 2015 alussa

Koivusaaren aseman sisävalmistusvaihe on edennyt maalaus- ja väliseinätöillä. Laiturialueella on aloitettu myös mosaiikkibetonilattian valmistelut ja teräsosien asennukset. Seuraava näkyvä työvaihe on asemarakennuksen vesikattotyöt, jotka aloitetaan ensi vuoden alussa.

Raskasliikenne työmaalta pois kulkee pääsääntöisesti Hanasaaren liittymän kautta. Sotkatietä käyttävät suuret ajoneuvot, jotka eivät mahdu kääntymään Hanasaaren liittymästä. Koivusaaren metroaseman runkovaihe kestää vuoden 2014 loppuun, jonka jälkeen raskas liikenne työmaa-alueelle vähenee merkittävästi.

Viikon 51 aikana tehdään Vaskisalmenkujan päässä tilapäinen hulevesiliitos. Alue rajataan suoja-aidoin ja kaivannon ohi järjestetään kulku.

Työmaan vahvuus on tällä hetkellä 180 rakennusalan ammattilaista.

Lisätietoja:

SRV Rakennus Oy, 24/7 päivystyspuhelin 040 631 3838

Reima Liikamaa, työmaapäällikkö 040 842 8368

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Työtunnelin rakentaminen alkaa Espoonlahdessa

Espoonlahden työtunnelin rakentaminen alkaa joulukuussa. Työ aloitetaan pintamaiden poistolla. Joulukuun aikana alkaa avolouhinta. Avolouhinnan räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä, joka on katkonainen ennen räjäytystä ja yhtenäinen räjäytyksen jälkeen. Avolouhinnasta siirrytään maanalaiseen toimintaan eli tunnelirakentamiseen noin tammikuussa 2015. Työtunnelin louhintaurakka jatkuu syyskuuhun 2015.

Työtunneliurakan jälkeen seuraavassa urakassa louhitaan ratatunnelin ja metroaseman tilat. Louhe kuljetetaan molemmissa työvaiheissa Länsiväylälle ja edelleen hyödynnettäväksi muissa rakennushankkeissa. Louheenajo määräytyy räjäytysaikojen mukaan. Vuorokaudessa saadaan 1-3 räjäytystä.

Ympäristökeskuksen määrittämät työajat kohteessa ovat:

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
• ma-pe 7-18 (jos sisätiloissa töistä ei aiheudu häiriöitä myös 18-22, la 9-18)
Tunnelilouhinta (injektointiporaus, poraus, rusnaus)
• ma-pe 7-18 (jos sisätiloissa töistä ei aiheudu häiriötä myös ma-pe 22-7 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä)
Räjäytykset tunnelissa
• ma-pe 7-22 ja la 9-18
Louheen lastaus tunnelissa ja kuljetus
• ma-pe 7-22 sekä viikonloppuisin 9-22 (jos sisätiloissa töistä ei aiheudu häiriötä myös ma-pe 22-7 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä)

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin Kalliorakennus Oy, puh. 050 491 0111
Työpäällikkö Meeri Pöllänen, Kalliorakennus Oy, meeri.pollanen(at)kalliorakennus.com
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Espoonlahti työmaa

Työtunnelin rakentaminen alkaa Kivenlahdessa

Kivenlahden työtunnelin rakentaminen alkaa joulukuussa. Työmaa-alueella tehdään ensin maanrakennustöitä (avokaivannon pontitus, suihkupaalutus ja maiden kaivu). Maaliskuussa 2015 alkaa avolouhinta. Avolouhinnan räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä, joka on katkonainen ennen räjäytystä ja yhtenäinen räjäytyksen jälkeen. Avolouhinnasta siirrytään maanalaiseen toimintaan eli tunnelirakentamiseen noin huhtikuussa 2015. Työtunnelin louhintaurakka jatkuu lokakuuhun 2015.

Työtunneliurakan jälkeen seuraavassa urakassa louhitaan ratatunnelin ja metroaseman tilat. Louhe kuljetetaan molemmissa työvaiheissa Länsiväylälle ja edelleen hyödynnettäväksi muissa rakennushankkeissa. Louheenajo määräytyy räjäytysaikojen mukaan. Vuorokaudessa saadaan 1-3 räjäytystä.

Ympäristökeskuksen määrittämät työajat kohteessa ovat:

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-22, la 9-18)
Tunnelilouhinta (injektointiporaus, poraus, rusnaus)
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-7)
Räjäytykset tunnelissa
• ma-pe 7-22 ja la 9-18
Louheen lastaus tunnelissa ja kuljetus
• ma-pe 7-22 sekä viikonloppuisin 9-22
• Jos ei aiheudu haittaa asukkaille myös: ma-pe 22-7 ja viikonloppuisin
22-9

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin Kalliorakennus Oy, puh. 050 491 0111
Työpäällikkö Meeri Pöllänen, Kalliorakennus Oy, meeri.pollanen@kalliorakennus.com
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Työtunnelin louhinta alkaa Soukassa

Soukan työtunnelin rakentaminen alkaa viikolla 50. Työt alkavat puunkaadolla ja pintamaiden poistolla työmaa-alueella (ks. kartta alla). Tämän jälkeen alueella alkaa avolouhinta. Varsinaisen työtunnelin louhintaan maan alle päästään arviolta tammikuussa 2015. Työtunnelin louhintaurakka jatkuu lokakuuhun 2015.

Työtunneliurakan jälkeen seuraavassa urakassa louhitaan ratatunnelin ja metroaseman tilat. Louhe kuljetetaan molemmissa työvaiheissa Länsiväylälle ja edelleen hyödynnettäväksi muissa rakennushankkeissa. Louheenajo määräytyy räjäytysaikojen mukaan. Vuorokaudessa saadaan 1-3 räjäytystä.

Ympäristökeskuksen määrittämät työajat kohteessa ovat:

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-22, la 9-18)
Tunnelilouhinta (injektointiporaus, poraus, rusnaus)
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-7)
Räjäytykset tunnelissa
• ma-pe 7-22 ja la 9-18
Louheen lastaus tunnelissa ja kuljetus
• ma-pe 7-22 sekä viikonloppuisin 9-22
• Jos ei aiheudu haittaa asukkaille myös: ma-pe 22-7 ja viikonloppuisin
22-9

Avolouhinnan räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä, joka on katkonainen ennen räjäytystä ja yhtenäinen räjäytyksen jälkeen.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin Destia Oy, puh. 040 637 5377
Työmaapäällikkö Mari Borén, Destia Oy, mari.boren(at)destia.fi
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Koivusaaren metroaseman torninosturi puretaan 4.-5.12.

Koivusaaren metroaseman torninosturi puretaan länsipäästä (nosturi 2) 4.-5.12.2014. Alueelle on järjestetty liikenteenohjaus. Nosturin osat kuljetetaan työmaa-alueen läpi ja Hanasaareen kautta pois. Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
SRV Rakennus Oy, 24/7 päivystyspuhelin 040 631 3838
Reima Liikamaa, työmaapäällikkö 040 842 8368
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700