Vastuullisuus

Vastuullisuus on metroinfran omistamisen ja kehittämisen ytimessä ja kiinteä osa arkista tekemistä Länsimetrossa. Länsimetro Oy:n omistajakaupunkien Espoon ja Helsingin vastuullisuusteemat ovat pohja Länsimetron vastuulliselle toiminnalle.  Kaupunkien tavoitteena on olla hiilineutraaleita vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää omistajakaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden tukemisesta.

Länsimetron vastuullisuusohjelma valmistui alkukesästä 2023.  Koko konsernia koskeva ohjelma kiteyttää omistamisen, talouden, rakentamisen ja yhtiöhallinnon toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta ja kokoaa yhteen toiminnassa noudatettavat periaatteet.

Vastuullisuusohjelmassa on myös tunnistettu kehittämiskohteita ja siinä on suunniteltu toimenpiteitä, jotka ohjaavat tekemistä ja arkea entistä vastuullisempaan suuntaan. Esimerkiksi kehityskohde on energiatehokkuuden kehittäminen Länsimetron omistamissa kiinteistöissä. Saadun matkustajapalautteen perusteella metroasemien käytettävyyttä kehitetään: metroa pitää olla helppoa ja turvallista käyttää. Kaikki Länsimetron asemat ovat esteettömiä ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa kehitetään esimerkiksi näkövammaisten opasteita. Tiedonhallintamallia kehitetään jatkuvasti metroinfran ylläpitoprosessien tukemiseksi, jotta tarvittava tieto on nopeasti ja helposti löydettävissä. Tällä varmistetaan, että metro olisi toimiva ja turvallinen koko elinkaarensa ajan.