Ruoholahti-Matinkylä

Toteutettu metro on enemmän kuin hankesuunnitelmassa määritelty

Matkustajaliikenne Länsimetron ensimmäisellä vaiheella alkoi marraskuussa 2017. Ensimmäinen vaihe, eli Ruoholahti-Matinkylä -osuus valmistui lokakuussa 2020, kun Matinkylän läntinen sisäänkäynti otettiin käyttöön. Ruoholahti-Matinkylä -osuuden hankesuunnitelmalaajuuden loppukustannus on 1 171 miljoonaa euroa. Vastaava, Espoon ja Helsingin kaupunkien vuonna 2016 hyväksymä budjetti oli 1 186 miljoonaa euroa. Hankkeen loppukustannukset alittavat budjetin 15 miljoonalla.

Hankkeen rakentamisen indeksikorjattu budjetti alkuperäisen hankesuunnitelman (2008) mukaiselle laajuudelle on 849 miljoonaa euroa (hankesuunnitelma 714 miljoonaa euroa + indeksikorjaus 135 miljoonaa euroa). Rakentamisen aikana Länsimetro-hankkeessa toteutettavien töiden laajuus muuttui paljon alkuperäisessä hankesuunnitelmassa määritellystä. Näillä muutoksilla metroa parannettiin ja sitä sovitettiin paremmin muuttuvaan kaupunkirakenteeseen, mutta muutokset myös vaikuttivat hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Esimerkiksi teknisten tilojen laajuus kasvoi jopa yli puolella, kun savunpoistoon tarvittavien kanavien määrä kasvoi, ja kiinteistötekniset järjestelmät nostettiin laitureiden alta ylemmäs varautumisena mahdollisiin vesivahinkoihin.  Matkustajille tärkeänä parannuksena esteettömyys päätettiin toteuttaa kaikilla sisäänkäynneillä. Hankesuunnitelmassa oli suunniteltu vain yksi esteetön sisäänkäynti jokaiselle asemalle. Nämä parannukset kasvattivat asemien rakennuskustannuksia, joka oli koko hankkeen suurimpia kustannusmuutoksia.

Myös kaupunkiympäristön muuttuminen ja kehittyminen asemien läheisyydessä vaikutti kustannuksiin. Esimerkiksi Koivusaaressa aseman maanpäällisen rakennuksen koko kasvoi merkittävästi, kun varauduttiin toisen kerroksen sisäänkäyntiin. Muutoksella huomioitiin kaupungin suunnitelma rakentaa tie asemarakennuksen ja Länsiväylän väliin.

Mikäli länsimetron ensimmäinen vaihe olisi toteutettu vain hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa, kustannukset olisivat olleet arviolta 933 miljoonaa euroa ja kustannusylitys kaikkiaan alle 10 prosenttia suhteessa indeksikorjattuun hankesuunnitelmaan. Vuonna 2008 hyväksytyssä hankesuunnitelmassa ei oltu huomioitu tämän kokoisissa hankkeissa tavanomaista riskivarausta. Riskivaraus on suurissa hankkeissa tyypillisesti noin 10 prosenttia. Arvioituna suhteessa hankesuunnitelman mukaiseen laajuuteen ja riskivaraus huomioiden, länsimetron kustannukset eivät poikkea merkittävästi suunnitellusta.

Varsinaisen hankesuunnitelman lisäksi Ruoholahti-Matinkylä -osuuden yhteydessä toteutettiin myös Niittykummun asema ja Matinkylän läntinen sisäänkäynti, jotka eivät sisältyneet vuonna 2008 hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan, sekä muutettiin Matinkylän bussiterminaalin toteutustapa Matinkylän metrokeskuksen vaatimusten mukaisesti.

Kustannukset jakaantuivat seuraavasti Ruoholahti-Matinkylä

HANKESUUNNITELMA TOTEUMA 2020/10 BUDJETTI 2016/12
Pohjatutkimukset 5 M
Hankesuunnittelu 6 M
Verkostojen siirto 16 M
Louhinta 317 M
Rakennustyöt 369 M
Talotekniikka 195 M
Ratatekniikka 92 M
Käyttöönotto 3 M
Suunnittelu 54 M
Rakennuttaminen ja hallinto 73 M
Liityntäpysäköinti 39 M
HANKESUUNNITELMA YHTEENSÄ 1 171 M 1 186 M
Erillisrahoitettavat hankelaajennukset
Niittykummun asemavaraus asemaksi 50 M 47 M
Matinkylän bussiterminaali maanalaiseksi 17 M 18 M
Matinkylän läntinen sisäänkäynti 11 M 15 M
Rahoituskustannukset 49 M 45 M
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 297 M 1 311 M
Valtionosuus – 250 M – 249 M
Omistajien rahoitusosuus 1 047 M 1 062 M
Budjetti – Toteuma 15 M

Espoon kaupungin rahoitusosuus on 757 miljoonaa euroa ja Helsingin kaupungin 290 miljoonaa euroa.

Näin rakensimme ykkösvaiheen.