Lauttasaaren metrokaava vahvistui

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa Lauttasaaren ja Koivusaaren maanalaisesta asemakaavasta, joka mahdollistaa länsimetron rakentamisen. Asemakaavasta ei tullut määräpäivään mennessä yhtään valitusta. Länsimetron rakennustyöt Lauttasaaressa käynnistyvät kevään aikana.

Lähipäivinä Länsimetro julkaisee hankintailmoituksen (HILMA.fi), jossa pyydetään Lauttasaaren ja Koivusaaren ajotunneleiden louhintaurakoista kiinnostuneita urakoitsijoita ilmoittautumaan. Louhintaurakoiden hankintapäätös tehdään näillä näkymin maaliskuussa ja töihin päästään maalis-huhtikuussa.

Ennen rakentamisen aloittamista Lauttasaaressa järjestetään asukastilaisuus sekä alueen yrittäjille ja toimijoille suunnattu erillinen tilaisuus. Rakentamisen etenemistä voi seurata myös Länsimetron nettisivuilta.

Espoossa metron rakentamisen mahdollistavista kolmesta asemakaavasta on valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Espoon kaupunginhallitus on kiirehtinyt KHO:n päätöstä.

Länsimetron rakentaminen on aloitettu Ruoholahdesta. Parhaillaan siellä ovat käynnissä nykyisen metron kääntöraiteen suojaustyöt. Louhinnat aloitetaan tammikuussa.

Lisätietoa

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko, puh. 0500 607 754
Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro

Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää 13,9 kilometrin pituisen maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetroon tulee seitsemän uutta asemaa. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi

Länsimetron rakennustöitä öisin Ruoholahdessa

Joulukuussa 2009 – tammikuussa 2010 Lemminkäinen Infra Oy tekee nykyisen ratatunnelin vahvistus- ja suojaustöitä metron kääntöraiteella Ruoholahdessa noin 30 metrin syvyydessä. Töitä voidaan tehdä pääsääntöisesti vain yöllä kello 00-06 välisenä aikana, kun metro ei liikennöi.

Suojausrakenteiden kiinnittämistä varten porataan reikiä kallioon. Poraustyön aikana metrotunnelin ilmanvaihto-puhaltimia joudutaan työturvallisuussyistä käyttämään tehokkaammin, mikä maan päällä ilmenee normaalia kovempana puhaltimen äänenä.

Ilmanvaihtopuhaltimet sijaitsevat Porkkalankadulla voimalaitoksen tontilla, Itämerenkujalla, Itämerenkatu 11:n edessä sekä Työmiehenpuistikon eteläpäässä.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.

Lisätietoja

Lemminkäinen Infra Oy
Tunnelityömaan päivystys (24 h), puhelin 040 557 8923

Länsimetro Oy

Palautepuhelin 050 377 3700 (ma-pe klo 9-15)
www.lansimetro.fi

Infotilaisuus yrityksille Otaniemessä 10.12.2009

Otaniemessä järjestettiin torstaina 10.12.2009 Länsimetron infotilaisuus yritysten edustajille.

Tilaisuudessa kerrottiin Länsimetron rakentamisen ja käytön aikaisista vaikutuksista Otaniemen ja Keilaniemen alueilla. Paikalla oli rakentamisen ja suunnittelun ammattilaisia sekä runsaslukuinen yleisö.

Tilaisuudessa nähty esitys on luettavissa tämän linkin kautta.

Länsimetron alkupaukkua juhlittiin Ruoholahdessa

Länsimetron virallinen alkupaukku-tilaisuus järjestettiin tiistaina 24. marraskuuta nykyisen metrotunnelin vieressä, Ruoholahden kauppakeskuksen alapuolella. Helsingin ja Espoon kaupunkien ensimmäisen yhteisen jättihankkeen aloitusta kunnioitti läsnäolollaan myös liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Suomen suurimman infrahankkeen rahoittavat Espoo ja Helsinki sekä valtio. Kaupungit jakavat Länsimetrosta aiheutuvat kustannukset siten, että kumpikin vastaa omista kustannuksistaan. Näin Espoon osuudeksi tulee 72 prosenttia ja Helsingin 28 prosenttia. Valtio on sitoutunut osallistumaan Länsimetron kustannuksiin 30 prosentin osuudella. Hankesuunnitelman perusteella laadittu Länsimetron kustannusarvio on 714 miljoonaa euroa lokakuun 2007 hintatasolla.

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko korosti puheessaan metron tärkeyttä sekä seudun asukkaiden että liike-elämän kannalta.

– Ihmiset ja yritykset sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Meidän täytyy taata, että myös tulevaisuudessa pääkaupunkiseutu säilyy hyvänä paikkana elää, asua ja yrittää. Länsimetron ensimmäinen vaihe Ruoholahdesta Matinkylään vahvistaa alueiden sitomista tiiviimmäksi osaksi pääkaupunkiseutua. Länsimetron tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että pystymme myös päättämään metroyhteyden jatkamisesta Matinkylästä Kivenlahteen, Louko painotti.

Valitukset viivästyttävät hanketta

Louko pitää valitettavana, että valituskierre metrokaavoista Espoossa jatkuu. Koko yhteiskunnan kannalta olisi tärkeää, että rakentaminen pääsisi käyntiin muuallakin kuin Ruoholahdessa.

– Valituksista aiheutuva viivästys lykkää turhaan rakentamisen aloittamista Espoossa. Valitusten vaikutusta lopullisiin kustannuksiin voimme arvioida vasta myöhemmin, mutta jo puolen vuoden viivästys saattaa maksaa veronmaksajille kymmeniä miljoonia euroja. Pahimmassa tapauksessa hukkaamme suurimman suhdannehyödyn näissä lupaprosesseissa, Louko sanoi.

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi metrokaavat tammikuussa. Tästä päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset aiheettomina lokakuussa. Hallinto-oikeuden päätöksestä on edelleen valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Espoo toivoo korkeimman hallinto-oikeuden käsittelevän asian kiireellisenä. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsimetron maanalaisten tilojen asemakaavan kokouksessaan 11.11.2009.

Länsimetro pääkaupunkiseudun yhteinen jättihanke

Liikenneministeri Anu Vehviläinen, Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Lehtipuu ja Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Mäkelä käänsivät yhteistuumin kahvasta ja näin virallisesti käynnistivät kaupunkien yhteishankkeen.

Liikenneministerin lisäksi molempien kaupunkien johto esitti tilaisuudessa tervehdyksensä. Espoon kaupungin puheenvuoron piti teknisen toimen johtaja, Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko ja Helsingin tervehdyksen esitti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Tilaisuuteen oli kutsuttu Helsingin ja Espoon valtuutetut sekä kaupunkien virkamiehiä, jotka ovat olleet valmistelemassa hanketta. Paikalle oli kutsuttu myös tulevia metronkäyttäjiä. Lauttasaaren alakoulun 5A-luokkalaiset olivat paikalla edustamassa kaikkia pääkaupunkiseudun koululaisia ja opiskelijoita. Lisäksi paikalla oli muita tärkeitä sidosryhmiä: ympäristökuntien päättäjiä, metron tekijöitä, suunnittelijoita ja rakentajia.

Länsimetron rakentaminen alkaa Ruoholahdesta. Urakoitsijaksi valittu Lemminkäinen Infra Oy pystyttää parhaillaan työmaatukikohtaa Salmisaarentielle Länsiväylän sillan alle. Varsinaiset louhintatyöt alkavat tammikuussa.

Valmistuttuaan länsimetro kytkee Lauttasaaren ja Espoon eteläosat seudulliseen raideliikennejärjestelmään. Arvion mukaan länsimetroa tulee käyttämään yli 100 000 matkustajaa vuorokaudessa.

Lisätietoa

Olavi Louko, hallituksen puheenjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 0500 607 754
Matti Kokkinen, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 050 347 1558

 

Länsimetro

Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää 13,9 kilometrin pituisen maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetroon tulee seitsemän uutta asemaa. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi

Länsimetron rakentamista voi seurata netissä

Länsimetron internetsivuille on avattu uusi seurantapalvelu, jonka avulla kaikilla on mahdollisuus seurata ajantasaisesti louhintatöiden etenemistä tunneleissa. Linkki palveluun löytyy suoraan Länsimetron verkkopalvelun etusivulta.

Palvelusta näkyy uuden metroradan tarkka linjaus ja korkeusasema sekä asemien ja
poistumistiekuilujen paikat. Lisäksi palvelussa on nähtävillä työmaatukikohtien sijainti ja ajotunnelit, joiden kautta metron rakentaminen tapahtuu. Palvelun tuottaa SITO Tietotekniikka.

Kun louhinnat alkavat, karttaan piirtyy päivittäin tieto siitä, missä louhinta on parhaillaan käynnissä.

– Palveluun voi esimerkiksi syöttää oman osoitteensa ja katsoa, miten kaukana metron linjaus kulkee tai missä asemat sijaitsevat tarkasti. Louhintojen alettua palvelun avulla voi myös tarkkailla, missä kohdassa louhinta etenee, Länsimetro Oy:n projekti-insinööri Tero Palmu kertoo.

Ruoholahdessa louhinnan valmistelevat työt ovat jo käynnissä ja ensimmäiset räjäytykset
ammutaan tammikuussa 2010. Tällöin aloitetaan myös louhintojen päivitys nettiin.

Ruoholahden työt käynnistävät Länsimetron rakentamisen. Virallisia Länsimetron aloitusjuhlia vietetään tiistaina 24.11.2009 Ruoholahden metroraiteen vieressä, kauppakeskuksen kellarissa.

Lisätietoja

Tero Palmu, projekti-insinööri, puh. 046 877 3423
Hanna Malmivaara, viestintäpäällikkö, puh. 046 877 3392

 

Länsimetro

Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää 13,9 kilometrin pituisen maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetroon tulee seitsemän uutta asemaa. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi

Metron louhintatöistä kerrottiin Ruoholahden asukkaille

Länsimetron Ruoholahden louhintaurakan voittanut Lemminkäinen Infra aloittaa rakennustyöt marraskuussa. Työt alkavat työmaatukikohdan perustamisella ja suojaustöillä Ruoholahden metron kääntöraiteella. Töillä ei ole vaikutusta metron liikennöintiin.

Länsimetro Oy järjesti keskiviikkoiltana 28.10.2009 Ruoholahdessa asukastilaisuuden, jossa kerrottiin louhintaurakan vaikutuksista alueen asukkaille ja toimijoille. Tilaisuudessa esiteltiin Länsimetro-hanketta ja erityisesti Ruoholahden urakkaa. Urakan työmaatukikohta tulee sijoittumaan Salmisaarenkadun varrelle Länsiväylän sillan alle, Holiday Inn -hotellin kupeeseen.

Ruoholahdessa käytetään jo louhittua ajotunnelia. Työt aloitetaan vanhan tunnelin suuaukon leventämisellä ja muilla valmistelevilla töillä marraskuussa. Uuden työtunnelin louhinta alkaa tammi-helmikuussa ja ratatunnelien huhti-toukokuussa. Ruoholahdesta louhittavat kalliomassat kuljetetaan Jätkäsaareen.

– Kun louhintatyöt käynnistyvät, Länsimetron nettisivuilla voi seurata louhintojen etenemistä, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen kertoo.

Tilaisuudessa esiteltiin myös Lemminkäinen Infran työskentelyajat. Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt Länsimetro Oy:n tekemän ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta Ruoholahdessa. Pääsääntöiseksi työajaksi poraus- ja räjäytystöiden osalta määriteltiin klo 7-22 välinen aika arkipäivisin. Kello 18 jälkeen tehtävien töiden melutaso asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa saa olla enintään 40 dB.

Ruoholahti-Salmisaari -tunneliurakasta puolet tehdään toimivan metron vaikutusalueella. Nykyisen metron toiminta turvataan erilaisilla suojausrakenteilla. Suojausrakenteiden kiinnittämiseen liittyvää porausta voidaan tehdä metron liikennöinnin takia vain yöllä klo 00─05 välisenä aikana. Melutaso ei ylitä 30 dB:n ohjearvoa. Melutasoja havainnollistaa se, että lehtien havina vastaa noin 20 dB:n, kuiskaus 40 dB:n ja tavallinen puheääni 60 dB:n tasoa.

Ennen louhintaurakan aloittamista katselmoidaan kaikki noin 150 metrin etäisyydellä sijaitsevat kiinteistöt. Urakka kattaa Ruoholahden metroaseman ja Salmisaaren rannan väliin louhittavat kaksi 800 metrin pituista ratatunnelia ja ajotunnelin, joiden yhteispituus on 1 900 metriä. Urakka valmistuu keväällä 2011.

Valmistuttuaan länsimetro kytkee Lauttasaaren ja Espoon eteläosat seudulliseen raideliikennejärjestelmään. Arvion mukaan länsimetroa tulee käyttämään yli 100 000 matkustajaa vuorokaudessa.

Lisätietoa:

Matti Kokkinen, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 050 347 1558
Tero Palmu, projekti-insinööri, Länsimetro Oy, puh. 046 877 4323

 

Länsimetro

Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää 13,9 kilometrin pituisen maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetroon tulee seitsemän uutta asemaa. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi

Länsimetro allekirjoitti ensimmäisen louhintaurakkasopimuksen

Länsimetron rakentaminen alkaa Ruoholahdesta marraskuussa. Länsimetro Oy ja Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oy allekirjoittivat länsimetron ensimmäisen louhintaurakkasopimuksen.

Sopimus koskee Ruoholahden metroaseman ja Salmisaaren rannan väliin louhittavaa 800 metrin pituista kahta ratatunnelia ja ajotunnelia, joiden yhteispituus on 1 900 metriä. Urakka valmistuu huhtikuussa 2011.

Urakan arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Koko länsimetron kustannusarvio on 713,6 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on laadittu vuoden 2007 lokakuun hintatasossa.

Parhaillaan alueella ovat käynnissä kiinteistöjen alkukatselmukset kaikissa noin 150 etäisyydellä metrolinjasta sijaitsevissa rakennuksissa.

– Pyrimme pitämään urakan vaikutukset Ruoholahden asukkaille ja liikenteeseen niin vähäisinä kuin mahdollista. Tiedotamme rakennustöistä ja niiden etenemisestä säännöllisesti koko rakennusajan. Louhintojen etenemistä voi seurata myös netistä, Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen kertoo.

Teknisesti Ruoholahti-Salmisaari välinen tunneliurakka on vaativa, koska puolet louhinnasta tehdään toimivan metron vaikutusalueella. Urakkaan kuuluu muun muassa mittavia suojaustoimenpiteitä nykyisen tunnelin turvallisuuden varmistamiseksi.

– Noudatamme urakassa erityistä varovaisuutta ja tarkkoja aikatauluja, jotta metroliikenne voi toimia ilman häiriöitä, Lemminkäinen Infran kalliorakentamisesta vastaava johtaja Risto Kupila sanoo.

Valmistuttuaan länsimetro kytkee Lauttasaaren ja Espoon eteläosat seudulliseen raideliikennejärjestelmään. Arvion mukaan länsimetroa tulee käyttämään yli 100 000 matkustajaa vuorokaudessa.

 

Lisätietoa:

Matti Kokkinen, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 050 347 1558
Risto Kupila, johtaja, Lemminkäinen Infra Oy, puh. 040 585 30 77

 

Länsimetro

Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää 13,9 kilometrin pituisen maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetroon tulee seitsemän uutta asemaa. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi

Hallinto-oikeus hylkäsi Espoon metrokaavoihin kohdistuneet valitukset

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka kohdistuivat Länsimetron Espoon maanalaisiin asemakaavoihin.

Valituksen kohteena olleilla asemakaavoilla on kaavoitettu maanalaiset tilat Jousenpuiston, Matinkylän, Keilaniemen, Otaniemen ja Tapiolan metrotunneleille sekä metroasemille ja niihin liittyville tiloille. Kaavoilla mahdollistetaan myös metrotunneleista maanpintaan nousevat yhteydet; metroasemien sisäänkäyntihallit ja -yhteydet sekä hätäpoistumistiet ja kuilut. Keilaniemen metrotunnelin kaavaan sisältyy myös maanalainen sähköasema. Otaniemen-Tapiolan metrotunnelin kaavaan sisältyvät lisäksi Tapiolan maanalainen keskuspysäköinti ja keskustatoimintojen huoltotunneli.

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 14.10.2009 antamassaan päätöksessä.

Länsimetron rakentaminen alkaa Ruoholahdesta marraskuussa. Espoossa työt aloitetaan ensi vuoden alussa. Suunnittelu on ollut käynnissä tämän vuoden alusta.

– Espoossa työt käynnistyvät näillä näkymin ensimmäiseksi Tapiolassa, Otaniemessä ja Keilaniemessä, ehkä myös Matinkylässä. Ensimmäinen työvaihe on työtunnelien tekeminen. Tämän jälkeen käynnistyvät metrotunnelien ja asemien louhinnat, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen kertoo.

Lisätietoa:
Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko, puh. 0500 607 754
Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558

Länsimetro allekirjoitti hankintasopimuksen automatisoinnista

Länsimetro Oy on tänään allekirjoittanut hankintasopimuksen metron automatisoinnista välillä Ruoholahti-Matinkylä. Sopimus toteutettiin kolmikantasopimuksena, jonka osapuolet ovat HKL, Länsimetro Oy sekä järjestelmän toimittajana Siemens Transportation Systems SAS ja Siemens Oy.

Länsimetron tavoitteena on luoda korkealaatuinen ja aikaa kestävä metrojärjestelmä, jossa matkustajat voivat nauttia nopean joukkoliikennemuodon eduista turvallisesti ja sujuvasti. Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet liikennöinnin automatisointi, uusimman teknologian käyttö sekä turvallisuutta edistävät ratkaisut.

Allekirjoitettu hankintasopimus kattaa automaattisen liikenteen ohjausjärjestelmän länsimetrossa. Ohjausjärjestelmä sisältää junien jatkuvan kulunvalvonnan, automaattiajon ja käytönohjausjärjestelmän sekä asetinlaitteet. Lisäksi se sisältää sisätilojen videovalvontajärjestelmän, junien hätäpuhelin- ja kuulutusjärjestelmän, junien sisätilojen paloilmoitinjärjestelmän, asemalaiturien matkustajainformaatiojärjestelmän ja laituriovet. Järjestelmä toimitetaan valmiiksi asennettuna, testattuna ja käyttöönotettuna.

Järjestelmän kokonaishinta Länsimetron osalta on lähes 43,7 miljoonaa euroa. Koko Länsimetron kustannusarvio on 713,6 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on laadittu vuoden 2007 lokakuun hintatasossa.

Länsimetron rakentaminen alkaa Ruoholahdessa marraskuussa 2009. Koko linja Ruoholahdesta Matinkylään avataan samaan aikaan. Tavoitteena on, että länsimetro valmistuu syksyllä 2014.
Lisätietoa:
Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko, puh. 0500 607 754
Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558

Länsimetro Oy
Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää 13,9 kilometrin pituisen maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetroon tulee seitsemän uutta asemaa. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi

Lemminkäinen Infra voitti Länsimetron ensimmäisen Ruoholahden louhintaurakan

Länsimetron hallitus on hyväksynyt esityksen Lemminkäinen Infra Oy:n valinnasta Ruoholahden ajotunneli ja ratatunnelit urakoitsijaksi. Sopimusneuvottelut käynnistyvät välittömästi ja tavoitteena on sopimuksen allekirjoittaminen lokakuussa.

Urakan valintaperusteena oli halvin hinta. Lemminkäinen Infran kanssa neuvoteltava urakka on noin 10 miljoonan euron arvoinen. Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli neljä kappaletta. Tarjouspyyntö lähetettiin kaikkiaan viidelle alan toimijalle.

– Saatujen tarjousten perusteella voi todeta, että Länsimetron Ruoholahden ajotunnelia ja ratatunneleita koskeva louhintaurakka pysyi hyvin ennakoidussa hintaraamissa. Saimme hyviä tarjouksia urakasta aidosti kiinnostuneilta toimijoilta, toimitusjohtaja Matti Kokkinen sanoo.

Tarjouspyyntö koskee Ruoholahden ajotunnelin ja ratatunneleiden louhintaa Ruoholahden metroasemalta Salmisaaren rantaan. Louhittavan urakan pituus on noin 800 metriä. Länsimetron kokonaispituus on 13,9 kilometriä.

Rakentaminen Ruoholahdessa alkaa näillä näkymin marraskuussa 2009. Urakka valmistuu alustavan aikataulun mukaan toukokuussa 2011. Rakennustöistä tiedotetaan lähialueen asukkaille ja toimijoille ennen töiden alkamista ja säännöllisesti koko rakennusajan.

Metron kustannusarvio on 713,6 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on laadittu vuoden 2007 lokakuun hintatasossa.

Lisätietoa:
Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko, puh. 0500 607 754
Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558

Länsimetro
Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää 13,9 kilometrin pituisen maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetroon tulee seitsemän uutta asemaa. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. www.lansimetro.fi