Rata

Länsimetron matkustajaliikenteen käytössä oleva rataosuus Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen on 21 kilometriä pitkä. Metro on kaksiraiteinen: toinen raide vie itään ja toinen länteen. Koko matkan Länsimetron omistamalla rataosuudella on kaksi rinnakkaista tunnelia maan alla. Yhden tunnelin leveys on kuusi metriä. Tunnelien etäisyys toisistaan vaihtelee 13-17 metriin. Kääntöraiteiden kohdalla etäisyys voi olla suurimmillaan 50 metriä.

Maan alle rakennettu metrorata asemineen jättää maanpäälliset alueet muuhun käyttöön mm. asumiseen ja muuhun rakentamiseen. Maanalaisen metron toiminta on varmempaa kuin maanpäällisen, sillä esimerkiksi sää ei vaikuta metron kulkemiseen maan alla. Lue myös ”Miksi metro ei kulje maan päällä?”.

Erilliset tunnelit varmistavat sen, että tulipalotilanteessa palo saadaan eristettyä vain toiseen tunneliin ja matkustajat pääsevät siirtymään turvaan viereiseen tunneliin palo-osastoidun yhdystunnelin kautta. Näitä yhdystunneleita on kahden rinnakkaisen metrotunnelin välissä noin 150 metrin välein.

Länsimetron ratatunnelissa on 1,2 metriä leveät poistumistasot, joita pitkin junasta on turvallista poistua poikkeustilanteissa, kuten tulipalon tai sähkökatkon aikana, metroasemalle tai yhdystunnelin kautta toiseen tunneliin. Tällaisia tasoja on kansainvälisesti vain harvoissa metroissa.

Matkustamisen turvallisuuden varmistavat myös Länsimetron järjestelmät.

2

Koko matkan Ruoholahdesta Kivenlahteen maan alla on kaksi rinnakkaista tunnelia.

21

Länsimetron metrolinjan pituus on 21 kilometriä.

Metrorataa on Ruoholahdesta Kivenlahteen yhteensä 46,3 kilometriä. Matkustajaliikenteen käytössä olevan radan lisäksi rataa on myös kääntöraiteilla ja metrovarikolle johtavalla osuudella.

72 500

Länsimetron rataosuudella pölkkyjä on 72 500. Ratapölkkyjen tehtävänä on jakaa junan paino sepelistä rakennettuun tukikerrokseen tasaisesti.

92 450

Länsimetron osuudella kiskoja on 92 450. Kiskot on asennettu ratapölkkyjen päälle ja metrojunat kulkevat niitä pitkin.

84

Länsimetron osuudella on vaihteita ja raideristeyksiä yhteensä 84. Vaihde on metroradan osa, jolla metrojuna ohjataan raiteelta toiselle.

9 100

Tukimuurielementtejä on yhteensä 9 100. Tukimuurielementit on asennettu molempiin tunneleihin koko matkalta. Niiden kansi toimii hätäpoistumistienä ja sisällä kulkee tekniikkaa.

102

Kahden rinnakkaisen metrotunnelin välissä on yhdystunneleita noin 150 metrin välein. Yhdystunneleita on yhteensä 102.

17

Huoltotunneleita on yhteensä 17. Nimensä mukaisesti tunnelit ovat metroasemien ja radan satunnaiseen huoltoon tarkoitettuja kulkureittejä.