Uutiset

Kakkosvaiheen pääsähkönjakelu-urakan voitti työyhteenliittymä Winco ja Eurolaite

Länsimetron kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti pääsähkönjakelu-urakan kilpailutuksen on voittanut työyhteenliittymä Winco Oy ja Eurolaite. Toimituksen arvo on 4,8 miljoonaa euroa.

Pääsähkönjakelu-urakka käsittää keskijännitekojeistot, jakelumuuntajat apujärjestelmineen ja tarvittavine kaapelointeineen mukaan lukien laitteet, materiaalit ja asennukset. Urakassa asennetaan yli 50 kilometriä keskijännitekaapelia, joka toimii Matinkylä-Kivenlahti rataosuuden sähkönjakelun pääverkkona.

”Wincolle urakka on tärkeä päänavaus Länsimetron kakkosvaiheen projekteihin. Vahvan sähköteknisen osaamisen lisäksi hyödynnämme Länsimetron ensimmäisen vaiheen töistä saatuja oppeja. Urakka tuo myös toivottua jatkoa GRK:lla jo käynnissä oleviin Ratalinjan ja Finnoon aseman hankkeisiin”, kertoo Wincon aluepäällikkö Tero Palosaari.

Eurolaite toimittaa projektiin jakelumuuntajat ja kaapelointivarusteet sekä työturvavälineet. Eurolaitteella on Suomen laajin tuotevalikoima ratasähköistykseen.

Pääsähkönjakelun urakka käynnistyy marraskuussa 2018.

”Pääsähkönjakelun pääverkon asentaminen on aikataulun kannalta tärkeä osa kakkosvaiheen rakentumista. Työyhteenliittymällä on tarvittava kokemus ja osaaminen vaativaan maanalaiseen rakentamiseen”, toteaa Länsimetro Oy:n tekninen johtaja Raimo Kaunismäki.

Länsimetron kakkosvaiheen arvioitu valmistumisaika on 2023. Kuluvana vuonna on siirrytty louhinnasta rakentamiseen. Kaikkien viiden aseman ja ratalinjan projektinjohtourakoitsijat on valittu.  Sivu-urakoiden kilpailutus on käynnissä jatkuen kesään 2019. Sammalvuoren varikolla on jo siirrytty talotekniikkatöihin.

Vuoteen 2022 asti asemilla ja ratalinjalla rakennetaan ja sen jälkeen siirrytään käyttöönottovaiheeseen, johon kuuluvat urakoiden vastaanotot, laaja testausvaihe sekä viranomaishyväksynnät. Länsimetron osalta metro on valmis, kun se luovutetaan operaattorin käyttöön liikenteen aloittamisen valmisteluja varten.

Lisätietoa:
Länsimetro Oy, tekninen johtaja Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi  puh.  050 390 6670
Winco Oy, aluepäällikkö Tero Palosaari, tero.palosaari(at)winco.fi puh. 040 658 5077

Eurolaite Oy, toimitusjohtaja Tuomo Luukkainen, tuomo.luukkainen(at)eurolaite.fi puh. 050 430 4665

Sopimus pääsähkönjakelu-urakasta allekirjoitettiin Länsimetron bigroomissa.

Matinkylän alueen rakentamiseen liittyviä savunpoistopuhaltimien testauksia Matinkylässä ja Niittykummussa

Matinkylän ja Niittykummun metroasemilla ja radalla suoritetaan turvajärjestelmien koekäyttöjä metroliikenteen päättymisen jälkeen 31.10.-2.11.2018. Turvajärjestelmien koekäyttö liittyy Tynnyripuiston alueen rakentumiseen.

Koekäyttöjen yhteydessä käynnistetään asemien ja pystykuilujen savunpoistopuhaltimia. Puhaltimien avulla poistetaan hätätilanteessa savua metroaseman maanalaisista tiloista.

Testaukset tehdään yöaikaan 31.10.-1.11. ja 1.11.-2.11. kello 24-05 välisenä aikana. Ne eivät vaikuta metroliikenteeseen.

Testausten paikat:

Metroasemat:

  • Niittykummun metroasema, Niittykatu 2
  • Matinkylän metroasema, Suomenlahdentie 1

Tekniset kuilut:

  • Niittykummun aseman itäinen kuilu, Niittypuisto
  • Matinsolmun kuilu, Matinsolmu 1
  • Nelikkotien kuilu, Nelikkotie 22
  • Matinkylän aseman itäinen kuilu, Suomenlahdentie 1
  • Matinkylän aseman läntinen kuilu, Suomenlahdentie 5
  • Tiistilän kuilu, Suomenlahdentie 15

Testit kestävät maksimissaan viisi tuntia. Niiden yhteydessä saattaa syntyä melua, joka voi kantautua myös lähialueen kiinteistöihin. Pahoittelemme testeistä syntyvää meluhaittaa.

Lisätietoja:

Mikko Mauro, paloturvallisuusasiantuntija, Länsimetro-projekti: 040 1678119, mikko.mauro(at)lansimetro.fi

Länsimetron big room on vuoden projektiteko

Projektiyhdistys ry järjestää vuosittain kilpailun vuoden projektiteosta. Tänä vuonna yhdistys valitsi voittajiksi kaksi projektitekoa: Suomenlinnan merenalaisen tunnelin peruskorjauksen allianssimallilla sekä Länsimetro-projektin kakkosvaiheen big room -toimintamallin.

Länsimetron kakkosvaiheen rakentamisessa Matinkylästä Kivenlahteen otettiin 2017 käyttöön big room-malli, joka tarkoittaa hankkeessa sekä yhteistä toimitilaa, johtamismallia että tilannekuvan hallintaa. Big room-malliin siirryttiin ykkösvaiheen rakentamisesta saatujen kokemusten perusteella.

”Olemme kiitollisia ja nöyriä saadusta tunnustuksesta. Teemme projektissa kaikkemme, että kakkosvaihe onnistuu tavoitteiden mukaisesti. Ajantasainen tilannekuva, jämäkkä johtaminen, ripeä päätöksenteko ja tehokas tiedonkulku ovat rakentamisemme kulmakiviä joka päivä”, kertoo Länsimetro oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Projektiyhdistys kiittelee perusteluissaan sitä, että Länsimetron kakkosvaiheen uusi projektiorganisaatio osoitti viisautta perehtyessään kerättyyn ’Lessons Learned -dataan’ ja rohkeutta tehdessään merkittävän muutoksen projektin johtamis- ja työskentelymallissa.

”Vuosi 2016-2017 oli vaikeaa Länsimetron projektiorganisaatiolle, kun ykkösvaihe myöhästyi ja sai negatiivista julkisuutta. Onneksi projektilla oli kykyä miettiä toimintaa ihan uudelta pohjalta perustuen osapuolten vahvaan luottamukseen ja haluun toimia hankkeen parhaaksi”, perustelee valintaa Jouko Kaaja Projektiyhdistys ry:stä.

Länsimetron big roomissa saman katon alla työskentelevät Länsimetro Oy, konsultit ja muut hankkeessa mukana olevat tahot. Myös kaupungin edustajille ja HKL:lle on varattu omat työpisteet. Big room -termi on yleisesti käytössä rakennusalalla ja sillä viitataan työskentelytapaa, jossa keskeistä on eri osapuolien toimiminen samoissa tiloissa yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Hankkeen johtamisjärjestelmää on parannettu ykkösvaiheen oppien mukaisesti ja kehitetty Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen tilannejohtamisen malli eli tilannehuone. Tilannehuoneessa seurataan paitsi projektin aikataulua ja kustannuksia, myös riskejä, laatua, yhteistyön sujuvuutta ja työturvallisuutta. Tiedonkulkua on parannettu luomalla uusia sisäisen viestinnän toimintamalleja ja kanavia. Tiedonkulkua, luottamusta ja yhteistyön sujuvuutta sekä big roomissa että rakennusurakoissa myös mitataan säännöllisesti.

Espoon kaupunki tarkensi rakentamisen hankesuunnitelmaa keväällä 2018. Tarkennettu kakkosvaiheen kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa.  Tavoitteena on luovuttaa osuus operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Tutustu länsimetron big roomiin videolla

Lisätietoja:

Jouko Kaaja, Projektiyhdistys ry, puh. 0400 403 145, jouko.kaaja(at)pry.fi

Ville Saksi, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Satu Linkola, viestintäjohtaja, Länsimetro Oy, 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro

Länsimetron big room. Kuva: Timo Kauppila, INDAV
Palkinnon vastaanotti projektin johtoryhmä. Kuva: Opa Latvala

Länsimetro Oy hallitus päätöskooste 24.10.

Länsimetron hallitus kokoontui 24.10.. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilannekatsaus ja riskit. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Seuraava kokous on 21.11.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Tilannehuone pitää koko projektin ajan tasalla

Länsimetron toisessa vaiheessa projektin johdon työkaluna on tilannehuone, joka tuottaa jatkuvasti reaaliaikaista tietoa hankkeen aikataulusta ja kustannuksista. Tavoitteena on myös selkeyttää viestintää kaikkien projektin osapuolten välillä.  

Länsimetron big roomissa koko projektin tilannekuvaa seurataan jatkuvasti päivittyviltä, digitaalisilta näytöiltä. Kyse on tilannehuoneesta, joka on ollut projektissa käytössä keväästä 2018 alkaen.

”Tavoitteenamme on, että täällä oleva tieto on oikeaa, reaaliaikaista sekä riittävän yksiselitteistä, jotta ongelmatilanteisiin voidaan tarttua heti. Tukeaksemme Länsimetron toisen vaiheen budjettiin ja aikatauluun liittyviä toteutustavoitteita meidän oli luotava uusi tapa johtaa projektia ja toisaalta ajatella projektinhallintaa”, sanoo Länsimetron tilannekeskuspäällikkö Timo Heiskanen.

Seitsemän osaprojektin – viiden metroaseman, varikon ja ratalinjan – edistymistä seurataan koko rakentamisen kaaren ajalta suunnittelusta, hankinnasta ja luvituksesta aina toteutukseen. Paitsi aikataulua, tilannehuoneessa seurataan liikennevaloin myös hankkeen kustannuksia, riskejä, laatuasioita, yhteistyön sujuvuutta ja työturvallisuutta.

”Näistä osatekijöistä koostuu onnistunut projekti ”, Heiskanen sanoo.

Tilannehuoneen data on projektijohdon käytettävissä ajantasaista johtamista ja reagointia varten.

”Projektijohto kokoontuu tilannehuoneeseen säännöllisesti käymään läpi kasvokkain jokaisen osa-alueen tilanteen. Näin varmistetaan yhteinen ymmärrys ja voidaan myös päättää korjaavista toimenpiteistä, jos tarvetta on”, kertoo Matinkylä-Kivenlahti – hankkeen projektijohtaja Jaakko Naamanka.

Jo yhden länsimetron aseman rakentaminen vastaa yhden suuren kauppakeskuksen rakentamista maan alle. Tämän kokoluokan projektissa on mukana erilaisia toimijoita, joiden kaikkien on pysyttävä samassa aikataulussa ja puhallettava yhteen hiileen – kokonaisuus koostuu mm. rakennuttajasta, suunnittelijoista, laitetoimittajista, urakoitsijoista ja viranomaisista.

”Jokainen toimija vastaa omasta osastaan ja kaiken lähtökohtana on, että aikataulusta ei lipsuta. Minun työnäni on tehdä aikataulutuksesta kaikille mahdollisimman selkeä”, sanoo Heiskanen.

Tilannehuone tai tilannekuva eivät tarkoita ainoastaan monitoreja seinällä – ne ovat myös osa toimintatapaa, kokonaisvaltaisia prosesseja ja johtamiskulttuuria.

”Tilannehuoneen tarkoitus on ensisijaisesti viestiä tilanne eri osapuolille. Isoissa hankkeissa viestinnän merkitys korostuu. Yhteiseen maaliin pelatessa jokaisen toimijan tulee tietää oman työnsä vaikutus kokonaisuuteen. Nykyistä mallia kehitettäessä olemme pyrkineet mahdollisimman selkeään viestintään kompleksisen teknisen aineiston pohjalta”, Heiskanen sanoo.

Länsimetron tilannehuoneessa koko projektin tilanne heijastuu digitaalisille näytöille. Kuvassa tilannekeskuspäällikkö Timo Heiskanen (etualalla) ja tilannekeskusinsinööri Joonatan Piela. Kuva: Timo Kauppila, INDAV

 

 

Rakentamisen aikainen kulunvalvonta ja GSM-verkko hankittu

Länsimetron kakkosvaiheen kaikille työmaille on kilpailutettu rakentamisen aikainen työmaiden kulunvalvonta ja hankittu rakentamisen aikainen GSM-verkko. Rakentamisen aikaisen kulunvalvontajärjestelmän toimittaa Ramirent Finland Oy. Toimituksen arvo on 496 000 euroa.

Rakentamisen aikaisen maanalaisen GSM-verkon toimittaa Elisa Oyj. Toimituksen hinta on 161 000 euroa.

Kulunvalvontajärjestelmätoimitukseen kuuluu kulunvalvonnan hallintajärjestelmä ja kenttälaitteet kaikille työmaaporteille koko projektin ajaksi. Jokaisen työmaan portit tulevat olemaan lukittuja ja käynti työmaalle tapahtuu kulunvalvonnan kautta. Kulunvalvontajärjestelmä estää ulkopuolisia pääsemästä työmaalle, ehkäisee ilkivaltaa ja varkauksia sekä parantaa työturvallisuutta.

GSM-verkon avulla maanalaisen rakentamisen työnaikainen turvallisuus ja tehokkuus paranevat huomattavasti. Työmaa-alue kattaa kaksi rinnakkaista tunnelia yhteensä 17,5 kilometriä sekä 5 asemaa. Maan alla tunnelitiloissa GSM-verkoilla ei ole kuuluvuutta.  Rakentamisen aikaista järjestelmää käytetään lopullisen GSM-kaapeloinnin käyttöönottoon saakka.

Järjestelmien asennus on käynnissä.

Lisätietoa:
Länsimetro Oy, tekninen johtaja Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi, puh.  050 390 6670

Valoa tunneliin – Matinkylä-Kivenlahti – osuuden kaikki yhteydet maanpintaan avattu

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti –osuudella on puhkaistu yhteydet kaikilta sisäänkäynti- ja teknisiltä kuiluilta maanpinnalle. Maanantaina 8.10. puhkaistiin viimeinen kuiluyhteys, Soukassa sijaitseva Yläkartanontien sisäänkäynti.

Yhteensä Matinkylä-Kivenlahti-välillä on 19 erilaista sisäänkäynti- ja teknistä kuilua. Kaikki ratatunnelien väliset yhteydet puhkaistiin helmikuussa 2018.

”Sisäänkäynti on nyt puhkaistu, mutta viimeistelemme vielä tällä viikolla louhimalla holvikaaren muodon. Viimeistelylouhintaa on siis jäljellä. Tämän jälkeen on luvassa louheenajoa sekä lujitukseen liittyviä työvaiheita, pultitusta ja ruiskubetonointia”, sanoo työpäällikkö Meeri Kaartinen sisäänkäyntiä louhivasta Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:stä.

Yläkartanontien lisäksi louhintaa on jäljellä Matinkylä-Kivenlahti-osuuden työmaista Espoonlahdessa Solmutorin sisäänkäynnillä. Kaikki louhinnat saadaan tehtyä vuoden 2018 loppuun mennessä. Soukassa rakennusurakka on myös alkanut, ja viimeisiä louhintoja ja rakentamista tehdään samanaikaisesti. Muista työmaista rakentaminen on alkanut Kivenlahdessa, Kaitaalla ja ratalinjalla ja se käynnistyy lokakuussa Finnoossa. Espoonlahdessa rakennusurakan odotetaan alkavan joulukuussa.

Yläkartanontien sisäänkäynniltä on nyt yhteys maanpintaan. Kuva: J. Kivikoura

Finnoon aseman rakentaminen alkaa

Länsimetron Finnoon aseman rakennusurakka alkaa lokakuussa 2018. Urakan toteuttaa TYL LM Finnoo (Työyhteenliittymä Graniittirakennus Kallio Oy ja Aki Hyrkkönen Oy).

Urakassa rakennetaan Finnoon maanalainen asema, huoltotunneli ja siihen liittyvien yhdystunneleiden tunnelitilat sekä Meritien ja Finnoonsillan sisäänkäynnit. Lisäksi rakennetaan itäinen ja läntinen tekniikkakuilu sekä sammutusreitin kuilu.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella. Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.

Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

  • arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18
  • arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2022. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana urakat vastaanotetaan urakoitsijoilta sekä tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset. Vuonna 2023 asemat ja ratalinja luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Kerromme Finnoon rakennusurakasta enemmän asukastilaisuudessa maanantaina 8.10.2018 klo 17.30-18.30 Iivisniemen koululla (Arttelikuja 4). Tervetuloa!

Lisätietoja

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

GRK Oy:n yhteyshenkilö: jaakko.makela(at)grk.fi

Vuoden 2018 rialaiseksi valittu Länsimetron toimitusjohtaja Ville Saksi: ”Koen, että palkinto on myönnetty koko joukkueelle”

Suomen Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry on valinnut Länsimetron toimitusjohtaja Ville Saksin Vuoden 2018 rialaiseksi.

Valinnan perusteina olivat Saksin vahva johtaminen ja rakennuttamisen osaaminen sekä laaja-alainen kokemus kaikilta rakentamisen osa-alueilta. Valinnassa korostettiin sitä, että Saksi on esimerkillisellä johtamisellaan saavuttanut haastavassa työssä kaikkien yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden luottamuksen ja arvostuksen.

”Valinta vuoden rialaiseksi oli minulle yllätys, joka tuntuu hyvältä. Haluan kuitenkin korostaa, että tällainen suuri hanke on aina joukkuelaji eikä yksilösuoritus, ja siksi koen, että palkinto on myönnetty koko joukkueelle”, Saksi sanoo.

Ennen Länsimetroa Saksi työskenteli VR Trackin toimitusjohtajana. Koulutukseltaan hän on tuotantotalous- ja rakennusinsinööri.

Tällä hetkellä länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuus etenee kaikkien avainmittareiden osalta hyvin.

”Metrotunneleiden louhintaurakat ovat päättyneet, ja rakentamisen hankinnoista on tehty noin 70 prosenttia. Olemme saaneet myös urakoitsijoilta hyvää palautetta hankintamallista. Näyttää siltä, että olemme onnistuneet lunastamaan urakoitsijoiden luottamuksen”, Saksi sanoo.

Vuoden rialainen – palkinto luovutetaan ensi viikolla.

Uutisessa on käytetty lähteenä Saksin haastattelua RIA-lehdessä. 

Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kiskotoimittaja valittu

Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kiskot toimittaa Vossloh Rail Services Finland Oy. Urakan budjetti on 2,0 miljoonaa euroa.

Kiskoja asennetaan yhteensä 34 kilometriä. Kiskot toimitetaan 120 m pituisina Kouvolan Kaipiaisten kiskohitsaamolta. Kiskot viedään tunneliin Vuosaaresta ja kuljetaan kantametron läpi aina kakkosvaiheelle asti. Kiskotoimitus tehdään yöaikaan, niin että se ei häiritse liikenteellä olevaa metroa. Kiskojen asennus voi alkaa loppukesästä 2020 päällysrakenneurakan yhteydessä.

Vossloh Rail Services Finland Oy toimitti myös Länsimetron ensimmäisen osuuden kiskot ja on alan merkittävin toimija Suomessa.

Länsimetron kakkosvaiheen ratalinjan louhinta saatiin päätökseen tammikuussa 2018. Osuuden ratalinjaurakka alkoi kesällä 2018.  Graniittirakennus Kallio rakentaa ratalinjan urakassa 17,5 kilometriä ratalinjaa, seitsemän kuilua ja 32 yhdystunnelia. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy, tekninen johtaja Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi , puh.  050 390 6670

Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuuden viimeiset 120 metriä pitkät kiskot asennettiin paikoilleen Matinkylässä 4.12.2015. Kuvassa viimeisen kiskon hitsausta. Kuva: INDAV Oy