Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 19.12.2019

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Tilannekatsauksen yhteydessä esiteltiin kattavat syksyn aikana tehdyt Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen aikataulu- ja kustannusriskiarviot. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitus päätti esityksen mukaisesti Länsimetro Oy:n vakuutuksien hankinnoista.

Hallitus vahvisti Länsimetro Oy:n vuoden 2020 budjetin (omaisuuden hallintaan liittyvä budjetti). Espoon kaupungin talousarvio 2020

Hallitus hyväksyi päivitetyt Corporate Governance ohjeet.

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan myymään Länsimetron omistamat Jousenpuiston pysäköinti Oy:n osakkeet. Espoon kaupunki jatkaa liityntäpysäköintiä laitoksessa Länsimetron puolesta.  Länsimetro Oy:n konsernirakenne on esitetty nettisivuilla

Seuraava hallituksen kokous on 22.1. 2020.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 21.11.2019

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin talouden seuranta. Hallitus valtuutti talousjohtajan kilpailuttamaan ja tekemään sopimuksen korkeintaan 100 miljoonan euron rahoituksesta yhdessä tai useammassa lainassa. Rahoituksen kilpailutus tehdään yhteistyössä Espoon kaupungin rahoituksen kanssa.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden suunnitelma liityntäpysäköinnin järjestämisestä.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle HKL:n, HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin asiantuntijoiden laatiman koko metron kapasiteettiselvityksen. Hallitukselle esiteltiin Länsimetron vastuullisen viestinnän periaatteet ja omistajalle suuntautuva raportointi.

Seuraava kokous 19.12.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 17.10.2019

Hallitukselle esiteltiin HKL:n suorittamien hallinto- ja huoltosuoritteiden seuranta Länsimetron osuudella Ruoholahti-Matinkylä. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla. Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä omistamisen ja käyttövaiheen riskikatsaus.

Hallitus hyväksyi HKL:n ja Länsimetro Oy:n välisen yhteistyösopimuksen päivityksen. Yhteistyösopimus koskee Länsimetro Oy:n omistamaa metrojärjestelmää, -rataa ja –asemia länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuudella. Päivitetty yhteistyösopimus korvaa 3.2.2017 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen liitteineen. Sopimuksen on määrä tulla voimaan 1.1.2020 ja olla voimassa siihen saakka, kunnes Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuus otetaan käyttöön.

Sopimuksen keskeiset muutokset liittyvät kustannusten läpinäkyvyyden parantamiseen sekä tavoitebudjettiajatteluun. HKL:n avaintulosalueille on määritelty selkeät mittarit ja sopimuksen kustannusrakennetta on yksinkertaistettu niin että HKL:n toteuttamien huolto- ja kunnossapitotehtävien toteuman seuranta paranee.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti. Hallitukselle esiteltiin henkilöstössä tapahtuneet muutokset rakennuttamisprojektissa.

Seuraava kokous 21.11.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 19.9.2019

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron julkisuuskuva Q1-Q2 ja viestinnän toimenpiteet loppuvuodelle.

Seuraava kokous on 17.10.2019 Finnoon metroasemalla.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 22.8.2019

Hallitus kokoontui 22.8.2019. Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä omistamisen tilannekatsaus ja HKL:n kunnossapidon tilannekatsaus.  HKL raportoi Länsimetro Oy:lle länsimetron osuuden radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä yhteistyösopimuksen mukaisella tavalla.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus.  Hallitukselle esiteltiin myös Espoonlahden aseman rakentamisen eteneminen. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuudelle tuleva aseman identiteettiä ja vetovoimaisuutta tukeva taide. Viidelle asemalle tulee taidetta eri muodoissa kiinteäksi osaksi aseman arkkitehtuuria.

Seuraava kokous on 19.9.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 13.6.2019

Hallitus kokoontui 13.6.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä omistamisen tilannekatsaus: organisaatio, tehtävät, elinkaaritalous, riskienhallinta sekä huolto- ja ylläpitotilanne. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n vastuulla olevien ykkösvaiheen rakentamisprojektien tilannekatsaus; Tapiolan eteläinen sisäänkäynti (valmistunut), Matinkylän läntinen sisäänkäynti, Matinkylän huoltotunneli ja väestönsuoja, Matinkylän bussiterminaalin lasiseinä (valmistunut) ja Urheilupuiston aseman uusi sisäänkäynti.

Hallitus päätti 50 miljoonan euron lainaerän kilpailuttamisesta yhdessä tai useammassa lainassa Matinkylä-Kivenlahti-projektin rahoittamiseksi.

Seuraava kokous on 22.8.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 16.5.2019

Hallitus kokoontui 16.5.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen projektiorganisaation laadunhallinnan periaatteet ja organisaatio. Laadunhallinnan tavoitteena on täyttää rakennettaville metroasemille, -radalle, järjestelmille ja varikolle asetetut toiminnalliset ja tekniset vaatimukset ja odotukset.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallituksen kokoonpano on päätetty yhtiökokouksessa 6.5.2019.

Hallituksen jäsenet ovat:
Olli Isotalo, Espoon teknisen toimen johtaja, hallituksen puheenjohtaja
Kari Pudas, aluerakentamispäällikkö, Helsingin kaupunginkanslia, hallituksen varapuheenjohtaja
Jyrki Kasvi, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen (vihr)
Kimmo Oila, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen (kok)
Hannele Kerola, Espoo, (SDP)
Ari Konttas, rahoitusjohtaja, konsernihallinto, Espoon kaupunki

Hallituksen sihteeri:
Timo Kuismin, lakiasiainjohtaja, Espoon kaupunki

Seuraava kokous on 13.6.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 21.3.2019

Hallitus kokoontui 21.3.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n 2018 tilinpäätös. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen. Länsimetro Oy:n tilinpäätös julkaistaan osana Espoon kaupungin tilinpäätöstä kaupungin aikataulun mukaisesti. Hallitus päätti, että 2019 yhtiökokous pidetään 6.5.2019.

Seuraava kokous on 17.4.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 14.2.2019

Hallitus kokoontui 14.2.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitus hyväksyi sivu-urakoiden hankintapäätöksen. Sivu-urakoista tiedotetaan urakkasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä.
Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin omistamisen organisaation tulostavoitteet 2019. Omistava organisaatio koostuu niistä Länsimetro Oy:n työntekijöistä, joiden tehtäviin kuuluu Länsimetron asemien, radan ja ratainfran omaisuudesta huolehtiminen koko elinkaaren ajan.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron mediakatsaus liittyen omistamisen ja rakentamisen tehtäviin. Seuraava kokous on 15.3.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 20.12.2018

Hallitukselle esitettiin Länsimetron kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja vuosikatsaus. Rakentaminen on saavuttanut vuodelle 2018 annetut tavoitteet.  Tarkennettu hankesuunnitelma hyväksyttiin, rakennusurakkahankinnat valmistuivat (6 kpl, arvo n. 318 M€), sivu-urakkahankintoja tehtiin 17 kpl, arvo n. 73 M€, toteutussuunnitelmat valmistuivat, noin 13 200 kpl, pääosa rakennusluvista saatiin, louhintatyöt valmistuivat ja rakennustyöt käynnistyivät kaikissa kohteissa. Louhintaurakat alittivat kustannusarvion noin 14 miljoonalla eurolla. Hallitukselle esiteltiin rakentamisen aikaisen suunnittelukustannusten nousu.

Hallitukselle esiteltiin merkittävimmät rakentamisen riskit. Espoonlahden Lippulaiva-hankkeen kehittymistä seurataan tarkoin, sillä Lippulaivan rakentaminen vaikuttaa länsimetron Espoonlahden asemaurakan etenemiseen ja sitä kautta koko hankkeen aikatauluun. Hankkeilla on yhteisiä rakenteita. Hallitukselle esiteltiin rakentamisen aikaisen suunnittelukustannusten nousu.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron omistamisen Ruoholahti-Matinkylä-osuuden hallinnon ja ylläpidon tilannekatsaus ja vuosikatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitus vahvisti yhtiön talousarvion 2019.

Seuraava kokous on 24.1.2019.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392