Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 26.3.2020

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron toimet projektissa koronavirusepidemiaan liittyen. Toistaiseksi rakennustyöt jatkuvat Matinkylä-Kivenlahti-osuudella suunnitellusti. Länsimetro Oy seuraa jatkuvasti erityisesti Espoon kaupungin, maan hallituksen, sekä muiden sidosryhmien ohjeistuksia. Yhteisiä big roomin henkilöstöä koskevia suosituksia on annettu ja pääosa projektin henkilöstöstä on siirtynyt etätöihin. Länsimetro Oy korostaa jokaisen työntekijän vastuuta projektin ja töiden etenemisestä näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Hallitus hyväksyi yhtiön 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös esitetään kokonaisuudessaan osana Espoon konserniraportointia.

Hallitus hyväksyi hankintapäätöksen Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen kääntölaitteista. Kääntölaitteet hankitaan Vossloh Cofiger Finland Oy:ltä. Kääntölaite on olennainen osa vaihdetta ja kääntää vaihdetta radalla. Kääntölaite kiinnitetään vaihteeseen, jonka jälkeen vaihde tuodaan työmaalle kokonaisena. Kyseisen tyyppisiä kääntölaitteita on tällä hetkellä käytössä kantametrossa ja Länsimetron Ruoholahti-Matinkylän osuudella. Asennuksen tekee päällysrakenneurakoitsija. Urakan arvo on 890 000 euroa.

Hallitukselle esiteltiin Koivusaaren metroaseman laituritason lattiankorjauksen tilannekatsaus.

Seuraava hallituksen kokous on 23.4.2020.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 27.2.2020

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Tekninen johtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden käyttöönottosuunnitelmaa. Varikon käyttöönottovaihe on alkanut.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden liityntäpysäköinnin ja pyöräpaikkojen rakentamisen tilanne. Espoon kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Länsimetron jatkeen 1300 liityntäpysäköintipaikasta toteutettaisiin

  • Kivenlahteen 700 autopaikkaa
  • Espoonlahteen 250 paikkaa
  • Soukkaan 50 paikkaa
  • Kaitaalle 50 paikkaa
  • Finnooseen 250 paikkaa

Kokonaismäärää vähennetään yhteensä 300 paikalla. Vapautuvat resurssit kohdennetaan laadukkaan pyöräpysäköinnin toteuttamiseen.

Mahdollisuudet pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiseen Länsimetron varrella on kartoitettu ja pyörien liityntäpysäköintipaikoille on laadittu Espoon kaupungin suunnitteluohje. Länsimetro toteuttaa vähintään hankesuunnitelmassa määritetyt pyöräpysäköintipaikat ja tekee mahdollisuuksien mukaan laadullisia ja määrällisiä parannuksia koko Espoon puoleisella osuudella.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden ensimmäinen ympäristöselonteko.  Linkki

Hallitus valtuutti talousjohtajan tai hänen määräämänsä edustajan kilpailuttamaan ja tekemään sopimuksen korkeintaan 100 miljoonan euron rahoituksesta yhdessä tai useammassa lainassa korkeintaan 640 miljoonaan euroon asti. Rahoituksen kilpailutus tehdään yhteistyössä Espoon kaupungin rahoituksen kanssa.

Hallitukselle esiteltiin tilinpäätös 2019. Tilinpäätös esitetään kokonaisuudessaan osana Espoon konserniraportointia.

Hallitukselle esiteltiin tilannekatsaus Koivusaaren metroaseman laituritason lattian korjaustöistä, jotka ajoittuvat kesään.  Hallitukselle esiteltiin tilannekatsaus Keilaniemen 30.-31.1. välisenä yönä tapahtuneesta vesivahingosta.

Seuraava hallituksen kokous on 26.3.2020.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 22.1.2020

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Länsimetro Oy:n omistaman Ruoholahti-Matinkylä-osuuden omistamisen tilanne- ja vuosikatsauksen 2019. Keskeisiä tapahtumia olivat: Länsimetro Oy – HKL yhteistyösopimus allekirjoitettiin uudistetun taloudellisen mallin mukaisena 27.11.2019, vuonna 2019 kehitettiin ja otettiin käyttöön uusi tiedonhallintajärjestelmä ja aloitettiin sähköisen huoltokirjan uudistaminen. Tapiolan eteläinen sisäänkäynti valmistui ja avattiin yleisölle huhtikuussa 2019, Matinkylän aseman huoltotunnelin yhteisväestönsuoja valmistui ja sai käyttöönottoluvan vuodenvaihteessa 2019/2020, Matinkylän aseman itäisen liukuporrasaulan ilmavirtoja ohjaavat seinärakenteet valmistuivat keväällä 2019, Matinkylän läntisen sisäänkäynnin runkotyöt valmistuivat syksyllä 2019 ja siirryttiin sisustusvaiheeseen (ennakoitu valmistuminen 2020 aikana) Urheilupuiston itäisen porrasyhteyden muutostöiden (hätäuloskäynnin muuttaminen sisäänkäynniksi) ennakoidaan valmistuvan helmikuussa 2020.

Hallitukselle esiteltiin omistamisen riskiraportti Q4 ja vuosiyhteenveto.

Toimitusjohtaja esitteli HKL:n suorittamien hallinto- ja huoltosuoritteiden seurannan Länsimetron osuudella Ruoholahti-Matinkylä. Länsimetron infrasta ei edelleenkään aiheutunut yhtään liikennehäiriöitä. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin rakenteilla olevan osuuden Matinkylä-Kivenlahti vuosikatsaus 2019 ja keskeiset painopistealueet 2020. Keskeisiä tapahtumia vuodelta 2019 olivat: Asemien ja ratalinjan runkorakenteiden rakentaminen edennyt aikataulussa, asemilla ja ratalinjalla talotekniset työt käynnistyivät kaikissa rakennuskohteissa, sivu-urakoiden työt käynnistyivät, hankinnat valmistuivat, työmaiden vahvuus ylitti 1000 työntekijän (nyt 1 174 henkilöä) ja Sammalvuoren varikolla rakennustyöt saatiin loppusuoralle 2019 aikana. Kokonaisuutena Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti. Lue lisää Rakentamisen aikataulusta ja vaiheista

Vuonna 2020 rakentamisen painopiste tulee olemaan teknisissä järjestelmissä, ratatekniset urakat alkavat, Sammalvuoren varikon käyttöönotto alkaa ja varikko valmistuu, työmaavahvuus kasvaa ja työturvallisuuteen tulee kiinnittää vastuullisena rakennuttajana edelleen huomioita. Vuoden 2020 aikana käyttöönottovaiheen suunnittelu viimeistellään ja sisäisen viestinnän laatuun ja tiedonkulkuun panostetaan edelleen.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden riskienhallintaraportti.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n hallinto- ja omistajaorganisaation henkilöstöselvitys. Tavoitteena oli selvittää henkilöstön jaksamista ja työmotivaatiota, toimenkuvan ja tehtävien selkeyttä sekä näkemyksiä organisaation toimivuudesta ja johtamiskäytännöistä.

Seuraava hallituksen kokous on 27.2.2020.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 19.12.2019

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Tilannekatsauksen yhteydessä esiteltiin kattavat syksyn aikana tehdyt Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen aikataulu- ja kustannusriskiarviot. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitus päätti esityksen mukaisesti Länsimetro Oy:n vakuutuksien hankinnoista.

Hallitus vahvisti Länsimetro Oy:n vuoden 2020 budjetin (omaisuuden hallintaan liittyvä budjetti). Espoon kaupungin talousarvio 2020

Hallitus hyväksyi päivitetyt Corporate Governance ohjeet.

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan myymään Länsimetron omistamat Jousenpuiston pysäköinti Oy:n osakkeet. Espoon kaupunki jatkaa liityntäpysäköintiä laitoksessa Länsimetron puolesta.  Länsimetro Oy:n konsernirakenne on esitetty nettisivuilla

Seuraava hallituksen kokous on 22.1. 2020.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 21.11.2019

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin talouden seuranta. Hallitus valtuutti talousjohtajan kilpailuttamaan ja tekemään sopimuksen korkeintaan 100 miljoonan euron rahoituksesta yhdessä tai useammassa lainassa. Rahoituksen kilpailutus tehdään yhteistyössä Espoon kaupungin rahoituksen kanssa.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden suunnitelma liityntäpysäköinnin järjestämisestä.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle HKL:n, HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin asiantuntijoiden laatiman koko metron kapasiteettiselvityksen. Hallitukselle esiteltiin Länsimetron vastuullisen viestinnän periaatteet ja omistajalle suuntautuva raportointi.

Seuraava kokous 19.12.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 17.10.2019

Hallitukselle esiteltiin HKL:n suorittamien hallinto- ja huoltosuoritteiden seuranta Länsimetron osuudella Ruoholahti-Matinkylä. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla. Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä omistamisen ja käyttövaiheen riskikatsaus.

Hallitus hyväksyi HKL:n ja Länsimetro Oy:n välisen yhteistyösopimuksen päivityksen. Yhteistyösopimus koskee Länsimetro Oy:n omistamaa metrojärjestelmää, -rataa ja –asemia länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuudella. Päivitetty yhteistyösopimus korvaa 3.2.2017 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen liitteineen. Sopimuksen on määrä tulla voimaan 1.1.2020 ja olla voimassa siihen saakka, kunnes Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuus otetaan käyttöön.

Sopimuksen keskeiset muutokset liittyvät kustannusten läpinäkyvyyden parantamiseen sekä tavoitebudjettiajatteluun. HKL:n avaintulosalueille on määritelty selkeät mittarit ja sopimuksen kustannusrakennetta on yksinkertaistettu niin että HKL:n toteuttamien huolto- ja kunnossapitotehtävien toteuman seuranta paranee.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti. Hallitukselle esiteltiin henkilöstössä tapahtuneet muutokset rakennuttamisprojektissa.

Seuraava kokous 21.11.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 19.9.2019

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron julkisuuskuva Q1-Q2 ja viestinnän toimenpiteet loppuvuodelle.

Seuraava kokous on 17.10.2019 Finnoon metroasemalla.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 22.8.2019

Hallitus kokoontui 22.8.2019. Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä omistamisen tilannekatsaus ja HKL:n kunnossapidon tilannekatsaus.  HKL raportoi Länsimetro Oy:lle länsimetron osuuden radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä yhteistyösopimuksen mukaisella tavalla.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus.  Hallitukselle esiteltiin myös Espoonlahden aseman rakentamisen eteneminen. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuudelle tuleva aseman identiteettiä ja vetovoimaisuutta tukeva taide. Viidelle asemalle tulee taidetta eri muodoissa kiinteäksi osaksi aseman arkkitehtuuria.

Seuraava kokous on 19.9.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 13.6.2019

Hallitus kokoontui 13.6.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä omistamisen tilannekatsaus: organisaatio, tehtävät, elinkaaritalous, riskienhallinta sekä huolto- ja ylläpitotilanne. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n vastuulla olevien ykkösvaiheen rakentamisprojektien tilannekatsaus; Tapiolan eteläinen sisäänkäynti (valmistunut), Matinkylän läntinen sisäänkäynti, Matinkylän huoltotunneli ja väestönsuoja, Matinkylän bussiterminaalin lasiseinä (valmistunut) ja Urheilupuiston aseman uusi sisäänkäynti.

Hallitus päätti 50 miljoonan euron lainaerän kilpailuttamisesta yhdessä tai useammassa lainassa Matinkylä-Kivenlahti-projektin rahoittamiseksi.

Seuraava kokous on 22.8.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 16.5.2019

Hallitus kokoontui 16.5.2019. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja riskikatsaus. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen projektiorganisaation laadunhallinnan periaatteet ja organisaatio. Laadunhallinnan tavoitteena on täyttää rakennettaville metroasemille, -radalle, järjestelmille ja varikolle asetetut toiminnalliset ja tekniset vaatimukset ja odotukset.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallituksen kokoonpano on päätetty yhtiökokouksessa 6.5.2019.

Hallituksen jäsenet ovat:
Olli Isotalo, Espoon teknisen toimen johtaja, hallituksen puheenjohtaja
Kari Pudas, aluerakentamispäällikkö, Helsingin kaupunginkanslia, hallituksen varapuheenjohtaja
Jyrki Kasvi, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen (vihr)
Kimmo Oila, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen (kok)
Hannele Kerola, Espoo, (SDP)
Ari Konttas, rahoitusjohtaja, konsernihallinto, Espoon kaupunki

Hallituksen sihteeri:
Timo Kuismin, lakiasiainjohtaja, Espoon kaupunki

Seuraava kokous on 13.6.2019.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392