Soukan rakennuttajapäällikölle maanalainen rakentaminen on tuttua

Janne Tuoma (DI) on aloittanut Länsimetro-projektissa Soukan aseman rakennuttajapäällikkönä. Rakennuttajapäällikkönä Tuoman tärkein tehtävä on varmistaa, että oma kohde valmistuu aikataulussa ja budjetissa.

Ensimmäisinä päivinään Tuoma tutustuu Länsimetron bigroomiin, ja pian on jo vuorossa vierailu työmaalle.

”Torstaina tapaan ensimmäistä kertaa urakoitsijan työmaalla pidettävässä työmaakokouksessa. Toimistolla perehdyn ensimmäiseksi esimerkiksi aikatauluun ja sopimuksiin”, Tuoma sanoo.

Maanalainen työskentely on Tuomalle tuttua jo aiemmista töistä – viimeisimmäksi hän on työskennellyt Lemminkäisellä ja YIT:llä maan alle rakennettavan Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektissa projektipäällikkönä. Aiemminkin hän on ollut mukana rakennuttamassa maanalaista jätevedenpuhdistamoa mm. Maarianhaminaan Skanska Infran palveluksessa.

Ennen Lemminkäistä ja YIT:tä Tuoma työskenteli 10 vuotta Talvivaaran kaivoshankkeessa rakennuttaen mm. kaivoksen infraa ja vedenpuhdistuslaitoksia ja toimien mm. osasto- ja hankintapäällikkönä. Lisäksi hän on työskennellyt mm. Skanska Infralla projektipäällikkönä ja suunnittelupäällikkönä.

Uteliaisuus uutta kohtaan sai Tuoman hakemaan metroprojektiin.

”Länsimetro on mielenkiintoinen hanke. Olen ollut aiemminkin mukana maanalaisessa rakentamisessa, mutta metroprojektissa on lisäksi paljon erilaista ja uudella tavalla kiinnostavaa tekniikkaa. Erityisesti tekniikan yhteensovittamisen vaihe ja turvallisuuden sekä rakennetun ympäristön huomioonotto kiinnostavat minua”, Tuoma sanoo.

”Tämä on suurenmoinen mahdollisuus päästä rakentamaan ainutlaatuista hanketta Suomessa. Talvivaaran kaivos oli myös mittakaavaltaan ainutlaatuinen, mutta tässä lisätekijänä on vielä se, että rakennetaan keskelle Suomen toiseksi suurinta kaupunkia”, Tuoma lisää.

Janne Tuoma

Länsimetron kunnossapitopäälliköksi raideliikenteen asiantuntija

Länsimetrossa on aloittanut kunnossapitopäällikkönä Juhani Penttilä (DI). Penttilän tehtäviin kuluu tunneli- ja ratarakenteiden kunnossapitotoiminnan ohjaus ja laadunvalvonta länsimetron liikenteessä olevalla osuudella Ruoholahdesta Matinkylään.

”Matkustus- ja liikenneturvallisuuden varmistaminen on kunnossapidon ykköstehtäviä. Kunnossapitoa täytyy tehdä laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti metron koko elinkaari huomioiden”, Penttilä sanoo.

Ruoholahti-Matinkylä – osuuden valmistuttua uudet asemat ja rata jäivät Länsimetron omistukseen, mutta liikennettä operoiva HKL huolehtii asemien ja radan huollosta ja ylläpidosta. HSL suunnittelee ja tilaa joukkoliikenteen. HKL ja HSL ovatkin Penttilälle uudessa työssä tärkeitä yhteistyötahoja. Metron valmistuttua Matinkylästä Kivenlahteen Penttilä keskittyy työssään myös kakkosvaiheen kunnossapitotoimintaan.

Ratatekniikka kiinnosti Penttilää jo opiskeluaikana – hän valmistui vuonna 2013 Tampereen teknillisestä yliopistosta ja teki diplomityönsä havaitun ja laskennallisen roudan syvyyden ja routanousun vertailusta radalla.

Valmistumisen jälkeen hän työskenteli Roadscannersilla tie- ja ratapuolella. Työt veivät myös ulkomaille, mm. mittaamaan teitä Azerbaidžaniin ja Papua-Uusi-Guineaan. Rataverkon maatutkauksia hän on tehnyt Suomen rataverkon lisäksi Ruotsissa, Sloveniassa ja Kroatiassa.

Viimeiset kolme vuotta Penttilä on työskennellyt Rambollilla rataisännöitsijänä Liikenneviraston edustajana valvomallaan kunnossapitoalueella. Työhön on kuulunut rautateiden kunnossapitoprojektien hallintaa ja laadunvalvontaa sekä radan kunnon seurantaa.

”Uskon, että aiempi kokemukseni antaa hyvät lähtökohdat työhön Länsimetrolla – minulla on kokemusta rataomaisuuden kunnossapitokokonaisuudesta, valvonnasta ja kehityksestä. Odotan kuitenkin myös uuden oppimista ja haasteita, koska Länsimetro on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus”, Penttilä sanoo.

Juhani Penttilä