Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos testaa savuverhojen toimintaa Finnoon ja Matinkylän välillä

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos testaa rakentamisen aikaisten savuverhojen toimintaa ja savunpoistamista suurtehotuulettimella Matinkylän ja Finnoon välisellä rataosuudella torstaina 20.12. klo 20. Harjoitus kestää noin kaksi tuntia.

Paikalla voi näkyä harjoituksen aikana pelastusajoneuvoja, ja Suomenlahdentien kuilun alueella voi näkyä vaaratonta harjoitussavua. Savuhavainnoista ei tarvitse ilmoittaa hätäkeskukseen.

Savuverhot ovat työmaalla rakentamisen aikainen ratkaisu, ja ne liittyvät työmaaturvallisuuteen.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, projektipäällikkö Tuukka Tuuli: 050 329 8261, tuukka.tuuli(at)espoo.fi

Rakentamisen tämän vuoden tavoitteet saavutettu – louhintaurakat alittivat budjetin, rakennusurakat alkoivat aikataulussa

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuudella on vuoden 2018 aikana siirrytty louhinnasta rakentamiseen. Kilpailutimme rakennusurakat kuluvan vuoden aikana vaiheittain ja rakentaminen pääsi alkamaan aikataulussa viidellä asemalla ja ratalinjalla. Sammalvuoren varikon rakentamisessa on jo siirrytty taloteknisiin töihin. Aikataulutavoitteiden lisäksi myös kustannustavoitteet toteutuivat. Louhintaurakat alittivat budjetin noin 14 miljoonalla eurolla.

Siirryimme tämän vuoden aikana rakennusalalla uuteen tilannejohtamisen malliin. Mallissa seurataan rakennuskohteiden eli asemien, ratalinjan, varikon ja sivu-urakoiden rakentamista ja kustannuksia, työturvallisuutta ja yhteistyötä nk. tilannehuoneessa. Aloitimme kesällä projektin sisäisen tiedonkulun ja yhteistyön säännöllisen mittaamisen. Tiedonvaihtoa ja koulutusta varten loimme oman koulutusohjelman eli metroakatemian. Näistä kehitystoimenpiteistä Projektiyhdistys ry palkitsi hankkeen vuoden projektiteko-palkinnolla.

– Kakkosvaihe etenee nyt täysillä eteenpäin. Ykkösvaiheen opit ja kokemus on hyödynnetty ja johtamismallia uusittu, tilannejohtamisen malli otettu käyttöön ja tiedonkulkuun panostettu. Rakennusurakkahankinnat pysyivät budjetissa. Louhintaurakat sujuivat hyvin ja kokonaisuutena ne alittivat kustannusarvion noin 14 miljoonalla eurolla, kertoo Länsimetro oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Myös muihin tavoitteisiin päästiin. Vuoden aikana valmistui 13 400 rakenne- ja toteutussuunnitelmaa. Rakentamisen aloittamiseen tarvittavat keskeiset rakennusluvat saatiin rakennusvalvonnalta. Sivu-urakkahankintoja kakkosvaiheella tehdään yhteensä 24 – näistä 17 kilpailutettiin vuoden aikana. Myöhemmin hankkeessa toteutettavien urakoiden kilpailutus jatkuu kesään 2019. Työturvallisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla.

Maaliskuussa 2018 Espoon kaupunki hyväksyi osuuden tarkennetun hankesuunnitelman. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Ville Saksi, puh.  040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Länsimetrolla oma joulukuusi Soukassa – kuusipuiston avajaisia vietetään 16.12.

Länsimetro osallistuu toisena vuotena peräkkäin Espoonlahden seurakunnan joulukuusitempaukseen. Seurakunta pystyttää Soukan kappelille joulukuusipuiston, ja joulukuusten koristelusta vastaavat paikalliset toimijat. Länsimetron lisäksi muun muassa Espoonlahden partiolippukunnilla, Mannerheimin lastensuojeluliitolla ja K-Supermarket Soukalla on puistossa oma nimikkokuusi. Yhteensä koristeluun osallistuu tänä vuonna 17 organisaatiota tai yhteisöä.

”Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä rakentamisen vaikutusalueen paikallisten toimijoiden kanssa, ja yhteistyö Espoonlahden seurakunnan kanssa on sujunut aina hyvin. Tämä on mukava, jouluinen tempaus, johon osallistumme mielellämme uudestaan”, sanoo viestintäpäällikkö Saija Räsänen Länsimetro-projektista.

Länsimetron Soukan tuleva asema sijaitsee noin 300 metrin päässä kappelista. Itse asiassa kaikki länsimetron kakkosvaiheen asemat sijoittuvat Espoonlahden seurakunnan alueelle, joten silloin kirkolle pääsee metrolla kätevästi kauempaakin.

Joulukuuset pystytetään 14.12., ja joulukuusipuiston avajaisia vietetään kappelilla sunnuntaina 16.12. Kuusia voi ihailla kappelin pihamaalla 23.12. saakka, jolloin ne lahjoitetaan koristeineen vähävaraisille perheille. Kaikki koristeluun osallistuvat tahot saavat itse valita, millaisen teeman mukaan oma kuusi koristellaan – Länsimetron kuusi saa oranssit pallot.

Taide osana arkkitehtuuria myös kakkosvaiheella

Länsimetron viidelle uudelle metroasemalle suunnitellaan taidetta osaksi asemien arkkitehtuuria. Teokset syntyvät arkkitehtien ja taiteilijoiden yhteistyönä. Taide eri muodoissaan lisää asemien viihtyisyyttä ja tunnistettavuutta.

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden viidelle asemalle on tulossa taidetta eri muodoissa. Taidekoordinaattorina hankkeessa toimii taiteilija Jaakko Niemelä. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että taideprojekti etenee sovitussa aikataulussa ja yhteistyö eri osapuolten välillä toimii. Taidevalinnat tekee työryhmä, johon kuuluvat edustajat Espoon modernin taiteen museo EMMAsta, Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksiköstä, Länsimetrosta sekä asema-arkkitehdit ja arkkitehtipääsuunnittelija.

Taideprojektissa arkkitehtuuri määrittää asemien suuret teemat.  Taidetta pyritään saamaan asemille eri muodoissa; valoa, ääntä, maalauksia ja kuvanveistoa. Teoksen on myös istuttava aseman arkkitehtuurin ja oltava helposti ylläpidettävä ja huollettava.

– Arkkitehdeilla ja asemien pääsuunnittelijoilla on iso merkitys toteutuksessa, ja taiteilijoiden on kuunneltava heitä tarkalla korvalla. Asemien valmiit teemat toisaalta rajaavat toteutusta, mutta toisaalta taiteilijoiden on helpompi lähteä työstämään valmiita teemoja, Niemelä sanoo.

Taide lisää asemien viihtyisyyttä, mutta sillä on myös koko aseman suunnitteluun liittyviä tehtäviä – se parantaa metrossa suunnistamista, kun matkustaja näkee metron ikkunasta omaleimaisen taideteoksen ja erottaa jo sen perusteella, millä asemalla metrojuna on.

– Tällä hetkellä työssä keskitytään löytämään kunkin aseman ilmeeseen sopivat taidemuodot ja teemat ja taiteen paikat. Tavoitteenamme on luoda yhteistyössä kokonaisuus niin, että arkkitehtuuri ja taide tukevat toisiaan tai muodostavat kiinnostavia kontrasteja, Niemelä sanoo.

Valitut teokset ja taiteilijat julkistetaan alkuvuodesta 2019.

Lisätietoja:
Taiteilija, Länsimetro-hankkeen taidekoordinaattori Jaakko Niemelä, puh. 050 598 4201, jaakko.niemela(at)nic.fi
Länsimetro oy:n viestintäjohtaja, Satu Linkola puh. 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

Vastaus yleisönosastokirjoitukseen: Metrolaiturien pidentäminen ei tarkoituksenmukaista

HS:n mielipidesivulla on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisumalleja metron ruuhkan helpottamiseksi (Hannu Valta, 16.11., Tapio Pento 27.11., Kauko Korpela 30.11.). Metroliikenteen laadusta ja riittävästä kapasiteettista huolehtiminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Laiturien pidentäminen metron läntisellä osuudella tai pitemmillä junilla liikennöinti ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista.

Nykyiset metroasemat eivät ole vain raiteet ja niiden välissä oleva laituri, vaan mittava yli 50 järjestelmän kokonaisuus. Toimivat pelastusjärjestelyt ovat maanalaisessa metrossa ehdoton lähtökohta. Nykyiset läntisen osuuden metroasemat on mitoitettu niin, että kahden täyden 90-metrisen metrojunan saapuessa asemalle yhtä aikaa, on pelastusteiden (portaat ja liukuportaat) mitoitus riittävä turvallisen poistumisen varmistamiseksi. Jos asemille liikennöitäisiin pitkillä 135-metrisillä junilla, edellytettäisiin pelastusteiltä 50 % suurempaa mitoitusta. Tämä johtaisi metroasemien mittaviin rakenteellisiin muutoksiin ja monin osin lähes uudelleen rakentamiseen.

Asemalaiturien pidentäminen ja pitkillä junilla liikennöinti johtaisi lisäksi myös asemien yhteydessä olevien huoltotilojen, palo-ovien, raiteenvaihtopaikkojen, vaihteiden, opasteiden ym. uusimiseen. Nämä rakennustyöt olisivat mittavia ja edellyttäisivät metroliikenteen keskeyttämistä todennäköisesti usean vuoden ajaksi. Järjestely olisi erittäin haasteellinen ja kallis.

Metron palvelukykyä ja kapasiteettia voidaan kuitenkin parantaa muilla tavoin. Matkustajamäärien kasvaessa metroliikenteen vuoroväliä voidaan tihentää. HKL, HSL ja Länsimetro Oy ovat käynnistämässä työtä, jossa selvitetään tarkoituksenmukaisinta ratkaisua vuorovälin tihentämiseksi. Tihentäminen voidaan tehdä kulunvalvontajärjestelmiä kehittämällä. Metroliikenteen automatisointi on kansainvälisesti yleinen tapa kapasiteetin lisäämiseksi.

Metroliikenteen tihentämisen lisäksi nykyistä Tapiolaan päättyvää metrolinjaa voitaisiin mahdollisesti liikennöidä pitemmälle länteen. Tähän liittyen Espoon ja Helsingin kaupungit ja HSL arvioivat mahdollisuuksia ja mm. palvelutason parantamista toteuttamalla metrolle länteen uusi kääntöraide.

Lyhyemmällä aikajänteellä metron ruuhkaa on mahdollista helpottaa kevyemmillä toimilla, kuten täydentävällä bussiliikenteellä. HSL aloittikin lokakuussa bussiliikenteen Kampin ja Espoonlahden alueen välillä.

Tero Anttila, joukkoliikenneosaston johtaja HSL

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja HKL

Ville Saksi, toimitusjohtaja Länsimetro Oy

Vastaus on luettavissa myös Helsingin Sanomien sivuilla. 

 

Espoonlahden aseman rakentaminen alkaa

Länsimetron Espoonlahden aseman rakennusurakka alkaa joulukuussa 2018. Urakan toteuttaa SRV Rakennus Oy.

Urakassa rakennetaan Espoonlahden maanalainen metroasema, siihen liittyvät Espoonlahdentorin ja Solmutorin sisäänkäynnit, bussiterminaali Lippulaiva-kauppakeskuksen yhteyteen sekä huoltotunneli asemalle yhdystunneleineen.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella osoitteeseen Tähystäjänkatu 4. Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.

Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

  • arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18
  • arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2022. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana urakat vastaanotetaan urakoitsijoilta sekä tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset. Vuonna 2023 asemat ja ratalinja luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Kerromme Espoonlahden rakennusurakasta enemmän asukastilaisuudessa maanantaina 10.12.2018 klo 17.30-18.30 Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8). Tervetuloa!

Lisätietoja

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

SRV:n yhteyshenkilö: projektipäällikkö Juho Varelius, juho.varelius(at)srv.fi

Urakoitsijan päivystyspuhelin (24/7): 040 637 5377

Pelastuslaitos harjoittelee pelastamista Matinkylä–Kivenlahti-osuuden ratalinjalla 3.12.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Länsimetron ratalinjan urakassa osoitteessa Hyljetie 6 maanantaina 3.12. klo 9:30 alkaen. Harjoitus kestää noin kaksi tuntia.

Pelastusharjoituksen tavoitteena on harjoitella pelastamista tunneliolosuhteissa ja samalla testata pelastuslaitoksen, Länsimetron ja urakoitsijan keskinäistä yhteistoimintaa. Harjoitus on kahdestoista Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuudella järjestettävä harjoitus ja koko Länsimetro-projektin 45. harjoitus.

Harjoituksen osapuolia ovat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, ratalinjan urakoitsija Graniittirakennus Kallio Oy ja Länsimetro-projekti. Onnettomuustilanteena on Matinkylä–Finnoo-välillä oleva tunnelipalo. Harjoituksessa käytetään vaaratonta keinosavua, jota voi purkautua harjoituksena aikana Suomenlahdentien kuilun kautta ulkoilmaan. Savuhavainnoista ei tarvitse tehdä ilmoitusta yleiseen hätänumeroon.

Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoja harjoituksesta:

Juhan-Petteri Laakso, paloesimies, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh: 040 532 7334, juhan-petteri.laakso(at)espoo.fi

Satu Linkola, viestintäjohtaja, Länsimetro-projekti, puh: 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

Matinkylässä huoltotunnelissa sahaustöitä 29.-30.11.2018

Matinkylän huoltotunnelissa tehdään maanvaraisen betonilattian sahauksia 29.- 30.11. klo 9 – 15 välisenä aikana molemmissa savunpoistokuiluissa. Työt liittyvät Tynnyripuiston alueen rakentamiseen.

Sahauksen äänet voivat kantautua laituritasolle ja savunpoistokuilujen kautta lähikiinteistöihin.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Perttu Tavia, projektipäällikkö, Länsimetro-projekti: 050 3785164, perttu.tavia@lansimetro.fi

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 21.11.2018

Hallitus kokoontui 21.11. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilannekatsaus ja riskit. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Espoonlahden Lippulaiva-hankkeen kehittymistä seurataan tarkoin, sillä Lippulaivan rakentaminen vaikuttaa länsimetron Espoonlahden asemaurakan etenemiseen ja sitä kautta koko hankkeen aikatauluun. Hankkeilla on yhteisiä rakenteita.

Hallitus hyväksyi sivu-urakoiden hankintapäätöksiä. Sivu-urakoista tiedotetaan urakkasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Toimitusjohtaja esitteli ja hallitus hyväksyi Länsimetron corporate governance-mallin päivitykset, joka sisältää mm. hallituksen työjärjestyksen, ohjeet uuden jäsenen perehdyttämisestä, eettiset ohjeet ja hallituksen vuosikellon.

Seuraava kokous on 20.12.

 

 

SRV valittu Espoonlahden metroaseman rakentajaksi

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden Espoonlahden aseman projektinjohtourakan on voittanut SRV. Urakan arvo on noin 48 miljoonaa euroa. Kaikki kakkosvaiheen projektinjohtourakoitsijat on valittu ja rakentaminen on käynnissä vuoden loppuun mennessä joka asemalla.

Espoonlahden urakassa tullaan rakentamaan Espoonlahden maanalainen metroasema, siihen liittyvät Espoonlahdentorin ja Solmutorin sisäänkäynnit, bussiterminaali Lippulaiva-kauppakeskuksen yhteyteen sekä huoltotunneli asemalle yhdystunneleineen.

– Espoonlahden metrourakka on luonnollista jatkumoa muille SRV:n metrourakoille. Pääsemme tällä työmaalla näyttämään osaamisemme vaativien urakoiden johtamisessa ja toteuttamisessa. Vuonna 2016 valmistui Koivusaaren metroasema, jonka SRV toteutti myös projektinjohtourakkana.  Lisäksi SRV on urakoinut aiemmin länsimetron varrelta Otaniemen ja Kaitaan metroasemien asema- ja ratatunneleiden louhinta- ja lujitustyöt, kertoo SRV:n yksikönjohtaja Antti Raunemaa.

Kakkosvaiheen rakentaminen etenee aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Louhinnasta on tämän vuoden aikana siirrytty rakentamiseen. Rakennusurakat ovat jo käynnissä Kivenlahdessa Soukassa, Kaitaalla, Finnoossa ja ratalinjalla. Espoonlahden aseman rakentaminen alkaa sekin vuoden loppuun mennessä. Sammalvuoren varikolla on jo siirretty talotekniikkatöihin.

– Kaikki kakkosvaiheen isot urakat on nyt kilpailutettu. Olemme saaneet jokaiselle asemalle ja ratalinjalle kokeneet urakoitsijat. Markkinatilanne on pysynyt hyvänä, kilpailua on ollut riittävästi ja kokonaisuutena hankinnat ovat sujuneet erinomaisesti. Sivu-urakoita kilpailutetaan vielä kesään 2019 asti, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.