Taide osana arkkitehtuuria myös kakkosvaiheella

Länsimetron viidelle uudelle metroasemalle suunnitellaan taidetta osaksi asemien arkkitehtuuria. Teokset syntyvät arkkitehtien ja taiteilijoiden yhteistyönä. Taide eri muodoissaan lisää asemien viihtyisyyttä ja tunnistettavuutta.

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden viidelle asemalle on tulossa taidetta eri muodoissa. Taidekoordinaattorina hankkeessa toimii taiteilija Jaakko Niemelä. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että taideprojekti etenee sovitussa aikataulussa ja yhteistyö eri osapuolten välillä toimii. Taidevalinnat tekee työryhmä, johon kuuluvat edustajat Espoon modernin taiteen museo EMMAsta, Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksiköstä, Länsimetrosta sekä asema-arkkitehdit ja arkkitehtipääsuunnittelija.

Taideprojektissa arkkitehtuuri määrittää asemien suuret teemat.  Taidetta pyritään saamaan asemille eri muodoissa; valoa, ääntä, maalauksia ja kuvanveistoa. Teoksen on myös istuttava aseman arkkitehtuurin ja oltava helposti ylläpidettävä ja huollettava.

– Arkkitehdeilla ja asemien pääsuunnittelijoilla on iso merkitys toteutuksessa, ja taiteilijoiden on kuunneltava heitä tarkalla korvalla. Asemien valmiit teemat toisaalta rajaavat toteutusta, mutta toisaalta taiteilijoiden on helpompi lähteä työstämään valmiita teemoja, Niemelä sanoo.

Taide lisää asemien viihtyisyyttä, mutta sillä on myös koko aseman suunnitteluun liittyviä tehtäviä – se parantaa metrossa suunnistamista, kun matkustaja näkee metron ikkunasta omaleimaisen taideteoksen ja erottaa jo sen perusteella, millä asemalla metrojuna on.

– Tällä hetkellä työssä keskitytään löytämään kunkin aseman ilmeeseen sopivat taidemuodot ja teemat ja taiteen paikat. Tavoitteenamme on luoda yhteistyössä kokonaisuus niin, että arkkitehtuuri ja taide tukevat toisiaan tai muodostavat kiinnostavia kontrasteja, Niemelä sanoo.

Valitut teokset ja taiteilijat julkistetaan alkuvuodesta 2019.

Lisätietoja:
Taiteilija, Länsimetro-hankkeen taidekoordinaattori Jaakko Niemelä, puh. 050 598 4201, jaakko.niemela(at)nic.fi
Länsimetro oy:n viestintäjohtaja, Satu Linkola puh. 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

Vastaus yleisönosastokirjoitukseen: Metrolaiturien pidentäminen ei tarkoituksenmukaista

HS:n mielipidesivulla on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisumalleja metron ruuhkan helpottamiseksi (Hannu Valta, 16.11., Tapio Pento 27.11., Kauko Korpela 30.11.). Metroliikenteen laadusta ja riittävästä kapasiteettista huolehtiminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Laiturien pidentäminen metron läntisellä osuudella tai pitemmillä junilla liikennöinti ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista.

Nykyiset metroasemat eivät ole vain raiteet ja niiden välissä oleva laituri, vaan mittava yli 50 järjestelmän kokonaisuus. Toimivat pelastusjärjestelyt ovat maanalaisessa metrossa ehdoton lähtökohta. Nykyiset läntisen osuuden metroasemat on mitoitettu niin, että kahden täyden 90-metrisen metrojunan saapuessa asemalle yhtä aikaa, on pelastusteiden (portaat ja liukuportaat) mitoitus riittävä turvallisen poistumisen varmistamiseksi. Jos asemille liikennöitäisiin pitkillä 135-metrisillä junilla, edellytettäisiin pelastusteiltä 50 % suurempaa mitoitusta. Tämä johtaisi metroasemien mittaviin rakenteellisiin muutoksiin ja monin osin lähes uudelleen rakentamiseen.

Asemalaiturien pidentäminen ja pitkillä junilla liikennöinti johtaisi lisäksi myös asemien yhteydessä olevien huoltotilojen, palo-ovien, raiteenvaihtopaikkojen, vaihteiden, opasteiden ym. uusimiseen. Nämä rakennustyöt olisivat mittavia ja edellyttäisivät metroliikenteen keskeyttämistä todennäköisesti usean vuoden ajaksi. Järjestely olisi erittäin haasteellinen ja kallis.

Metron palvelukykyä ja kapasiteettia voidaan kuitenkin parantaa muilla tavoin. Matkustajamäärien kasvaessa metroliikenteen vuoroväliä voidaan tihentää. HKL, HSL ja Länsimetro Oy ovat käynnistämässä työtä, jossa selvitetään tarkoituksenmukaisinta ratkaisua vuorovälin tihentämiseksi. Tihentäminen voidaan tehdä kulunvalvontajärjestelmiä kehittämällä. Metroliikenteen automatisointi on kansainvälisesti yleinen tapa kapasiteetin lisäämiseksi.

Metroliikenteen tihentämisen lisäksi nykyistä Tapiolaan päättyvää metrolinjaa voitaisiin mahdollisesti liikennöidä pitemmälle länteen. Tähän liittyen Espoon ja Helsingin kaupungit ja HSL arvioivat mahdollisuuksia ja mm. palvelutason parantamista toteuttamalla metrolle länteen uusi kääntöraide.

Lyhyemmällä aikajänteellä metron ruuhkaa on mahdollista helpottaa kevyemmillä toimilla, kuten täydentävällä bussiliikenteellä. HSL aloittikin lokakuussa bussiliikenteen Kampin ja Espoonlahden alueen välillä.

Tero Anttila, joukkoliikenneosaston johtaja HSL

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja HKL

Ville Saksi, toimitusjohtaja Länsimetro Oy

Vastaus on luettavissa myös Helsingin Sanomien sivuilla. 

 

Espoonlahden aseman rakentaminen alkaa

Länsimetron Espoonlahden aseman rakennusurakka alkaa joulukuussa 2018. Urakan toteuttaa SRV Rakennus Oy.

Urakassa rakennetaan Espoonlahden maanalainen metroasema, siihen liittyvät Espoonlahdentorin ja Solmutorin sisäänkäynnit, bussiterminaali Lippulaiva-kauppakeskuksen yhteyteen sekä huoltotunneli asemalle yhdystunneleineen.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella osoitteeseen Tähystäjänkatu 4. Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.

Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

  • arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18
  • arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2022. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana urakat vastaanotetaan urakoitsijoilta sekä tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset. Vuonna 2023 asemat ja ratalinja luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Kerromme Espoonlahden rakennusurakasta enemmän asukastilaisuudessa maanantaina 10.12.2018 klo 17.30-18.30 Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8). Tervetuloa!

Lisätietoja

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

SRV:n yhteyshenkilö: projektipäällikkö Juho Varelius, juho.varelius(at)srv.fi

Urakoitsijan päivystyspuhelin (24/7): 040 637 5377

Pelastuslaitos harjoittelee pelastamista Matinkylä–Kivenlahti-osuuden ratalinjalla 3.12.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Länsimetron ratalinjan urakassa osoitteessa Hyljetie 6 maanantaina 3.12. klo 9:30 alkaen. Harjoitus kestää noin kaksi tuntia.

Pelastusharjoituksen tavoitteena on harjoitella pelastamista tunneliolosuhteissa ja samalla testata pelastuslaitoksen, Länsimetron ja urakoitsijan keskinäistä yhteistoimintaa. Harjoitus on kahdestoista Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuudella järjestettävä harjoitus ja koko Länsimetro-projektin 45. harjoitus.

Harjoituksen osapuolia ovat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, ratalinjan urakoitsija Graniittirakennus Kallio Oy ja Länsimetro-projekti. Onnettomuustilanteena on Matinkylä–Finnoo-välillä oleva tunnelipalo. Harjoituksessa käytetään vaaratonta keinosavua, jota voi purkautua harjoituksena aikana Suomenlahdentien kuilun kautta ulkoilmaan. Savuhavainnoista ei tarvitse tehdä ilmoitusta yleiseen hätänumeroon.

Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoja harjoituksesta:

Juhan-Petteri Laakso, paloesimies, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh: 040 532 7334, juhan-petteri.laakso(at)espoo.fi

Satu Linkola, viestintäjohtaja, Länsimetro-projekti, puh: 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

Matinkylässä huoltotunnelissa sahaustöitä 29.-30.11.2018

Matinkylän huoltotunnelissa tehdään maanvaraisen betonilattian sahauksia 29.- 30.11. klo 9 – 15 välisenä aikana molemmissa savunpoistokuiluissa. Työt liittyvät Tynnyripuiston alueen rakentamiseen.

Sahauksen äänet voivat kantautua laituritasolle ja savunpoistokuilujen kautta lähikiinteistöihin.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Perttu Tavia, projektipäällikkö, Länsimetro-projekti: 050 3785164, perttu.tavia@lansimetro.fi

Länsimetro oy hallitus päätöskooste 21.11.2018

Hallitus kokoontui 21.11. Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakentamisen tilannekatsaus ja riskit. Hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Espoonlahden Lippulaiva-hankkeen kehittymistä seurataan tarkoin, sillä Lippulaivan rakentaminen vaikuttaa länsimetron Espoonlahden asemaurakan etenemiseen ja sitä kautta koko hankkeen aikatauluun. Hankkeilla on yhteisiä rakenteita.

Hallitus hyväksyi sivu-urakoiden hankintapäätöksiä. Sivu-urakoista tiedotetaan urakkasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä.

Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä huollon ja ylläpidon tilannekatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Toimitusjohtaja esitteli ja hallitus hyväksyi Länsimetron corporate governance-mallin päivitykset, joka sisältää mm. hallituksen työjärjestyksen, ohjeet uuden jäsenen perehdyttämisestä, eettiset ohjeet ja hallituksen vuosikellon.

Seuraava kokous on 20.12.

 

 

SRV valittu Espoonlahden metroaseman rakentajaksi

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden Espoonlahden aseman projektinjohtourakan on voittanut SRV. Urakan arvo on noin 48 miljoonaa euroa. Kaikki kakkosvaiheen projektinjohtourakoitsijat on valittu ja rakentaminen on käynnissä vuoden loppuun mennessä joka asemalla.

Espoonlahden urakassa tullaan rakentamaan Espoonlahden maanalainen metroasema, siihen liittyvät Espoonlahdentorin ja Solmutorin sisäänkäynnit, bussiterminaali Lippulaiva-kauppakeskuksen yhteyteen sekä huoltotunneli asemalle yhdystunneleineen.

– Espoonlahden metrourakka on luonnollista jatkumoa muille SRV:n metrourakoille. Pääsemme tällä työmaalla näyttämään osaamisemme vaativien urakoiden johtamisessa ja toteuttamisessa. Vuonna 2016 valmistui Koivusaaren metroasema, jonka SRV toteutti myös projektinjohtourakkana.  Lisäksi SRV on urakoinut aiemmin länsimetron varrelta Otaniemen ja Kaitaan metroasemien asema- ja ratatunneleiden louhinta- ja lujitustyöt, kertoo SRV:n yksikönjohtaja Antti Raunemaa.

Kakkosvaiheen rakentaminen etenee aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Louhinnasta on tämän vuoden aikana siirrytty rakentamiseen. Rakennusurakat ovat jo käynnissä Kivenlahdessa Soukassa, Kaitaalla, Finnoossa ja ratalinjalla. Espoonlahden aseman rakentaminen alkaa sekin vuoden loppuun mennessä. Sammalvuoren varikolla on jo siirretty talotekniikkatöihin.

– Kaikki kakkosvaiheen isot urakat on nyt kilpailutettu. Olemme saaneet jokaiselle asemalle ja ratalinjalle kokeneet urakoitsijat. Markkinatilanne on pysynyt hyvänä, kilpailua on ollut riittävästi ja kokonaisuutena hankinnat ovat sujuneet erinomaisesti. Sivu-urakoita kilpailutetaan vielä kesään 2019 asti, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Kansainvälistä osaamista kakkosvaiheelle – savunpoistopuhaltimet toimittaa Talleres Zitrón S.A

Matinkylä-Kivenlahti-osuuden savunpoistopuhaltimet toimittaa espanjalainen Talleres Zitrón S.A.. Urakan arvo on 1,8 miljoonaa euroa.

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Savunpoistopuhaltimia asennetaan metrolinjan pystykuiluihin ja asemien itä- ja länsipäähän. Kakkosvaiheen metrolinjan varrelle ja asemille puhaltimia tulee yhteensä 15. Talleres Zitrón toimitti puhaltimet myös Länsimetron ykkösvaiheelle Ruoholahdesta Matinkylään, jossa niitä on yhteensä 32.

Länsimetron ykkösvaiheella savunpoistopuhaltimien toimintaa testattiin mm. yleisöpelastusharjoituksissa ennen metroliikenteen alkamista. Länsimetron 52 eri järjestelmää takaavat matkustajaturvallisuuden erityisesti poikkeustilanteissa. Tehokkaat savunpoistopuhaltimet puhaltavat nopeasti savun ulos oikeita reittejä pitkin ulkoilmaan niin että matkustajien evakuointi tapahtuu turvallisesti.  Länsimetrossa matkustajien siirtyminen tunnelista toiseen on huomioitu mm. rakentamalla palo-osastoidut yhdystunnelit yhdistämään kaksi tunnelia toisiinsa noin 150 metrin välein ja tuomalla molempiin tunneleihin betoniset elementtirakenteet, joiden kansi toimii hätäpoistumistienä.

Talleres Zitrón toimittaa savunpoistopuhaltimia vaativiin kohteisiin, kuten Lontoon, Milanon ja Rooman metrohankkeisiin. Yhtiön puhaltimia on noin sadassa metrossa ympäri maailmaa.  Ensimmäisiä savunpoistopuhaltimia toimitetaan kesällä 2019 Kivenlahteen.

Länsimetron kakkosvaiheen arvioitu valmistumisaika on 2023. Tänä vuonna on siirrytty louhinnasta rakentamiseen.  Kaikkien viiden aseman ja ratalinjan projektinjohtourakoitsijat on valittu ja rakentaminen on vuoden loppuun mennessä käynnissä kaikilla asemilla. Ratalinjalla tukimuurielementtejä on asennettuna noin 360 kappaletta eli 1,5 kilometriä. Sivu-urakoiden kilpailutus on käynnissä jatkuen kesään 2019. Sammalvuoren varikolla on jo siirrytty talotekniikkatöihin.

Vuoteen 2022 asti asemilla ja ratalinjalla rakennetaan ja sen jälkeen siirrytään käyttöönottovaiheeseen, johon kuuluu urakoiden vastaanotot, laaja testausvaihe sekä viranomaishyväksynnät. Länsimetron osalta metro on valmis, kun se luovutetaan operaattorin käyttöön liikenteen aloittamisen valmisteluja varten.

Savunpoistopuhaltimen asennusvaihe Länsimetron ykkösvaiheella. Kuva: Talleres Zitrón S.A

Metrolla länteen tasan vuosi – Matinkylän laajennuksella ensimmäinen vuosipäivä

Metroliikennettä Matinkylään on sunnuntaina 18.11. takana tasan vuosi. Viime vuoden marraskuussa avautui kahdeksan uutta metroasemaa, kun Ruoholahden ja Espoon Matinkylän välinen 14 kilometrin osuus valmistui. Alustavien tietojen mukaan espoolaisten joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt vuoden aikana.

Metro muuttui Etelä-Espoon ja Lauttasaaren tärkeimmäksi liikennevälineeksi, kun metron läntisin osuus avautui matkustajaliikenteelle 18.11.2017. Helsingin Kampin ja Espoon välillä Länsiväylää pitkin kulkevat bussilinjat muuttuivat liityntälinjoiksi metroasemille 3.1.2018.

”Alustavat tiedot matkustajamääristä viittaavat siihen, että metro on kasvattanut joukkoliikenteen käyttöä Espoossa”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Matkapuhelinten tukiasemista saadun datan perusteella Espoosta Helsinkiin arkisin tehtyjen matkojen määrä kasvoi joulukuusta 2017 tammikuuhun 2018 noin 11 prosenttia, ja kasvu painottui metroon. Myös lipunmyyntiluvut antavat viitteitä matkustamisen lisääntymisestä: vuoden 2018 tammi–lokakuussa espoolaiset ovat ostaneet matkakortille ja mobiilisovelluksella 7,3 prosenttia enemmän lipputuotteita kuin vuoden 2017 vastaavana aikana. Samaan aikaan henkilöautoliikenteen kasvu Länsiväylällä on taittunut.

Metron ja liityntäbussien alkutaival on sujunut kohtalaisesti, vaikka ongelmiakin on ollut. Ruuhka-aikoina metrossa on ollut jopa odotettua enemmän matkustajia, ja osalla alueista matka-ajat Helsingin keskustaan ovat muutoksen seurauksena pidentyneet.

HSL ottikin lokakuussa käyttöön neljä ruuhka-aikoina liikennöivää bussilinjaa Kampin ja Espoon länsiosien välille – ennen muuta metron kuormituksen keventämiseksi, mutta myös matka-aikojen nopeuttamiseksi ennen kuin metron seuraava laajennus Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu. Tietoja bussilinjojen vaikutuksista metron matkustajamääriin on tarkoitus julkistaa lähiaikoina.

Metron läntisen osuuden matkustajamäärät näyttävät vuoden 2018 aikana hieman nousseen. Kuluvan vuoden vilkkain kuukausi on ollut syyskuu, jolloin kahdeksalla uudella asemalla oli yhteensä keskimäärin 56 200 nousijaa arkivuorokauden aikana. Edellinen vuoden korkein luku mitattiin maaliskuussa, jolloin matkustajia oli 54 100. Vilkkain asema on edelleen ollut Matinkylä, jolta syyskuussa nousi kyytiin 16 400 matkustajaa arkivuorokaudessa.

Kamppiin kulkevien linjojen lisäksi HSL on tehnyt bussiliikenteeseen myös muita, pienempiä muutoksia, ja tarpeen vaatiessa muutoksia tehdään edelleen.

”Seuraamme koko ajan tarkasti matkustajamääriä ja pyrimme siihen, että joukkoliikennepalvelu pysyy hyvänä kaikille”, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Vaihtoyhteydet metron ja bussien välillä Tapiolassa helpottuvat huomattavasti, kun Tapiolan bussiterminaali avautuu näillä näkymin maaliskuussa. Kaikki Tapiolan kautta kulkevat bussit siirtyvät silloin käyttämään uutta, Merituulentielle valmistuvaa bussiterminaalia.

HKL testasi vuoroväliä ja kuljetti kouluttajia

HKL liikennöi metroa 36 junalla arkipäivien ruuhka-aikoina. Metroliikenteen laajennuttua toinen linjoista alkoi kulkea väliä Matinkylä–Vuosaari ja toinen väliä Tapiola–Mellunmäki. Arjen ruuhka-aikaan vuoroväli on ollut Tapiola–Itäkeskus-välillä 2,5 minuuttia ja väleillä Matinkylä–Tapiola, Itäkeskus–Mellunmäki ja Itäkeskus–Vuosaari 5 minuuttia.

”Liikenne laajentuneella metrolinjalla on vuoden aikana vakiintunut ja eri syistä johtuvien ajamattomien lähtöjen määrä on selkeästi vähentynyt. Heinä-lokakuussa ajettiin noin 99,8 prosenttia metrovuoroista suunnitellusti”, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Ruuhkien tasaamiseksi HKL kokeili elokuun lopussa Tapiola–Matinkylä-välillä HSL:n ja HKL:n yhdessä suunnittelemaa liikennöintimallia, jossa kolme neljästä metrojunasta ajoi Matinkylään saakka. Malli todettiin teknisesti toimivaksi, mutta siihen sisältyy myös liikenteellisiä haasteita. Mallin käyttöönotosta ei vielä ole tehty päätöksiä.

Vuoden aikana on koulutettu runsaasti uusia metronkuljettajia laajentuneen metron tarpeisiin.

”Viimeisen vuoden sisällä on valmistunut neljältä koulutusjaksolta yhteensä 46 kuljettajaa. Viides jakso on meneillään”, kertoo Ville Lehmuskoski.

Länsimetro omistaa ykkösvaiheen metron ja rakentaa kakkosvaihetta länteen

Liikenteen alkamisen jälkeen Länsimetro oy jäi Ruoholahti–Matinkylä-osuuden omistajaksi. Rakentaminen jatkuu Matinkylästä Kivenlahteen, ja se etenee suunnitelmien mukaisesti. Kaikkien kakkosvaiheen asemien rakennusurakat käynnistyvät vuoden 2018 loppuun mennessä. Kakkosvaihe luovutetaan liikennöitsijälle vuoden 2023 aikana.

”Ensimmäinen vuosi on sujunut ilman lastentauteja, mistä olemme erityisen ylpeitä. Länsimetro omistaa ykkösvaiheen asemat ja ratainfran, joka nyt on elinkaarensa parhaimmassa kunnossa. Tehtävämme on olla vastuullinen omistaja myös jatkossa ja huolehtia siitä, että miljardiomaisuus pysyy hyvässä kunnossa ja palvelee matkustajia parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Matkustajia Matinkylän metroasemalla. Kuva: Timo Kauppila, INDAV

 

Espoo on ollut jo vuoden metrokaupunki

Metroliikennettä Matinkylään on 18.11. takana tasan vuosi – Länsimetron ykkösvaihe Ruoholahdesta Matinkylään avautui matkustajaliikenteelle 18.11.2017, kun ensimmäinen metrojuna lähti Matinkylän asemalta kohti Vuosaarta kello 5.09. 

Ykkösvaiheen valmistuttua Länsimetro Oy omistaa valmiit asemat, radan ja ratainfran.

”Ensimmäinen vuosi on sujunut ilman lastentauteja, mistä olemme erityisen ylpeitä. Länsimetro omistaa ykkösvaiheen asemat ja ratainfran, joka nyt on elinkaarensa parhaimmassa kunnossa. Tehtävämme on olla vastuullinen omistaja myös jatkossa ja huolehtia siitä, että miljardiomaisuus pysyy hyvässä kunnossa ja palvelee matkustajia parhaalla mahdollisella tavalla koko elinkaarensa ajan”, sanoo Länsimetro oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Länsimetro jatkaa nyt metrolinjan rakentamista Matinkylästä Kivenlahteen.  Kakkosvaihe etenee tällä hetkellä maaliskuussa 2018 päivitetyn aikataulun ja budjetin mukaisesti. Kaikki kakkosvaiheen asemaurakat on kilpailutettu, ja rakentaminen kaikilla asemilla alkaa vuoden 2018 loppuun mennessä.  Myös ratalinjan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen on käynnissä, ja metro luovutetaan operaattorille suunnitelman mukaan vuoden 2023 aikana.

Palkittu malli ohjaa rakentamista Matinkylästä Kivenlahteen

Kakkosvaiheella on uudistettu toimintatapoja ykkösvaiheen kokemusten perusteella – Projektiyhdistys ry myönsi marraskuussa 2018 länsimetron kakkosvaiheen big room – toimintamallille Vuoden projektiteko -palkinnon. Big room tarkoittaa hankkeessa yhteistä toimitilaa, johtamismallia ja tilannekuvan hankintaa: nyt käytössä on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen tilannejohtamisen malli eli tilannehuone. Tiedonkulkua on parannettu mm. luomalla uusia sisäisen viestinnän malleja. Yhteistyön sujuvuutta eri toimijoiden suunnittelusta rakentamiseen myös mitataan.

Rakentaminen asemien ympäristössä jatkuu vielä vuosia. Aalto-yliopiston aseman yhteyteen avautui vuonna 2018 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Väre, josta on yhteys myös metroasemalle. Tapiolassa tilapäiset järjestelyt päättyvät, kun metron eteläinen sisäänkäynti avautuu vuonna 2019 samaan aikaan uuden bussiterminaalin kanssa.