Metro uudistuu -lehti on ilmestynyt

Länsimetro ja HKL ovat julkaisseet yhteisen tiedotuslehden, jossa kerrotaan metron uudistuksista pääkaupunkiseudulla. Länsimetroa rakennetaan vauhdilla, mutta myös Helsingin nykyisessä metrossa tapahtuu uudistuksia.

Lehdessä alustavat linjaukset metron jatkosta itään ja länteen

Metron jatkot Mellunmäestä itään ja Matinkylästä länteen kiinnostavat paljon asukkaita. Liikennesuunnittelijoiden kartoissa junat kulkevat 2020-luvulla Espoon Kivenlahdesta Sipooseen.

Metro uudistuu -lehti on jaettu kaikkiin pääkaupunkiseudun kotitalouksiin Lehtiyhtymän ilmaisjakelulehden välissä viikolla 48. Lehteä ei jaeta talouksiin, joissa on ilmaisjakelun esto. Lehden voi lukea sähköisesti tämän linkin kautta, paperisen version voi noutaa mm. Länsimetron toimistosta, HKL toimipisteistä sekä metroasemilta.

Kalliorakennus-Yhtiöt louhii Lauttasaaren metrotunnelin

Länsimetron ensimmäisen ison metrotunneliurakan louhii Kalliorakennus-Yhtiöt. Urakka käsittää kaksi noin kahden kilometrin pituista metrotunnelia Lauttasaaren salmen rannasta länteen sekä Lauttasaaren aseman ja sen sisäänkäyntien louhinnan. Urakan arvo on runsaat 21 miljoonaa euroa.

– Olemme tyytyväisiä, että kiinnostus Länsimetron urakoihin on pysynyt korkealla ja hinnat kilpailukykyisinä. Lauttasaaren urakkaan lähetti tarjouksensa seitsemän urakoitsijaa, ja mukana oli myös ulkomaisia toimijoita, Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen toteaa.

Vuonna 2011 käynnistyvät Länsimetron loputkin louhintaurakat. Seuraavaksi päätetään Karhusaaren louhintaurakasta, johon tarjoukset saapuvat joulukuun alussa. Tämän jälkeen kilpailutetaan Otaniemen, Koivusaaren ja Lauttasaaren salmen alittava louhintaurakka. Näihin on ilmoittautunut kahdeksan urakoitsijaa. Myös Urheilupuiston aseman maanrakennusurakan ilmoittautumiset ovat parhaillaan käynnissä.

Lauttasaaren metrotunneliurakka alkaa ensi vuoden alussa, jolloin Lauttasaaressa toimii kaksi louhintaurakoitsijaa. Työtunneleita louhii Destian ja Metrostavin työyhteenliittymä Metro, joka saa Myllykallion työtunnelin valmiiksi jouluun mennessä. Tämän jälkeen Kalliorakennus-Yhtiöt jatkaa metrotunnelilouhintaa Myllykalliosta sekä itään että länteen. Lauttasaaressa louhinnat jatkuvat vuoden 2012 loppuun saakka. Kalliorakennus-Yhtiöt louhii Länsimetrolle myös Karhusaaren ja Keilaniemen työtunnelit.

Metrotunnelia louhittu yli kilometri

Länsimetron alkupaukku ammuttiin tasan vuosi sitten Ruoholahdessa. Työtunneli valmistui kesäkuun alussa, jonka jälkeen aloitettiin varsinaisen metrotunnelin louhinta. Ensimmäinen kilometri metrotunnelia saatiin louhittua marraskuun alussa ja Salmisaaren ranta saavutetaan vuodenvaihteen jälkeen. Työtunnelityömaita on käynnissä kahdeksan ja yhdeksäs Matinkylässä alkamassa marras-joulukuun vaihteessa. Yhteensä työtunnelimetrejä on tähän mennessä kertynyt yli 600.

– Työtunneleiden louhinta on hidasta, sillä voimme edetä vain yhteen suuntaan. Metrotunnelia syntyy nopeammin, koska voimme louhia kahta metrotunnelia molempiin suuntiin neljässä tunneliperässä. Kun louhintatyöt ovat kiivaimmillaan ja urakat käynnissä koko linjan varrella, syntyy metrotunnelia reilusti yli kilometri kuukaudessa, Matti Kokkinen kertoo.

Länsimetron louhinnat valmistuvat vuonna 2013. Louhintojen jälkeen alkavat välittömästi asemien rakennusurakat, joista ensimmäiset asemaurakat käynnistyvät jo vuoden 2012 puolella. Tämän jälkeen on vuorossa rataurakka ja automaattimetron asennus ja testaus. Länsimetro valmistuu vuoden 2015 lopulla.

Lisätietoa

Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro mukana Rajattomasti raiteilla -näyttelyssä

Rajattomasti raiteilla – näyttely
5.11.-18.12.2010
Kohtaamispaikka Laituri, Kampin Narinkkatori

Kampin kohtaamispaikka Laiturissa esitellään marras-joulukuussa kaikille käyttäjäryhmille soveltuvia suunnitteluratkaisuja asemaympäristöjen saavutettavuuden ja käytettävyyden kehittämiseksi. Näyttelyssä on nähtävissä myös video Espoon modernin taiteen museon EMMAn yhdessä Länsimetron kanssa toteuttamasta taideseinäprojektista ”Matkalla”. Taideteoksen toteuttivat yhteistyössä SOS lapsikylän nuoret ja Tapiolan seniorit. Voit katsoa videon myös tästä linkistä.

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne, käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueilla -projekti on Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin tutkimushanke, jonka tarkoituksena on ollut luoda raideliikenteen pysäkeille, asemille ja terminaaleihin sekä niiden ympäristöön uusi käyttäjälähtöinen suunnitteluratkaisu. Länsimetro ja Kehärata – hankkeet ovat olleet projektin kehityskohteena.

Hyvä raideliikennesuunnittelu ja asemien käytettävyyden kehittäminen lisää kaikkien käyttäjäryhmien liikkumismahdollisuuksia ikään ja toimintakykyyn katsomatta. Turvallinen ja esteetön joukkoliikenne hyödyttää kaikkia käyttäjäryhmiä ja tukee kestävän kehityksen päämääriä sekä edistää sosiaalisesti kestävän kaupunkiympäristön muodostumista.

Hankkeen tavoitteena oli luoda kattava kuva raideliikenneterminaalien käytettävyyteen ja saavutettavuuteen sekä koko matkaketjun onnistumiseen vaikuttavista ratkaisuista. Käyttäjätutkimus tehtiin yhteistyössä Invalidiliiton, Kuuloliiton ja Näkövammaisten keskusliiton kanssa. Tietoa kerättiin haastatteluilla ja internet-kyselyllä sekä havainnointikierroksilla raideliikenneasemille eri käyttäjäryhmien kanssa.

Koko matkaketju matkan alkupisteestä määränpäähän analysoitiin. Matkan suunnitteluun, joukkoliikenteen käyttöön ja asemien saavutettavuuteen liittyvät kehittämistarpeet tunnistettiin. Tutkimuksen tuloksena syntyi ohjeistus tunnettujen hyvien käytäntöjen sekä uusien esteettömien suunnitteluratkaisujen soveltamisesta raideliikenneterminaaleihin.

Hanke toteutettiin Tekesin Kestävä yhdyskunta – ohjelmassa ja hanke kuuluu Helsingin kaupungin Innovatiivinen kaupunki – ohjelmaan. Länsimetro ja Kehärata ovat olleet hankkeen kehittämiskohteina ja rahoittajina. Hankkeeseen osallistuivat lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto Espoon ja Vantaan kaupungit, Ilmailulaitos Finavia sekä HKL ja HSL.

http://laituri.hel.fi/fi/node/197/image_gallery

Lisätietoja hankkeesta

Ira Verma, projektipäällikkö, arkkitehti
puh. 050 369 3226, ira.verma@tkk.fi

Naapurit tutustuivat Myllykallion työtunnelityömaahan

Länsimetron Lauttasaaren ja Koivusaaren työtunnelien urakoitsija, Destian ja tsekkiläisen Metrostavin työyhteenliittymä METRO kutsui lauantaina 23. lokakuuta lähinaapureita tutustumaan Myllykallion työtunnelityömaahan ja kalustoon. Paikalla saapui reilut 50 lähialueen asukasta.

Tilaisuudessa käyttivät puheenvuoron Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Destian johtaja Jouni Karjalainen, Metrostavin tunnelidivisioonan johtaja Vaclac Soukup ja työmaan tsekkiläinen projektipäällikkö Vaclac Pavlovsky. He korostivat hyvän yhteistyön merkitystä naapuruston kanssa ja toivoivat ymmärrystä töistä aiheutuville häiriöille. – Kun työt etenevät joutuisasti, myös niistä aiheutuva haitta jää lyhytaikaisemmaksi, tiivisti projektipäällikkö Pavlovsky.

Tsekkiläisen urakoitsijan toimesta, tsekkiläiseen ja katoliseen tapaan tilaisuudessa siunattiin myös tunnelipyhimys Barbaran patsas, joka sijoitettiin tunnelin suuaukolle. Siunaamisen toimitti Helsingin roomalaiskatolisen seurakunnan pappi Francisco Garcia. Pyhä Barbara on maan alla työskentelevien ja muiden tunneleissa kulkevien sekä tykkimiesten ja matemaatikkojen suojeluspyhimys. Legendan mukaan Pyhän Barbaran vallassa oli taivaasta iskevä tuli, minkä vuoksi hänet valittiin tykistön ja muiden vaarallisissa ammateissa työskentelevien suojelijaksi.

Myllykallion työtunnelia on louhittu noin 70 metriä

Työtunnelin on määrä valmistua vuodenvaihteessa, jonka jälkeen alkuvuodesta töitä jatketaan ratatunnelin louhinnoilla. Lauttasaaren työtunnelin avolouhinta ostoskeskuksen vieressä on lähes valmis ja Koivusaaren työtunnelin louhinta on alkamassa. Länsimetron louhinnat Lauttasaaressa jatkuvat 2012 saakka.

Katso lisää kuvia tapahtumasta http://bit.ly/pyhabarbara.

Matinkylän työtunnelin louhintaurakka YIT:lle

Länsimetron seuraava louhintaurakka käynnistyy Matinkylässä. Työtunnelin urakan toteuttaa YIT Rakennus Oy. Urakan arvo on vajaa 2 miljoonaa euroa. Määräaikaan mennessä Länsimetro sai kuusi tarjousta.

Työt Matinkylässä käynnistyvät marras-joulukuussa työmaa-alueen perustamisella. Louhintatöihin päästään ensi vuoden alussa. Infotilaisuus alueen asukkaille ja toimijoille järjestetään marraskuussa.

Kiinnostus Länsimetron louhintaurakoihin on pysynyt korkealla kaikissa urakoissa

Parhaillaan kyselyssä oleviin Lauttasaaren ja Karhusaari-Keilaniemen ratatunneleiden louhintaurakoihin ilmoittautui useita urakoitsijoita sekä Suomesta että ulkomailta.

– Kehäradan louhinnoista alkaa vapautua kapasiteettia sopivasti Länsimetron suurien urakoiden alla. Toistaiseksi Länsimetron urakat ovat Ruoholahden urakkaa lukuun ottamatta olleet pienempiä työtunneliurakoita. Näiden valmistuttua töitä jatketaan välittömästi ratatunneliurakoilla. Seuraava suurempi urakka on Lauttasaaren ratatunneliurakka, josta päätetään marraskuussa, Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen kertoo.

Länsimetrolla neljä louhintaurakkaa käynnissä

Kaikkiaan Länsimetro on solminut neljä louhintaurakkasopimusta. Ruoholahden ratatunnelin louhintaurakan voitti Lemminkäinen Infra Oy, Lauttasaaren ja Koivusaaren työtunneleiden louhintaurakan työyhteenliittymä METRO, Karhusaaren ja Keilaniemen työtunneleiden louhintaurakan Kalliorakennus-Yhtiöt ja Otaniemen työtunnelin louhintaurakan YIT Rakennus Oy.

Syyskuussa Länsimetro-projektin henkilövahvuus oli 350 henkilöä. Heistä noin sata oli rakentajia, reilut 200 suunnittelijoita ja loput rakennuttamistehtävissä.

Työt etenevät vauhdilla

Ruoholahdessa ratatunnelia on jo louhittu reilusti yli 700 metriä ja Salmisaaren ranta saavutetaan vuoden vaihteessa. Lauttasaaressa ostoskeskuksen viereen sijoittuvan työtunnelin avolouhinta on lähes valmis. Myllykallion työtunnelin louhinta valmistuu tammikuussa. Koivusaaressa työtunnelin avolouhinta on alkamassa. Ratatunnelilouhinnat Lauttasaaressa alkavat ensi vuoden alkupuolella Myllykallion työtunnelin valmistuttua.
Espoossa louhinnat alkoivat Otaniemestä elokuussa. Seuraavaksi käynnistyi Keilaniemen työtunneliurakka. Espoon ensimmäinen iso ratatunneliurakka Karhusaari-Keilaniemi välillä käynnistyy keväällä. Tapiolassa Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavat maanrakennustyöt valmistuvat ensi kesän aikana, jonka jälkeen alkavat louhintaurakat.

Länsimetron louhinnat valmistuvat vuonna 2013. Louhintojen jälkeen alkavat välittömästi asemien rakennusurakat, joista ensimmäiset asemaurakat käynnistyvät jo vuoden 2012 puolella. Tämän jälkeen on vuorossa rataurakka ja automaattimetron asennus ja testaus. Länsimetro valmistuu vuoden 2015 lopulla.

Lisätietoa

Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Liikennekatkoksia Länsiväylällä Karhusaaren kohdalla 6.10. alkaen

Länsimetron avolouhinnat alkavat Karhusaaressa Espoossa keskiviikkona 6.10.2010. Louhintojen takia liikenne Länsiväylällä pysäytetään arkipäivisin tarpeen mukaan kello 11-13 ja 20-22 välisinä aikoina.

Pysäytys kestää kerrallaan korkeintaan viisi minuuttia. Pääosin pysäytykset ajoittuvat kello 11-13 välille. Karhusaaren avolouhinta kestää noin kuukauden, joten pysäytykset Länsiväylällä jatkuvat lokakuun loppuun. Karhusaaren ja Keilaniemen tunneleiden rakentamisesta vastaa Kalliorakennus-Yhtiöt Oy.

Länsimetron louhinta käynnissä useassa kohtaa Helsingissä ja Espoossa

Ruoholahdessa ratatunnelia on jo louhittu reilusti yli 600 metriä ja näillä näkymin Salmisaaren ranta saavutetaan jouluun mennessä. Lauttasaaressa ostoskeskuksen viereen sijoittuvan työtunnelin
avolouhinta on alkanut. Myllykalliossa avolouhinta on päättynyt ja työtunnelilouhinta on täydessä vauhdissa. Myllykallion työtunneli valmistuu vuoden loppuun mennessä. Koivusaaressa tehdään patoseinien valua ja avolouhintaa. Ratatunnelilouhinnat Lauttasaaressa alkavat ensi vuoden alkupuolella.

Espoossa louhinnat alkoivat Otaniemestä elokuussa. Seuraavaksi käynnistyi Keilaniemen työtunneliurakka. Tapiolassa Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavat maanrakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa ja pontitukset tehty. Matinkylässä työt alkavat ennen joulua työtunneliurakalla.

Länsimetron louhinnat valmistuvat vuonna 2013. Louhintojen jälkeen alkavat välittömästi asemien rakennusurakat. Ensimmäiset asemaurakat käynnistyvät jo vuoden 2012 puolella. Tämän jälkeen on vuorossa
rataurakka ja automaattimetron asennus ja testaus. Länsimetro valmistuu vuoden 2015 loppupuolella.

Lisätietoa

Toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy, puh. 050 347 1556
Työpäällikkö Meeri Pöllänen, Kalliorakennus-Yhtiöt, puh. 050 341 1970

Syksyn Länsimetro-lehti on ilmestynyt

Lehdessä kerrotaan Länsimetro-hankkeen ja töiden edistymisestä. Syksyn lehden aiheina mm. ympäristövaikutusten seuranta rakentamisen aikana, kuinka lemmikit reagoivat rakentamisen ääniin ja tutustutaan arkkitehdin toimenkuvaan metrorakentamisessa.

Länsimetron rakentaminen alkoi vuosi sitten syksyllä Ruoholahdessa ja nyt töitä tehdään Helsingissä Ruoholahden lisäksi Lauttasaaressa ja Koivusaaressa sekä Espoossa Karhusaaressa, Keilaniemessä, Otaniemessä ja Tapiolassa. Matinkylässä työt aloitetaan loppuvuodesta 2010.

Länsimetro-lehti on julkinen tiedote, joka jaetaan kaikkiin tulevan metroreitin varrella oleviin talouksiin ja yrityksiin. Lisäksi lehteä voi noutaa kaupunkien kirjastoista, yhteispalvelupisteistä, Kaisaniemen metroaseman Info-pisteestä sekä Kampin ja Iso Omenan kauppakeskuksista. Lehteä jaetaan myös metroasemilla. Lehden voi hakea myös metrokonttorilta, joka sijaitsee Tapiolassa, osoitteessa Tapiontori 3A.

Lehdestä löytyy nettiversio, jonka voit ladata tästä.

Länsimetro-lehti ilmestyy kahdesti vuodessa rakentamisen ajan. Lehti toimitetaan suomeksi ja siinä on myös ruotsinkielinen tiivistelmäsivu.

Lisätietoa

Viestintäpäällikkö Hanna Malmivaara, puh. 046 877 3392

Länsimetro haastaa urakoitsijat rakentamaan turvallisesti

Valmistuttuaan länsimetrosta tulee yksi maailman turvallisimmista metroista. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota jo rakentamisen aikana. Työmaaturvallisuuden ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi julistamme metrotyömaille Turvallisin metrotyömaa -kilpailun, jolla kannustetaan urakoitsijoita turvalliseen rakentamiseen.

Kilpailu alkaa syyskuun alusta ja ensimmäinen kilpailukausi kestää vuoden loppuun. Sen jälkeen Turvallisin metrotyömaa -kilpailu ratkaistaan puolivuosittain tammi-kesäkuun ja heinä-joulukuun toiminnan perusteella.

Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki Länsimetro-hankkeen urakat, jotka ovat käynnissä koko kilpailuajan. Ensimmäiseen Turvallisin metrotyömaa -kilpailuun osallistuvat Lemminkäinen Infra Oy, Työyhteenliittymä METRO, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy ja YIT Rakennus Oy.

Tavoitteena on nolla tapaturmaa

Urakoitsijoiden toimintaa arvioidaan työmaavalvonnan ja työmaaturvallisuuden valvonnan yhteydessä. Kilpailukriteerit noudattavat Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuudelle asetettuja tavoitteita.

– Haluamme varmistaa turvallisen ja huolellisen rakentamisen toimintatavat Länsimetron työmailla ja sen vuoksi myös palkitsemme niitä, jotka tässä asiassa kunnostautuvat. Jokainen onnettomuus maksaa ja erityisesti vakavat loukkaantumiset tulevat sekä inhimillisesti että yhteiskunnan kannalta kalliiksi, muistuttaa Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Urakan onnettomuustaajuus vaikuttaa kisassa menestymiseen 60 %. Taajuuteen lasketaan mukaan kilpailuaikana yhteen tai useampaan poissaolopäivään johtaneet tapaturmat työmaalla työskenteleville tai kolmannelle osapuolelle. Maa- ja vesirakentamisen turvallisuustason (MVR)1 mittauksille asetettujen tavoitteiden painoarvo on 40 %. Mittauksia tehdään viikoittain.

Mikäli kaksi tai useampi työmaata saa tasapisteet, kilpailun ratkaisee kolmas kriteeri, joka liittyy hyvien, turvallisuutta edistävien käytäntöjen kehittämiseen tai soveltamiseen työmaalla. Hyvistä käytänteistä voidaan palkita myös erityismaininnoin. Palkitsemisesta tässä kategoriassa päättää erillinen arviointiraati.

Puolivuosittaisen kilpailun voittajatyömaa saa haltuunsa Länsimetro-hankkeen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun kiertopalkinnon, kultaisen metrokiskon. Voittaja myös julkistetaan hankkeen nettisivuilla ja lehdessä.

_________________________

1MVR-mittari on havainnointiin perustuva menetelmä maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuustason mittaamiseksi. MVR-mittarilla havainnoidaan kunnossa olevat ja parannusta vaativat turvallisuusasiat. Turvallisuusmittari kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja myönteisen palautteen avulla motivoi kehittämään työtapoja.

Lisätietoa

Matti Kokkinen, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro

Länsimetro jatkaa pääkaupunkiseudun liikennettä länteen. Yhteensä 13,9 kilometriä pitkän Länsimetron varrelle tulee seitsemän uutta asemaa. Näiden lisäksi Espoo pyrkii saamaan Niittykumpuun aseman samanaikaisesti. Länsimetro koostuu kahdesta rinnakkaisesta tunnelista, jotka kulkevat koko matkan maan alla. Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylä metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. Hankkeen etenemistä voi seurata nettisivuilla

Liikennekatkoksia Espoossa Karhusaaren- ja Miestentiellä

Länsimetron louhinnat alkavat Espoon Keilaniemessä maanantaina 30.8.2010. Louhintojen takia liikenne joudutaan pysäyttämään Karhusaarentiellä ja Miestentiellä Otaniementien risteyksen ja Kehä I:n risteyksen välillä noin viideksi minuutiksi. Pysäytyksiä on korkeintaan neljä kertaa päivässä klo 9.30 ja 14.30 välisenä aikana arkisin. Avolouhinta kestää noin kuukauden, joten pysäytykset jatkuvat syyskuun loppuun saakka.

Lisätietoa

Työpäällikkö Meeri Pöllänen, Kalliorakennus-Yhtiöt, puh. 050 341 1970

Länsimetron Espoon louhinnat käyntiin Otaniemestä

Länsimetron ensimmäinen louhintapaukku Espoossa ammuttiin Otaniemessä maanantaina 23.8.2010. Seuraavana on vuorossa Keilaniemi, jossa louhinnat käynnistynevät lähipäivinä. Metron rakentaminen alkoi Espoossa Tapiolasta maanrakennusurakoilla kesäkuun alussa.

Otaniemen ajotunnelin louhintaurakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy. Räjäytysten aikana avolouhintavaiheessa Tekniikantien liikenne pysäytetään muutamaksi minuutiksi. Syyskuussa siirrytään tunnelilouhintaan, jolloin louhinnat eivät enää aiheuta katkoksia liikenteelle.

Keilaniemen avolouhinnat aiheuttavat puolestaan katkoksia Karhusaarentien ja Miestentien liikenteeseen. Keilaniemen ja Karhusaaren ajotunneliurakat louhii Kalliorakennus-Yhtiöt Oy.

Alustavan aikataulun mukaan Otaniemen louhinnat ajotunneliurakan osalta valmistuvat helmikuussa 2011. Tunnelin louhinta etenee noin 2-4 metriä päivässä. Ajotunnelin pituus on noin 450 metriä.

Ennen louhinnan aloittamista Otaniemen kiinteistöt on katselmoitu Länsimetro Oy:n toimeksiannosta. Lisäksi urakoitsijan toimeksiannosta kartoitetaan vaikutuspiirin tärinäherkät laitteet sekä samalla määritellään tärinämittauspisteet. Louhintatärinöitä mitataan jatkuvasti useilla tärinämittareilla, joita sijoitetaan louhinnan etenemisen mukaan louhintakohdetta lähimpänä oleviin rakennuksiin.

Työt jatkuvat ratatunneliurakalla ajotunnelin valmistumisen jälkeen. Kaikkiaan metron tunnelilouhinnat jatkuvat vuoteen 2013 asti.

Lisätietoja

projektipäällikkö Visa Myllymäki, YIT Rakennus Oy, puh. 400 356 593
toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy, puh. 050 347 1558