Kehittäminen

Länsimetron tehtävänä on kehittää omistamiaan metroasemia, rataa ja metrojärjestelmiä siten, että metro on houkutteleva ja turvallinen liikkumisvaihtoehto nyt, ja se palvelee matkustajia pitkälle tulevaisuuteen.

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen (METKA-hanke)

Kehittämisen osalta Länsimetro on mukana metron kapasiteettia ja luotettavuuden parantamista toteuttavassa hankekokonaisuudessa (METKA-hanke). Hankkeessa parannetaan metron matkustajakapasiteettia uusimalla elinkaarensa päässä olevia järjestelmiä. Järjestelmien uudistamisen ja kalustohankintojen jälkeen voidaan tihentää metron vuoroväliä ja siten kasvattaa matkustajakapasiteettia.

Ruoholahdesta itään kulkevan rataosuuden ja asemien omistamisesta ja kehittämisestä vastaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (entinen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos). Kantametrossa, eli Ruoholahdesta itään kulkevalla metro-osuudella, on käytössä monia metron alkuperäisiä järjestelmiä, joiden elinkaari on päättymässä, ja uudistukset kohdistuvat erityisesti uusimpaan kalustosarjaan ja liikenteenohjausjärjestelmään. Investoinnit koskevat osittain myös länsimetron osuutta eli Ruoholahdesta länteen kulkevaa osuutta, jotta koko metroradalle saadaan yhtenäinen järjestelmä. Liikenteenohjausjärjestelmän nyt uusittavia osia ovat junakulunvalvontajärjestelmä ja kantametron raidevirtapiirit. Molemmat järjestelmät vastaavat osaltaan metron turvallisesta liikennöinnistä. Niiden uusiminen on välttämätöntä, jotta metroa voidaan ajaa turvallisesti myös tulevaisuudessa.

Hanke toteutetaan Kaupunkiliikenne Oy:n, Länsimetro Oy:n, HSL:n, Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen yhteistyönä. Hankesuunnitelma hyväksyttiin 7.12.2022 Helsingin ja 30.1.2023 Espoon kaupunginvaltuustossa.

Toimintatapojen jatkuva kehittäminen

Sen lisäksi, että Länsimetro kehittää omistamaansa metroinfraa, tarkastelemme ja kehitämme jatkuvasti myös yhtiön toimintatapoja. Käynnissä on mm. tiedonhallintaan ja vastuullisuuteen liittyvien käytäntöjen kehittämistä. Metron rakentamista, ylläpitoa ja huoltoa koskevaa tietoa ja dokumentaatiota on runsaasti. Toimiva ja laadukkaasti rakennettu tiedonhallinta on yksi omaisuudenhallinnan kulmakivistä ja palvelee koko metroinfran elinkaarta ja sen kaikkia eri vaiheita. Tavoitteenamme on, että tiedonhallinta on toimivaa kaikissa elinkaaren vaiheissa ja käytössä on ajantasainen tieto. Tämä edellyttää jatkuvaa Länsimetron tiedonhallintamallin ylläpitämistä ja kehittämistä, jotta metroinfran ylläpitoprosessit olisivat tehokkaita ja tarvittava tieto olisi päivittäisessä metroinfran ylläpidossa helposti löydettävissä.

Länsimetro toimii omistamisen ja kehittämisen tehtävissä vastuullisesti. Vuoden 2023 aikana loimme yhtiön toiminnan osa-alueet läpileikkaavan vastuullisuusohjelman, joka kiteyttää vastuullisuuden ulottuvuuksia ja auttaa Länsimetro Oy:tä tunnistamaan kehityskohteita toiminnassaan. Lue lisää vastuullisuudesta.