Nyheter

Vill du uppträda på metrostationerna?

Du är hjärtligt välkommen att uppträda på någon av nedanstående platser.

 • Platserna är ämnade för korta (1–2 h) uppträdanden, t.ex. gatumusik eller andra uppträdanden i mindre skala.
 • Platserna går inte att reservera på förhand utan får fritt användas för uppträdande när de är lediga.
 • Vänligen meddela metrons ordningsvakter om uppträdandet innan det börjar. Om det inte finns någon ordningsvakt närvarande på stationen, kan uppträdandet inledas på eget initiativ. Ordningsvakterna har rätt att avbryta uppträdandet om det stör stationens verksamhet.
 • Platserna är inte avsedda för marknadsföring eller främjande av privata företag, kommersiella varor eller ideella, religiösa eller politiska ståndpunkter.

Se listan på platserna för uppträdanden.

Matias Johansson blir Länsimetros tillfälliga verkställande direktör från och med 1.1.2024

Matias Johansson blir Länsimetros tillfälliga verkställande direktör från och med 1 januari 2024 när Ville Saksi lämnar posten som VD och övergår till en ny arbetsgivare. Utnämningen som tillfällig VD gäller fram till att en ny VD utses.

Johansson har fungerat som Länsimetros ekonomidirektör sedan våren 2017.

Kontaktuppgifter
Matias Johansson, tfn 040 590 0313, förnamn.efternamn(at)lansimetro.fi

Länsimetros ansvarsfullhetsprogram är klart

Länsimetro Oy är ägare till en modern och hållbar metroinfrastruktur. Länsimetro Oy äger nästan hälften av alla metrospårkilometrar i huvudstadsregionen: Ett banavsnitt på 21 kilometer från Gräsviken i Helsingfors till Stensvik i Esbo, 13 metrostationer, en underjordisk metrodepå och tekniska system. Länsimetro Oy:s uppdrag är att säkerställa att metroinfrastrukturen som Länsimetro äger är i gott skick och att den hålls säker under hela sin livscykel.

Ansvarsfullhet är en central del av förvaltningen av metroinfrastrukturen. Länsimetros ansvarsfullhetsprogram blev klart i början av sommaren 2023. Programmet medför ett ansvarsfullhetsperspektiv som omfattar hela koncernen och alla delområden i Länsimetros verksamhet. Det för samman verksamhetsprinciper som gäller för metroinfrastrukturens ägande, ekonomi, byggande och företagsledning. Programmet har sammanställts i samarbete med representanter från verksamhetens olika delområden. Ansvarsfullhetsprogrammet uppdateras regelbundet.

– I Länsimetro är ansvarsfullhet en integrerad del av den dagliga verksamheten. Syftet med programmet är att synliggöra och skaffa en bättre förståelse av på vilka sätt vi redan nu agerar ansvarsfullt samt att identifiera utvecklingsmål som styr verksamheten och det dagliga arbetet i en ännu mer ansvarsfull riktning. Programmets syfte är dessutom att uppmuntra Länsimetros anställda att agera mer ansvarsfullt och utveckla nya åtgärder för ansvarsfullhet, berättar förvaltningsdirektör Mari Mannila.

I avsnittet Ansvarsfullhet på webbplatsen beskrivs de viktigaste ansvarsteman som styr Länsimetros verksamhet. I kommunikationen kommer vi dessutom att ta upp exempel för att förklara vilka åtgärder Länsimetro vidtar för att utveckla ansvarsfullheten.

Länsimetro Oy flyttar till Kägeludden

Länsimetro Oy flyttar till Kägeludden i Esbo.

Från 19.6.20233 Länsimetro’s Besöksadress är Keilaranta 6, 02150 Esbo. Postadress är PL 15401, 02070 ESBO STAD

Nytt skede, nytt fräscht utseende!

Länsimetro Oy:s verksamhet har klivit in i en ny fas under början av året när det mångåriga byggprojektet för Västmetron blev klart i december 2022 och passagerartrafiken på Västmetrons andra fas, det vill säga avsnittet Mattby–Stensvik, kunde inledas. Under den första fasen byggdes avsnittet Gräsviken–Mattby där passagerartrafiken inleddes i november 2017.

– Under början av året har Länsimetro slipat på en gemensam riktning som ägare av en modern och hållbar metroinfrastruktur och dragit upp strategiska riktlinjer för de kommande åren. Konkret har förändringen redan kunnat observeras i flera personers arbetsuppgifter och under sommaren flyttar expertorganisationen från projektorganisationen till lokaler på Kägeludden bäst lämpade för den minskade gruppen. Styrelsen godkände Länsimetro Oy:s strategi under mötet i maj. Länsimetro Oy verkar som expertorganisation för ägande och utveckling av metroinfrastrukturen i bakgrunden av kollektivtrafikoperatörer. Med vår expertis blir metron ett funktionellt, säkert och attraktivt transportalternativ. Länsimetro har fortfarande egna byggprojekt som till exempel omfattar byggandet av andra ingångar till stationerna Stensvik och Björkholmen och att börja använda dem i takt med att områdena utvecklas. Länsimetro deltar också med sin expertis i stadsmiljöns förändringar och utveckling, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Ny logotyp och färgvärld för Länsimetro

Länsimetro Oy:s utseende fräschades upp för att beskriva inledningen av ett nytt skede och skiftat verksamhetfokus. Önskan är att det nya utseendet ska stöda bolagets sedan tidigare starka identitet som ägare till en modern och hållbar metroinfrastruktur.

 • Cirkeln i den nya logotypen föreställer en stationsskylt. Länsimetro Oy äger 13 metrostationer: Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla, Mattby, Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.
 • Inuti cirkeln har bokstäverna L och M förenats för att efterlikna en metrorutt som dyker upp utanför cirkeln och fortsätter sin färd från andra sidan. Det av Länsimetro ägda banavsnittet för passagerartrafik mellan Gräsviken i Helsingfors och Stensvik i Esbo är 21 kilometer långt. Spåret som fortsätter beskriver också att metrospåret och stationerna i huvudstadsregionen fortsätter österut efter sträckan som ägs av Länsimetro Oy. Helsingfors stad (trafikverket) äger stammetron som går från Gräsviken österut. Kontinuerligt samarbete är i nyckelposition.
 • Logotypen är blå. Länsimetro Oy är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som ägs gemensamt av städerna Esbo (85 %) och Helsingfors (15 %). I logotypen förenas den blå färgen i Esbo stads logotyp med Helsingfors varumärkes blå färgtoner. Logotypen använder också samma färgvärld som nyckelpartnerna Huvudstadsregionens Stadstrafik, Helsingfors stads trafikaffärsverk och HRT, eftersom Länsimetro Oy som ägare av den moderna tunnelbaneinfrastrukturen och expertorganisation har ett nära samarbete med huvudstadsregionens kollektivtrafikoperatörer.

Länsimetros varumärkesfärger är två fräscha nyanser av blått, energiskt grönt och ljust beige. Violett och gul-orange ingår också i färgpaletten.

Webbsidorna för Länsimetro har också uppdaterats till att motsvara det nya visuella utseendet. Innehållet på sidorna har uppdaterats för att motsvara företagets ägaruppdrag och beskriva metroinfrastrukturen som Länsimetro Oy äger. Innehållet uppdateras stegvis också för sidor på andra språk. Även de olika kanalerna för sociala medier kommer att uppdateras till det nya visuella utseendet.

 

Anslutningsparkeringen i Stensvik klar – togs i bruk lördag 1 april 2023

Bygget av anslutningsparkeringen utgjorde en del av Västmetrons projekt Mattby–Stensvik, som omfattade spårläggning av ett banavsnitt på 7 kilometer, fem tågstationer och en underjordisk metrodepå.

Stensvikens anslutningsparkering ligger i metrons västra ändstation i Stensvik. Användare av anslutningsparkeringen och passagerare kommer att få ännu bättre service när den västra ingången i Stensvik tas i bruk. Foto: M. Partanen

Anslutningsparkeringen i Stensvik är klar och öppnades lördag 1 april 2023. Stensvikens anslutningsparkering ligger i Stensvik i Esbo på Stenbruksvägen 2. Anslutningsparkeringen rymmer 650 platser. Det finns 22 laddplatser för elbilar. Ett solkraftverk på taket förser anslutningsparkeringen med egen elförsörjning. Den totala effekten kommer att uppgå till 100 kWp. Fira Oy var byggentreprenör för anslutningsparkeringen i Stensvik. Bygget inleddes i november 2021.

EuroPark Finland Oy driver parkeringsverksamheten. Parkeringsanläggningen är öppen dygnet runt. Anslutningsparkeringar kostar 2 euro/12 h, extra parkeringstimmar 1 euro/h. Närmare uppgifter om hur du betalar finns på informationsskyltarna i parkeringsanläggningarna och på HRT:s sidor från och med öppningsdagen. Sidorna innehåller också information om bland annat var anslutningsparkeringarna är belägna, antalet platser, priser och öppethållningstider. Betalningsinstruktioner för anslutningsparkeringarna varierar mellan de olika parkeringsplatserna.

Stensvik utvecklas i tågstationens västra ände

Användare av anslutningsparkeringen och passagerare får ännu bättre service när den västra ingången i Stensvik tas i bruk. Just nu har Stensvik station en ingång vid Stensvik torg. Precis intill ingången finns tills vidare en parkering som rymmer 98 anslutningsparkeringsplatser. Stationens andra ingång tas i bruk när byggarbetena omkring den har slutförts.

 • Nya bostäder kommer att byggas i omgivningen vid Stensvik tågstation och stadsdelen blir tätare. Intill Ångbåtsvägen, som går i riktning mot Västerleden, kommer ett nytt köpcentrum i området dit även Laurea Yrkeshögskola flyttar in och i samband med detta kommer ytterligare en stationsingång. Målet är att köpcentret ska vara klart hösten 2025 men tidtabellen preciseras när de överenskomna arrangemangen för att flytta de befintliga parkeringsplatserna i området kan slutföras, säger projektledare Hilkka Julkunen på Esbo stad.

Läs mer om hur Stensvik utvecklas i Esbo stads artikel ”Metron för med sig nya invånare, arbetsplatser, tjänster och läroanstalter till Stensvik – i Stenbruket skapas ett unikt innovationskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi”.

Som ägare av metroinfrastrukturen betonar vi ansvarsfullhet

Västmetrobyggprojektet avslutades på hösten 2022 och passagerartrafiken på avsnittet Mattby–Stensvik inleddes i december. När byggprojektet avslutades skiftade Länsimetro Oy sitt fokus från byggverksamhet till förvaltning av metroinfrastrukturen.

– Övergången från byggverksamheten till att bli ägare har bland annat krävt ett förtydligande av den gemensamma riktningen och förändringsledning. Länsimetro Oy verkar som en expertorganisation för ägande och utveckling av metroinfrastrukturen i bakgrunden av kollektivtrafikoperatörer. Med vår expertis blir metron ett funktionellt, säkert och attraktivt transportalternativ, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Länsimetro Oy är ägare till en modern och hållbar metroinfrastruktur. Länsimetro Oy äger nästan hälften av alla metrospårkilometrar i huvudstadsregionen: Ett banavsnitt på 21 kilometer från Gräsviken i Helsingfors till Stensvik i Esbo, 13 metrostationer, en underjordisk metrodepå och tekniska system. Dessutom äger Länsimetro Oy infrastruktur som tjänar anslutningstrafiken, som parkeringsanläggningar och bussterminaler.

Länsimetro Oy säkerställer att den förvaltade metroinfrastrukturen underhålls och utvecklas enligt en livscykelekonomisk strategi för att metroinfrastrukturen ska fungera och vara trygg långt in i framtiden. Metroinfrastrukturens ägare Länsimetro Oy ser till att metron är ett attraktivt transportalternativ för passagerarna även i flera decennier framöver.

– Som en ansvarsfull och kostnadsmedveten ägare av metroinfrastruktur säkerställer Länsimetro Oy att metroinfrastrukturen är i gott skick och säker under hela sin livscykel. Vårt uppdrag är att se till att underhålls- och servicearbeten blir genomförda enligt uppställda mål under hela sin livscykel. Vi underhåller på ett proaktivt sätt eftersom överraskande investeringsbehov eller reparationsskulder som uppkommer på metroinfrastrukturen inte tjänar någon, berättar fastighets- och infrastrukturdirektör Juhani Penttilä om arbetsfältet som ägare av metroinfrastruktur.

Tyngdpunkten låg på miljö- och samhällsaspekter när metron byggdes. Ansvarsfullt ägande är också i fokus och Länsimetro Oy bedriver ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi identifierar till exempel energisparmöjligheter på våra stationer och i vår infrastruktur.

– Vi vill vara ansvarsfulla ägare som underhåller och utvecklar på ett hållbart sätt även i framtiden. I år kommer vi att se över verksamheten för Länsimetro Oy ur ett hållbarhetsperspektiv och skapa ett hållbarhetsprogram som omfattar alla delområden i bolaget. Vårt mål är att programmet ska sammanfatta omfattningarna av vår hållbara verksamhet och hjälpa oss att identifiera utvecklingsmål som ägare av metroinfrastrukturen, säger förvaltningsdirektör Mari Mannila.

Västmetroprojektet Mattby–Stensvik underskrider budgeten med 100 miljoner euro

Passagerartrafiken på avsnittet Mattby–Stensvik inleddes i december 2022.

De totala uppskattade kostnaderna för byggandet av Västmetrons andra fas, det vill säga avsnittet Mattby–Stensvik är 1 042–1 050 miljoner euro. Uppskattningen underskrider kostnadskalkylen (1 159 miljoner euro) i den uppdaterade projektplanen från år 2018 med cirka 100 miljoner euro, det vill säga med 9 %. Dessutom utgjorde finansieringskostnaderna mindre än hälften av de beräknade kostnader i projektplanen och inbesparingen reflekterar till stor del även på de framtida årliga finansieringskostnaderna för metron.

–De främsta skälen till att projektet blev klart enligt de uppställda målen var tillförlitlig kostnadsinformation erhållen från projektet Gräsviken–Mattby, strikt styrning av projekthelheten och erfarna specialister. Lägesstyrningsmodellen som tillämpades i projektet var ett viktigt verktyg för att kunna dra nytta av organisationens kompetens och data. För att uppnå kostnadsmålsättningarna måste också målen för omfattning, kvalitet och tidsplan uppnås. Framgångsrikt teamarbete bidrar alltid till framgångsrika projekt, uppskattar Länsimetro Oy:s ekonomidirektör Matias Johansson.

Projektplanen för avsnittet Mattby–Stensvik som gjordes 2012 preciserades och kompletterades år 2018 efter att Västmetrons första fas, det vill säga Gräsviken–Mattby blev klart. Passagerartrafiken på det första avsnittet, det vill säga Gräsviken–Mattby, inleddes i november 2017. Som ett resultat av den första fasen erhölls aktuell information om de tekniska kraven för byggandet av metron och de faktiska kostnaderna för att ta i bruk den andra fasen. I samband med den uppdaterade projektplanen ökade kostnadsberäkningen från 801 miljoner euro till 1 159 miljoner euro. De mest centrala orsakerna till de förändrade kostnaderna var bland annat ändringar i stationernas ytor, korrigerade byggkostnader, den modifierade bussterminalen i Esboviken, stationernas bergnät, förlängning av vändrälsen i Stensvik, installation av brandbekämpningsschakt i Finno, fastställande av beställarorganisationen och förändringar i tidtabellen.

Passagerartrafiken på avsnittet Mattby–Stensvik inleddes i december 2022

I samband med den uppdaterade projektplanen preciserades även tidtabellen: målsättningen är att projektet blir klart år 2023 i stället för år 2020 enligt den ursprungliga planen. Passagerartrafiken på avsnittet Mattby–Stensvik inleddes den 3 december 2022, alltså tidigare än målsättningen. Byggentreprenaderna för stationerna och banan avslutades i maj 2022 och därefter fortsatte projektet med provkörningar fram till september.

– Genomförandet av avsnittet Mattby–Stensvik enligt de uppställda kostnads- och tidtabellsmålen var möjligt tack vare projektets effektiva arbetsmetoder, nära samarbete samt projektorganisationens gedigna kompetens och erfarenhet. Projektets organisationsschema samt arbets- och ledningsmetoder utvecklades under byggandet av den andra fasen, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Utöver det 7 km långa banavsnittet Mattby–Stensvik, 5 tågstationer och den underjordiska metrodepån omfattade projektet även bland annat byggandet av parkeringsanläggningar för anslutningstrafik i Stensvik, Kaitans och Finno. Parkeringsanläggningen för anslutningstrafik i Stensvik är klar och tas i bruk i början av april. Först efter att samtliga arbeten som hör till projektplanen står färdiga känner man till de slutliga helhetskostnaderna för avsnittet Mattby–Stensvik.

Länsimetro Oy är ägare till en modern och hållbar metroinfrastruktur

Fokuset för Länsimetro Oy har skiftats från byggverksamhet till förvaltning av metroinfrastruktur.  Länsimetro Oy:s uppgift är att sköta om den förvaltade metroinfrastrukturen på ett sätt som är smart ur ett livscykelperspektiv, för att metroinfrastrukturen ska fungera och vara trygg långt in i framtiden.

Huvudstadsregionens metronätverk är kollektivtrafikens ryggrad i riktningarna väster–öster. Länsimetro Oy äger nästan hälften av alla metrospårkilometrar i huvudstadsregionen: Ett banavsnitt på 21 kilometer från Gräsviken i Helsingfors till Stensvik i Esbo, 13 metrostationer, en underjordisk metrodepå och alla tillhörande tekniska system. Dessutom äger Länsimetro Oy infrastrukturen som tjänar anslutningstrafiken, som parkeringsanläggningar för anslutningstrafik och bussterminaler. Länsimetro Oy är ett aktiebolag som ägs av städerna Esbo och Helsingfors.

Västmetrons mest trafikerade stationer på vardagarna år 2022 var Mattby (20 700 passagerare per dag), Drumsö (16 400 passagerare per dag) och Hagalund (14 200 passagerare per dag) (upprinnelse på finska https://kaupunkiliikenne.fi/liikennointi/metrolla/metroasemien-kayttajamaarat/). År 2022 var antalet resenärer i metrotrafiken 70 miljoner passagerare.

Mer information

 • Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086, fornamn.efternamn@lansimetro.fi
 • Matias Johansson, ekonomidirektör för Länsimetro Oy, tfn 040 590 0313, fornamn.efternamn@lansimetro.fi
 • Marianne Partanen, kommunikationschef för Länsimetro Oy, tfn 043 825 9607, fornamn.efternamn@lansimetro.fi

 

Västmetrons projekt Mattby–Stensvik är klart

Västmetrons projekt Mattby–Stensvik har slutförts enligt de uppställda målen. Kombinationen av effektiva processer, nära samarbete och projektorganisationens starka kompetens och erfarenhet bidrog till att projektet blev färdigt inom utsatt tid. Passagerartrafiken på avsnittet inleds 3.12.2022

Projektet genomfördes enligt målen som ställts upp i projektplanen och dess precisering. En integrerad beställarorganisation bestående av specialister från Länsimetro Oy och byggkonsulten Sweco stod huvudsakligen för genomförandet. Tack vare ett nära samarbete och effektiva processer kunde Finlands största infrastruktur-, husteknik- och automationsprojekt genomföras enligt uppställda mål.

”Vi kunde dra nytta av erfarenheterna och lärdomarna från Västmetroprojektets första byggfas i den andra fasen och utifrån dem gjorde vi ändringar i bland annat ledningen och projektets organisationsschema. Vi följde upp tidtabellen, kostnader, risker, kvalitetsfrågor, samarbete och arbetssäkerhet enligt en situationsbaserad ledningsmodell”, sammanfattar Västmetrons verkställande direktör Ville Saksi. ”Vi tydliggjorde även gemensamma mål och intensifierade samarbetet genom hela organisationen.  Specialister från både Länsimetro Oy och byggkonsulten Sweco arbetade tillsammans i ett gemensamt Big Room. Vi identifierade risker och förhindrade dem med effektiva riskhanteringsprocesser.”

En gnutta tur fanns också med då bygget av Västmetron kunde fortsätta eftersom byggprojektets viktigaste faser, till exempel upphandlingarna, slutfördes före coronapandemin och den stigande inflationen på grund av kriget i Ukraina.

”Alla stora upphandlingar i projektet var slutförda innan de kraftiga prisökningarna. Om vi inledde bygget nu hade prislappen varit betydligt högre. Coronapandemin påverkade inte byggprojektet särskilt mycket eftersom byggandet fortskridit tillräckligt långt redan då. Projektorganisations processer var etablerade vid det laget och vi var sammansvetsade när pandemin slog till”, konstaterar Ville Saksi.

Projektledare Jaakko Naamanka från Sweco är nöjd med projektets slutresultat. ”Projektet blev klart precis på dagen enligt den tidtabell vi ställde upp. Det är en fantastisk bedrift i ett megaprojekt som detta. Ett stort tack går till den gemensamma projektorganisationen för Västmetron och alla som deltagit i att genomföra projektet”, säger projektledare Jaakko Naamanka.

Vi använde oss av en situationsbaserad ledningsmodell för första gången någonsin i ett offentligt byggprojekt av denna storleksklass. ”Projektets resultatstyrning var baserad på en situationsmodell där beslutsfattandet byggde på situationsdata som är i realtid och så exakta som möjligt. Utifrån situationsdata kan projektledningen identifiera avvikelser jämfört med de uppställda målen och vidta korrigerande åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. Framgångsrik situationsledning förutsätter högklassig tidsplanering och måluppställning samt tillförlitliga situationsdata”, berättar projektledare Jaakko Naamanka.

Beslutet om att bygga avsnittet Mattby–Stensvik togs år 2014 och schaktningsarbetet för det fleråriga byggprojektet inleddes i slutet av samma år. Byggentreprenaderna avslutades i maj 2022 och därefter fortsatte projektet med provkörningar fram till september. Länsimetro Oy har överlåtit metrostationerna, banlinjen och depån på avsnittet Mattby–Stensvik till trafikoperatören Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab. När byggarbetet nu är slutfört blir Länsimetro Oy:s roll att äga, utveckla och upprätthålla banlinjen, metrostationerna och systemen från Gräsviken västerut.

Passagerartrafiken på det första avsnittet, det vill säga Gräsviken–Mattby, inleddes i november 2017. Passagerartrafiken på det nya avsnittet Mattby–Stensvik inleds 3.12.2022.

Mer information:
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086, ville.saksi@lansimetro.fi

Västmetroprojektet, projektledare Jaakko Naamanka, Sweco Oy, tfn 0400 421 143, jaakko.naamanka@sweco.fi13