Näin rakensimme ykkösvaiheen

Länsimetron rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin Ruoholahti–Matinkylä-osuus.  Matkustajaliikenne osuudella alkoi 18.11.2017.

Espoon kaupunginvaltuusto päätti metron rakentamisesta kokouksessaan 19.5.2008 ja Helsingin kaupunginvaltuusto 21.5.2008. Helsingissä oli päätetty jo aiemmin, vuonna 2006 metron automatisoinnista. Päätös määritteli länsimetron laituripituuden ja tavoitteen tiheään vuoroväliin.

Ensimmäinen vaihe, eli Ruoholahti–Matinkylä-osuus valmistui lokakuussa 2020, kun Matinkylän metroaseman läntinen sisäänkäynti otettiin käyttöön. Ruoholahti–Matinkylä-osuuden hankesuunnitelmalaajuuden loppukustannus on 1 171 miljoonaa euroa. Vastaava, Espoon ja Helsingin kaupunkien vuonna 2016 hyväksymä budjetti oli 1 186 miljoonaa euroa. Hankkeen loppukustannukset alittavat budjetin 15 miljoonalla.

Ykkösvaiheen Ruoholahdesta Matinkylään rakentamiseen liittyi paljon vaiheita ja erityisiä onnistumisia. Insinöörin ylpeydenaiheet -juttuun on kerätty onnistumisen tarinoita.

Rakentaminen alkoi vuonna 2009. Louhinnat saatiin päätökseen 2014.  Pystykuiluja rakennettiin 15, raiteenvaihtohalleja 9  ja kaksi tunnelia yhdistäviä yhdystunneleita 54. Teknisiä järjestelmiä asennettiin 52 erilaista, mm. kulunvalvonta, turva-automaatio, palonilmaisujärjestelmät ja varavoimakoneet. Betonia on kaikilla asemilla valettu noin 10 000 kuutiota.

Tapiolan metroasema sijoitettuna Olympiastadionille. Ilmanvaihtokuilut ovat suunnilleen stadionin tornin korkuisia. Asemahalli peittää lähes puolet stadionin kentästä.
Kuva: APRT Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy.

Asemalaituri on 90 m pitkä ja 12-16 metriä leveä. Suunnilleen saman verran tiloja on teknisille järjestelmille laiturin molemmissa päissä useammassa kerroksessa. Oheisessa kuvassa on Tapiolan metroasema sijoitettuna Olympiastadionille. Ilmanvaihtokuilut ovat suunnilleen stadionin tornin korkuisia. Asemahalli peittää lähes puolet stadionin kentästä. Asemia rakennettiin kahdeksan ja ratalinjaa  yhteensä 28 kilometriä.

Toteutettu metro on enemmän kuin hankesuunnitelmassa määritelty

Mikäli länsimetron ensimmäinen vaihe olisi toteutettu vain hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa, kustannukset olisivat olleet arviolta 933 miljoonaa euroa ja kustannusylitys kaikkiaan alle 10 prosenttia suhteessa indeksikorjattuun hankesuunnitelmaan. Arvioituna suhteessa hankesuunnitelman mukaiseen laajuuteen ja riskivaraus huomioiden, länsimetron kustannukset eivät poikkea merkittävästi suunnitellusta.

Rakentamisen aikana Länsimetron ykkösvaiheessa toteutettavien töiden laajuus muuttui paljon hankesuunnitelmassa määritellystä. Näillä muutoksilla metroa parannettiin ja sitä sovitettiin paremmin muuttuvaan kaupunkirakenteeseen, mutta muutokset myös vaikuttivat hankkeen kokonaiskustannuksiin. Ruoholahti-Matinkylä -osuuden kokonaiskustannusennuste on 1 186 miljoonaa euroa, ennusteeseen sisältyvät vielä toteutettavat aseman ympäristön hankkeet esimerkiksi Matinkylässä. Hankkeen rakentamisen indeksikorjattu budjetti alkuperäisen hankesuunnitelman (2008) mukaiselle laajuudelle on 849 miljoonaa euroa (hankesuunnitelma 714 miljoonaa euroa + indeksikorjaus 135 miljoonaa euroa).

Teknisten tilojen laajuus kasvoi jopa yli puolella, kun esimerkiksi savunpoistoon tarvittavien kanavien määrä kasvoi  ja kiinteistötekniset järjestelmät nostettiin laitureiden alta ylemmäs varautumisena mahdollisiin vesivahinkoihin.  Matkustajille tärkeänä parannuksena esteettömyys päätettiin toteuttaa kaikilla sisäänkäynneillä. Hankesuunnitelmassa oli suunniteltu vain yksi esteetön sisäänkäynti jokaiselle asemalle. Nämä parannukset kasvattivat asemien rakennuskustannuksia, joka oli koko hankkeen suurimpia kustannusmuutoksia.

Myös kaupunkiympäristön muuttuminen ja kehittyminen asemien läheisyydessä vaikutti kustannuksiin. Esimerkiksi Koivusaaressa aseman maanpäällisen rakennuksen koko kasvoi merkittävästi, kun varauduttiin toisen kerroksen sisäänkäyntiin. Muutoksella huomioitiin kaupungin suunnitelma rakentaa tie asemarakennuksen ja Länsiväylän väliin.

Testeillä varmistettiin metron turvallisuus

Ennen metron ykkösvaiheen käyttöönottoa testauksilla ja yhteiskoekäyttökokeilla varmistettiin, että metro toimii suunnitellusti. Vuonna 2016 alkoi testausvaihe, joka jatkui viranomaistarkastusten alkuun asti kesään 2017. Syyskuun alussa 2017 asemat ja rata luovutettiin pelastuslaitosten luvalla HKL:n käyttöön liikenteen käynnistämisen valmisteluja varten. Espoon ja Helsingin rakennusvalvonnat antoivat 22.9.2017 luvan aloittaa matkustajaliikenne länsimetron osuudella. Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle 3.10.2017.  Matkustajaliikenne Matinkylään alkoi 18.11.2017.

Yhteiskoekäytöissä yksi tärkeimmistä testattavista järjestelmistä on kiinteistövalvonta. Kiinteistövalvontajärjestelmä valvoo muiden järjestelmien, kuten ilmanvaihto, kulunvalvonta, pumppaamot, hissit, liukuportaat, paloilmaisimet ja savuntunnistus toimintaa. Järjestelmä valvoo kaikkia turvallisuuden ja toimivuuden varmistavia laitteistoja ja järjestelmiä. Kaikki laitteet testattiin erikseen ja toiminta varmistettiin ennen kuin kokonaisuutta voitiin testata.

Työmaaturvallisuus erinomainen

Länsimetron ykkösvaiheen rakentamisessa työmaaturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota rakentamisen kaikissa vaiheissa.  Hankkeen laajuus ja kesto huomioiden työmaiden turvallisuus säilyi erinomaisella tasolla.  Yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa järjestettiin yhteensä 34  pelastusharjoitusta, joissa harjoiteltiin pelastamista rakentamisen ja louhinnan aikaisissa työmaaolosuhteissa.