Soukantorin sisäänkäynnin avolouhinta alkaa

Soukan metroasemalle rakennetaan kaksi sisäänkäyntiä. Toinen sijoittuu Soukantorille ja
toinen Yläkartanontielle. Soukantorin sisäänkäynnillä käynnissä olevat työvaihe on
sisäänkäynnin avolouhinta, jonka jälkeen työt jatkuvat kuilun louhintatöillä. Työt kestävät
arviolta maaliskuun 2017 loppuun.

Avolouhinnan räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä, joka on katkonainen ennen
räjäytystä ja yhtenäinen räjäytyksen jälkeen.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Skanska Infra Oy, vastaava työnjohtaja Lauri Harri, lauri.harri@skanska.fi , työmaan
puhelin puh. 050 560 9092
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Länsimetron konttori suljettu viikolla 52

Länsimetron konttori Tapiolassa on suljettu 23.12. ja viikon 52 eli 27.-30.12. Palautepuhelimeen vastataan arkisin klo 9-15. Työmaiden päivystysnumeroista vastataan kaikkina aikoina. Yhteystiedot löytyvät Työmaa-alueet -otsikon alta asemittain.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Arvion mukaan edellytykset liikenteen alkamiselle ovat Tapiolaan huhtikuussa, Matinkylään kesäkuussa

Yhteiskoekäyttötestaukset onnistuneesti tehty kolmella asemalla – arvion mukaan edellytykset liikenteen alkamiselle ovat Tapiolaan huhtikuussa ja Matinkylään kesäkuussa

Länsimetron Aalto-yliopiston, Keilaniemen ja Tapiolan asemien turvallisuus ja
käytettävyys on testattu yhteiskoekäyttötesteissä. Ruoholahti–Tapiola-osuuden testaus
saadaan päätökseen tammikuun aikana. Tämän jälkeen on viranomaistarkastusten
vuoro. Tämän hetken arvio on, että länsimetron vastuulla olevat työt ovat valmiina
Tapiolaan asti huhtikuussa ja Matinkylään kesäkuussa. HSL päättää
matkustajaliikenteen alkamisen ajankohdan myöhemmin saatuaan tiedon tarkemmasta
valmistumisajankohdasta.

Aalto-yliopiston, Keilaniemen ja Tapiolan nk. yhteiskoekäyttötestaukset on hyväksytysti
tehty. Koivusaaren ja Lauttasaaren asemien yhteiskoekäyttö on alkanut.
– Asiantuntijoidemme arvio kolmen aseman testausten jälkeen on, että länsimetron
puolesta valmius liikenteen alkamiseen syntyy Tapiolaan huhtikuussa ja
Matinkylään kesäkuussa. Aikataulu tarkentuu tammi-helmikuun vaihteessa
testien edetessä, kertoo Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

Koko hankkeen yhteiskoekäyttövaihe päättyy arvion mukaan maaliskuussa 2017, jolloin
kaikki asemat ja ratalinja on testattu. Samaan aikaan ajetaan koeajoja koko linjalla.
Pääosin yhteiskoekäytöt ovat sujuneet hyvin. Osassa testejä on löydetty virhetilanteita tai poikkeamia, jotka on korjattu ja testi uusittu.

– Jokainen asema on stadionin kokoinen rakennelma, jonka turvallisuutta ohjaavat
ja säätelevät kymmenet eri järjestelmät. Asemien välissä on yhteensä 28
kilometriä ratatunnelia ja 15 pystykuilua. Tämän kokonaisuuden testaaminen ja
sen toimintavarmuuden ja turvallisuuden varmistaminen on nyt tärkein
tehtävämme, toteaa Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Yhteiskoekäytössä testataan eri järjestelmien, kuten kiinteistövalvonnan, turvaautomaation,sähkönsyötönvalvonnan, kulunvalvonnan, palosammutusjärjestelmien,
varavoiman ja savunpoiston toimintaa erilaisissa poikkeustilanteissa sekä niiden
palautuminen normaalitilaan poikkeustilanteen jälkeen. Yhteiskoekäyttötestausta
valvotaan HKL:n Herttoniemen valvomosta, joka valvoo metron metroliikennettä.
Samanaikaisesti voidaan testata kahta asemaa.

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset tekevät palotarkastukset ja palo- ja
pelastusharjoitukset, joiden jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat
hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. HKL vastaanottaa radan ja asemat
hoitoonsa. HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntäbussijärjestelmään
siirtymisen ajankohdan.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Sammalvuoren metrovarikon louhinnassa poikkeuksellinen räjäytysaika 22.11.

Sammalvuoren metrovarikon louhinnassa jouduttiin tiistaina 22.11. räjäyttämään tunneliperä poikkeukselliseen aikaan kello 22.13. Tunnelissa saa räjäyttää ma-pe klo 7-22. Urakoitsijan mukaan tunneliperän panostus kesti odotettua pidemmän ajan ja räjäytystä ei saatu tehtyä ennen klo 22.  Panostettua tunneliperää ei voi jättää odottamaan aamuun, joten räjäytys oli poikkeuksellisesti pakko suorittaa räjäytysajan ulkopuolella. Panostettua aluetta ei työturvallisuussyistä voida purkaa.

Pahoittelemme poikkeuksellista räjäytysaikaa.
Lisätietoja:
 
Työmaan päivystävä puhelin 050 343 7233
Työmaapäällikkö Juha Selin, juha.selin(at) kalliorakennus.com
Projektipäällikkö Antti Matikainen,
antti.matikainen(at)kalliorakennus.com
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Pelastusharjoitus Finnoossa 29.11.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Finnoon työmaalla tiistaina 29.11.2016 klo 13.00 alkaen. Pelastuslaitos harjoittelee tulipalon sammutusta ja henkilöpelastusta louhintatyömaalla. Harjoituksen tukikohta on osoitteessa Finnoonsilta 9. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia.

Liikennettä ohjataan paikan päällä.

Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta:
Palomestari Petri Maunula, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. 043 826 7019
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392

Pelastusharjoitus Kaitaalla perjantaina 2.12.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Kaitaan työmaalla perjantaina 2.12.2016 klo 12.00 alkaen. Pelastuslaitos harjoittelee työtapaturman uhrin pelastusta louhintatyömaalla. Harjoituksen tukikohta on osoitteessa Kaitaantie 5. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia.

Liikennettä ohjataan paikan päällä.

Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta:
Palomestari Petri Maunula, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. 043 826 7019
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392

Länsimetron kokonaiskustannukset 1 186 miljoonaa euroa – toimitusjohtaja vaihtuu

Länsimetro-hankkeen kokonaiskustannusennuste nousee 1 186 miljoonaan euroon. Länsimetro Oy tarvitsee yhteensä 104 miljoonan euron korotuksen lainatakaukseen Espoon ja Helsingin kaupungeilta. Lisäksi yhtiön hallitus on tänään päättänyt, että Länsimetro Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetään rakennusinsinööri Ville Saksi.

Rakentamisen kustannukset nousevat 1 088 miljoonasta eurosta 1 154 miljoonaan euroon. Hankkeen rakentamisen indeksikorjattu budjetti hankesuunnitelman (2008) mukaiselle laajuudelle on 849 miljoonaa euroa (hankesuunnitelma 714 miljoonaa euroa + indeksikorotus 135 miljoonaa euroa). Kustannusennustetta ovat nostaneet mm. yksikkömäärien kasvu ja rakentamisen ennakoitua pidempi aika. Lisäksi uudessa ennusteessa on huomioitu mm. varaosatarpeita ja ennen liikenteen alkamista tarvittavia kiinteistöpalveluita. Hankkeen rakennusurakat ovat toteutettu nk. yksikköhintaisina urakoina vuosina 2013 – 2016. Mm. viranomaismääräyksien vuoksi rakentamisen laajuudessa tapahtuneet muutokset näkyvät rakennusurakoiden yksikkömäärien kasvuna. Lopulliset kustannukset selviävät rakentamisen päättyessä.

Keskeisimmät syyt kustannusten nousulle hankesuunnitelmaan nähden ovat olleet ennakoitua vaikeammat louhintaurakat, rakennusmääräysten vaatimusten muutokset ja tilantarpeiden kasvu, mukaan lukien tekniset tilat, savunpoisto ja esteettömyyden toteuttaminen asemien molemmilla sisäänkäynneillä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 186 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannuksissa on huomioitu hankevarausta 32 miljoonaa euroa. Valtion avustus on 249 miljoonaa euroa.

Länsimetro-hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Espoon kaupunginvaltuuston erillispäätöksillä päätetyt Niittykummun aseman, Matinkylän terminaalin ja Matinkylän läntisen sisäänkäynnin rakentaminen. Näiden kustannusennuste on yhteensä 80 miljoonaa euroa.

Kustannusarvion kasvaessa hankkeelle on haettava lisätakaus sekä Espoossa että Helsingissä. Lisärahoituksen tarve tulee molempien kaupunkien valtuustojen käsiteltäväksi. Lisärahoituksessa on pyritty huomioimaan kaikki mahdolliset kulut rakentamisen loppuunsaattamiseksi ennen liikenteen käynnistymistä.

Länsimetron hallitus on 14.11. päättänyt, että rakennusinsinööri Ville Saksi nimitetään Länsimetro Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään välittömästi. Ville Saksi on toiminut aiemmin VR Track Oy:n toimitusjohtajana.

Länsimetron avautumisen aikataulu selviää, kun kolmen aseman yhteiskoekäyttö saadaan päätökseen marras-joulukuun vaihteessa. Aalto-yliopiston yhteiskoekäyttö on valmis.  Tapiolan ja Keilaniemen asemien yhteiskoekäytöt ovat käynnistymässä. Tämän jälkeen yhteiskoekäytöt jatkuvat Koivusaaressa, Lauttasaaressa, Urheilupuistossa, Niittykummussa ja Matinkylässä.

Riilahden kuilulla alkamassa stabilointityöt

Päivitys työmaatiedotteeseen: Riilahden kuilulla alkaa viikolla 48-49 kuilun stabilointityöt. Stabiloinnissa maahan tehdään betonipilareita, jotta maa ei painuisi. Pilaristabilointi kestää tammikuulle 2017.  Tämän jälkeen kuilulla alkaa porapaalutus ensi vuoden alkupuolella. Porapaalutuksen arvioitu kesto on noin 7 viikkoa. Alustavan arvion mukaan kuilun louhinta alkaa syyskuussa 2017. Kuilulouhinta tehdään maanpäältä poraamalla. Varsinainen sisäänkäynnin kuilu louhitaan alhaalta tunnelista. Louhinnasta varoitetaan äänimerkein. Työt alueella jatkuvat 2017 loppupuolelle asti.

Kaikkien maanpäällisten työvaiheiden työajat ovat ma-pe klo 7-18.
Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Kuilujen vastaava työnjohtaja, Jouni Uusipuro, SRV Infra Oy, puh. 0440 330 658
Työmaan päivystävä puhelin, SRV Infra Oy, puh. 040 183 0090
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Suomenlahdentien kuilun maanpäälliset työt alkavat

Lemminkäinen Infra aloittaa Suomenlahdentien kuilun maanpäälliset työt viikolla 45. Puut kaadetaan ja alueella tehdään stabilointityötä. Työmaa-alue aidataan ja tehdään tarvittavat liikennejärjestelyt. Porapaalutus ja muut varsinaiset kuilutyöt tehdään ensi vuoden puolella.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Työmaan päivystävä puhelin, Lemminkäinen Infra Oy, 050 421 3344

Työmaapäällikkö, Markku Okkonen, 0400 946 410

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, 050 377 3700

Aalto-yliopiston aseman yhteiskoekäyttö tehty – liikenteen alkamisen ajankohta tarkentuu

Aalto-yliopiston aseman yhteiskoekäyttötestaus on päättynyt. Palotilannetestit uusittiin järjestelmien yhteistoiminnan varmistamiseksi. Metroliikenteen alkamisen ajankohtaa pystytään arvioimaan, kun kolmen aseman yhteiskoekäyttö on tehty.

Yhteiskoekäytössä testataan eri järjestelmien, kuten kiinteistövalvonnan, turva-automaation, sähkönsyötönvalvonnan, kulunvalvonnan, palosammutusjärjestelmien, varavoiman ja savunpoiston toimintaa erilaisissa poikkeustilanteissa sekä niiden palautuminen normaalitilaan poikkeustilanteen jälkeen. Yhteiskoekäyttötestit tehdään jokaisella kahdeksalla asemalla sekä ratalinjalla.

Viimeisetkin yhteiskoekäytön testit saatiin Aalto-yliopiston asemalla hyväksytysti tehtyä viime viikolla. Aalto-yliopiston asemalla testattiin lyhyttä ja pitkää sähkökatkoa, tulipalotilannetta laiturilla ja radalla ja tulvaan varautumista.

– Ensimmäinen yhteiskoekäyttö on nyt onnistuneesti tehty. Aalto-yliopiston aseman kokemuksia hyödynnetään muilla asemilla. Tällä viikolla varmistetaan yksittäisten järjestelmien toimivuus ennen yhteiskoekäyttöä Tapiolan ja Keilaniemen asemilla, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Yhteiskoekäyttöön osallistuvat eri järjestelmien toimittajat, urakoitsijat, HKL sekä tarvittaessa myös pelastusviranomaiset. Tilannetta valvotaan paikan päällä sekä HKL:n Herttoniemen metrovalvomossa, joka valvoo metron toimintaa ja liikennettä. Samanaikaisesti yhteiskoekäyttötestausta voidaan tehdä kahdella asemalla.

– Testausvaihe vie arvioitua enemmän aikaa, mutta on välttämätön liikenteen aloittamiselle. Liikenteen alkamisen ajankohta tarkentuu kolmen aseman yhteiskoekäytön jälkeen, toteaa Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyvät testien perusteella turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. HKL tarkistaa, että metroliikenteen ratatekniset turvalaitejärjestelmät ovat kunnossa. HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntäbussijärjestelmään siirtymisen ajankohdan.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558
Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359