Kuilut

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilurakennukset toimivat hätäpoistumisteinä. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset ovat suunnilleen pienen omakotitalon kokoisia teknisiä rakennuksia, harjakorkeudeltaan noin 3 metriä ja pinta-alaltaan noin 100 m2.  Kuilujen pintamateriaalina on teräsverkko.

23

Länsimetron osuudella kuiluja on yhteensä 23, joista 15 kappaletta on Ruoholahti-Matinkylä-osuudella ja 8 kappaletta Matinkylä-Kivenlahti-osuudella.