Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Länsimetro Oy:n verkkopalveluja https://www.lansimetro.fi/ ja blogia https://lansimetro.wordpress.com/ sekä selaimen uutiskirjettä. Saavutettavuusseloste on päivitetty 1.3.2021. Verkkopalveluja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tässä selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on, ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, Verkkovaraani.

Digipalvelujen saavutettavuuden tila

Nämä verkkopalvelut täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain. Sivustoilla on alla lueteltuja tiedossa olevia saavutettavuuspuutteita, joita korjaamme vuoden 2021 aikana. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden varmistamiseksi ja kiinnitämme siihen huomiota kaikessa sivustojen sisältö- ja ylläpitotyössä.

Palvelut, jotka eivät kuulu lainsäädännön piiriin

Seuraavat ennen 23.9.2019 arkistoidut verkkosivuston sisällöt eivät kuulu lainsäädännön piiriin ja eivät siten ole kaikilta osin saavutettavia:

  • Ennen 23.9.2019 julkaistut blogitekstit
  • Ennen 23.9.2019 julkaistut uutiskirjeet

Sisällöt ja toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Sivustojen värikontrastien yhdistelmä ei ole saavutettava

Pääsivuston väriyhdistelmä oranssi-valkoinen ei täytä saavutettavuuskriteerejä seuraavissa kohdissa: 1) päävalikon aktiivinen sivu, kieliversiolinkit ja hakuikoni 2) sisältösivujen reunavalikon aktiivinen sivu 3) uutiskirjeen tilauspainike 4) Tekstilaatikko / infograafit sivuilla Rakentamisen vaiheet ja Organisaatio ja päätöksenteko. Lisäksi pääkuvakarusellin ja valkoisen tekstin välinen kontrasti ei ole riittävä, kuten ei myöskään valkoisten dianvaihtopainikkeiden suhde taustalla olevaan kuvaan tai viereiseen oranssiin painikkeeseen.

Saavutettavuusvaatimus, joka ei täyty: 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11

Sivusto ei ole kaikilta osin responsiivinen

Pääsivustolla havaittiin seuraavia puutteita, kun tekstiä suurennetaan työpöytäkäytössä tai sivua selataan mobiililaitteilla: 1) alatunnisteen Länsimetro muualla -sarakkeen tekstikenttä jää piiloon 2) Evästeasetukset-palkki jää kännykällä osin piiloon 3) kuvakarusellin pitkät otsikot jäävät “pallojen” taakse tabletilla ja kännykän vaakanäkymässä (esim. sivu Lauttasaari) 4) Selaimen uutiskirjeessä ylävalikon kohdat “translate” ja “rss” tippuvat mobiilinäkymässä pois. Pääsivusto jää myös kännykällä vaakanäkymässä oikeasta reunasta piiloon, jos näyttöä ei napauta muutamaan otteeseen

Saavutettavuusvaatimus, joka ei täyty: 1.4.10

Linkitykset eivät ole kaikilta osin saavutettavat

Linkkitekstit eivät ole kaikin paikoin riittävän kuvaavia ruudunlukijaa käyttävälle: esim. 1) “Lue lisää” -linkkitekstit pääsliderin dioilla. Alt-tekstit ovat osin harhaanjohtavia, esim. 1) Tilaa uutiskirje -painikkeessa Uutiskirje-sivulla (“uutiskirje newsletter”), 2) Somesyötteen someprofiiliin johtava linkki (“metro rakentuu”), 3) Alatunnisteen someprofiileihin johtavat linkit 4) Mitä mieltä olit? -osion somelinkit. Linkeistä puuttui myös paikoin hover-tyyli (alatunniste, oikean reunapalkin linkit, etusivun blogi-painike ja katso ratalinjaus -kuva sekä kuvakarusellien dianvaihtopainikkeet (pallot)).

Puutteita blogissa: 1) Tekstissä olevilla linkeillä ei ole alleviivausta eikä niiden ja ympäröivän tekstin välinen värikontrasti ole riittävä. 2) Blogikirjoitusten otsikon jälkeen on ylimääräinen linkki kirjoituksen päivämäärälle (ei näkyvä, mutta ruudunlukija lukee). 3) Osassa leipätekstin linkeistä puuttuu hovertyyli ja osa linkeistä voisi olla kuvaavampia.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1, 2.4.4

Saavutettavuuspuutteet otsikoinneissa ja tunnisteissa

Puutteita havaittiin otsikkotasojen hierarkiassa, missä h1-otsikosta siirryttiin suoraan h3-otsikkoon (esim. sivuilla Uutiset, Asemataide, Rakentaminen, Kaitaa ja blogikirjoitus “Automaattimetro ei tarvitse pidempiä laitureita – maailmalla perinteisten metrolinjojen automatisointibuumi jatkuu”). Blogisivulla on myös useampi h1-tagin yhden sallitun sijaan.

ARIA-tunnisteissa on puutteita uutiskirjeen tilauskentässä (label tai aria-labelledby puuttuu), sivun yläosan kuvakarusellialueella ja sisällön arviointipainikkeessa (hyödyllistä, vakuuttavaa.. jne.). Lisäksi kehyksen (iframe) muotoilu on sisällytetty osaksi HTML:ää ainakin videoissa sivuilla Lauttasaari ja Uutiset.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2

Multimedian saavutettavuus

Asemien sivuilta löytyvistä DESIGN.TUNNE.METRO-sarjan videoista puuttuu tekstitys ja aiemmista eri asemia esittelevistä videoista puuttuu kuvailutulkkaus.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5

Kuvien ja tekstisisällön saavutettavuus

Sivustolla on muutamia kuvia, joissa on esitetty tekstisisältöä, joka ei ole ruudunlukijan saavutettavissa (mm. kuva Päätöksenteko projektissa sivulla Organisaatio ja päätöksenteko, reittikartta ruotsinkielisellä sivulla Länsimetro Oy ja metrolinja sekä aikataulut englanninkielisellä sivulla Stations). Blogissa on myös ainakin kaksi kuvaa, joiden alt-teksti ei ole kuvaava (kuvat sivulla Länsimetro-hanke).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.1.1, 1.4.5

Näppäimistön ja ruudunlukukäytön saavutettavuushaasteet

Näppäimistön ja ruudunlukukäytön merkittävimmät haasteet liittyvät seuraaviin kohtiin: 1) Kuvakarusellien lukeminen ja linkkien valinta (ks. alla) 2) Hakutoiminnallisuus 3) Päävalikossa eteneminen päätasolta toiselle 4) Ruudunlukijan ilmoitukset lomakkeen lähetyksen onnistumisesta 5) PDF-tiedostojen saavutettavuus 6) Kun näppäimistöllä klikkaa somesyötteessä linkkiä “lataa lisää”, esiin tulee kyllä lisää syötteitä, mutta tabulaattori ei ohjaa seuraavaksi niihin, vaan sivun oikean reunan linkkeihin 7) Blogin ylimääräiset linkit (kuvattu aiemmin tarkemmin kohdassa linkitysten saavutettavuus) ja puuttuva näkyvä näppäimistökohdistus kuvilta ja Länsimetro-logolta sivun yläreunassa. 8) Puuttuvat näppäimistökohdistukset pääsivustolla ylätunnisteen hakukentässä ja hakukuvakkeessa (suurennuslasi) sekä kuvakarusellien välilehtipainikkeissa.

Kuvakarusellissa on seuraavat puutteet: Ruudunlukija ei lähde automaattisesti lukemaan aloitusnäkymän kuvakarusellia, vaan hyppää sen yli. Tabulaattorilla karuselliin pääsee käsiksi ja dioja voi vaihtaa, mutta dioilla olevia linkkejä ei pääse valitsemaan (Chrome, Mozilla, Edge). Safarilla kuvakarusellissa pääsee vain ensimmäiseen diaan, diaa ei pysty vaihtamaan eikä linkkiä valitsemaan.

Kohdista 2–5 on tarkemmat yhteenvedot eri ominaisuuksien saavutettavuuspuutteista alla.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 2.1.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.7, 4.1.2, 4.1.3

Hakutoiminnallisuuksien saavutettavuus

Hakukentältä ja hakukuvakkeelta puuttuu näkyvä kohdistus Chromessa, Mozillalla ja Edgessä (paitsi Edge + Jaws -yhdistelmällä). Hakutekstikenttä tulee näkyviin vasta Enteriä painamalla. Edge + Jaws -yhdistelmällä kohdistus hyppää välillä itsestään hakutekstikentästä takaisin edeltävään linkkiin. Hakutulosten lukumäärästä ei tule ilmoitusta.

Blogissa hakukenttään on näppäimistöllä hidasta päästä, sillä ensin täytyy selata läpi kaikki sivun muut sisältöalueen linkit. Hakutulosten lukumäärästä ei tule ilmoitusta. Edge + Jaws -yhdistelmällä haun käynnistyminen vaatii, että painaa kaksi kertaa Enteriä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.1.1, 2.4.7

Lomakkeiden saavutettavuus

Pääsivuston palautelomakkeessa ja blogin kommentointilomakkeessa ruudunlukija ei lue kuittausta siitä, onko lomake lähetetty onnistuneesti tai ei. Ruudunlukija ei kerro puutteellisesti lähetetyn lomakkeen korjausta vaativista kohdista. Blogin kommentointilomakkeella Chrome ja Safari eivät aina ilmoita kenttien sähköposti ja kotisivu tarkoitusta selvästi.

Näppäimistöllä ei pääse käsiksi uutiskirjeen tilauslomakkeeseen “Tilaa uutiskirje” -painikkeen kautta. NVDA ja Jaws lukevat tilauksen vahvistuksen, mutta ilmoitus on englanniksi. VoiceOver ei lue vahvistusta ollenkaan. Jos tiedot ovat virheelliset, ruudunlukija ei lue niitä silloin, jos sivu ehdottaa ensin sisällön kääntämistä suomeksi.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1, 1.3.5, 4.1.2, 4.1.3

PDF-tiedostojen saavutettavuus

PDF-tiedostoina olevat Länsimetro-lehdet eivät ole lainkaan saavutettavissa ruudunlukijoilla. Karttatiedostoista (Lauttasaari ja Kaitaan työmaa) ruudunlukijat lukevat pääosan sisällöstä, mutta epäloogisessa järjestyksessä niin, että viesti ei ole saavutettava.

Kartat eivät kuulu lain piiriin, mutta niissä oleva olennainen opastukseen tarkoitettu sisältö tulisi kuitenkin olla tarjolla sivustolla myös saavutettavassa muodossa. Nyt PDF:ää vastaavaa sisältöä ei kokonaisuudessaan löydy sivuilta Lauttasaari tai Kaitaa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1

Yhteystiedot saavutettavuuspuutteista ilmoittamiseksi

Jos havaitsit sivustolla muita kuin tässä selosteessa mainittuja saavutettavuuspuutteita, voit ilmoittaa niistä meille palautelomakkeella.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla muita kuin tässä selosteessa mainittuja saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000