Turvallisuus

Maailman turvallisin metro

Länsimetron suunnittelun lähtökohtana on matkustajan turvallisuus kaikissa tilanteissa. Asemien laituritilasta tulee avara ja yhtenäinen ja niiden valaistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Yleisötiloissa vältetään pitkiä maanalaisia käytäviä tai katvealueita. Työmaaturvallisuus hankkeessa on huipputasolla ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota. Lue lisää työmaaturvallisuudesta länsimetron työmailla. 

Varautuminen poikkeustilanteisiin

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota poikkeustilanteiden hoitamiseen. Junien kulkua valvotaan koko tunnelissa valvontakameroilla. Tämän lisäksi kaikissa junissa on sisällä valvontakamerat. Metron valvomo seuraa ajantasaisesti junien kulkua ja poikkeustilanteissa valvontakameroiden kuvaa käytetään valvomossa apuna tilanteiden tehokkaaseen ja turvalliseen hoitamiseen.

Lähtökohtana tunnelissa tapahtuviin poikkeustilanteisiin varautumisessa on se, että juna ajetaan aina lähimmälle asemalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, matkustajat ohjataan turvaan kuulutusjärjestelmän kautta annettavilla ohjeilla. Tärkein paikka kuulutusten antamiselle on juna, jossa ohjeet tavoittavat parhaiten matkustajat.

Tunneli on turvallinen

Kallioon louhitut tunnelit ovat taloudellisia ja turvallisia. Länsimetron maanalainen tunnelisto koostuu kahdesta rinnakkaisesta palo-osastoidusta tunnelista. Yhden tunnelin leveys on kuusi metriä. Metrotunnelit louhitaan kallioteknisesti edulliseen paikkaan ja tasoon. Tunnelien etäisyys toisistaan vaihtelee 13-17 metriin. Kääntöraiteiden kohdalla etäisyys voi olla suurimmillaan 50 metriä.

Poikkeustilanteen sattuessa matkustajat voivat poistua tunneliosuudella naapuritunneliin yhdyskäytävien savusulkujen kautta. Yhdyskäytävien etäisyys toisistaan on noin 150 -170 metriä. Uloskäyntikuiluja on noin 600 metrin välein. Tunnelissa on jalankulkutaso ja tunnelit varustetaan merkki- ja turvavalaistuksella. Opasteita tunnelissa on 25 metrin välein.

Tunneliverkostoon toimii paloilmoitusjärjestelmä. Lisäksi metro on varustettu videovalvontajärjestelmällä ja junat hätäkuulutusjärjestelmällä. Kaikki metron kriittiset toiminnot rakennetaan vikaturvallisiksi. Se tarkoittaa sitä, että junan kulku edellyttää järjestelmän häiriötöntä toimintaa, muutoin juna pysäytetään ja tilanne selvitetään.