Från Gräsviken till Stensvik

Byggandet fortsätter med andra fasen

Metron byggs ut västerut från Mattby. På Västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. En underjordisk metrodepå kommer att byggas i Mossberget. Metron kommer att löpa hela sträckan under jorden i två parallella tunnlar.

Hösten 2017 färdigställdes en banlinje på 14 kilometer från Gräsviken till Mattby och åtta nya stationer. På frågor om metrotrafiken, anslutningsbussar, resetider eller avvikande situationer inom trafiken svarar Helsingforsregionens trafik, HRT.

Sociala medier