Från Gräsviken till Stensvik

13 nya stationer, 21 kilometer

Huvudstadsregionens metrotrafik byggs ut från Gräsviken via Drumsö till Esbo. Under den första fasen färdigställs en 14 kilometers banlinje från Gräsviken till Mattby med åtta nya stationer. De nya stationerna är Björkholmen och Drumsö i Helsingfors samt Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby i Esbo.

Följande byggfas blir den sju kilometer långa sträckan mellan Mattby och Stensvik. De nya stationerna på sträckan är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.

Metron från Mattby till Stensvik blir färdig tidigast år 2020.

Sociala medier

Louheen lastausta Finnoossa. Suuren louheauton käsittely pimeissä ja ahtaissa tunneliolosuhteissa vaatii tarkkuutta ja ammattitaitoa. #ammattitaito #työturvallisuus #länsimetro #tunnelissa #finnoo