Työmaainsinööri

Juttu on julkaistu alun perin Länsimetro-lehdessä 1/2015.

Seuranta ja koordinointi pitävät työmaainsinöörin kiireisenä

TyömaainsinööriLänsimetron Matinkylä-Kivenlahti rakennustyöt ovat käynnissä. Työmaainsinööri Sanna Lehtonenvarmistaa, että Destian työtunneliurakat etenevät suunnitellusti. Valmistuttuaan metro tulee vaikuttamaan merkittävällä tavalla liikenteen sujumiseen, mikä tekee Lehtosen työstä hyvin merkityksellistä.

Työmaainsinöörin työ on vaihtelevaa – jokainen projekti ja jokainen päivä on erilainen. Sanna Lehtonen kertoo, että tärkeimpiä tehtäviä ovat kustannusten seuranta ja niiden pitäminen suunnitelluissa rajoissa. Työmaainsinöörin vastuulla on lisäksi pitää huoli työn laadusta ja siitä, että sovituissa aikatauluissa pysytään. Kaiken tämän on oltava kunnossa, jotta hankkeen sujuminen kokonaisuutena voidaan varmistaa.

– Käytännössä päivät kuluvat pääosin tietokoneen ääressä istuessa, Lehtonen paljastaa ja lisää, että työmaallakin toki käydään säännöllisesti.

Lehtosen kanssa tiiviissä yhteistyössä työskentelevät hankkeen työpäällikkö, työmaapäällikkö, hankintainsinööri, sekä kolme työnjohtajaa. Työt ovat vasta alussa ja on mahdollista, että tiimi kasvaa hankkeen edetessä.

Työmaa huomioi naapurinsa monella tavalla

Työmaan sijainti asutuskeskusten ja liikenteen keskellä tuo omat haasteensa hankkeeseen. Alueella on paljon asutusta ja sekä kevyt liikenne että autoliikenne on vilkasta. Turvallisuus on Lehtosen mukaan aivan ensisijaisen tärkeää. Työmaan on oltava turvallinen niin siellä työskenteleville työmiehille kuin alueen asukkaille ja muille alueella liikkuville. Lehtonen korostaa, että työmailla pyritään minimoimaan kaikki ympäröivälle alueelle aiheutuvat häiriöt ja tiedottamaan kaikista poikkeavista järjestelyistä sekä eri työvaiheiden etenemisestä.

– Työmaan ympärille nousevat länsimetron oranssit aidat, jotta ulkopuolisia ei harhaudu rajojen väärälle puolelle. Erityistä huomiota turvajärjestelyissä on kiinnitetty alueella liikkuviin koululaisiin, Lehtonen kertoo.

Logistiikan sujumiseksi on huolehdittava siitä, että liikennejärjestelyt ovat kunnossa, ja että ne ovat kaikkien alueella liikkuvien tiedossa. Työmaalle saapuu jatkuvasti uusia rakennusmateriaaleja, jotka on varastoitava työmaa-alueelle ja saatava sujuvasti kohteeseen oikeaan aikaan.

Lisäksi ympäristönsuojelulliset seikat on otettava huomioon. Ympäristönsuojelullisia toimia ovat muun muassa työnteosta aiheutuvan melun minimointi ja työkoneiden polttoainesäiliöiden suojaaminen niin, että maastoon ei pääse haitallisia polttoaineita ja öljyjä. Ympäristökeskukselta hankitut meluluvat säätlelvät desibelirajoja, joiden puitteissa on toimittava.

Lopussa kiitos seisoo

Vaikka länsimetron jatkeen parissa työskentely on toisinaan haastavaa, on se samaan aikaan myös erittäin palkitsevaa. Lehtosen mielestä on mielenkiintoista nähdä, miten metro rakentuu, ja miten se tulevaisuudessa palvelee ihmisiä ja helpottaa alueen ruuhkien purkamista.

– Ymmärrän toki, että työmaan läheisyydessä asuvat ihmiset saattavat häiriintyä tunnelitöiden yhteydessä tapahtuvista räjäytyksistä, ja tutun lenkkipolun siirtyminen voi harmittaa. Koen hankkeeseen lähtemisen kuitenkin poistiivisena haasteena. Uskon, että metron valmistuttua siihen tullaan olemaan niin tyytyväisiä, että rakennusvaiheen häiriöt tuntuvat sen arvoisilta, Lehtonen summaa.