Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö

Turvallisuus- ja riskienhallintapäälliköllä on pelastajageenit

Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö hallitsee riskejä ja varmistaa turvallisuuden kaikissa metron elinkaaren vaiheissa.

Länsimetron turvallisuus-ja riskienhallintapäällikkö Susanna Laukkanen avaa työpisteellään RAMRISK-riskienhallintajärjestelmän, johon on kirjattu mahdollisia riskejä – sekä toimenpiteitä niiden torjumiseksi.

– Tämä on asiantuntijatyötä, eli riskienhallintaprosessin ohjaamista ja toiminnan varmistamista. Tavoite on torjua tekijöitä, jotka voisivat vaarantaa metron käytön. Lisäksi työhöni kuuluu turvallisuuspuoli: jokainen estetty onnettomuus on minulle palkinto, Laukkanen sanoo.

Laukkanen on aamuvirkku, hänet löytää yleensä toimistolta jo ennen kahdeksaa. Päivä alkaa sähköpostien tarkastuksella ja jatkuu usein erilaisilla kokouksilla: haastatteluviikolla Laukkasen kalenterista löytyvät esimerkiksi Espoonlahden aseman ja Sammalvuoren varikon riskipalaverit, joista jälkimmäinen on pidetty työyhteenliittymä Sammalvuoren toimistolla Vantaan Petikossa.

– Riskipalavereihin osallistuu usein suuri määrä erilaisia yhteistyökumppaneita – mukana voi olla edustajia esimerkiksi pelastuslaitoksilta, poliisista ja eri alojen suunnittelutoimistoista, Laukkanen kertoo.

Riskejä mietitään koko elinkaaren ajalta

Riskejä kartoitetaan yhdessä työpajoissa, joita pidetään jokaisen aseman ja projektiriskien osalta kerran kuussa. Käytössä olevan metron riskejä pohditaan myös kuukausittain pidettävissä palavereissa.

– Tarkoitus ei ole, että olisin yksin kaikkien alojen asiantuntija. Tarjoan asiantuntijapalvelua; autan eri alojen ammattilaisia tunnistamaan ja torjumaan riskejä omilla tonteillaan.

Länsimetro eroaa riskienhallinnaltaan monesta muusta rakennushankkeesta.

– Taloa rakennettaessa seurataan usein vain rakentamisen aikaisia riskejä, mutta metrossa on louhinnan ja rakentamisen sekä käytön aikaisia riskejä sadan vuoden ajalle. Täytyy miettiä koko metron elinkaarta. Tämä on ainutlaatuinen hanke, Laukkanen sanoo.

Turvallisuus on kaikkien vastuulla

Toinen puoli Susanna Laukkasen työtä on turvallisuuden varmistaminen.

– Tehtävänä on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus sekä toiminnan häiriötön jatkuminen. Töistä on päästävä terveenä kotiin, emme saa pilata ympäristöä ja toiminnan on jatkuttava sujuvasti ja turvallisesti, Laukkanen kuvaa.

Yritysturvallisuus laajemmin ymmärrettynä sisältää muutakin kuin työmaiden turvallisuuden. Riskienhallinnassa tunnistetaan erilaisia riskejä ja mietitään, onko niillä vaikutuksia esimerkiksi ympäristöön, turvallisuuteen, maineeseen tai tekniseen laatuun.

Lopulta turvallisuus riippuu kaikista.

– Minä vastaan turvallisuudesta kehittämällä ja seuraamalla turvallisuuden toteutumista. Jokainen länsimetrolainen kuitenkin osallistuu omalla toiminnallaan turvallisuustason ylläpitämiseen, eli yhdessä me luomme päivittäisen turvallisuuden, Laukkanen sanoo.

Unelma-ammatissa

Laukkanen kokee olevansa oikealla alalla – ja oikeassa työpaikassa.

– Tämä on unelmatyöpaikkani. Opiskelin ensin konetekniikan insinööriksi, mutta jo opintojen loppuvaiheilla syttyi kipinä turvallisuusalaan, ja huomasin Tampereen teknillisessä yliopistossa turvallisuustekniikan koulutusohjelman. Hain sinne ja valmistuin diplomi-insinööriksi. Samanlainen varmuuden tunne tuli, kun näin ilmoituksen länsimetron riskienhallinnan tehtävästä. Tiesin heti, että se on minun paikkani, Laukkanen sanoo.

Ennen länsimetroa Laukkanen työskenteli Pirkanmaan pelastuslaitoksella palotarkastusinsinöörinä ja VTT:llä materiaalien palotestauksen parissa.

– Pelastuslaitoksella hankitusta kokemuksesta on ollut apua. Kun on itse valvonut toisten riskienhallintaa ja yritysturvallisuutta, on nähnyt monenlaista – myös sen, mitä seuraa, kun riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista ei ole tai kun se tehdään tosi hyvin. Lait ja asetukset ovat myös takaraivossa, Laukkanen sanoo.

Kiinnostus riskienhallintaa ja turvallisuutta kohtaan on Laukkaselle sisäsyntyistä.

– Minulla on ikään kuin pelastajageenit. Pidän huolta muista sekä töissä että kotona.