Työmaapäällikkö

Juttu on julkaistu alun perin Länsimetro-lehdessä 1/2012.

Työmaapäällikön harteilla on vastuu isosta kokonaisuudesta

TyömaavalvojaTänäkin aamuna Harri Vehola on saapunut työpaikalleen Koivusaaren metrotyömaalle jo ennen seitsemää. Työmaapäällikkö aloittaa aamun tarkistamalla, miten edellinen ilta ja yö ovat työkohteessa sujuneet. Työmaalla tehdään töitä kolmessa vuorossa, joten säännöllinen tilannekatsaus on välttämätön rutiinitoimenpide.

– Joka aamu suunnittelemme aamuvuoron työnjohtajan kanssa päivän ohjelman, jotta sykleissä tehtävä työ saadaan reippaasti käyntiin, Vehola kuvaa.

Työmaapäällikön tehtävä on vastuullinen

Vehola vastaa koko Koivusaaren kohteen työntekijöiden, kaluston ja aikataulujen koordinoinnista. – Työmaapäällikön käsissä on iso kokonaisuus. Huolehdin siitä, että porukat tekevät oikeat työt oikealla tavalla. Töiden tulee edetä aikataulussa työn laatu- ja ympäristövaatimukset huomioiden, hän kertoo. Veholan normaali työpäivä koostuu toimistotöistä ja kokouksista. Hän pyrkii kuitenkin käymään paikan päällä työkohteessa pari kertaa viikossa tai tarvittaessa.

Tiimeissä kokemusta ja nuoruuden intoa

Koivusaaressa Veholan alaisuudessa työskentelee kolmekymmentä henkeä. Pohjanvahvistukseen kuuluvat työmiehet tekevät kuilujen maakaivannon tuentatöitä, ja ”tunnelimiehet” vastaavat tunnelitöistä. Aliurakoitsijat mukaan lukien kohteen työntekijämäärä nousee liki seitsemäänkymmeneen.

Työt sujuvat joutuisasti, kun joukko on suuri ja töitä tehdään kolmessa vuorossa seitsemänä päivänä viikossa. Veholan apuna toimivat toimistoinsinöörit ja vuorotyönjohtajat, jotka johtavat 4-8 hengen tiimejä. Tiimit koostuvat esimerkiksi tunneli-, betoni- ja maanrakennustyöntekijöistä.

– Tiimit kasataan projektin alkaessa aina tapauskohtaisesti. Jokaiselle työntekijälle yritetään löytää rooli osaamis- ja taitotason mukaan. Työmaapäällikkö pyrkii muodostamaan sellaisia työpareja ja -ryhmiä, jotka viihtyvät keskenään. Mielestäni tiimien pitää olla sekoitus kokemuksen varmuutta ja nuoruuden intoa, jotta työmaalle saadaan hyvä henki, Vehola pohtii. Näin saadaan myös koulutettua uusia sukupolvia vaativiin työtehtäviin.

Työturvallisuudesta ei tingitä

Hyvä henki on tarpeen, sillä metrotyömaalla työskennellään varsin vaativissa olosuhteissa. Melu ja tärinä ovat työmaan arkipäivää, vaikkakin nykyaikaiset koneet tärinävaimennettuine hytteineen ovat Veholan mukaan tehneet työskentelystä miellyttävämpää.

Mennyt talvi aiheutti luonnollisesti omat hankaluutensa, ja kuilumiehet joutuivatkin välillä sulatuspuuhiin. Tunnelimiehet sitä vastoin työskentelevät ympäri vuoden melko vakio-olosuhteissa, sillä tunnelissa lämpötila pysyttelee aina noin viidessä asteessa.

– Tunneleissa on kesällä viileää ja talvella lämmintä. Lämpötilaa enemmän tunnelityöskentelyä leimaavat ahtaus ja pimeys, mikä kasvattaa törmäys- ja yliajoriskiä. Onnettomuudet pyritään ehkäisemään jo ennakkoon kunnollisella valaistuksella, Vehola toteaa. Turvallisuus onkin asia, josta metrotyömaalla ei tingitä. – Jokaisen työntekijän suojavarustukseen kuuluvat kypärä, kuulosuojaimet ja suojalasit sekä heijastavat vaatteet, turvakengät ja -käsineet, Vehola luettelee.

Vehola on Koivusaaren ohella vastuussa myös Urheilupuiston kohteesta, jonne suurin osa yhteen hitsautuneesta porukasta jatkaa, kun työt Koivusaaressa on saatu päätökseen. Näillä näkymin töiden Koivusaaressa pitäisi olla paketissa kesällä 2013.