Suunnittelijat

Matinkylä – Kivenlahti -osuus

Pääsuunnittelijat Matinkylä-Kivenlahti

Arkkitehtisuunnittelu PS-ARK

Hannu Mikola
Arkkitehtisuunnittelu CJN Oy

Rakennesuunnittelu PS-RAK

Hans Wilkman
Ramboll Finland Oy

Kalliorakennesuunnittelu PS-KAT

Jukka Salminen
Afry Oy

Muut suunnittelijat Matinkylä-Kivenlahti

Suunnittelutoimeksiannot on jaettu ratalinjalla kahteen osaan.

Arkkitehtisuunnittelu:

Finnoo, Kaitaa, ratalinja ja kuilut:  Konsulttiryhmä PES+Pöyry Architects Oy (nyk. AFRY Oy) ja
Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti: Arkkitehtitoimisto ALA Oy

Rakennesuunnittelu:

Ratalinjan itäosa, Finnoon, Kaitaan ja Soukan asemat: Konsulttiryhmä Sigma (Finnmap Infra Oy, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy ja Saanio & Riekkola Oy (nykyisin A-Insinöörit Oy)).
Ratalinjan länsiosa, Kivenlahden ja Espoonlahden asemat: Konsulttiryhmä Pöyry Finland Oy – Ramboll Finland Oy.

Työtunneleiden rakennesuunnittelu:

Konsulttiryhmä FKW

Ratasuunnittelu:

Afry Oy

Kalliorakennesuunnittelu:

Ratalinjan itäosa, Finnoon, Kaitaan ja Soukan asemat: Afry Oy
Ratalinjan länsiosa, Kivenlahden ja Espoonlahden asemat:Konsulttiryhmä Sigma.

LVI-suunnittelu:

Ratalinjan itäosa, Finnoon, Kaitaan ja Soukan asemat: Konsulttiryhmä Granlund Oy – Ramboll Finland Oy
Ratalinjan länsiosa, Kivenlahden ja Espoonlahden asemat: Konsulttiryhmä Granlund Oy – Ramboll Finland Oy

Sähkösuunnittelu:

Ratalinjan itäosa, Finnoon, Kaitaan ja Soukan asemat: Konsulttiryhmä NNG (Insinööritoimisto Tauno Nissinen, Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö ja Granlund Oy).
Ratalinjan länsiosa, Kivenlahden ja Espoonlahden asemat, Sammalvuoren metrovarikko: Konsulttiryhmä NNG (Insinööritoimisto Tauno Nissinen, Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö ja Granlund Oy).

 

Ruoholahti – Matinkylä -osuus

Rakennussuunnittelijat toteuttavat länsimetron suunnittelua viiden pääsuunnittelijan johdolla.

Suunnittelijavalinnat perustuvat hankintalain mukaiseen julkiseen tarjouskilpailuun. Viisi sopimusta koskee arkkitehtisuunnittelua, kaksi kallioteknistä suunnittelua, yksi geoteknistä suunnittelua, yksi ratateknistä suunnittelua, yksi rakennetekniikan suunnittelua ja neljä taloteknistä suunnittelua.

Pääsuunnittelijat:

Arkkitehtipääsuunnittelu (PS-ARK)

Arkkitehti SAFA Hannu Mikola
CJN Arkkitehtitoimisto Oy

Kalliorakenteen pääsuunnittelu (PS-KAT)

Juha Salmelainen
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Rakennetekniikan pääsuunnittelu (PS-RAK)

Jyrki Jauhiainen
Finnmap Consulting Oy

Geotekniikan pääsuunnittelu (PS-GEO)

Markku Tuhola
A-Insinöörit Oy

Muut suunnittelijat:

Arkkitehtisuunnittelu:

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy (tunneli ja pystykuilurakennukset)
Arkkitehtitoimisto HKP Oy (Matinkylän, Urheilupuiston ja Niittykummun asemat)
Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy (Tapiolan asema)
Konsulttiyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto ALA Oy & Arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy (Aalto-yliopiston ja Keilaniemen asemat)
Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy (Koivusaaren ja Lauttasaaren asemat)

Geotekniikka:

Konsulttiyhteenliittymä FKW

Ratatekniikka:

Konsulttiyhteenliittymä FKW

Kalliotekniikka:

Konsulttiyhteenliittymä FKW välillä Ruoholahti-Keilaniemi
Konsulttiyhteenliittymä Sito-Pöyry-Fundatec välillä Keilaniemi-Matinkylä.

Rakennetekniikka:

Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy

Talotekniikka:

Pöyry Building Services Oy (tunnelin ja kuilujen LVI, sähkö ja automaatio)
Insinööritoimisto Olof Granlund Oy (asemien LVI)
Konsulttiryhmä Nissinen-Niemistö (asemien sähkö ja automaatio).