Insinöörin ylpeydenaiheet

RUOHOLAHTI: Läpi tunnelilabyrintin

Moni ei sitä tiedä, mutta Ruoholahden alue on täynnä maanalaisia tunneleita. Ne ovat vieneet vanhaan Alkon suurvarastoon, voimalaitokselle ja satamaan. Kaupungillakin on siellä huoltotunneleita. Metro rakennettiin taituroiden näiden kaikkien tunneleiden välistä, ja yhdessä kohtaa tunnelien väliin jäi niin vähän kiveä, että tarvittiin vähän kekseliäisyyttä – valoimme sinne betonilaatan lujikkeeksi tunnelien välille. Se oli melkoinen sokkelo, muuta siitä selvittiin, ja metro saatiin sopimaan väliin.

Tästä kaikki alkoi – louhinnan aloitus Ruoholahdessa vuonna 2009. 

LAUTTASAARI: Jättiläiskaari maan sisään

Lauttasaaressa kallio oli heikkolaatuista. Liukuporraskuilu tarvitsi siksi tavallista vankempaa vahvistusta, ja siitä tehtiinkin aikamoinen rakennelma: liukuportaiden kupeessa kulkee nyt maan sisässä betoninen kaari, joka on 25 metriä korkea ja saman verran leveä. Kaari on niin iso, että sen sisään mahtuisi kymmenkerroksinen kerrostalo, ja se nousisi kaikkien ympäröivien talojen yläpuolelle. Tässä nähdään, mihin insinööritaito pystyy.

KOIVUSAARI: Maailman ensimmäinen merenalainen asema

Koivusaaressa meillä on maailman ensimmäinen merenalainen metroasema. Hyödynsimme sen rakentamisessa Suomessa suhteellisen vähän käytettyä tekniikkaa, porapaalutusta – kallioon upotettiin pystysuunnassa kehään porapaaluja, jolloin syntyi vettä pitävä kaukalo. Voi sanoa, että Koivusaaren asema oli tämän tekniikan käytössä pilottikohde.

Koivusaaren asema sijaitsee merellisessä maisemassa Helsingin ja Espoon rajalla. 

KEILANIEMI: Sata metriä betonitunnelia

Keilaniemessä kivi oli hyvin heikkoa. Päädyimme rakentamaan sadan metrin osuuden betonitunnelina – se tarkoitti sitä, että louhittiin profiililtaan tavallista suurempi tunneli, kun sisälle piti mahtua valamaan betonikuori lujitukseksi.

AALTO-YLIOPISTO: Herkkien laitteiden ehdoilla

Aalto-yliopiston aseman lähellä sijaitsevat korkeakoulut ja VTT, joissa on herkkiä, kalliita tutkimuslaitteita. Ne häiriintyvät pienimmästäkin tärinästä. Louhinta-ajat piti sopia yhteistyössä niin, että laitteet suljettiin räjäytysten ajaksi ja käynnistettiin sitten uudelleen. Pidimme joka toinen viikko yhteisen palaverin, jossa sovitimme aikatauluja yhteen. Rakentaminen ei olisi onnistunut ilman yhteistyötä ja tutkijoiden myötävaikutusta.

Rakentamista Tietotien sisäänkäynnillä.

TAPIOLA: Rakentamista muidenkin tarpeisiin

Tapiolassa oli monta toimijaa rakentamassa samalle alueelle – kaupunki infrahankkeineen, Ainoa-kauppakeskus, metro. Monet asiat olivat yhteisiä, ja siksi päädyimme rakentamaan esimerkiksi sprinklerijärjestelmän, jota myös Ainoa käyttää. Metroprojektissa rakennettiin myös valvomo, liikennevalokeskus ja HSY:n keskusjätevesipumppaamo. Voi sanoa, että rakensimme muille toimijoille elintärkeitä toimintoja.

Tapiolassa rakennettiin asuintalojen ja liikerakennusten lomassa. 

URHEILUPUISTO: Kaivanto hyötykäyttöön

Urheilupuiston kohdalla maa on vanhaa merenpohjaa, ja kuten voi kuvitella, se on tosi pehmeää, lähes juoksevaa savea. Asemaa rakennettaessa jouduttiin siis vähän innovoimaan, se toteutettiin poikkeuksellisesti avokaivantona. Piti kaivaa itse asemaa suurempi kaivanto, koska tarvittiin mm. työn aikaisia kulkureittejä. Kuoppaa ei kuitenkaan heitetty hukkaan! Se hyödynnettiin rakentamalla metron yhteyteen pysäköintitalo, joka palvelee läheistä urheilukeskusta. Aseman päälle tulee myös kerros- ja rivitaloja.

Urheilupuiston aseman yhteyteen on rakennettu pysäköintilaitos. 

NIITTYKUMPU: Yhteistyötä urakoitsijan, taiteilijan ja arkkitehdin kesken

Niittykummun asemalla taide yhdistyy arkkitehtuuriin: laituriseinän yläosa on myös taideteos, joka on toteutettu urakoitsijan, arkkitehdin ja taiteilijan yhteistyönä.

Niittykummussa laituriseinän pinta on mosaiikkimaista. 

MATINKYLÄ: Metro – ja vähän infraa päälle

Metroasema sijaitsee kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen alla, ja ympärillä on paljon asuinkerrostaloja. Vaadittiin yhteistyötä ja joustoa asukkaiden ja kauppakeskuksen kanssa, ja haastavasta paikasta huolimatta onnistuimme. Metron lisäksi rakensimme myös infraa; Suomenlahdentietä ja Maijansiltaa sekä bussiterminaalin tiloja kauppakeskuksen alle.

Matinkylän metroaseman yläpuolella sijaitsee Ison Omenan kauppakeskus ja vieressä asuintaloja.