Työmaavalvoja

Juttu on julkaistu alun perin Länsimetro-lehdessä 2/2012.

Työmaavalvojalla on langat tiukasti hyppysissä

TyömaavalvojaPetri Salmi seuraa Länsimetron edustajana työmaalla, että urakoitsijan työt sujuvat suunnitelmien mukaan ja yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Valvonnan lisäksi yksi työmaavalvojan tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia viestien kitkattomasta kulkemisesta työmaan ja suunnittelijoiden välillä.

Petri Salmi kuuluu seitsemän työmaavalvojan porukkaan, jonka tehtävänä on seurata työmaakohteissa ahertavien urakoitsijoiden työskentelyä. Vaikka urakoitsijat saattavat samaan lopputulokseen pääsemiseksi käyttää erilaisia työtekniikoita, kaikki ovat yhtä mieltä työn laatuvaatimuksista – niistä Salmi kollegoineen ei tingi.

– Länsimetron louhinnoissa ovat mukana kaikki Suomen suurimmat yritykset sekä kaksi urakoitsijaa ulkomailta, joten edustettuna on laaja kirjo ideoita ja työmenetelmiä. Metrolle haetaan pitkää käyttöikää, sataa vuotta, joten käytettävien materiaalien ja menetelmien pitää olla sopivia. Urakoitsijoiden ammattitaito on tässä todella arvokasta, Salmi toteaa.

Linkki työmaan ja suunnittelijan välillä

Käytännön valvonnan lisäksi työmaavalvoja toimii yhdyshenkilönä, jonka kautta viestit kulkevat työmaalta suunnittelijoiden korviin ja vastavuoroisesti toisin päin. Salmen työpäivä alkaakin usein neuvonpidolla urakoitsijoiden kanssa.

– Aamusella olen työmaalla, ja käymme urakoitsijan kanssa läpi päivän ohjelmaa. Pyrin vierailemaan päivittäin jokaisessa työkohteessa, vaikkakaan tunnelissa ei tule käytyä ihan joka päivä. Siellä vierailen kuitenkin viikoittain pysyäkseni jatkuvasti ajan tasalla tunnelin tapahtumista, Salmi kertoo työpäivästään.

Työmaavalvonnan ja -katselmuksien ohella Salmen viikko-ohjelmassa on työmaa- ja suunnitelmakokouksia. Näissä yhteisen näkemyksen löytäminen työn toteutukseen auttaa työmaavalvojaa pitämään langat käsissään hyvässä järjestyksessä.

– Noin puolet työpäivästäni kuluu urakoitsijoiden kanssa työmaalla ja neljännes erilaisissa kokouksissa. Viimeinen neljännes kuluu työmaatoimistolla sähköpostin parissa, se on näissä hommissa sen verran vilkkaassa käytössä, Salmi laskee.

Tymavalvojan työ on itsenäistä, sillä Länsimetron seitsemän valvojan porukassa kukin vastaa omien kohteidensa lopputuloksesta. Kattava projektiorganisaatio kantaa vastuuta paperipuolella mahdollistaen valvojalle riittävästi aikaa tarkastaa työn jälkeä.

Kallio on tuttu kaveri

Salmi on koulutukseltaan maanrakennuspuolen rakennusinsinööri, joten kallio on hänelle materiaalina tuttu.

– Tällä hetkellä minulla on valvonnassa kaksi isoa työmaakohdetta. Alkuvaiheessa pääpaino on louhintatöiden valvonnassa. Louhintojen edetessä rupeamme tekemään lopullisia lujituksia. Tämän jälkeen tunneleissa alkavat rakennus- ja varustelu-urakat, Salmi kertoo.

Työvaiheiden edetessä muuttuvat työmaavalvojan seurannassa olevat asiat, mikä tuo vaihtelua Salmen työtoimenkuvaan. Toisaalta jo pelkästään Länsimetro-hankkeen koko pitää työmaavalvojan kiireisenä, koska yhteisessä projektissa tekijöitä on paljon.

– Tämä projekti on mittakaavassaan ihan poikkeuksellinen. Olemme kuitenkin onnistuneet luomaan hienosti yhtenäisen linjan ja pelisäännöt, joiden mukaan toimimme. Langat pitää vain pitää tiukasti hyppysissä, Salmi päättää.