Konsernirakenne

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö. Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Länsimetro omistaa Länsimetron osuuden asemat ja radan teknisine järjestelmineen.

Liityntäpysäköinti on järjestetty osaksi asemia ja Länsimetro Oy omistaa yksin (100%) kolme tytäryhtiötä; Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti, Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali ja Kiinteistö Oy Kivenlahden Liityntäpysäköinti.

Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti tuottaa  Matinkylän metroaseman liityntäpysäköintipalvelut. Länsimetro Oy omistaa määräosan tontista sekä tontille liityntäpysäköinnin järjestämistä varten rakennetusta pysäköintilaitoksesta yhdessä muiden tontinomistajien kanssa yhteisen hallinnanjakosopimuksen mukaisesti. Matinkylän  liityntäpysäköinnin palvelut tuottaa Aimo Park Finland Oy (ent. Q-Park)

Länsimetro Oy:n omistuksessa oleva kiinteistö on myös Kiinteistö Oy Matinkylän bussiterminaali. Yhtiö palvelee bussiliikenteen liikennöitsijöitä ja matkustajia. Yhtiö omistaa määräosan tontista sekä tontille rakennetun joukkoliikenteen terminaalitilat. Matkustajaliikenteen aikatauluista ja järjestelyistä sekä liityntälinjojen että metroliikenteen osalta vastaa HSL kuntayhtymä. Osapuolet toimivat yhteistyössä Iso Omenan kauppakeskuksen omistavan Citycon Oyj:n kanssa.  Kiinteistöhuollosta vastaa Matinkylän toimintojen osalta Are.

Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti tuottaa liityntäpysäköintipalvelut tulevalle Kivenlahden metroasemalle. Länsimetro Oy hallitsee vuokraoikeuden nojalla tonttia, jolle on tarkoitus rakentaa Länsimetron omistukseen ja hallintaa tuleva pysäköintilaitos.

Länsimetro toteuttaa omistustensa kautta sille osoitetut liityntäpysäköintivelvoitteet myös Tapiolan metroasemalle.  Yhtiön omistuksessa on Tapiolan keskuspysäköinti Oy:n 370/2100 A- sarjan osaketta (omistusosuus 18%).  Yhtiön suurimmat muut omistajat ovat Tapiolan Toimitalo Oy, Espoon kaupunki ja Kiinteistö Oy Biens. Tapiolan liityntäpysäköinnin palvelut tuottaa Aimo Park Finland Oy (ent. Q-Park).

Länsimetron konsernirakenteessa ylimpänä on Espoo ja Helsinki. Espoo omistaa 85 % ja Helsinki 15 % Länsimetro Oy:stä. Länsimetron alapuolella on Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti, Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali ja Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysköinti, jotka Länsimetro omistaa 100 %. Neljäntenä on Tapiolan keskuspysäköinti Oy, josta LÄnsimetro Oy omistaa 18 % eli 370 osaketta.