Espoonlahdentorin sisäänkäynnin kolmas pitkäkestoinen valu maaliskuun lopussa

Espoonlahdentorin sisäänkäynnillä Espoonlahdessa tehdään viikolla 13 betonivalujen työvaiheita läntisen sisäänkäynnin seinien rakentamiseksi.

Työt alkavat torstaina 28.3. klo 5.00 ja ne loppuvat perjantaina 29.3. klo 04-07 välillä. Kyseessä on pitkäaikainen valutyö, jonka tekemistä osittain yöaikaan ei valitettavasti voida välttää, koska valua ei voida jättää kesken valettavan rakenteen korkeuden ja rakenteen koon vuoksi.

Betoniautojen liikennöinnistä ja betonin pumppaamisesta voi syntyä äänihaittaa. Pahoittelemme mahdollista häiriötä.

Lisätietoja

Timo Nuutinen, työmaapäällikkö, Destia Oy: puh. 050 390 1126, timo.nuutinen(at)destia.fi

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Espoonlahdentorin sisäänkäynnillä jatkuvat betonivalut 18.3. alkaen

Espoonlahdentorin sisäänkäynnillä Espoonlahdessa jatketaan viikolla 12 betonivalujen työvaiheita läntisen sisäänkäynnin seinien rakentamiseksi.

Työt alkavat maanantaina 18.3. klo 6.00 ja ne loppuvat viimeistään 19.3. klo 01.00. Yksi vastaava valu tehdään vielä myöhemmin maaliskuun aikana. Kyseessä on pitkäaikainen valutyö, jonka tekemistä osittain yöaikaan ei valitettavasti voida välttää, koska valua ei voida jättää kesken valettavan rakenteen korkeuden ja rakenteen koon vuoksi.

Betoniautojen liikennöinnistä ja betonin pumppaamisesta voi syntyä äänihaittaa. Pahoittelemme mahdollista häiriötä.

Lisätietoja
Timo Nuutinen, työmaapäällikkö, Destia Oy: puh. 050 390 1126, timo.nuutinen(at)destia.fi
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Espoonlahdentorin sisäänkäynnillä seinien betonivaluja maaliskuussa

Espoonlahdentorin sisäänkäynnillä Espoonlahdessa aloitetaan viikolla 10 betonivalujen työvaihe läntisen sisäänkäynnin seinien rakentamiseksi.

Työt alkavat maanantaina 11.3. klo 5.00 ja loppuvat tiistaina 12.3. klo 3.00-6.00 välisenä aikana. Kaksi vastaavaa valutyötä tehdään myöhemmin maaliskuun aikana. Kyseessä on pitkäaikainen valutyö, jonka tekemistä osittain yöaikaan ei valitettavasti voida välttää, koska valua ei voida jättää kesken valettavan rakenteen korkeuden ja rakenteen koon vuoksi.

Betoniautojen liikennöinnistä ja betonin pumppaamisesta voi syntyä äänihaittaa. Pahoittelemme mahdollista häiriötä.

Lisätietoja

Timo Nuutinen, työmaapäällikkö, Destia Oy: puh. 050 390 1126, timo.nuutinen(at)destia.fi Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

 

Opettajantien kuilulla alkavat elementtitoimitukset hätä-poistumisreitin ja savunpoistokuilun rakentamiseksi

Länsimetron ratalinjan rakennusurakassa alkaa hätäpoistumisreitin ja savunpoistokuilun rakentaminen Opettajantien kuilulla Espoonlahdessa. Elementtien asennusvaiheessa kuiluun asennetaan porraselementit, lepotasolaatat, pilarit ja seinäelementit yhteensä kahdeksan kerroksen matkalle.

Asennustyöt aloitetaan 25.2.2019 alkavalla viikolla, ja ne jatkuvat kesäkuun toiselle viikolle (viikko 23). Elementtejä toimitetaan työmaalle kaksi kuormaa viikossa klo 7:00 aamulla.

Betoniautoilla toimitetaan valuissa tarvittavaa massaa 1-2 kertaa viikossa. Nostoriliikenne tapahtuu pääosin klo 7:00-15:00 ulkopuolisina aikoina, muutoin työmaa-ajoon käytetään henkilö- ja pakettiautoja.

Elementtiasennuksen jälkeen työt jatkuvat kuilun maanpäällisten rakenteiden teolla. Työaika kuilulla on 7.00-18.00.

Lisätietoja:

Mika Sandelin, GRK Infra Oy: p. 050-522 9411, mika.sandelin(at) grk.fi

Länsimetron palautepuhelin (klo 9-15 maanantaista perjantaihin): 050 377 3700

Espoonlahden aseman rakentaminen alkaa

Länsimetron Espoonlahden aseman rakennusurakka alkaa joulukuussa 2018. Urakan toteuttaa SRV Rakennus Oy.

Urakassa rakennetaan Espoonlahden maanalainen metroasema, siihen liittyvät Espoonlahdentorin ja Solmutorin sisäänkäynnit, bussiterminaali Lippulaiva-kauppakeskuksen yhteyteen sekä huoltotunneli asemalle yhdystunneleineen.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella osoitteeseen Tähystäjänkatu 4. Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.

Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

  • arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18
  • arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2022. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana urakat vastaanotetaan urakoitsijoilta sekä tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset. Vuonna 2023 asemat ja ratalinja luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Kerromme Espoonlahden rakennusurakasta enemmän asukastilaisuudessa maanantaina 10.12.2018 klo 17.30-18.30 Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8). Tervetuloa!

Lisätietoja

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

SRV:n yhteyshenkilö: projektipäällikkö Juho Varelius, juho.varelius(at)srv.fi

Urakoitsijan päivystyspuhelin (24/7): 040 637 5377

Huoltotunnelin työmaa-alue laajenee Espoonlahdessa – jalankulku Ulappakadun kautta

Espoonlahden huoltotunnelin työmaa-aluetta laajennetaan 23.7. alkavasta viikosta lähtien.

Muutosten myötä osa aiemmin käytössä olleesta kevyen liikenteen väylästä poistuu käytöstä, ja kulku tapahtuu jatkossa Ulappakadun jo olemassa olevan kevyen liikenteen väylän kautta.

Uuden työmaa-alueen aitaaminen valmistuu viikon 30 lopussa. Työmaa-alueen laajuuden muutos liittyy Espoonlahden metroaseman rakennusurakan aloittamiseen, ja muutokset ovat voimassa rakennusurakan loppuun saakka.

Työmaa-alue ja uusi kevyen liikenteen reitti on kuvattu oheisessa kartassa.

Lisätietoja:

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Tunnelit avoinna Matinkylästä Kivenlahteen

Länsimetron kakkosvaiheen tunnelit yhdistyivät toisiinsa, kun Espoonlahden ja Kivenlahden ratatunnelien välille puhkaistiin yhteys 16.2.2018.

Länsimetron kakkosvaiheella on nyt yhdistetty kaikki ratatunnelit toisiinsa. Louhintaurakat alkoivat vuosien 2015 ja 2016 aikana, ja kunkin työmaan tunneleita louhittiin samanaikaisesti. Loppuvaiheessa tunneleita erottivat toisistaan ohuet kalliotulpat, jotka poistettiin louhintojen edettyä urakkarajoille.

Espoonlahti-Kivenlahti-väliä lukuun ottamatta kaikki ratatunnelien väliset tulpat poistettiin vuonna 2017 mukaan lukien varikon liittymä. Yhteys länsimetron ykkösvaiheen viimeiseltä asemalta Matinkylästä kakkosvaiheen ensimmäiselle asemalle Finnooseen avattiin marraskuussa 2017.

Viimeisessä puhkaisussa poistettiin noin kolme metriä kiveä, mikä vastaa noin 350 kiintokuutiota. Puhkaisu toteutettiin yhdellä räjäytyksellä.

Kakkosvaiheelle rakentuu viisi uutta metroasemaa Matinkylästä länteen: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko.

Maininkitien kuilulla louhintaa viikosta 47 alkaen

Länsimetron Espoonlahden työmaalla aloitetaan viikolla 47 Maininkitien kuilun louhintatyöt. Maininkitien kuilu on toinen Espoonlahden urakkaosuuden teknisistä kuiluista, jotka toimivat valmiissa metrossa poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuiluina.

Kuilun louhinnat aloitetaan louhintareikien porauksella, ja tämän jälkeen siirrytään louhintaräjäytyksiin. Louhintatyöt kestävät arviolta kolme viikkoa, ja niitä tehdään arkisin (ma-pe) klo 7 ja 18 välillä.  Työajat perustuvat Espoon ympäristökeskuksen myöntämään melulupaan.

Espoonlahden työmaalla jatkuvat työt myös asemalla, Espoonlahdentorin sisäänkäynnillä ja Opettajantien kuilulla. Koko työmaan tilanne on kuvattu Espoonlahden työmaasivulla.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Espoonlahden työmaan päivystävä puhelin (ympäri vuorokauden): 040 637 5377

Toimitilarakentamisen osaaja Espoonlahden projekti-insinööriksi

Länsimetro-projektissa on aloittanut 9.10. projekti-insinöörinä Patrik Kalteva (insinööri, AMK). Kalteva tulee työskentelemään Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – vaiheella Espoonlahden projekti-insinöörinä.

Kalteva siirtyy länsimetro-projektiin NCC:ltä, jossa hän työskenteli työnjohtajana ja laatuinsinöörinä. Kalteva oli mukana mm. Matinkylän metrokeskuksen rakentamisessa, ja kokemusta on karttunut myös Fazerin toimitilasaneerauksesta ja Alberga Business Parkin rakentamisesta. Consti Talotekniikassa Kalteva työskenteli vastaavana työnjohtajana linjasaneeraustöissä.

Töitä länsimetrossa Kalteva odottaa ensimmäisenä työpäivänään innokkain mielin.

”Tämä tilaisuus oli niin hyvä, että siihen oli pakko tarttua. Odotan sitä, että saan toimia tällaisessa ainutlaatuisessa ja mittavassa projektissa sekä huolehtia entistä isommista kokonaisuuksista”, Kalteva sanoo.

Patrik Kalteva ensimmäisenä työpäivänään länsimetro-projektissa.

Espoonlahdessa alkaa Espoonlahdentorin sisäänkäynnin louhinta – aseman louhintaa loppuvuoteen

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – vaiheen Espoonlahden työmaalla aloitetaan viikolla 40 Espoonlahdentorin sisäänkäynnin louhinta. Espoonlahdentori tulee olemaan toinen Espoonlahteen rakentuvan aseman sisäänkäynneistä.

Kuilun louhinnat aloitetaan maanantaina 2.10. porauksilla, ja saman viikon aikana käynnistyvät myös louhintaräjäytykset. Espoonlahdentorilla tehdään louhintatöitä arkisin klo 7 ja 18 välillä. Yhteensä louhinta- ja lujitustyöt kuilulla jatkuvat noin kahden kuukauden ajan.

Espoonlahdessa jatkuvat myös aseman louhinnat; näitä louhintatöitä voidaan tehdä klo 7 ja 22 välillä, ja aseman työt jatkuvat loppuvuoteen 2017.

Työajat perustuvat Espoon ympäristökeskuksen myöntämään melulupaan.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Espoonlahden työmaan päivystävä puhelin (24/7): 040 637 5377