Rakentaminen

Matkustajaliikenne alkoi länsimetron ykkösvaiheella Matinkylään 18.11.2017.  Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle 3.10.. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäävät Länsimetro Oy:n omistukseen. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla. Kakkosvaiheella Matinkylästä Kivenlahteen on käynnissä louhintavaihe. Louhinnoista on tehty  lähes 95 prosenttia.

Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisesta kerrotaan tarkemmin Työmaa-alueet – osiossa.

Yhteiskoekäytöillä on varmistettu metron turvallisuus

Ennen metron ykkösvaiheen käyttöönottoa on testauksilla ja yhteiskoekäyttökokeilla varmistettu, että metro toimii suunnitellusti.  Ennen testausten viimeistä vaihetta eli yhteiskoekäyttöä kunkin järjestelmän toimittaja on testannut järjestelmän. Lisäksi Länsimetro on suorittanut toimintakokeet. Tämän jälkeen asemalla suoritettiin yhteiskoekäyttökokeet, jotka kestivät useita päiviä. Yhteiskoekäytöt päättyivät keväällä 2017.

Yhteiskoekäytössä varmistetaan metron turvallisuus ja kaikkien eri järjestelmien toimiminen yhdessä. Testattavana olevan aseman lisäksi yhteiskoekäytössä testaan viereisten asemien ja ratalinjan toimintaa kokonaisuutena. Järjestelmien toiminta tarkistetaan useissa erilaisissa kuvitteellisissa poikkeustilanteissa. Erityisesti varmistetaan järjestelmien palautuvuus poikkeustilanteesta takaisin normaalitoimintaan. Yhteiskoekäyttöön osallistuvat eri järjestelmien toimittajat, urakoitsijat sekä tarvittaessa myös pelastusviranomaiset. Tilannetta valvotaan paikan päällä sekä HKL:n Herttoniemen metrovalvomossa, joka valvoo metron toimintaa ja liikennettä.

Kiinteistövalvonta valvoo aseman toimintoja

Yhteiskoekäytöissä yksi tärkeimmistä testattavista järjestelmistä on kiinteistövalvonta. Kiinteistövalvontajärjestelmä valvoo muiden järjestelmien, kuten ilmanvaihto, kulunvalvonta, pumppaamot, hissit, liukuportaat, paloilmaisimet, savuntunnistus toimintaa. Järjestelmä valvoo kaikkia turvallisuuden ja toimivuuden varmistavia laitteistoja ja järjestelmiä

Kaikki laitteet on testattu ja toiminta varmistettu ennen kuin kokonaisuutta voidaan testata. Länsimetron tekniset järjestelmät ovat osa nykymetron järjestelmiä ja ne on suunniteltu samalla toiminta-arkkitehtuurilla nykyisen kaltaisen toimintatavan varmistamiseksi myös länsimetron kiinteistövalvonnan osalta.

Testauksista käyttöönottoon

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset ovat hyväksyneet testien perusteella turvallisuusjärjestelmien toimivuuden. HKL on tarkistanut, että metroliikenteen ratatekniset turvalaitejärjestelmät opastimineen ja ilmaisimineen ovat kunnossa. Molempien kaupunkien rakennusvalvonnat antoiva 22.9. luvan matkustajaliikenteen aloittamiseen. HSL päätöksellä  matkustajaliikenne Matinkylään alkoi 18.11..

Ilmanvaihtokuilujen korkeus vastaa stadionin tornia

Jokainen asema on laaja kokonaisuus. Betonia on kaikilla asemilla valettu noin 10 000 kuutiota. Asemalaituri on 90 m pitkä ja 12-16 metriä leveä. Suunnilleen saman verran tiloja on teknisille järjestelmille laiturin molemmissa päissä useammassa kerroksessa.

Oheisessa kuvassa on Tapiolan metroasema sijoitettuna Olympiastadionille. Ilmanvaihtokuilut ovat suunnilleen stadionin tornin korkuisia. Asemahalli peittää lähes puolet stadionin kentästä. Asemia on ykkösvaiheelle rakennettu kahdeksan.

Tapiola vs Stadion
Kuvasovite: APRT Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy.