Rakentaminen

Rakentamisen toisessa vaiheessa Länsimetro-projektissa rakennettiin seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Radan ja asemien rakennusurakat päättyivät toukokuussa 2022. Lisäksi Sammalvuoreen on rakennettu maanalainen metrovarikko. Kesällä 2022 on käynnissä tarkastusraiteen ja junien yösäilön muutostyöt Matinkylän aseman länsipuolella.

Metro kulkee myös kakkosvaiheella koko matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa. Lue lisää, millaista metroa rakennamme.

Rakentamisvaihe ajoittui vuosille 2019-2021, ja käyttöönottovaihe testauksineen ja koeajoineen vuosille 2022-2023. Metroasemien ja ratalinjan rakennusurakat päättyivät toukokuussa 2022. Rakentamisprojekti päättyy, kun kaikki viisi asemaa ja raideinfra järjestelmineen luovutetaan samanaikaisesti Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle syksyllä 2023 liikenteen alkamisen valmisteluja varten. HSL eli Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä päättää, milloin liikenne voi alkaa. Tavoitteena on, että liikenne alkaa vuoden 2023 aikana.

Etenemistä seurataan tilannehuoneessa

Projekti etenee hankesuunnitelman aikataulun ja budjetin mukaisesti.  Tilannejohtamisen keskus on tilannehuone, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista. Tämän sivun tietoja päivitetään kerran kuukaudessa ja sivulla pääset seuraamaan

Kokonaisvalmius

 • Valmiina: 96,2
 • Kesken: 3,8

Kokonaisvalmius sisältää rakennustyöt ja rakentamiseen liittyvän testausvaiheen. Kesäkuussa 2022 kokonaisvalmius oli 96,2% (96% toukokuu 2022). Lokakuussa 2020 kokonaisvalmius oli 77,5%. Kokonaisvalmius pitää sisällään rakentamis- ja testausvaiheet.

Testaaminen

Kun asennukset ovat valmiit, järjestelmät testataan. Jokainen länsimetron 52:een eri tekniseen järjestelmään liitetty laite, mittari ja komponentti testataan yksi kerrallaan. Tässä ns. pistetestauksessa varmistetaan, että laite on asennettu oikein ja toimii suunnitellun mukaisesti. Yhdellä laitteella voi olla useita pisteitä sen toimintojen mukaisesti. Tällä rakentamisen sivulla seuraamme kahden eri järjestelmän pistetestausta. Pistetestaus on tärkeä laadunvarmistuksen vaihe.

Pistetestauksen jälkeen tehdään järjestelmien käyttöönottoa. Käyttöönotossa varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellusti ja turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Käyttöönoton yhteydessä tehdään toimintakokeita, virityksiä, säätöjä, mittauksia ja koekäyttöjä.  Asemakohtaisen ja aluekohtaisen käyttöönoton jälkeen on vuorossa skenaariotestaus, jossa testataan kokonaisen aseman ja viereisen ratatunnelin järjestelmiä erilaisissa poikkeustilanteissa. Näin varmistetaan metron turvallinen toiminta kaikissa tilanteissa.

Toimintakokeita tehdään yhteensä 1 606 kappaletta

 • Tehty: 1605
 • Tekemättä: 1

Kesäkuussa 2022 on tehnyt 1 605 toimintakoetta (1 604 huhtikuu). Viimeinen toimintakoe tehdään Kivenlahdessa kesän aikana.

Toimintakokeilla varmistetaan, että kaikki asennetut järjestelmät, kuten ilmanvaihto, savunpoisto, sähkönsyöttö, vesi- ja viemärijärjestelmät, toimivat suunnitellulla tavalla. Puolet toimintakokeista tehdään asemilla, puolet ratalinjalla.

Koeajojaksoja on 12 kappaletta

 • Ajattu: 10
 • Ajamatta: 2

Koeajoja ajetaan jaksoissa, joita on yhteensä 12 jaksoa. Kesän 2022 alussa koeajoja on ajettu 10 jaksoa. Seuraava jakso on kesäkuussa.

Yhden jakson aikana tehdään koeajoja metrojunalla tietyllä rataosuudella esimerkiksi Finnoo–Kaitaa. Koeajojen edetessä ajettavien rataosuuksien matka pitenee siten, että lopulta tehdään koeajoja koko rataosuudella Matinkylästä Kivenlahteen usealla metrojunalla samanaikaisesti, aivan kuten oikeassa metroliikenteessä. Marraskuussa 2021 koeajojakso ulottui Finnoosta Kivenlahteen.

Valmiita asennuksia ja testauksia

Alla on esimerkkejä valmistuneista asennuksista ja testauksista.

LVI-automaatiojärjestelmän pistetestauksia on tehty yhteensä 9900 kappaletta

 • Testattu: 9900
 • Testaamatta: 0

LVI-automaatiojärjestelmän pistetestaukset valmistuivat kesäkuussa 2022, jolloin tehtiin viimeiset pistetestaukset Espoonlahden bussiterminaalissa.

Skenaariotestauksia on tehty yhteensä 7 kappaletta

 • Tehty: 7
 • Tekemättä: 0

Skenaariotestit, eli järjestelmien toiminnallisuuden testaaminen poikkeustilanteissa asemakohtaisesti ja aseman viereisellä rataosuudella, alkoivat syksyllä 2021. Viiden aseman ja asemien viereisten rataosuuksien lisäksi skenaariotestit tehtiin Matinkylän metroasemalla, eli uuden (Matinkylä–Kivenlahti-osuuden) ja aikaisemmin valmistuneen osuuden (Ruoholahti–Matinkylä) rajapinnassa, sekä Sammalvuoren varikolla. Viimeisenä testit tehtiin Espoonlahden metroasemalla huhtikuussa 2022.

Poikkeustilanteita ovat tulipalot ja erimittaiset sähkökatkot. Sähkökatkon testaamisen aikana testataan myös järjestelmien toiminta tulvan aikana. Kaikkien järjestelmien samanaikainen käyttö poikkeustilanteissa antaa kokonaiskuvan aseman valmiudesta sen jälkeen, kun yksittäiset laitteet ja komponentit on testattu pistetestauksissa ja järjestelmien toiminnallisuus toimintakokeissa.

Kameroita on asennettu yhteensä 850 kappaletta

 • Asennettu: 850
 • Asentamatta: 0

Kameroiden asennus alkoi huhtikuussa 2020. Asennukset valmistuivat maaliskuussa 2022.

Kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestauksia on tehty yhteensä 23 000 kappaletta

 • Testattu: 23000
 • Testaamatta: 0

Kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestaukset valmistuivat tammikuussa 2022.

Kaiuttimia on asennettu yhteensä 3610 kappaletta

 • Asennettu: 3610
 • Asentamatta: 0

Kaiuttimien asennus alkoi helmikuussa 2020. Asennukset valmistuivat tammikuussa 2022.

 

Ovia on asennettu yhteensä 2 650 kappaletta

 • Asennettu: 2650
 • Asentamatta: 0
Toukokuussa 2021 ovien asennus valmistui. Ovilla erotetaan metron eri järjestelmiä ja toimintoja omiin tiloihinsa. Huonetiloja löytyy teknisistä tiloista monesta kerroksesta. Matkustajien näkemät tilat kuten metrolaituri ja liukuportaat ovat vain noin kolmasosa kaikista metroaseman tiloista: 2/3 tiloista on katseilta piilossa.

Tukimuurielementtejä asennettu 2 700 kpl.

 • Asennettu: 2700
 • Asentamatta: 0

Tukimuurielementtien asennustyöt valmistuivat huhtikuussa 2021.  Elementit on asennettu molempiin tunneleihin koko matkalta. Niiden kansi toimii hätäpoistumistienä ja sisällä kulkee tekniikkaa.

Hissejä asennettu yhteensä 32 kappaletta

 • Asennettu: 32
 • Asentamatta: 0

Hissit ovat keskeinen osa esteetöntä liikkumista metroasemilla. Hissejä on asennettu yhteensä 32. Ensimmäinen hissi haalattiin tammikuun 2020 lopulla Kaitaalle. Hissien asennustyöt valmistuivat huhtikuussa 2021.

Kiskoja asennettu 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 15840
 • Asentamatta: 0

Radan päällysrakenneurakka alkoi kesäkuussa 2020.  Päällysrakenneurakka sisältää sepelin, kaapelikourujen, pölkkyjen, ratakiskojen ja virtakiskon asennuksen. Maaliskuussa 2021 kiskojen asennus valmistui. Lue lisää päällysrakenneurakasta.

Pölkkyjä asennettu 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 15840 rdm
 • Asentamatta: 0 rdm

Vaihteita asennetaan yhteensä 42 kappaletta (kpl)

 • Asennettu: 42
 • Asentamatta: 0

Radan päällysrakenneurakkaan kuuluvien pölkkyjen ja vaihteiden asennukset valmistuivat  helmikuussa 2021.

Liukuporrasryhmiä asennettu yhteensä 11 kappaletta

 • Asennettu: 11
 • Asentamatta: 0

Liukuportaat ovat keskeinen osa liikkumista asemilla. Liukuporrasryhmiä on asennettu  yhteensä 11, eli yhteensä 33 liukuporrasta. Ensimmäinen liukuporras haalattiin Soukkaan tammikuussa 2020. Liukuportaiden asennustyöt valmistuivat helmikuussa  2021.

WC-moduuleita asennettu yhteensä 7 kappaletta

 • Asennettu: 7
 • Asentamatta: 0

WC-moduulien asennukset alkoivat elokuussa 2020 ja asennukset valmistuivat joulukuussa 2020.

Palorullaovia asennettu yhteensä 33 kappaletta

 • Asennettu: 33
 • Asentamatta: 0

Paloliukuovia asennettu yhteensä 46 kappaletta

 • Asennettu: 46
 • Asentamatta: 0

Paloliukuovia ja palorullaovia tarvitaan metron turvallisuuden varmistamiseen poikkeustilanteissa. Tulipalon sattuessa ovet osastoivat metroaseman tiloja paloilta suojatuiksi. palorullaovia on yhteeensä 33 ja paloliukuovia 46. Näiden asennus metro-asemille ja ratalinjalle aloitettiin kesällä 2019. Asennukset valmistuivat syyskuussa 2020.

Elementtejä asennettu yhteensä 9800 kappaletta

 • Asennettu: 9800
 • Asentamatta: 0

Betonia valettu yhteensä 70 000

 • Valettu: 70000
 • Valamatta: 0

Betonista rakennetaan metroaseman kantavat rakenteet. Osa betonista kuljetetaan paikan päälle valmiina elementteinä ja osa paikan päällä valettavana valmisbetonina. Elementtien asennukset valmistuivat elokuussa 2020. Betoni valaminen päättyi maaliskuussa 2021.

Savunpoistopuhaltimia asennettu yhteensä 15 kappaletta

 • Asennettu: 15
 • Asentamatta: 0

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Puhaltimia asennetaan metrolinjan pystykuiluihin ja asemien itä- ja länsipäähän. Ensimmäiset savunpoistopuhaltimet asennettiin 2019 syksyllä Kivenlahteen. Savunpoistopuhaltimien asennukset valmistuivat heinäkuussa 2020.

Varavoimakoneita asennettu yhteensä 5 kappaletta

 • Asennettu: 5
 • Asentamatta: 0

Varavoimakoneita on yksi kullakin asemalla, eli yhteensä viisi kappeletta. Asemien varavoimakoneiden asennukset valmistuivat kesäkuussa 2020. Näiden lisäksi yksi varavoimakone on asennettu varikolle Sammalvuoreen. Varavoimakone varmistaa metroaseman turvallisen käytön sähkökatkon sattuessa ja turvaa ihmisten poistumisen metroasemalta. Lue lisää varavoimakoneiden asentamisesta.

Syöttöasemia asennettu yhteensä 12 kappaletta

 • Asennettu: 12
 • Asentamatta: 0

Syöttöasemia on kullakin metroasemalla ja Sammalvuoren varikolla kaksi. Syöttöasemien asentaminen valmistui maaliskuussa 2020. Syöttöasemien kautta syötetään sähkö radan virtakiskoon.

Lisäksi ratasähkön syöttöasemien ja pääsähköjakelujärjestelmän asennukset ovat valmiita.

Päivitetty 10.6.2022. Verkkosivun tietoja päivitetään kerran kuukaudessa.

Lähde: Länsimetron tilannehuone.