Rakentaminen

Rakentamisen toisessa vaiheessa Länsimetro-projektissa rakennettiin seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Matkustajaliikenne osuudella alkaa 3.12.2022. 

Matkustajaliikenne osuudella alkaa 3.12.2022. 

Etenemistä seurattiin tilannehuoneessa

Rakentaminen eteni hankesuunnitelman aikataulun ja budjetin mukaisesti. Tilannejohtamisen keskus oli tilannehuone, joka tuotti reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista. Tällä sivulla seurattiin rakennustöiden ja asennusten etenemistä asemilla ja ratalinjalla sekä testaamisen etenemistä esimerkein. Sivua päivitettiin rakentamisen aikana kerran kuukaudessa: päivittäminen päättyi syyskuussa 2022 rakentamisen päättyessä.

Kokonaisvalmius

 • Valmiina: 100
 • Kesken: 0

Kokonaisvalmius oli 100% syyskuussa 2022 (99,9% elokuu 2022). Kokonaisvalmius sisälsi rakennustyöt ja rakentamiseen liittyvän testausvaiheen. Kun rakentamisen kokonaisvalmius oli 100%, osuus luovutettiin Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteelle liikenteen alkamisen valmisteluja varten. Käynnissä on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen ja HSL:n valmistelevia töitä matkustajaliikenteen alkamiseen liittyen.

Valmiita asennuksia ja testauksia

Alla on esimerkkejä valmistuneista asennuksista ja testauksista.

Koeajojaksoja on ajettu 12 kappaletta

 • Ajattu: 12
 • Ajamatta: 0

Koeajoja ajettiin jaksoissa, joita on yhteensä 12 jaksoa. Viimeinen koeajojakso ajettiin syyskuussa 2022.

Yhden jakson aikana tehtiin koeajoja metrojunalla tietyllä rataosuudella esimerkiksi Finnoo–Kaitaa. Koeajojen edetessä ajettavien rataosuuksien matka piteni siten, että lopulta tehtiin koeajoja koko rataosuudella Matinkylästä Kivenlahteen usealla metrojunalla samanaikaisesti, aivan kuten oikeassa metroliikenteessä.

Toimintakokeita on tehty yhteensä 1 606 kappaletta

 • Tehty: 1606
 • Tekemättä: 0

Viimeinen toimintakoe tehtiin Kivenlahdessa kesällä 2022. Yhteensä toimintakokeita tehtiin 1 605. Toimintakokeilla varmistettiin, että kaikki asennetut järjestelmät, kuten ilmanvaihto, savunpoisto, sähkönsyöttö, vesi- ja viemärijärjestelmät, toimivat suunnitellulla tavalla. Puolet toimintakokeista tehtiin asemilla, puolet ratalinjalla.

LVI-automaatiojärjestelmän pistetestauksia on tehty yhteensä 9900 kappaletta

 • Testattu: 9900
 • Testaamatta: 0

LVI-automaatiojärjestelmän pistetestaukset valmistuivat kesäkuussa 2022, jolloin tehtiin viimeiset pistetestaukset Espoonlahden bussiterminaalissa.

Skenaariotestauksia on tehty yhteensä 7 kappaletta

 • Tehty: 7
 • Tekemättä: 0

Skenaariotestit, eli järjestelmien toiminnallisuuden testaaminen poikkeustilanteissa asemakohtaisesti ja aseman viereisellä rataosuudella, alkoivat syksyllä 2021. Viiden aseman ja asemien viereisten rataosuuksien lisäksi skenaariotestit tehtiin Matinkylän metroasemalla, eli uuden (Matinkylä–Kivenlahti-osuuden) ja aikaisemmin valmistuneen osuuden (Ruoholahti–Matinkylä) rajapinnassa, sekä Sammalvuoren varikolla. Viimeisenä testit tehtiin Espoonlahden metroasemalla huhtikuussa 2022.

Poikkeustilanteita ovat tulipalot ja erimittaiset sähkökatkot. Sähkökatkon testaamisen aikana testataan myös järjestelmien toiminta tulvan aikana. Kaikkien järjestelmien samanaikainen käyttö poikkeustilanteissa antaa kokonaiskuvan aseman valmiudesta sen jälkeen, kun yksittäiset laitteet ja komponentit on testattu pistetestauksissa ja järjestelmien toiminnallisuus toimintakokeissa.

Kameroita on asennettu yhteensä 850 kappaletta

 • Asennettu: 850
 • Asentamatta: 0

Kameroiden asennus alkoi huhtikuussa 2020. Asennukset valmistuivat maaliskuussa 2022.

Kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestauksia on tehty yhteensä 23 000 kappaletta

 • Testattu: 23000
 • Testaamatta: 0

Kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestaukset valmistuivat tammikuussa 2022.

Kaiuttimia on asennettu yhteensä 3610 kappaletta

 • Asennettu: 3610
 • Asentamatta: 0

Kaiuttimien asennus alkoi helmikuussa 2020. Asennukset valmistuivat tammikuussa 2022.

 

Ovia on asennettu yhteensä 2 650 kappaletta

 • Asennettu: 2650
 • Asentamatta: 0
Toukokuussa 2021 ovien asennus valmistui. Ovilla erotetaan metron eri järjestelmiä ja toimintoja omiin tiloihinsa. Huonetiloja löytyy teknisistä tiloista monesta kerroksesta. Matkustajien näkemät tilat kuten metrolaituri ja liukuportaat ovat vain noin kolmasosa kaikista metroaseman tiloista: 2/3 tiloista on katseilta piilossa.

Tukimuurielementtejä asennettu 2 700 kpl.

 • Asennettu: 2700
 • Asentamatta: 0

Tukimuurielementtien asennustyöt valmistuivat huhtikuussa 2021.  Elementit on asennettu molempiin tunneleihin koko matkalta. Niiden kansi toimii hätäpoistumistienä ja sisällä kulkee tekniikkaa.

Hissejä asennettu yhteensä 32 kappaletta

 • Asennettu: 32
 • Asentamatta: 0

Hissit ovat keskeinen osa esteetöntä liikkumista metroasemilla. Hissejä on asennettu yhteensä 32. Ensimmäinen hissi haalattiin tammikuun 2020 lopulla Kaitaalle. Hissien asennustyöt valmistuivat huhtikuussa 2021.

Kiskoja asennettu 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 15840
 • Asentamatta: 0

Radan päällysrakenneurakka alkoi kesäkuussa 2020.  Päällysrakenneurakka sisältää sepelin, kaapelikourujen, pölkkyjen, ratakiskojen ja virtakiskon asennuksen. Maaliskuussa 2021 kiskojen asennus valmistui. Lue lisää päällysrakenneurakasta.

Pölkkyjä asennettu 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 15840 rdm
 • Asentamatta: 0 rdm

Vaihteita asennetaan yhteensä 42 kappaletta (kpl)

 • Asennettu: 42
 • Asentamatta: 0

Radan päällysrakenneurakkaan kuuluvien pölkkyjen ja vaihteiden asennukset valmistuivat  helmikuussa 2021.

Liukuporrasryhmiä asennettu yhteensä 11 kappaletta

 • Asennettu: 11
 • Asentamatta: 0

Liukuportaat ovat keskeinen osa liikkumista asemilla. Liukuporrasryhmiä on asennettu  yhteensä 11, eli yhteensä 33 liukuporrasta. Ensimmäinen liukuporras haalattiin Soukkaan tammikuussa 2020. Liukuportaiden asennustyöt valmistuivat helmikuussa  2021.

WC-moduuleita asennettu yhteensä 7 kappaletta

 • Asennettu: 7
 • Asentamatta: 0

WC-moduulien asennukset alkoivat elokuussa 2020 ja asennukset valmistuivat joulukuussa 2020.

Palorullaovia asennettu yhteensä 33 kappaletta

 • Asennettu: 33
 • Asentamatta: 0

Paloliukuovia asennettu yhteensä 46 kappaletta

 • Asennettu: 46
 • Asentamatta: 0

Paloliukuovia ja palorullaovia tarvitaan metron turvallisuuden varmistamiseen poikkeustilanteissa. Tulipalon sattuessa ovet osastoivat metroaseman tiloja paloilta suojatuiksi. palorullaovia on yhteeensä 33 ja paloliukuovia 46. Näiden asennus metro-asemille ja ratalinjalle aloitettiin kesällä 2019. Asennukset valmistuivat syyskuussa 2020.

Elementtejä asennettu yhteensä 9800 kappaletta

 • Asennettu: 9800
 • Asentamatta: 0

Betonia valettu yhteensä 70 000

 • Valettu: 70000
 • Valamatta: 0

Betonista rakennetaan metroaseman kantavat rakenteet. Osa betonista kuljetetaan paikan päälle valmiina elementteinä ja osa paikan päällä valettavana valmisbetonina. Elementtien asennukset valmistuivat elokuussa 2020. Betoni valaminen päättyi maaliskuussa 2021.

Savunpoistopuhaltimia asennettu yhteensä 15 kappaletta

 • Asennettu: 15
 • Asentamatta: 0

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Puhaltimia asennetaan metrolinjan pystykuiluihin ja asemien itä- ja länsipäähän. Ensimmäiset savunpoistopuhaltimet asennettiin 2019 syksyllä Kivenlahteen. Savunpoistopuhaltimien asennukset valmistuivat heinäkuussa 2020.

Varavoimakoneita asennettu yhteensä 5 kappaletta

 • Asennettu: 5
 • Asentamatta: 0

Varavoimakoneita on yksi kullakin asemalla, eli yhteensä viisi kappeletta. Asemien varavoimakoneiden asennukset valmistuivat kesäkuussa 2020. Näiden lisäksi yksi varavoimakone on asennettu varikolle Sammalvuoreen. Varavoimakone varmistaa metroaseman turvallisen käytön sähkökatkon sattuessa ja turvaa ihmisten poistumisen metroasemalta. Lue lisää varavoimakoneiden asentamisesta.

Syöttöasemia asennettu yhteensä 12 kappaletta

 • Asennettu: 12
 • Asentamatta: 0

Syöttöasemia on kullakin metroasemalla ja Sammalvuoren varikolla kaksi. Syöttöasemien asentaminen valmistui maaliskuussa 2020. Syöttöasemien kautta syötetään sähkö radan virtakiskoon.

Päivitetty 29.9.2022. Verkkosivun tietoja päivitettiin kerran kuukaudessa siihen saakka kun rakentaminen päättyi syyskuussa 2022.

Lähde: Länsimetron tilannehuone.