Rakentaminen

Rakentamisen toisessa vaiheessa Länsimetro-projektissa rakennetaan seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko. Metro kulkee myös kakkosvaiheella koko matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa. Lue lisää, millaista metroa rakennamme.

Etenemistä seurataan tilannehuoneessa

Rakennusvaihe on käynnissä kaikilla viidellä asemalla ja  ratalinjalla. Varikolla rakentaminen on jo päättynyt. Kakkosvaiheen metron rakentamiseen kuuluu lisäksi 30 sivu-urakkaa. Projekti etenee hankesuunnitelman aikataulun ja budjetin mukaisesti. Tilannejohtamisen keskus on tilannehuone, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista. Tällä sivulla pääset seuraamaan

Kokonaisvalmius

 • Valmiina: 88,1
 • Kesken: 11,9

Kokonaisvalmius sisältää nyt käynnissä olevat rakennustyöt ja testausvaiheen. Metro on rakentajan osalta valmis rakentamisen, testausvaiheen ja viranomaistarkistusten jälkeen, jolloin se luovutetaan HKL:lle liikenteen aloittamisen valmisteluja varten. Maaliskuun 2021 alussa kokonaisvalmius oli 88,1% ( 77,5% syyskuussa 2020).

Hissejä asennetaan yhteensä 32 kappaletta

 • Asennettu: 23
 • Asentamatta: 9

Hissit ovat keskeinen osa esteetöntä liikkumista metroasemilla. Hissejä asennetaan yhteensä 32. Ensimmäinen hissi haalattiin tammikuun 2020 lopulla Kaitaalle. Hissien asennustyöt jatkuvat vuoden 2021 alkupuolelle saakka.  Maaliskuun 2021 lopussa hisseistä on asennettu 23 (23 helmikuu 2021).

Ovia asennetaan yhteensä 2 650 kappaletta

 • Asennettu: 2569
 • Asentamatta: 81
Maaliskuun 2021 lopussa ovista on asennettu 2569 (2 467  helmikuu 2021). Ovilla erotetaan metron eri järjestelmiä ja toimintoja omiin tiloihinsa. Huonetiloja löytyy teknisistä tiloista monesta kerroksesta. Matkustajien näkemät tilat kuten metrolaituri ja liukuportaat ovat vain noin kolmasosa kaikista metroaseman tiloista: 2/3 tiloista on katseilta piilossa.

Kaiuttimia asennetaan yhteensä 3610 kappaletta

 • Asennettu: 2980
 • Asentamatta: 630

Kameroita asennetaan yhteensä 850 kappaletta

 • Asennettu: 690
 • Asentamatta: 160

Maaliskuun 2021 lopussa on asennettu 2 980  kaiutinta (2 980 helmikuu 2021) ja 690 kameraa (680 helmikuu 2021).

Tukimuurielementtejä asennetaan tunneliin 2 700 kappaletta

 • Asennettu: 2658
 • Asentamatta: 42

Maaliskuun 2021 lopussa on asennettu 2 658 tukimuurielementtiä (2 658 helmikuu 2021).

Valmiita asennuksia

Kiskoja asennettu 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 15840
 • Asentamatta: 0

Radan päällysrakenneurakka alkoi kesäkuussa 2020.  Päällysrakenneurakka sisältää sepelin, kaapelikourujen, pölkkyjen, ratakiskojen ja virtakiskon asennuksen. Maaliskuussa 2021 kiskojen asennus valmistui. Lue lisää päällysrakenneurakasta.

Pölkkyjä asennettu 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 15840 rdm
 • Asentamatta: 0 rdm

Vaihteita asennetaan yhteensä 42 kappaletta (kpl)

 • Asennettu: 42
 • Asentamatta: 0

Radan päällysrakenneurakkaan kuuluvien pölkkyjen ja vaihteiden asennukset valmistuivat  helmikuussa 2021.

Liukuporrasryhmiä asennettu yhteensä 11 kappaletta

 • Asennettu: 11
 • Asentamatta: 0

Liukuportaat ovat keskeinen osa liikkumista asemilla. Liukuporrasryhmiä on asennettu  yhteensä 11, eli yhteensä 33 liukuporrasta. Ensimmäinen liukuporras haalattiin Soukkaan tammikuussa 2020. Liukuportaiden asennustyöt valmistuivat helmikuussa  2021.

WC-moduuleita asennettu yhteensä 7 kappaletta

 • Asennettu: 7
 • Asentamatta: 0

WC-moduulien asennukset alkoivat elokuussa 2020 ja asennukset valmistuivat joulukuussa 2020.

Palorullaovia asennettu yhteensä 33 kappaletta

 • Asennettu: 33
 • Asentamatta: 0

Paloliukuovia asennettu yhteensä 46 kappaletta

 • Asennettu: 46
 • Asentamatta: 0

Paloliukuovia ja palorullaovia tarvitaan metron turvallisuuden varmistamiseen poikkeustilanteissa. Tulipalon sattuessa ovet osastoivat metroaseman tiloja paloilta suojatuiksi. palorullaovia on yhteeensä 33 ja paloliukuovia 46. Näiden asennus metro-asemille ja ratalinjalle aloitettiin kesällä 2019. Asennukset valmistuivat syyskuussa 2020.

Elementtejä asennettu yhteensä 9800 kappaletta

 • Asennettu: 9800
 • Asentamatta: 0

Betonia valettu yhteensä 70 000

 • Valettu: 70000
 • Valamatta: 0

Betonista rakennetaan metroaseman kantavat rakenteet. Osa betonista kuljetetaan paikan päälle valmiina elementteinä ja osa paikan päällä valettavana valmisbetonina. Elementtien asennukset valmistuivat elokuussa 2020. Betoni valaminen päättyi maaliskuussa 2021.

Savunpoistopuhaltimia asennettu yhteensä 15 kappaletta

 • Asennettu: 15
 • Asentamatta: 0

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Puhaltimia asennetaan metrolinjan pystykuiluihin ja asemien itä- ja länsipäähän. Ensimmäiset savunpoistopuhaltimet asennettiin 2019 syksyllä Kivenlahteen. Savunpoistopuhaltimien asennukset valmistuivat heinäkuussa 2020.

Varavoimakoneita asennettu yhteensä 5 kappaletta

 • Asennettu: 5
 • Asentamatta: 0

Varavoimakoneita on yksi kullakin asemalla, eli yhteensä viisi kappeletta. Asemien varavoimakoneiden asennukset valmistuivat kesäkuussa 2020. Näiden lisäksi yksi varavoimakone on asennettu varikolle Sammalvuoreen. Varavoimakone varmistaa metroaseman turvallisen käytön sähkökatkon sattuessa ja turvaa ihmisten poistumisen metroasemalta. Lue lisää varavoimakoneiden asentamisesta.

Syöttöasemia asennettu yhteensä 12 kappaletta

 • Asennettu: 12
 • Asentamatta: 0

Syöttöasemia on kullakin metroasemalla ja Sammalvuoren varikolla kaksi. Syöttöasemien asentaminen valmistui maaliskuussa 2020. Syöttöasemien kautta syötetään sähkö radan virtakiskoon.

Lisäksi ratasähkön syöttöasemien ja pääsähköjakelujärjestelmän asennukset ovat valmiita.

Testaaminen

Kun asennukset ovat valmiit, jokainen länsimetron 52 eri tekniseen järjestelmään liitetty laite, mittari ja komponentti testataan yksi kerrallaan. Tässä ns. pistetestauksessa varmistetaan, että laite on asennettu oikein ja toimii suunnitellun mukaisesti. Yhdellä laitteella voi olla useita pisteitä sen toimintojen mukaisesti. Tällä rakentamisen sivulla seuraamme alkuvaiheessa kahden eri järjestelmän pistetestausta. Pistetestaus on tärkeä laadunvarmistuksen vaihe.

Pistetestauksen jälkeen tehdään järjestelmien käyttöönottoa. Käyttöönotossa varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellusti ja turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Käyttöönoton yhteydessä tehdään toimintakokeita, virityksiä, säätöjä, mittauksia ja koekäyttöjä.  Asemakohtaisen ja aluekohtaisen käyttöönoton jälkeen on vuorossa skenaariotestaus, jossa testataan kokonaisen aseman ja viereisen ratatunnelin järjestelmiä erilaisissa poikkeustilanteissa. Näin varmistetaan metron turvallinen toiminta kaikissa tilanteissa.

Kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestauksia tehdään yhteensä 23 000 kappaletta

 • Testattu: 15970
 • Testaamatta: 7030

LVI-automaatiojärjestelmän pistetestauksia tehdään yhteensä 9900 kappaletta

 • Testattu: 7170
 • Testaamatta: 2730

Maaliskuun 2021 lopussa on tehty  15 970 kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestausta (14 140 helmikuu 2021) ja 7 170 0 LVI-automaatiojärjestelmän pistetestausta (5 150 helmikuu 2021). 

Länsimetron rakentamisen valmistelun ja louhinnan vaihe ajoittuu vuosille 2015-2018. Silloin urakat kilpailutetaan, louhinnat valmistuvat ja haetaan rakennusluvat. Rakennusvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021. Silloin rakennetaan asemat, rata ja varikko sekä asennetaan järjestelmät. Käyttöönotto ajoittuu vuosille 2022-2023. Sillopin urakat vastaanotetaan, tejsään skenaariotestit ja viranomaistarkastukset, luovutetaan asemat, rata ja varikko HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021, ja käyttöönottovaihe testauksineen ja koeajoineen vuosille 2022-2023. Rakentamisprojekti päättyy, kun kaikki viisi asemaa ja raideinfra järjestelmineen luovutetaan samanaikaisesti liikennettä operoivan HKL:n käyttöön. HSL eli Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä päättää, milloin liikenne voi alkaa.

Päivitetty 9.4.2021. Verkkosivun tietoja päivitetään kerran kuukaudessa.

Lähde: Länsimetron tilannehuone.