Rakentaminen

Rakentamisen toisessa vaiheessa Länsimetro-projektissa rakennetaan seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen on rakennetu maanalainen metrovarikko. Metro kulkee myös kakkosvaiheella koko matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa. Lue lisää, millaista metroa rakennamme.

Rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021, ja käyttöönottovaihe testauksineen ja koeajoineen vuosille 2022-2023. Rakentamisprojekti päättyy, kun kaikki viisi asemaa ja raideinfra järjestelmineen luovutetaan samanaikaisesti liikennettä operoivan HKL:n käyttöön. HSL eli Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä päättää, milloin liikenne voi alkaa.

Etenemistä seurataan tilannehuoneessa

Projekti etenee hankesuunnitelman aikataulun ja budjetin mukaisesti. Rakennusvaihe on käynnissä kaikilla viidellä asemalla ja  ratalinjalla. Varikolla rakentaminen on jo päättynyt. Kakkosvaiheen metron rakentamiseen kuuluu lisäksi 30 sivu-urakkaaTilannejohtamisen keskus on tilannehuone, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista. Tällä sivulla pääset seuraamaan

Kokonaisvalmius

 • Valmiina: 90,8
 • Kesken: 9,2

Kokonaisvalmius sisältää rakennustyöt ja rakentamiseen liittyvän testausvaiheen. Heinäkuussa 2021 kokonaisvalmius oli  91,7% (77,5% syyskuussa 2020). Lue lisää kokonaisvalmiudesta.

Kaiuttimia asennetaan yhteensä 3610 kappaletta

 • Asennettu: 3410
 • Asentamatta: 200

Kameroita asennetaan yhteensä 850 kappaletta

 • Asennettu: 830
 • Asentamatta: 20

Kaiuttimien asennus alkoi helmikuussa 2020. Kesäkuun 2021 lopussa on asennettu 3 410 kaiutinta (3 370 toukokuu 2021). Kameroiden asennus alkoi puolestaan huhtikuussa 2020 ja kesäkuun 2021 lopussa on asennettu 830 kameraa (780 toukokuu 2021).

Testaaminen

Kun asennukset ovat valmiit, järjestelmät testataan. Jokainen länsimetron 52:een eri tekniseen järjestelmään liitetty laite, mittari ja komponentti testataan yksi kerrallaan. Tässä ns. pistetestauksessa varmistetaan, että laite on asennettu oikein ja toimii suunnitellun mukaisesti. Yhdellä laitteella voi olla useita pisteitä sen toimintojen mukaisesti. Tällä rakentamisen sivulla seuraamme kahden eri järjestelmän pistetestausta. Pistetestaus on tärkeä laadunvarmistuksen vaihe.

Pistetestauksen jälkeen tehdään järjestelmien käyttöönottoa. Käyttöönotossa varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellusti ja turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Käyttöönoton yhteydessä tehdään toimintakokeita, virityksiä, säätöjä, mittauksia ja koekäyttöjä.  Asemakohtaisen ja aluekohtaisen käyttöönoton jälkeen on vuorossa skenaariotestaus, jossa testataan kokonaisen aseman ja viereisen ratatunnelin järjestelmiä erilaisissa poikkeustilanteissa. Näin varmistetaan metron turvallinen toiminta kaikissa tilanteissa.

Kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestauksia tehdään yhteensä 23 000 kappaletta

 • Testattu: 21840
 • Testaamatta: 1160

LVI-automaatiojärjestelmän pistetestauksia tehdään yhteensä 9900 kappaletta

 • Testattu: 9000
 • Testaamatta: 900

Kesäkuun 2021 lopussa on tehty 21 840  kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestausta (20 854 toukokuu 2021) ja 9 000 LVI-automaatiojärjestelmän pistetestausta (8 630 toukokuun 2021). 

Toimintakokeita tehdään yhteensä 1 606 kappaletta

 • Tehty: 461
 • Tekemättä: 1145

Länsimetro on tehnyt kesäkuun 2021 lopussa 461 (toukokuu 425) toimintakoetta. Toimintakokeilla varmistetaan, että kaikki asennetut järjestelmät, kuten ilmanvaihto, savunpoisto, sähkönsyöttö, vesi- ja viemärijärjestelmät, toimivat suunnitellulla tavalla. Puolet toimintakokeista tehdään asemilla, puolet ratalinjalla.

Skenaariotestauksia tehdään yhteensä 5 kappaletta

 • Tehty: 0
 • Tekemättä: 5

Skenaariotesteissä varmistetaan järjestelmien toimivuus erilaisissa poikkeustilanteissa, kuten tulipalotilanteissa, erimittaisten sähkökatkojen aikana ja tulvatilanteissa. Vaikka yksittäinen laite ja komponentti on testattu pistetestauksissa ja järjestelmien toiminnallisuus toimintakokeissa, vasta kaikkien järjestelmien samanaikainen käyttö poikkeustilanteessa kertoo aseman valmiudesta. Skenaariotestit tehdään jokaisella metroasemalla: yksi asema testataan kerrallaan. Metroaseman lisäksi testataan aseman viereistä rataosuutta.

Valmiita asennuksia

Alla on esimerkkejä valmistuneista asennuksista.

Ovia on asennettu yhteensä 2 650 kappaletta

 • Asennettu: 2650
 • Asentamatta: 0
Toukokuussa 2021 ovien asennus valmistui. Ovilla erotetaan metron eri järjestelmiä ja toimintoja omiin tiloihinsa. Huonetiloja löytyy teknisistä tiloista monesta kerroksesta. Matkustajien näkemät tilat kuten metrolaituri ja liukuportaat ovat vain noin kolmasosa kaikista metroaseman tiloista: 2/3 tiloista on katseilta piilossa.

Tukimuurielementtejä asennettu tunneliin 2 700 kappaletta

 • Asennettu: 2700
 • Asentamatta: 0

Huhtikuussa 2021 tukimuurielementtien asennustyöt valmistuivat.

Hissejä asennettu yhteensä 32 kappaletta

 • Asennettu: 32
 • Asentamatta: 0

Hissit ovat keskeinen osa esteetöntä liikkumista metroasemilla. Hissejä on asennettu yhteensä 32. Ensimmäinen hissi haalattiin tammikuun 2020 lopulla Kaitaalle. Hissien asennustyöt valmistuivat huhtikuussa 2021.

Kiskoja asennettu 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 15840
 • Asentamatta: 0

Radan päällysrakenneurakka alkoi kesäkuussa 2020.  Päällysrakenneurakka sisältää sepelin, kaapelikourujen, pölkkyjen, ratakiskojen ja virtakiskon asennuksen. Maaliskuussa 2021 kiskojen asennus valmistui. Lue lisää päällysrakenneurakasta.

Pölkkyjä asennettu 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 15840 rdm
 • Asentamatta: 0 rdm

Vaihteita asennetaan yhteensä 42 kappaletta (kpl)

 • Asennettu: 42
 • Asentamatta: 0

Radan päällysrakenneurakkaan kuuluvien pölkkyjen ja vaihteiden asennukset valmistuivat  helmikuussa 2021.

Liukuporrasryhmiä asennettu yhteensä 11 kappaletta

 • Asennettu: 11
 • Asentamatta: 0

Liukuportaat ovat keskeinen osa liikkumista asemilla. Liukuporrasryhmiä on asennettu  yhteensä 11, eli yhteensä 33 liukuporrasta. Ensimmäinen liukuporras haalattiin Soukkaan tammikuussa 2020. Liukuportaiden asennustyöt valmistuivat helmikuussa  2021.

WC-moduuleita asennettu yhteensä 7 kappaletta

 • Asennettu: 7
 • Asentamatta: 0

WC-moduulien asennukset alkoivat elokuussa 2020 ja asennukset valmistuivat joulukuussa 2020.

Palorullaovia asennettu yhteensä 33 kappaletta

 • Asennettu: 33
 • Asentamatta: 0

Paloliukuovia asennettu yhteensä 46 kappaletta

 • Asennettu: 46
 • Asentamatta: 0

Paloliukuovia ja palorullaovia tarvitaan metron turvallisuuden varmistamiseen poikkeustilanteissa. Tulipalon sattuessa ovet osastoivat metroaseman tiloja paloilta suojatuiksi. palorullaovia on yhteeensä 33 ja paloliukuovia 46. Näiden asennus metro-asemille ja ratalinjalle aloitettiin kesällä 2019. Asennukset valmistuivat syyskuussa 2020.

Elementtejä asennettu yhteensä 9800 kappaletta

 • Asennettu: 9800
 • Asentamatta: 0

Betonia valettu yhteensä 70 000

 • Valettu: 70000
 • Valamatta: 0

Betonista rakennetaan metroaseman kantavat rakenteet. Osa betonista kuljetetaan paikan päälle valmiina elementteinä ja osa paikan päällä valettavana valmisbetonina. Elementtien asennukset valmistuivat elokuussa 2020. Betoni valaminen päättyi maaliskuussa 2021.

Savunpoistopuhaltimia asennettu yhteensä 15 kappaletta

 • Asennettu: 15
 • Asentamatta: 0

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Puhaltimia asennetaan metrolinjan pystykuiluihin ja asemien itä- ja länsipäähän. Ensimmäiset savunpoistopuhaltimet asennettiin 2019 syksyllä Kivenlahteen. Savunpoistopuhaltimien asennukset valmistuivat heinäkuussa 2020.

Varavoimakoneita asennettu yhteensä 5 kappaletta

 • Asennettu: 5
 • Asentamatta: 0

Varavoimakoneita on yksi kullakin asemalla, eli yhteensä viisi kappeletta. Asemien varavoimakoneiden asennukset valmistuivat kesäkuussa 2020. Näiden lisäksi yksi varavoimakone on asennettu varikolle Sammalvuoreen. Varavoimakone varmistaa metroaseman turvallisen käytön sähkökatkon sattuessa ja turvaa ihmisten poistumisen metroasemalta. Lue lisää varavoimakoneiden asentamisesta.

Syöttöasemia asennettu yhteensä 12 kappaletta

 • Asennettu: 12
 • Asentamatta: 0

Syöttöasemia on kullakin metroasemalla ja Sammalvuoren varikolla kaksi. Syöttöasemien asentaminen valmistui maaliskuussa 2020. Syöttöasemien kautta syötetään sähkö radan virtakiskoon.

Lisäksi ratasähkön syöttöasemien ja pääsähköjakelujärjestelmän asennukset ovat valmiita.

Päivitetty 9.7.2021. Verkkosivun tietoja päivitetään kerran kuukaudessa.

Lähde: Länsimetron tilannehuone.