Rakentaminen

Rakentamisen toisessa vaiheessa Länsimetro-projektissa rakennetaan seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko. Metro kulkee myös kakkosvaiheella koko matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa.

Ajantasaista tietoa – seuraa rakentamisen etenemistä

Tällä hetkellä rakennusvaihe on käynnissä kaikilla viidellä asemalla ja  ratalinjalla. Varikolla ollaan siirrytty testausvaiheeseen. Kakkosvaiheen metron rakentamiseen kuuluu lisäksi 30 sivu-urakkaa. Tilannejohtaminen pitää rakentamisprojektin hallinnassa. Tilannejohtamisen keskus on tilannehuone, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista. Tällä sivulla pääset seuraamaan muutamien keskeisten tilannehuoneesta poimittujen rakennustöiden ja asennusten etenemistä asemilla ja ratalinjalla. Varikolla on jo siirrytty rakennustöistä testaamiseen. Projekti etenee hankesuunnitelman aikataulun ja budjetin mukaisesti.  Lue lisää tilannejohtamisesta.

Rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021, ja käyttöönottovaihe testauksineen vuosille 2022-2023. Rakentaminen päättyy, kun kaikki viisi asemaa ja raideinfra järjestelmineen luovutetaan samanaikaisesti liikennettä operoivan HKL:n käyttöön. HSL eli Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä päättää, milloin liikenne voi alkaa.

Hissejä asennetaan yhteensä 32 kpl

 • Asennettu: 6
 • Asentamatta: 26

Liukuporrasryhmiä asennetaan yhteensä 11 kpl

 • Asennettu: 2
 • Asentamatta: 9

Hissejä asennetaan yhteensä 32. Kurkkaa metrotyömaalle: Hissien asentaminen on käynnissä useilla työmailla

Liukuporrasryhmiä asennetaan puolestaan yhteensä 11, eli yhteensä 33 liukuporrasta. Kurkkaa metrotyömaalle: Liukuportaiden asentaminen alkoi.

Palorullaovia asennetaan yhteensä 33 kpl

 • Asennettu: 27
 • Asentamatta: 6

Paloliukuovia asennetaan yhteensä 46 kpl

 • Asennettu: 37
 • Asentamatta: 9

Paloliukuovia ja palorullaovia tarvitaan metron turvallisuuden varmistamiseen poikkeustilanteissa. Tulipalon sattuessa ovet osastoivat metroaseman tiloja paloilta suojatuiksi. Lue lisää paloliukuovien asentamisesta.

Ovia asennetaan yhteensä 2 650 kpl

 • Asennettu: 1450
 • Asentamatta: 1200
Ovilla erotetaan metron eri järjestelmiä ja toimintoja omiin tiloihinsa. Huonetiloja löytyy teknisistä tiloista monesta kerroksesta. Matkustajien näkemät tilat kuten metrolaituri ja liukuportaat ovat vain noin kolmasosa kaikista metroaseman tiloista: 2/3 tiloista on katseilta piilossa.

Betonia valetaan yhteensä 70 000 kuutiota

 • Valettu: 68000
 • Valamatta: 2000

Elementtejä asennetaan yhteensä 9 800 kpl

 • Asennettu: 9762
 • Asentamatta: 38

Tukimuurielementtejä asennetaan tunneliin 2 700 kpl

 • Asennettu: 2637
 • Asentamatta: 63

Pölkkyjä asennetaan yhteensä 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 1770 rdm
 • Asentamatta: 14070 rdm

Kiskoja asennetaan yhteensä 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 0 rdm
 • Asentamatta: 15840 rdm

Vaihteita asennetaan yhteensä 42 kappaletta

 • Asennettu: 4
 • Asentamatta: 38

Radan päällysrakenneurakka alkoi kesäkuussa 2020.  Päällysrakenneurakka sisältää sepelin, kaapelikourujen, pölkkyjen, ratakiskojen ja virtakiskon asennuksen. Lue lisää päällysrakenneurakasta

Valmiita asennuksia

Savunpoistopuhaltimia asennettu yhteensä 15 kpl

 • Asennettu: 15
 • Asentamatta: 0

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Puhaltimia asennetaan metrolinjan pystykuiluihin ja asemien itä- ja länsipäähän. Ensimmäiset savunpoistopuhaltimet asennettiin 2019 syksyllä Kivenlahteen – lue lisää savunpoistopuhaltimien asentamisesta.

Varavoimakoneita asennettu yhteensä 5 kpl

 • Asennettu: 5
 • Asentamatta: 0

Varavoimakoneita asennetaan yksi kullekin asemalle, eli yhteensä viisi kappaletta. Kaikki varavoimakoneet on asennettu paikoilleen asemille.  Näiden lisäksi yksi varavoimakone on jo asennettu varikolle Sammalvuoreen. Varavoimakone varmistaa metroaseman turvallisen käytön sähkökatkon sattuessa ja turvaa ihmisten poistumisen metroasemalta. Lue lisää varavoimakoneiden asentamisesta.

Syöttöasemia asennettu yhteensä 12 kpl

 • Asennettu: 12
 • Asentamatta: 0

Syöttöasemia on kullakin metroasemalla ja Sammalvuoren varikolla kaksi. Syöttöasemien kautta syötetään sähkö radan virtakiskoon.

Päivitetty 4.8.2020. Verkkosivun tietoja päivitetään kerran kuukaudessa.

Lähde: Länsimetron tilannehuone.