Rakentaminen

Rakentamisen toisessa vaiheessa Länsimetro-projektissa rakennetaan seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko. Metro kulkee myös kakkosvaiheella koko matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa.

Ajantasaista tietoa – seuraa rakentamisen etenemistä

Tällä hetkellä rakennusvaihe on käynnissä kaikilla viidellä asemalla ja  ratalinjalla. Varikolla ollaan siirrytty testausvaiheeseen. Kakkosvaiheen metron rakentamiseen kuuluu lisäksi 30 sivu-urakkaa. Tilannejohtaminen pitää rakentamisprojektin hallinnassa. Tilannejohtamisen keskus on tilannehuone, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista. Tällä sivulla pääset seuraamaan muutamien keskeisten tilannehuoneesta poimittujen rakennustöiden ja asennusten etenemistä asemilla ja ratalinjalla. Varikolla on jo siirrytty rakennustöistä testaamiseen. Projekti etenee hankesuunnitelman aikataulun ja budjetin mukaisesti.  Lue lisää tilannejohtamisesta.

Rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021, ja käyttöönottovaihe testauksineen vuosille 2022-2023. Rakentaminen päättyy, kun kaikki viisi asemaa ja raideinfra järjestelmineen luovutetaan samanaikaisesti liikennettä operoivan HKL:n käyttöön. HSL eli Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä päättää, milloin liikenne voi alkaa.

Kokonaisvalmius

 • Valmiina: 75,4
 • Kesken: 24,6

Kokonaisvalmius sisältää nyt käynnissä olevat rakennustyöt ja testausvaiheen. Metro on rakentajan osalta valmis rakentamisen, testausvaiheen ja viranomaistarkistusten jälkeen, jolloin se luovutetaan HKL:lle liikenteen aloittamisen valmisteluja varten. Elokuun 2020 lopussa kokonaisvalmius oli 75,4% (heinäkuun lopussa 70,3%).

Hissejä asennetaan yhteensä 32 kpl

 • Asennettu: 12
 • Asentamatta: 20

Liukuporrasryhmiä asennetaan yhteensä 11 kpl

 • Asennettu: 6
 • Asentamatta: 5

Hissit ovat keskeinen osa esteetöntä liikkumista metroasemilla. Hissejä asennetaan yhteensä 32. Ensimmäinen hissi haalattiin tammikuun 2020 lopulla Kaitaalle. Hissien asennustyöt jatkuvat vuoden 2021 alkupuolelle saakka.

Liukuportaat ovat keskeinen osa liikkumista asemilla. Liukuporrasryhmiä asennetaan puolestaan yhteensä 11, eli yhteensä 33 liukuporrasta. Ensimmäinen liukuporras haalattiin Soukkaan tammikuussa 2020. Liukuportaiden asennustyöt jatkuvat vuoden 2021 alkupuolelle saakka.

Palorullaovia asennetaan yhteensä 33 kpl

 • Asennettu: 32
 • Asentamatta: 1

Paloliukuovia asennetaan yhteensä 46 kpl

 • Asennettu: 43
 • Asentamatta: 3

Paloliukuovia ja palorullaovia tarvitaan metron turvallisuuden varmistamiseen poikkeustilanteissa. Tulipalon sattuessa ovet osastoivat metroaseman tiloja paloilta suojatuiksi. palorullaovia tulee yhteeensä 33 ja paloliukuovia 46. Näiden asennus metro-asemille ja ratalinjalle aloitettiin kesällä 2019.

Ovia asennetaan yhteensä 2 650 kpl

 • Asennettu: 1613
 • Asentamatta: 1037
Ovilla erotetaan metron eri järjestelmiä ja toimintoja omiin tiloihinsa. Huonetiloja löytyy teknisistä tiloista monesta kerroksesta. Matkustajien näkemät tilat kuten metrolaituri ja liukuportaat ovat vain noin kolmasosa kaikista metroaseman tiloista: 2/3 tiloista on katseilta piilossa.

Betonia valetaan yhteensä 70 000 kuutiota

 • Valettu: 68000
 • Valamatta: 2000

Tukimuurielementtejä asennetaan tunneliin 2 700 kpl

 • Asennettu: 2637
 • Asentamatta: 63

Pölkkyjä asennetaan yhteensä 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 3400 rdm
 • Asentamatta: 12440 rdm

Kiskoja asennetaan yhteensä 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 1560 rdm
 • Asentamatta: 14280 rdm

Vaihteita asennetaan yhteensä 42 kappaletta

 • Asennettu: 5
 • Asentamatta: 37

Radan päällysrakenneurakka alkoi kesäkuussa 2020.  Päällysrakenneurakka sisältää sepelin, kaapelikourujen, pölkkyjen, ratakiskojen ja virtakiskon asennuksen. Lue lisää päällysrakenneurakasta.

Valmiita asennuksia

Elementtejä asennettu yhteensä 9800 kpl

 • Asennettu: 9800
 • Asentamatta: 0

Betonista rakennetaan metroaseman kantavat rakenteet. Osa betonista kuljetetaan paikan päälle valmiina elementteinä ja osa paikan päällä valettavana valmisbetonina. Elementtien asennukset valmistuivat elokuussa 2020.

Savunpoistopuhaltimia asennettu yhteensä 15 kpl

 • Asennettu: 15
 • Asentamatta: 0

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Puhaltimia asennetaan metrolinjan pystykuiluihin ja asemien itä- ja länsipäähän. Ensimmäiset savunpoistopuhaltimet asennettiin 2019 syksyllä Kivenlahteen. Savunpoistopuhaltimien asennukset valmistuivat heinäkuussa 2020.

Varavoimakoneita asennettu yhteensä 5 kpl

 • Asennettu: 5
 • Asentamatta: 0

Varavoimakoneita on yksi kullakin asemalla, eli yhteensä viisi kappeletta. Asemien varavoimakoneiden asennukset valmistuivat kesäkuussa 2020. Näiden lisäksi yksi varavoimakone on asennettu varikolle Sammalvuoreen. Varavoimakone varmistaa metroaseman turvallisen käytön sähkökatkon sattuessa ja turvaa ihmisten poistumisen metroasemalta. Lue lisää varavoimakoneiden asentamisesta.

Syöttöasemia asennettu yhteensä 12 kpl

 • Asennettu: 12
 • Asentamatta: 0

Syöttöasemia on kullakin metroasemalla ja Sammalvuoren varikolla kaksi. Syöttöasemien asentaminen valmistui maaliskuussa 2020. Syöttöasemien kautta syötetään sähkö radan virtakiskoon.

Lisäksi ratasähkön syöttöasemien asennukset ovat valmiita.

Päivitetty 10.9.2020. Verkkosivun tietoja päivitetään kerran kuukaudessa.

Lähde: Länsimetron tilannehuone.