Rakentaminen

Rakentamisen toisessa vaiheessa Länsimetro-projektissa rakennetaan seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko. Metro kulkee myös kakkosvaiheella koko matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa.

Ajantasaista tietoa – seuraa rakentamisen etenemistä

Tällä hetkellä rakennusvaihe on käynnissä kaikilla viidellä asemalla ja  ratalinjalla. Varikolla rakentaminen on jo päättynyt. Kakkosvaiheen metron rakentamiseen kuuluu lisäksi 30 sivu-urakkaa. Tilannejohtaminen pitää rakentamisprojektin hallinnassa. Tilannejohtamisen keskus on tilannehuone, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista. Tällä sivulla pääset seuraamaan muutamien keskeisten tilannehuoneesta poimittujen rakennustöiden ja asennusten etenemistä asemilla ja ratalinjalla. Lisäksi näet esimerkkejä valmistuneista asennuksista ja testaamisen etenemisestä. Projekti etenee hankesuunnitelman aikataulun ja budjetin mukaisesti.  Lue lisää tilannejohtamisesta.

Länsimetron rakentamisen valmistelun ja louhinnan vaihe ajoittuu vuosille 2015-2018. Silloin urakat kilpailutetaan, louhinnat valmistuvat ja haetaan rakennusluvat. Rakennusvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021. Silloin rakennetaan asemat, rata ja varikko sekä asennetaan järjestelmät. Käyttöönotto ajoittuu vuosille 2022-2023. Sillopin urakat vastaanotetaan, tejsään skenaariotestit ja viranomaistarkastukset, luovutetaan asemat, rata ja varikko HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021, ja käyttöönottovaihe testauksineen ja koeajoineen vuosille 2022-2023. Rakentamisprojekti päättyy, kun kaikki viisi asemaa ja raideinfra järjestelmineen luovutetaan samanaikaisesti liikennettä operoivan HKL:n käyttöön. HSL eli Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä päättää, milloin liikenne voi alkaa.

Kokonaisvalmius

 • Valmiina: 85,2
 • Kesken: 14,8

Kokonaisvalmius sisältää nyt käynnissä olevat rakennustyöt ja testausvaiheen. Metro on rakentajan osalta valmis rakentamisen, testausvaiheen ja viranomaistarkistusten jälkeen, jolloin se luovutetaan HKL:lle liikenteen aloittamisen valmisteluja varten. Joulukuun 2020 lopussa kokonaisvalmius oli 85,2% (syyskuun lopussa 77,5% )

Hissejä asennetaan yhteensä 32 kappaletta

 • Asennettu: 23
 • Asentamatta: 9

Liukuporrasryhmiä asennetaan yhteensä 11 kappaletta

 • Asennettu: 9
 • Asentamatta: 2

Hissit ovat keskeinen osa esteetöntä liikkumista metroasemilla. Hissejä asennetaan yhteensä 32. Ensimmäinen hissi haalattiin tammikuun 2020 lopulla Kaitaalle. Hissien asennustyöt jatkuvat vuoden 2021 alkupuolelle saakka. Vuoden 2020 lopussa hisseistä on asennettu 23.

Liukuportaat ovat keskeinen osa liikkumista asemilla. Liukuporrasryhmiä asennetaan puolestaan yhteensä 11, eli yhteensä 33 liukuporrasta. Ensimmäinen liukuporras haalattiin Soukkaan tammikuussa 2020. Liukuportaiden asennustyöt jatkuvat vuoden 2021 alkupuolelle saakka. Joulukuun 2020 lopussa hisseistä on asennettu yhdeksän.

Ovia asennetaan yhteensä 2 650 kappaletta

 • Asennettu: 2343
 • Asentamatta: 307
Joulukuun 2020 lopussa ovista on asennettu 2 343 (2 064 marraskuu 2020). Ovilla erotetaan metron eri järjestelmiä ja toimintoja omiin tiloihinsa. Huonetiloja löytyy teknisistä tiloista monesta kerroksesta. Matkustajien näkemät tilat kuten metrolaituri ja liukuportaat ovat vain noin kolmasosa kaikista metroaseman tiloista: 2/3 tiloista on katseilta piilossa.

Kaiuttimia asennetaan yhteensä 3610 kappaletta

 • Asennettu: 2490
 • Asentamatta: 1120

Kameroita asennetaan yhteensä 850 kappaletta

 • Asennettu: 540
 • Asentamatta: 310

Joulukuun 2020 lopussa on asennettu 2 490 kaiutinta (2 150 marraskuu) ja 540 kameraa (marraskuu 440).

Betonia valetaan yhteensä 70 000 kuutiota

 • Valettu: 69000
 • Valamatta: 1000

Tukimuurielementtejä asennetaan tunneliin 2 700 kappaletta

 • Asennettu: 2658
 • Asentamatta: 42

Joulukuun 2020 lopussa on valettu 69 000 kuutiota betonia (69 000 marraskuu) ja asennettu 2 658 tukimuurielementtiä (2 637 marraskuu).

Pölkkyjä asennetaan 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 11320 rdm
 • Asentamatta: 4520 rdm

Kiskoja asennetaan 15 840 raidemetriä (rdm)

 • Asennettu: 7440 rdm
 • Asentamatta: 8400 rdm

Vaihteita asennetaan yhteensä 42 kappaletta (kpl)

 • Asennettu: 22
 • Asentamatta: 20

Radan päällysrakenneurakka alkoi kesäkuussa 2020.  Päällysrakenneurakka sisältää sepelin, kaapelikourujen, pölkkyjen, ratakiskojen ja virtakiskon asennuksen. Joulukuun 2020 lopussa pölkkyjä on asennettu Matinkylästä lähes Espoonlahteen saakka, yhteensä  11 320 raidemetriä (6 410 marraskuu). Kiskoja on asennettu 7 440 raidemetriä (4 320 marraskuu) ja niiden asennus etenee Soukassa. Lisäksi on asennettu 22 vaihdetta (9 marraskuu). Lue lisää päällysrakenneurakasta.

Valmiita asennuksia

WC-moduuleita asennettu yhteensä 7 kappaletta

 • Asennettu: 7
 • Asentamatta: 0

WC-moduulien asennukset alkoivat elokuussa 2020 ja asennukset valmistuivat joulukuussa 2020.

Palorullaovia asennettu yhteensä 33 kappaletta

 • Asennettu: 33
 • Asentamatta: 0

Paloliukuovia asennettu yhteensä 46 kappaletta

 • Asennettu: 46
 • Asentamatta: 0

Paloliukuovia ja palorullaovia tarvitaan metron turvallisuuden varmistamiseen poikkeustilanteissa. Tulipalon sattuessa ovet osastoivat metroaseman tiloja paloilta suojatuiksi. palorullaovia on yhteeensä 33 ja paloliukuovia 46. Näiden asennus metro-asemille ja ratalinjalle aloitettiin kesällä 2019. Asennukset valmistuivat syyskuussa 2020.

Elementtejä asennettu yhteensä 9800 kappaletta

 • Asennettu: 9800
 • Asentamatta: 0

Betonista rakennetaan metroaseman kantavat rakenteet. Osa betonista kuljetetaan paikan päälle valmiina elementteinä ja osa paikan päällä valettavana valmisbetonina. Elementtien asennukset valmistuivat elokuussa 2020.

Savunpoistopuhaltimia asennettu yhteensä 15 kappaletta

 • Asennettu: 15
 • Asentamatta: 0

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Puhaltimia asennetaan metrolinjan pystykuiluihin ja asemien itä- ja länsipäähän. Ensimmäiset savunpoistopuhaltimet asennettiin 2019 syksyllä Kivenlahteen. Savunpoistopuhaltimien asennukset valmistuivat heinäkuussa 2020.

Varavoimakoneita asennettu yhteensä 5 kappaletta

 • Asennettu: 5
 • Asentamatta: 0

Varavoimakoneita on yksi kullakin asemalla, eli yhteensä viisi kappeletta. Asemien varavoimakoneiden asennukset valmistuivat kesäkuussa 2020. Näiden lisäksi yksi varavoimakone on asennettu varikolle Sammalvuoreen. Varavoimakone varmistaa metroaseman turvallisen käytön sähkökatkon sattuessa ja turvaa ihmisten poistumisen metroasemalta. Lue lisää varavoimakoneiden asentamisesta.

Syöttöasemia asennettu yhteensä 12 kappaletta

 • Asennettu: 12
 • Asentamatta: 0

Syöttöasemia on kullakin metroasemalla ja Sammalvuoren varikolla kaksi. Syöttöasemien asentaminen valmistui maaliskuussa 2020. Syöttöasemien kautta syötetään sähkö radan virtakiskoon.

Lisäksi ratasähkön syöttöasemien ja pääsähköjakelujärjestelmän asennukset ovat valmiita.

Testaaminen

Kun asennukset ovat valmiit, jokainen länsimetron 52 eri tekniseen järjestelmään liitetty laite, mittari ja komponentti testataan yksi kerrallaan. Tässä ns. pistetestauksessa varmistetaan, että laite on asennettu oikein ja toimii suunnitellun mukaisesti. Yhdellä laitteella voi olla useita pisteitä sen toimintojen mukaisesti. Tällä rakentamisen sivulla seuraamme alkuvaiheessa kahden eri järjestelmän pistetestausta. Pistetestaus on tärkeä laadunvarmistuksen vaihe.

Pistetestauksen jälkeen tehdään järjestelmien käyttöönottoa. Käyttöönotossa varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellusti ja turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Käyttöönoton yhteydessä tehdään toimintakokeita, virityksiä, säätöjä, mittauksia ja koekäyttöjä.  Asemakohtaisen ja aluekohtaisen käyttöönoton jälkeen on vuorossa skenaariotestaus, jossa testataan kokonaisen aseman ja viereisen ratatunnelin järjestelmiä erilaisissa poikkeustilanteissa. Näin varmistetaan metron turvallinen toiminta kaikissa tilanteissa.

Kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestauksia tehdään yhteensä 23 000 kappaletta

 • Testattu: 8980
 • Testaamatta: 14020

LVI-automaatiojärjestelmän pistetestauksia tehdään yhteensä 2400 kappaletta

 • Testattu: 1310
 • Testaamatta: 1090

Joulukuun 2020 lopussa on tehty 8 980 kiinteistövalvontajärjestelmän pistetestausta (5 310 marraskuu 2020) ja 1 310 LVI-automaatiojärjestelmän pistetestausta (1 030 marraskuu 2020).

Päivitetty 13.1.2021. Verkkosivun tietoja päivitetään kerran kuukaudessa.

Lähde: Länsimetron tilannehuone.