Kaitaalla metroaseman rakennustöitä pääsiäisen aikaan

Länsimetron Kaitaan rakennusurakassa tehdään raudoitustöitä tunnelissa pääsiäisen aikaan.

Pitkäperjantaina 19.4. ja toisena pääsiäispäivänä maanantaina 22.4. tehdään urakkaan kuuluvia hiljaisia työvaiheita klo 9-18 välisenä aikana. Lauantaina 20.4. klo 9-18 tehdään töitä, joista sisätiloihin kuuluva melutaso on enintään 35 desibeliä.

Pahoittelemme rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Jari Kanerva, työmaapäällikkö, YIT Rakennus Oy: 0400 298236

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Ponttiseinän purku aiheuttaa meluhaittaa Iivisniemenkallion sisäänkäynnin läheisyydessä

Kaitaan aseman Iivisniemenkallion sisäänkäynnillä puretaan ponttiseinää ja tehdään kallioporauksia 8.4.2019 alkavasta viikosta eteenpäin yhteensä kahden viikon ajan. Ponttiseinä on rakentamisessa käytettävä tukirakenne, joka poistetaan rakentamisen edetessä.

Töistä aiheutuu meluhaittaa päiväsaikaan. Meluisia töitä tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18 välisenä aikana Kaitaan aseman kohdalla. Pahoittelemme häiriötä.

Lisätietoja:

Jari Kanerva, työmaapäällikkö, YIT Rakennus Oy: 0400 298236
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

 

Riilahdentien kuilulla alkavat elementtitoimitukset hätäpoistumisreitin ja savunpoistokuilun rakentamiseksi

Länsimetron ratalinjan rakennusurakassa alkaa hätäpoistumisreitin ja savunpoistokuilun rakentaminen Riilahdentien kuilulla Kaitaalla. Elementtien asennusvaiheessa kuiluun asennetaan porraselementit, lepotasolaatat, pilarit ja seinäelementit yhteensä kahdeksan kerroksen matkalle.

Asennustyöt aloitetaan 25.3.2019, ja ne jatkuvat 31.7.2019 asti. Elementtejä toimitetaan työmaalle kaksi kuormaa viikossa klo 7:00 aamulla.

Betoniautoilla toimitetaan valuissa tarvittavaa massaa 1-2 kertaa viikossa. Nosturiliikenne tapahtuu pääosin arkisin klo 7:00-15:00 ulkopuolisina aikoina, muutoin työmaa-ajoon käytetään henkilö- ja pakettiautoja.

Elementtiasennuksen jälkeen työt jatkuvat kuilun maanpäällisten rakenteiden teolla. Työaika kuilulla on maanantaista perjantaihin 7.00-18.00.

Lisätietoja:

Mika Sandelin, GRK Infra Oy: p. 050-522 9411, mika.sandelin(at)grk.fi

Länsimetron palautepuhelin (klo 9-15 maanantaista perjantaihin): 050 377 3700

Iivisniemenkallion kuilulla rakentaminen etenee

Metroaseman rakennusurakka Kaitaalla etenee, ja rakennustyöt Iivisniemenkallion kuilulla lisääntyvät viikosta 12 alkaen. Iivisniemenkallion sisäänkäyntikuilu on vielä varaus.

Sisäänkäynnin työmaalle saapuu kookas autonosturi torstaina 21.3. Kuilulla tällä hetkellä oleva sääsuoja puretaan. Kun betonirakenteiden teko alkaa, lisääntyy betoniautoliikenne työmaan läheisyydessä, ja työmaalle pystytetään torninosturi. Työmaan läheisyydessä kuljetetaan myös kiviaineksia ja toimitetaan työmaalle rakennuselementtejä. Sisäänkäyntikuilun sisäpuolella tehdään kallioankkurien porauksia.

Töitä tehdään työmaalla pääsääntöisesti klo 7-18 välisenä aikana maanantaista perjantaihin. Raskas liikenne ajaa Kaitaantieltä Hannuskalliontielle ja sieltä työmaa-alueelle.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Ari Larikka, työturvallisuuspäällikkö, YIT Rakennus Oy: p. 050 440 3011, ari.larikka(at)yit.fi
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Kaitaan rakennusurakan valvojaksi monipuolinen rakentamisen ammattilainen

Rakennusmestari Risto Kainulainen on aloittanut länsimetron Kaitaan aseman rakennustöiden valvojana. Kainulainen on projektissa paluumuuttaja, sillä hän oli mukana myös länsimetron ykkösvaiheella valvomassa Aalto-yliopiston aseman rakennustöitä.

”Palaan mielelläni projektiin. Länsimetro on monipuolinen ja suuri hanke, eikä toista tällaista ole Suomessa”, Kainulainen sanoo.

Yhteensä Kainulaisella on 20 vuoden kokemus rakennusalalta – hän on työskennellyt niin uudis- ja korjausrakentamisen kuin infrarakentamisen parissa.

Kaitaan rakennusurakoitsijaksi on valittu YIT Oy:n -Are Oy:n työyhteenliittymä, ja rakennusurakka on käynnistymässä lokakuun alussa. Kainulaisen työpäivät tulevat kulumaan pitkälti Kaitaan aseman työmaalla, jossa hän valvoo projektinjohtourakoitsijan rakennustöiden laatua ja töiden etenemistä sovitussa aikataulussa.

”Olen tottunut menemään työmaalle aamulla ajoissa. Ensimmäiseksi käyn katselmoimassa yhdessä projektinjohtourakoitsijan kanssa, mitä edellisen päivän päätteeksi on saatu valmiiksi. Katselmointien lisäksi työpäiviin kuuluu esimerkiksi mahdollista suunnittelun ohjausta, erilaisia hankkeeseen liittyviä yhteistyöpalavereja ja kokouksia”, Kainulainen sanoo.

Risto Kainulainen

Kaitaan aseman rakentaminen alkaa

Länsimetron Kaitaan aseman rakennusurakka alkaa syyskuussa 2018. Urakan toteuttaa YIT Rakennus Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä.

Urakassa rakennetaan Kaitaan maanalainen asema, huoltotunneli ja siihen liittyvien yhdystunneleiden tunnelitilat, väestönsuoja sekä Kaitaantien sisäänkäynti, Iivisniementien tekniikkakuilu ja Iivisniemenkallion sisäänkäyntivaraus, johon tässä vaiheessa rakennetaan poistumistieyhteys ja tekniikkakuilu.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella osoitteeseen Kaitaantie 5. Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.

Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

• arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18
• arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2022. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana urakat vastaanotetaan urakoitsijoilta sekä tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset. Vuonna 2023 asemat ja ratalinja luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Kerromme Kaitaan rakennusurakasta enemmän asukastilaisuudessa maanantaina 24.9.2018 klo 17.30-18.30 Martinkallion koululla (Martinkallio 2). Tervetuloa!

Lisätietoja
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700
Työmaatukikohdan osoite: Kaitaantie 5
Työmaan päivystävä puhelin: 050 539 3208
Työyhteenliittymä YIT-Aren yhteyshenkilö: elina.virolainen@yit.fi

Kakkosvaiheen urakkakilpailutukset jatkuvat – Kaitaan aseman rakentaa työyhteenliittymä YIT-Are

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden Kaitaan aseman rakennusurakan on voittanut YIT Rakennus Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä. Urakan arvo on 47 miljoonaa euroa.

Urakassa rakennetaan aiemmin louhittuihin tiloihin Kaitaan maanalainen asema, huoltotunneli ja siihen liittyvien yhdystunneleiden tunnelitilat, väestönsuoja sekä Kaitaantien sisäänkäynti, Iivisniementien tekniikkakuilu ja Iivisniemenkallion sisäänkäyntivaraus, johon tässä vaiheessa rakennetaan poistumistieyhteys ja tekniikkakuilu.

Kaitaan aseman rakentaminen toteutetaan YIT:n ja Aren työyhteenliittymänä. Työyhteenliittymä rakentaa myös Soukan aseman.

– Ammattitaitoinen henkilöstömme, vahva kokemuksemme kalliotilojen rakentamisessa ja toimiva yhteistyö Aren kanssa ovat tuottaneet osaltamme toivottua tulosta Länsimetron tarjouskilpailuissa. Olemme erittäin iloisia siitä, että voimme toteuttaa Länsimetron toisessa vaiheessa Soukan aseman lisäksi myös Kaitaan aseman rakentamisen projektinjohtourakkana. Yhteistoiminnallinen toteutustapa ja tiivis yhteistyö tilaajaorganisaation kanssa luovat erinomaiset edellytykset onnistuneelle hankkeelle”, sanoo Anne Piiparinen, YIT:n Infraprojektit-segmentin Rakennustekniset työt – divisioonan johtaja.

Rakennettavien tilojen pinta-ala on noin 22 900 m2. Urakassa valetaan yhteensä noin 8 300 m3 betonia ja erilaisia elementtejä asennetaan yli 11 000 m2.

– Työyhteenliittymässämme yhdistyvät molempien yritysten pitkä kokemus ja osaaminen haastavien hankkeiden läpivienneistä, jonka pystyimme osoittamaan myös Kaitaan aseman tarjouskilpailussa. Are on vahvasti sitoutunut tuomaan sekä Soukan että Kaitaan asemien toteutukseen parhaan talotekniikan osaamisensa, lupaa Aren toimitilarakentamisen johtaja Kai Nurho.

Länsimetron kakkosvaiheen rakentamisen vuoden 2018 tavoitteisiin kuuluu urakkakilpailutusten lisäksi saada louhinnat päätökseen ja rakennusluvat asemille. Rakentaminen etenee tavoitteiden mukaisesti.

– Sammalvuoren varikon rakennusteknisistä töistä on valmiina jo noin 60 prosenttia.  Soukassa, Kivenlahdessa ja ratalinjalla rakennusurakat ovat alkaneet. Finnoon ja Espoonlahden asemien projektinjohtourakoitsijat valitaan seuraavaksi. Kokonaisuutena hanke etenee aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että metro luovutetaan liikennettä operoivan HKL:n käyttöön 2023, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa:
Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Ville Saksi, puh.  040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi
YIT Oyj, Infraprojektit-segmentin johtaja Harri Kailasalo, puh. 0400 401 538, harri.kailasalo(at)yit.fi
Are Oy, toimitilarakentamisen johtaja Kai Nurho, puh. 040 516 4233, kai.nurho(at)are.fi

Kaitaa, asemalaituri, alustava luonnos. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy

Kaitaalle uusi projekti-insinööri – kokemusta Lauttasaaren aseman rakentamisesta

Länsimetro-projektissa on aloittanut Kaitaan aseman projekti-insinöörinä Joni Kukko (rakennusinsinööri, AMK).

Projektissa ollaan nyt hankintavaiheessa, ja Kukko aloittaa työnsä käymällä läpi urakka- ja tarjousasiakirjoja. Aseman rakennustöiden alettua hänet nähdään entistä useammin myös työmaalla.

”Työmaapuolen lisäksi työhöni kuuluu muun muassa laskutusta ja aikataulun seurantaa”, Kukko sanoo.

Kukko siirtyy länsimetro-projektiin Skanskalta, jossa hän työskenteli tuotantoinsinöörinä ja työnjohtotehtävissä yhteensä neljän vuoden ajan. Hän oli mukana mm. Lauttasaaren metroaseman rakentamisessa.

”Aiempi työni oli hyvin työmaapainotteista, joten projekti-insinöörin työ on minulle merkittävä muutos. Pääsen yhä enemmän koulutustani vastaaviin tehtäviin, ja tämä on juuri oikea paikka tehdä niitä”, sanoo insinööriopinnoissa projektinhallintaan ja tuotantoon erikoistunut Kukko.

Aiemmin urakoitsijan puolelta rakentamista seurannut Kukko odottaa rakennuttamisen näkemistä tilaajan näkökulmasta.

”Olin miettinyt rakennuttamispuolen tehtäviä aikaisemminkin, ja kiinnostuin, kun tämä mahdollisuus tuli vastaan. Odotan ennen kaikkea kehittyväni ja kasvavani insinöörinä. Täällä tulee nähtyä kaikki mahdollinen, tämä on niin suuri projekti”, Kukko sanoo.

Joni Kukko

Kaitaan louhintatyömaalla järjestetään pelastusharjoitus 12.12.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Länsimetron louhintatyömaalla Kaitaalla osoitteessa Kaitaantie 6 tiistaina 12.12.2017 klo 13.00 alkaen.

Harjoitus kestää noin kahden tunnin ajan. Kuvitteelliseksi onnettomuustilanteeksi on valittu tulipalo tai sähköpalo. Harjoituksen osapuolia ovat Kaitaan louhintatyömaan urakoitsija SRV Infra Oy, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sekä Länsimetro-projekti. Harjoitukseen osallistuu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kaksi pelastusyksikköä. Harjoituksen läheisyyteen varataan henkilöitä ohjaamaan liikennettä harjoituksen ajaksi.

Harjoitus on yhdeksäs Matinkylä–Kivenlahti -osuudella järjestettävä pelastusharjoitus. Pelastusharjoituksissa pelastuslaitoksen henkilökunta pääsee tutustumaan rakentamisen aikaisiin olosuhteisiin maanalaisissa louhinnan aikaisissa olosuhteissa.

Lisätietoa harjoituksesta:

Palomestari Janne Räsänen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. 050 329 8949

Viestintäjohtaja Satu Linkola, Länsimetro-projekti, puh. 046 877 3392

 

Riilahdentien kuilun louhintatyöt alkaneet Kaitaalla

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella sijaitsevalla Kaitaan työmaalla on aloitettu viikolla 47 Riilahdentien kuilun louhintatyöt. Riilahdentien kuilu on toinen Kaitaan urakkaosuuden teknisistä kuiluista, jotka toimivat valmiissa metrossa poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuiluina.

Louhintatyöt on aloitettu porauksilla, jotka jatkuvat arviolta kaksi viikkoa. Porauksia seuraavat noin kaksi viikkoa jatkuvat räjäytystyöt – kokonaisuudessaan kuilun louhinta valmistuu ennen joulua.

Sekä poraus- että räjäytystöitä tehdään arkisin klo 7-18 välillä.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Kaitaan työmaan päivystävä puhelin (24/7): 040 183 0090