Kaitaan rakennusurakan valvojaksi monipuolinen rakentamisen ammattilainen

Rakennusmestari Risto Kainulainen on aloittanut länsimetron Kaitaan aseman rakennustöiden valvojana. Kainulainen on projektissa paluumuuttaja, sillä hän oli mukana myös länsimetron ykkösvaiheella valvomassa Aalto-yliopiston aseman rakennustöitä.

”Palaan mielelläni projektiin. Länsimetro on monipuolinen ja suuri hanke, eikä toista tällaista ole Suomessa”, Kainulainen sanoo.

Yhteensä Kainulaisella on 20 vuoden kokemus rakennusalalta – hän on työskennellyt niin uudis- ja korjausrakentamisen kuin infrarakentamisen parissa.

Kaitaan rakennusurakoitsijaksi on valittu YIT Oy:n -Are Oy:n työyhteenliittymä, ja rakennusurakka on käynnistymässä lokakuun alussa. Kainulaisen työpäivät tulevat kulumaan pitkälti Kaitaan aseman työmaalla, jossa hän valvoo projektinjohtourakoitsijan rakennustöiden laatua ja töiden etenemistä sovitussa aikataulussa.

”Olen tottunut menemään työmaalle aamulla ajoissa. Ensimmäiseksi käyn katselmoimassa yhdessä projektinjohtourakoitsijan kanssa, mitä edellisen päivän päätteeksi on saatu valmiiksi. Katselmointien lisäksi työpäiviin kuuluu esimerkiksi mahdollista suunnittelun ohjausta, erilaisia hankkeeseen liittyviä yhteistyöpalavereja ja kokouksia”, Kainulainen sanoo.

Risto Kainulainen

Kaitaan aseman rakentaminen alkaa

Länsimetron Kaitaan aseman rakennusurakka alkaa syyskuussa 2018. Urakan toteuttaa YIT Rakennus Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä.

Urakassa rakennetaan Kaitaan maanalainen asema, huoltotunneli ja siihen liittyvien yhdystunneleiden tunnelitilat, väestönsuoja sekä Kaitaantien sisäänkäynti, Iivisniementien tekniikkakuilu ja Iivisniemenkallion sisäänkäyntivaraus, johon tässä vaiheessa rakennetaan poistumistieyhteys ja tekniikkakuilu.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella osoitteeseen Kaitaantie 5. Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.

Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

• arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18
• arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2022. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana urakat vastaanotetaan urakoitsijoilta sekä tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset. Vuonna 2023 asemat ja ratalinja luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Kerromme Kaitaan rakennusurakasta enemmän asukastilaisuudessa maanantaina 24.9.2018 klo 17.30-18.30 Martinkallion koululla (Martinkallio 2). Tervetuloa!

Lisätietoja
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700
Työmaatukikohdan osoite: Kaitaantie 5
Työmaan päivystävä puhelin: 050 539 3208
Työyhteenliittymä YIT-Aren yhteyshenkilö: elina.virolainen@yit.fi

Kakkosvaiheen urakkakilpailutukset jatkuvat – Kaitaan aseman rakentaa työyhteenliittymä YIT-Are

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden Kaitaan aseman rakennusurakan on voittanut YIT Rakennus Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä. Urakan arvo on 47 miljoonaa euroa.

Urakassa rakennetaan aiemmin louhittuihin tiloihin Kaitaan maanalainen asema, huoltotunneli ja siihen liittyvien yhdystunneleiden tunnelitilat, väestönsuoja sekä Kaitaantien sisäänkäynti, Iivisniementien tekniikkakuilu ja Iivisniemenkallion sisäänkäyntivaraus, johon tässä vaiheessa rakennetaan poistumistieyhteys ja tekniikkakuilu.

Kaitaan aseman rakentaminen toteutetaan YIT:n ja Aren työyhteenliittymänä. Työyhteenliittymä rakentaa myös Soukan aseman.

– Ammattitaitoinen henkilöstömme, vahva kokemuksemme kalliotilojen rakentamisessa ja toimiva yhteistyö Aren kanssa ovat tuottaneet osaltamme toivottua tulosta Länsimetron tarjouskilpailuissa. Olemme erittäin iloisia siitä, että voimme toteuttaa Länsimetron toisessa vaiheessa Soukan aseman lisäksi myös Kaitaan aseman rakentamisen projektinjohtourakkana. Yhteistoiminnallinen toteutustapa ja tiivis yhteistyö tilaajaorganisaation kanssa luovat erinomaiset edellytykset onnistuneelle hankkeelle”, sanoo Anne Piiparinen, YIT:n Infraprojektit-segmentin Rakennustekniset työt – divisioonan johtaja.

Rakennettavien tilojen pinta-ala on noin 22 900 m2. Urakassa valetaan yhteensä noin 8 300 m3 betonia ja erilaisia elementtejä asennetaan yli 11 000 m2.

– Työyhteenliittymässämme yhdistyvät molempien yritysten pitkä kokemus ja osaaminen haastavien hankkeiden läpivienneistä, jonka pystyimme osoittamaan myös Kaitaan aseman tarjouskilpailussa. Are on vahvasti sitoutunut tuomaan sekä Soukan että Kaitaan asemien toteutukseen parhaan talotekniikan osaamisensa, lupaa Aren toimitilarakentamisen johtaja Kai Nurho.

Länsimetron kakkosvaiheen rakentamisen vuoden 2018 tavoitteisiin kuuluu urakkakilpailutusten lisäksi saada louhinnat päätökseen ja rakennusluvat asemille. Rakentaminen etenee tavoitteiden mukaisesti.

– Sammalvuoren varikon rakennusteknisistä töistä on valmiina jo noin 60 prosenttia.  Soukassa, Kivenlahdessa ja ratalinjalla rakennusurakat ovat alkaneet. Finnoon ja Espoonlahden asemien projektinjohtourakoitsijat valitaan seuraavaksi. Kokonaisuutena hanke etenee aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että metro luovutetaan liikennettä operoivan HKL:n käyttöön 2023, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa:
Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Ville Saksi, puh.  040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi
YIT Oyj, Infraprojektit-segmentin johtaja Harri Kailasalo, puh. 0400 401 538, harri.kailasalo(at)yit.fi
Are Oy, toimitilarakentamisen johtaja Kai Nurho, puh. 040 516 4233, kai.nurho(at)are.fi

Kaitaa, asemalaituri, alustava luonnos. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy

Kaitaalle uusi projekti-insinööri – kokemusta Lauttasaaren aseman rakentamisesta

Länsimetro-projektissa on aloittanut Kaitaan aseman projekti-insinöörinä Joni Kukko (rakennusinsinööri, AMK).

Projektissa ollaan nyt hankintavaiheessa, ja Kukko aloittaa työnsä käymällä läpi urakka- ja tarjousasiakirjoja. Aseman rakennustöiden alettua hänet nähdään entistä useammin myös työmaalla.

”Työmaapuolen lisäksi työhöni kuuluu muun muassa laskutusta ja aikataulun seurantaa”, Kukko sanoo.

Kukko siirtyy länsimetro-projektiin Skanskalta, jossa hän työskenteli tuotantoinsinöörinä ja työnjohtotehtävissä yhteensä neljän vuoden ajan. Hän oli mukana mm. Lauttasaaren metroaseman rakentamisessa.

”Aiempi työni oli hyvin työmaapainotteista, joten projekti-insinöörin työ on minulle merkittävä muutos. Pääsen yhä enemmän koulutustani vastaaviin tehtäviin, ja tämä on juuri oikea paikka tehdä niitä”, sanoo insinööriopinnoissa projektinhallintaan ja tuotantoon erikoistunut Kukko.

Aiemmin urakoitsijan puolelta rakentamista seurannut Kukko odottaa rakennuttamisen näkemistä tilaajan näkökulmasta.

”Olin miettinyt rakennuttamispuolen tehtäviä aikaisemminkin, ja kiinnostuin, kun tämä mahdollisuus tuli vastaan. Odotan ennen kaikkea kehittyväni ja kasvavani insinöörinä. Täällä tulee nähtyä kaikki mahdollinen, tämä on niin suuri projekti”, Kukko sanoo.

Joni Kukko

Kaitaan louhintatyömaalla järjestetään pelastusharjoitus 12.12.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Länsimetron louhintatyömaalla Kaitaalla osoitteessa Kaitaantie 6 tiistaina 12.12.2017 klo 13.00 alkaen.

Harjoitus kestää noin kahden tunnin ajan. Kuvitteelliseksi onnettomuustilanteeksi on valittu tulipalo tai sähköpalo. Harjoituksen osapuolia ovat Kaitaan louhintatyömaan urakoitsija SRV Infra Oy, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sekä Länsimetro-projekti. Harjoitukseen osallistuu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kaksi pelastusyksikköä. Harjoituksen läheisyyteen varataan henkilöitä ohjaamaan liikennettä harjoituksen ajaksi.

Harjoitus on yhdeksäs Matinkylä–Kivenlahti -osuudella järjestettävä pelastusharjoitus. Pelastusharjoituksissa pelastuslaitoksen henkilökunta pääsee tutustumaan rakentamisen aikaisiin olosuhteisiin maanalaisissa louhinnan aikaisissa olosuhteissa.

Lisätietoa harjoituksesta:

Palomestari Janne Räsänen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. 050 329 8949

Viestintäjohtaja Satu Linkola, Länsimetro-projekti, puh. 046 877 3392

 

Riilahdentien kuilun louhintatyöt alkaneet Kaitaalla

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella sijaitsevalla Kaitaan työmaalla on aloitettu viikolla 47 Riilahdentien kuilun louhintatyöt. Riilahdentien kuilu on toinen Kaitaan urakkaosuuden teknisistä kuiluista, jotka toimivat valmiissa metrossa poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuiluina.

Louhintatyöt on aloitettu porauksilla, jotka jatkuvat arviolta kaksi viikkoa. Porauksia seuraavat noin kaksi viikkoa jatkuvat räjäytystyöt – kokonaisuudessaan kuilun louhinta valmistuu ennen joulua.

Sekä poraus- että räjäytystöitä tehdään arkisin klo 7-18 välillä.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Kaitaan työmaan päivystävä puhelin (24/7): 040 183 0090

Tunnelien yhdistämisessä superpäivä: puhkaisuja yhteensä neljällä eri työmaalla

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti –osuudella yhdistetään torstaina 7.9. tunneleita yhteensä neljän eri työmaan välillä. Länsimetron urakoissa kunkin työmaan tunneleita louhitaan samanaikaisesti, ja lopulta tunnelit yhdistyvät urakkarajalla. Tunnelien välillä on keskimäärin 3-6 metriä kiveä, joka poistetaan puhkaisussa.

Kaitaan ja Soukan välillä louhittujen tunnelien väliltä puhkaistaan viimeinen ohut kalliotulppa torstaina iltapäivällä, ja Sammalvuoren varikon ja Espoonlahden työmaan välillä puhkaisu tehdään illalla. Sammalvuoren ja Espoonlahden välillä puhkaisu tehdään osissa; ensin avataan kapeampi yhteys tunnelista toiseen, ja sen jälkeen syntynyttä aukkoa levitetään. Soukan ja Kaitaan välillä puhkaisu tehdään yhdellä räjäytyskerralla.

Länsimetron kakkosvaiheen ensimmäinen puhkaisu tehtiin 10.8. Kaitaan ja Finnoon välillä. Tuoreen puhkaisun myötä Kaitaan työmaalta avautuu siis tunneliyhteys molempiin ympäröiviin tunneleihin.

Yhteensä louhinnoista on tällä hetkellä tehty länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella 90 prosenttia. Louhintaa seuraa rakennusvaihe, joka on jo alkanut Sammalvuoren kohdalla.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700

Puhkaistu tunneli Kaitaan ja Soukan työmaiden välillä.

Iivisniemenkallion sisäänkäynnin louhinta alkaa

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella sijaitsevalla Kaitaan työmaalla aloitetaan viikolla 34 Iivisniemenkallion sisäänkäynnin louhinta. Kyseessä on tulevan aseman toinen sisäänkäynti – myös toisen, Kaitaantien puolella sijaitsevan sisäänkäynnin louhinta alkaa pian, viikolla 35.

Louhinnan työvaiheisiin kuuluvat poraus, panostus ja kiviaineksen irrotus. Kyseessä on maanpäällinen kuilun louhinta, josta aiheutuu meluhaittaa myös ympäristöön. Poraustöitä tehdään arkisin klo 7-18 välillä, ja räjäytyksistä ilmoitetaan etukäteen äänimerkillä.

Kuilun louhinnan arvioidaan kestävän 2-3 viikon ajan.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Kaitaan työmaan päivystävä puhelin (24/7): 040 183 0090

Länsimetron seurantapalvelusta voit seurata rakentamisen etenemistä. 

Kaitaantien sisäänkäynnin louhinta alkaa

Länsimetron Kaitaan työmaalla aloitetaan Kaitaantien sisäänkäynnin louhinta viikolla 35.

Kyseessä on liukuporraskuilun maanpäällinen louhinta, joka aiheuttaa meluhaittaa ympäristöön. Maanpäällisessä louhinnassa räjäytyksistä ilmoitetaan etukäteen äänimerkin avulla.

Louhintaa tehdään klo 7-18 arkipäivisin, ja se jatkuu arviolta 3-4 viikkoa.

Louhinnan jälkeen sisäänkäynnillä alkavat asemahallin pohjan injektointityöt sekä anturapohjien esiin kaivu. Samaan aikaan tehdään ruiskubetonointeja asemahallin alueella.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Kaitaan työmaan päivystävä puhelin (24/7): 040 183 0090

Louhinnan etenemistä ja työmaa-alueiden sijaintia voi tarkastella seurantapalvelussa: seuranta.lansimetro.fi

Kuva sisäänkäynnin työmaalta. 

Tunnelit kohtasivat ensimmäisen kerran länsimetron kakkosvaiheella

Länsimetron kakkosvaiheella (Matinkylä-Kivenlahti) on puhkaistu ensimmäinen yhteys kahden eri tunnelityömaan välillä. Finnoon ja Kaitaan tulevan ratalinjan tunnelit ovat nyt yhdistyneet. Länsimetron urakoissa kunkin työmaan tunneleita louhitaan samanaikaisesti, ja lopulta tunnelit yhdistyvät urakkarajalla.

Historiallinen puhkaisu tehtiin torstaina 10.8.2017 heti aamusta kello 7.

”Hyvin saatiin tunnelit kohtaamaan molemmista päistä, puhutaan ihan muutamien millien eroista tunnelien suuaukoilla”, sanoo Kaitaan työmaata valvova Aatu Airaksinen Länsimetro-projektista.

Tunneleiden välillä oli vielä ennen tämän aamun puhkaisua noin kolme metriä kiveä, ja sitä irtosi puhkaisussa noin 110 m3 tunnelia kohden.

Yhteensä louhinnoista on tällä hetkellä tehty länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella 88,3 prosenttia.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700

Näkymä tunnelista puhkaisun jälkeen.