Metroslangi tutuksi

Mikä on länsimetro? Puhutaan myös kantametrosta. Metroasemalla on sisäänkäynnit, lippuhalli ja asemalaituri. Matkustajien katseilta on piilossa iso osa asemasta. Kisko, raide, rata – mitä eroa näillä on? Jos metrotermit saa sinun pääsi pyörälle, Länsimetron viestintäpäällikkö kokosi sinulle sanojen selityksiä avuksesi.

Länsimetro: Länsimetro on metron rataosuus ja asemat Helsingin Ruoholahdesta Espooseen Kivenlahteen. Näiden rakentamisesta, omistamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa Länsimetro Oy.

Länsimetron kartta. Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuus on rakenteilla. Sen pituus on 7 kilometriä. Sillä on 5 uutta asemaa, joiden nimet ovat Matinkylästä päin tultaessa Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi on metrovarikko Sammalvuoressa. Osuus luovutetaan HKL:lle vuonna 2023. Käytössä on jo Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuus, jonka pituus on 14 kilometriä. Sillä on 8 asemaa, jotka ovat Helsingistä päin tultaessa Lauttasaari, Koivusaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä. Liikenne alkoi tällä osuudella vuonna 2017.
Länsimetron rataosuus on yhteensä 21 kilometriä pitkä ja kattaa 13 asemaa.

Kantametro: Kantametro on rataosuus ja asemat Ruoholahdesta itään, joiden omistamisesta ja kehittämisestä vastaa Helsingin kaupunki (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, HKL).

Metroasema: Metroasema on kokonaisuus syvältä maan alta maanpinnalle saakka. Asemaan kuuluvat matkustajalle näkyvät osat, kuten sisäänkäyntirakennukset, lippuhallit, kulkureitit, kuten hissit ja liukuportaat, asemalaituri sekä matkustajan katseilta piilossa olevat tekniset tilat. Tutustu Länsimetron asemiin. Metro pysähtyy siis asemilla. Maanpäällinen joukkoliikenne, kuten bussit ja raitiovaunut, ottavat matkustajia kyytiin pysäkeiltä.

Kuva on poikkileikkaus metroasematyömaasta. Kuva kertoo, että metroaseman asemahallin pituus on yli 200 metriä. Laiturialueen pituus on 90 metriä.
Kun metromatkustajana seisot asemalaiturilla, näet vain murto-osan asematiloista. Asemalaiturin pituus on 90 metriä. Länsimetron ydin eli tekniset tilat löytyvät laiturialueen molemmista päistä – ja sen alta. Katso Matka Länsimetron salaisiin tiloihin -video.

Sisäänkäynti: Yhdellä metroasemalla voi olla useampi sisäänkäynti, sisäänkäyntirakennus.

Ilmakuva Finnoon metroasemasta, joka valmistuu vuonna 2023. Vasemmalla kuvassa on Finnoon metroaseman Meritien sisäänkäynti ja oikealla on Finnoonsillan sisäänkäynti. Kuva: Iiro Mikola, Optivision Oy.

Toblerone: Metron kolmikulmaista asematunnusta kutsutaan leikkisästi Tobleroneksi opasteen Toblerone-suklaapatukkaa muistuttavan muodon mukaisesti. Asematunnus on metroaseman sisäänkäynnin yhteydessä. Tunnuksessa on valkoinen M-kirjain punaisella pohjalla.

Kuvassa on metroasematunnus Lauttasaaren metroaseman Gyldénintien sisäänkäynnillä.

Lippuhalli: Lippuhalliksi kutsutaan aluetta, joka on metroaseman sisäänkäynneillä. Näissä tiloissa on mm. lipunmyyntiautomaatit. Nimitys tulee siitä, että tilasta ostetaan matkalippu. Kulku metroon tapahtuu lippuhallin kautta, sillä lippuhallin jälkeisissä tiloissa matkustajalla tulee aina olla voimassa oleva matkalippu. Lipunmyyntiautomaatit poistuvat käytöstä koko metrosta. Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuudelle automaatteja ei enää asenneta, joten lippuhalleja ei enää ole.

Keilaniemen metroaseman pääsisäänkäynnin lippuhalli. Kuva: Timo Kauppila, Indav Oy.

Asema- tai metrolaituri: Asemalaituriksi tai metrolaituriksi kutsutaan aluetta, josta matkustajat nousevat metrojunaan tai junasta pois. Junat pysähtyvät asemalaiturin viereen. Länsimetron asemilla asemalaiturin pituus on 90 metriä.

Kuvassa on Aalto-yliopiston metroaseman laiturialue. Kuva: Timo Kauppila / Indav

Tekniset tilat: Metroaseman teknisissä tiloissa on metron vaatima talotekniikka ja järjestelmät. Länsimetroon on asennettu 52 eri järjestelmää. Tekniset tilat ovat matkustajien katseilta piilossa. Niitä on asemalaiturin kummassakin päässä sekä metrolaiturin alla.  Katso video länsimetron salaisista tiloista.

Kuvassa on Kaitaan metroaseman teknisiä tiloja. Kuva: J. Naamanka.

Asemataide: Asemataide on julkista taidetta metroaseman tiloissa. Lue lisää asemataiteesta.

Vuonna 2023 valmistuvalla Kaitaan metroasemalla Antti Tantun ”Juurtuminen”-teos kulkee lähes koko laiturialueen mitan. Jokaisella Matinkylä–Kivenlahti-osuuden metroasemalle tulee asemataidetta. Kuva: Kuva: Tunne Productions Oy, Kusti Manninen

Metrotunneli: Tunneli, joka on tarkoitettu metroliikenteen käyttöön. Länsimetron rataosuus on rakennettu maan alle ja metro kulkee koko matkan tunnelissa.

Rata: Rata koostuu yhdestä tai useammasta raiteesta. Rata muodostuu eri elementeistä, joita ovat esimerkiksi raide, raiteen tukikerros, kaapelikourut, virtakisko ja rataan liittyvät turvalaitteet. Tutustu radan rakentamisen vaiheisiin.

Radaksi kutsutaan kokonaisuutta, kuten esimerkiksi rataosuutta Ruoholahdesta Matinkylään, joka on pituudeltaan 14 kilometriä. Vuonna 2023 valmistuva metroliikenteen käytössä oleva rataosuus Matinkylästä Kivenlahteen on pituudeltaan 7 kilometriä. Rataosuus muodostuu kahdesta rinnakkaisesta tunnelista, jossa junat liikennöivät eri suuntiin: toisessa tunnelissa länteen ja toisessa itään. Metroliikenteen käytössä olevan radan lisäksi osuudella on mm. liityntäraide varikolle, kääntöraiteet ja kuilut.

Raide: Raide muodostuu kahdesta rinnakkain olevasta kiskosta, pölkyistä ja kiskokiinnikkeistä. Matinkylä–Kivenlahti-osuudelle kiskoja on asennettu 31 680 metriä, joka tarkoittaa 15 840 raidemetriä raidetta. Raidetta on siis lähes 16 kilometriä. Kiskojen etäisyyttä toisistaan kutsutaan raideleveydeksi. Metron raideleveys on 1 521,50 mm.

Kuvassa on raideristeys. Risteäviä raiteita kutsutaan raideristeykseksi. Kuva: J-M Pakka

Kisko, ratakisko: Kisko toimii metron pyörien kulkualustana ja ohjaa metron kulkua. Kisko kantaa junan painon ja jakaa sen alla oleville ratapölkyille. Esimerkiksi Matinkylästä Kivenlahteen kiskoja on lähes 32 kilometriä (31 680 metriä =15 840 raidemetriä).

Pölkky, ratapölkky: Pölkky tukee kiskoja. Ratapölkyt jakavat metrojunan paino sepelistä rakennettuun tukikerrokseen tasaisesti. Pölkkyjen asennusväli on 61 cm.

Pölkkyjä on asennettu Matinkylästä Kivenlahteen 27 400 kappaletta.

Vaihde: Vaihde on radan osa, jolla metrojuna ohjataan raiteelta toiselle.

Matinkylä-Kivenlahti-osuudelle on asennettu 42 vaihdetta. Kuva: J-M Pakka

Virtakisko: Virtakisko on raiteiden sivulla kulkeva kisko, josta metrojuna saa sähköä. Virtakisko on suojattu keltaisella kotelolla.

Virtakisko on keltainen kisko raiteiden vieressä. Kuva: Timo Kauppila, Indav Oy.

Asetinlaite: Asetinlaite on metron liikenteenohjausjärjestelmän perusta, se muun muassa määrittää metrojunien kulkutiet radalla ja antaa HKL:n liikenteenohjausvalvomoon ajantasaisen tiedon siitä, missä kohdissa rataosuutta metrojunat kulloinkin ovat. Asetinlaite pitää huolta myös turvallisuudesta varmistamalla, että junalla on vapaa kulkutie ja turvallinen etäisyys junien välillä säilyy.

Tukimuurielementti: Metrotunnelissa radan ja tunnelin seinän välissä oleva rakenne. Sen sisällä kulkee nykyaikaisen metrojärjestelmän vaatimaa tekniikkaa ja kaapelointeja. Tukimuurielementti toimii myös poikkeustilanteissa hätäpoistumistasona. Suunnitteluvaiheen aikana poistumistasoa kutsuttiin leikkisästi tanssilavaksi, sillä siellä mahtuisi vaikka valssaamaan. Tukimuurielementti on käytössä Länsimetron osuudella.

Tunnelin seinän ja metroradan välissä olevaa rakennetta kutsutaan tukimuurielementiksi. Kuva: J-M Pakka

Metrojuna: Metrojunaksi kutsutaan metroradalla kulkevaa kalustoa. Länsimetrolla ei ole omia junia. Junakaluston omistaa HKL. Lisätietoa metrokalustosta löydät HKL:n sivuilta.

Varikko: Varikko on metrojunien huolto- ja säilytyspaikka. Länsimetron rataosuuden varikko sijaitsee Sammalvuoressa. Tutustu Sammalvuoren metrovarikkoon.

Kuilu: Kuilut liittyvät metron ilmanvaihtoon, savunpoistoon ja paineentasaukseen. Lisäksi ne toimivat tarvittaessa hätäpoistumisteinä. Länsimetron metroradalla kuiluja on noin 600 metrin välein. Ruoholahdesta Kivenlahteen niitä on yhteensä 22 kappaletta. Lue lisää kuiluista.

Kuvassa vasemmalla on Soukanväylän kuilurakennus ja oikealla Soukanväylän huoltotunnelin sisäänkäynti. Kuva: Iiro Mikola, Optivision Oy

Huoltotunneli: Huoltotunneli on nimensä mukaisesti huoltokäyttöön tarkoitettu tunneli, joka johtaa metroon. Tunneli on huollon käytössä, ei lainkaan matkustajien käytössä. Huoltotunnelin sisäänkäyntirakennukset näkyvät maan pinnalla.

Yhdystunneli: Yhdystunnelit yhdistävät rinnakkain louhitut metrotunnelit toisiinsa. Poikkeustilanteissa, kuten tulipalossa, matkustajat voivat turvallisesti poistua junasta yhdystunnelin kautta toiseen metrotunneliin. Yhdystunnelit on palo-osastoitu, jotta savu, tulipalo ja lämpö eivät pääse leviämään toiseen tunneliin. Yhdystunneleita on metrotunneleiden välillä noin 150 metrin välein. Matinkylästä Kivenlahteen yhdystunneleita on 32 kappaletta.

Yhdystunnelin ovet Kaitaan ja Finnoon metroasemien välillä. Ovet avautuvat automaattisesti poikkeustilanteessa. Kuva: Timo Kauppila, Indav Oy

Testaaminen: Järjestelmien testauksilla varmistetaan, että kaikki länsimetroon asennetut 52 eri järjestelmää toimivat suunnitellusti ja turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Järjestelmien testaus alkaa yksittäisten komponenttien pisteiden testaamisesta edeten yhä suurempien kokonaisuuksien testaamiseen, kuten toimintojen ja järjestelmien, asemien, asemien väliseen ja koko metroinfran testaamiseen. Lue lisää testaamisesta.

Pistetestaus: Jokainen länsimetron 52:een eri tekniseen järjestelmään liitetty laite, mittari ja komponentti testataan yksi kerrallaan. Tässä ns. pistetestauksessa varmistetaan, että laite on asennettu oikein ja toimii suunnitellun mukaisesti. Yhdellä laitteella voi olla useita pisteitä sen toimintojen mukaisesti.

Toimintakoe: Toimintakokeilla varmistetaan, että kaikki asennetut järjestelmät, kuten ilmanvaihto, savunpoisto, sähkönsyöttö, vesi- ja viemärijärjestelmät, toimivat suunnitellulla tavalla. Puolet toimintakokeista tehdään asemilla, puolet ratalinjalla.

Skenaariotestit: Skenaariotesteissä testataan järjestelmien toiminnallisuutta poikkeustilanteissa asemakohtaisesti ja aseman viereisellä rataosuudella. Poikkeustilanteita ovat tulipalo- ja tulvatilanteet sekä erimittaiset sähkökatkot. Kaikkien järjestelmien samanaikainen käyttö poikkeustilanteissa antaa kokonaiskuvan aseman valmiudesta sen jälkeen, kun yksittäiset laitteet ja komponentit on testattu pistetestauksissa ja järjestelmien toiminnallisuus toimintakokeissa.

Viranomaistarkastukset: Viranomaistarkastuksiin kuuluu pelastuslaitoksen ja rakennusvalvonnan tarkastukset, jotka tehdään skenaariotestien jälkeen. Pelastusviranomaiset tarkastavat metrojärjestelmän pelastussuunnitelman, jonka toimivuutta testataan erityispalotarkastuksissa. Rakennusvalvonta tekee lopputarkastuksen.

Big Room: Länsimetron Big room-malli on fyysinen tila ja toimintatapa. Big roomissa työskentelevät Länsimetro Oy, konsultit ja muut hankkeessa mukana olevat tahot. Big room -termi on yleisesti käytössä rakennusalalla ja sillä viitataan työskentelytapaa, jossa keskeistä on eri osapuolien toimiminen yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

 

 

 

 

 


Kirjoittaja on Länsimetron viestintäpäällikkö Marianne Partanen, joka itsekin on säännöllisesti aivan solmussa metron rakentamiseen liittyvien termien kirjossa, ja halusi avata niitä myös muille. Onko sinulla jokin metrotermi, jonka suomentamista kaipaat? Heitä kysymyksesi minulle esimerkiksi Länsimetron sosiaalisen median kanavissa tai palautekanavissa, niin teen parhaani selvittääkseni, mistä on kyse.

2020 Länsimetron viestinnässä – nalleja, videoita ja etäpalavereja

Suomesta tuskin löytyy henkilöä, joka ei tietäisi, mikä on Länsimetro. Tai ainakin kuvittelee tietävänsä. On olemassa aika ennen ja jälkeen länsimetron. Jättihanke näyttäytyy hyvin erilaisena projektin omalle työntekijälle, urakoitsijalle, asukkaalle, järjestelmätoimittajalle tai Itä-Suomessa asuvalle veronmaksajalle. Paketin kasassa pitäminen vaatii viestintää – paljon viestintää.

Jo vuodenkin mittainen projekti on aika pitkä. On kiehtovaa olla osana projektia, joka kestää kahdeksan vuotta. Me Länsimetron viestinnässä eletään mukana projektin vaiheissa ja käänteissä. Tiedotetaan rakentamisesta, taustoitetaan metron merkitystä investointina, raportoidaan omistajalle, vastataan toimittajalle ja ollaan yhteydessä asukkaisiin ja naapureihin. Oma kokonaisuutensa on liikenteellä olevaan metroon liittyvä viestintä. Länsimetro paitsi rakentaa, myös omistaa ja ylläpitää metroinfraa ja järjestelmiä Ruoholahdesta Matinkylään. Iso vastuu ja iso infraomaisuus. Jokaisella kohderyhmällä on oikeus saada tietoa viipymättä, oikein ja ymmärrettävästi.

Vuoden alussa viestintä ryhtyi hommiin tavoitteena kertoa rakentamisen etenemisestä mahdollisimman monikanavaisesti, tavaten asukkaita ja sidosryhmiä ja huolehtimalla myös projektin sisäisestä tiedonkulusta. Harjannostajaisia oli tulossa sekä toimittajien, asukkaiden ja päättäjien vierailuja rakenteilla oleville asemille suunniteltiin.

Korona lisäsi avoimuuden tarvetta

Vähänpä tiesimme siitä, millainen vuodesta 2020 tulee. 11.3. järjestettiin tämän vuoden viimeinen työmaavierailu. Seuraavana päivänä alkoi koronaviestintä. Projektissa piti varmistua, että projekti jatkuu ja työt etenevät.  Vierailut kiellettiin ja viestinnässä mietittiin uusia keinoja tavoittaa kohdeyleisöjä. Työstimme asemien videoesittelyjä ja teimme usein kysytyistä kysymyksistä videosarjan. Koronatiedottamisen käytäntöjä haettiin ja avoimuus korostui.

Nettisivuille avasimme rakentamisen seurannan, jossa visuaalisesti esitetään, miten eri töissä edetään. Päätimme viestinnässä tuoda projektinhallinnan tilannekuvan dataa verkkosivuille kaikille nähtäväksi.

Keväällä koronarajoitusten jatkuessa halusimme lisätä yhteenkuuluvuutta esimerkiksi vapun ja pääsiäisen somepostauksilla.  Halusimme tuoda esille positiivista mielikuvaa Länsimetrosta toimijana (ihmisiä mekin olemme), ja tuomalla esiin projektin pääviestejä vaikuttavuutta, yhdessä tekemistä, teknistä vaativuutta ja asemien vetovoimaisuutta ja arkkitehtuuria. Työmaa-aitoja korosti koronakevään ikoni: nalle.                

Koronan keskellä rakentaminen eteni ja asukasviestinnässä tiedotettiin rakentamisen vaikutuksista, vastattiin palautteisiin ja sisäisessä viestinnässä parannettiin tiedonkulkua ja sisäisen viestinnän kanavia.

Vastuullinen viestintä on avointa

Elokuussa juhlistettiin Espoo-päivää katutaiteella työmaa-aidoissa.

Kesäkuussa koronatilanne salli myös toimittajavierailuja työmaille. Iso, yhteiskunnallisesti merkittävä, julkinen hanke kiinnostaa ja sen pitääkin kiinnostaa toimittajia. Elokuussa myös nostettiin esille Turvallisin metrotyömaa-palkinnon ja Yhteistyö-palkinnon voittajia eri viestintäkanavissa. Turvallisuus ja yhteistyö ovat projektin keskeisiä tavoitteita.

Alkusyksystä oli selvää, että koronarajoitukset jatkuvat. Viestinnän painopistettä siirrettiin entistä enemmän videotuotantoon ja virtuaalisen metrovierailun työstäminen alkoi. Syksyllä aloitettiin myös Facebook Live-lähetykset.

Julkisuudessa alkusyksystä keskusteltiin harmaasta työvoimasta rakennusalalla. Länsimetro on tehnyt alusta alkaen töitä harmaan talouden kitkemiseksi rakennustyömailta. Toimme julkisuuteen, miten harmaata taloutta voidaan torjua muun muassa viranomaisyhteistyöllä, valvonnalla ja sähköisillä työkaluilla. Työ sillä saralla on jatkuvaa.

Länsimetron tarinat videoilla

Koronan myötä yhteydenpito mm. sidosryhmiin on tapahtunut etänä. Länsimetro ei ole pelkästään rakentamista vaan myös asemien seutujen kehittämisen huomioimista ja jatkuvaa vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa.

Loppuvuodesta julkaistiin kahdeksan metroaseman tarina videoina. Halusimme kertoa, millaisia ratkaisuja ykkösvaiheen asemien suunnittelussa on tehty, miten arkkitehtuurilla ilmennetään koko alueen identiteettiä ja miksi asemien pitää olla paitsi teknisesti moderneja ja esteettömiä myös esteettisesti kauniita. Haluamme herättää ylpeyden tunteita. Länsimetro on kuin unelmapari tosi-tv:ssä, asemien kauneus kohtaa metrojärjestelmän älykkyyden ja tavoitteisiin päästään yhdessä.

Marraskuussa pääsimme kertomaan mieluisaa tarinaa, kun DESING.TUNNE.METRO -videosarja julkaistiin. Asemista julkaistiin myös Facebook-live, jossa arkkitehtuurin merkityksestä keskustelivat arkkitehti Hannu Mikola (oik.), toimittaja Riku Rantala ja Länsimetron viestintäjohtaja Satu Linkola.

Monta tarinaa kerrottavaksi, erilaisia vaiheita ja paljon työtä.  Länsimetro-projektissa jokainen päivä on erilainen.

Satu Linkola
Kirjoittaja on Länsimetro Oy:n viestintäjohtaja. Länsimetron viestintätiimiin kuuluu lisäksi markkinointiviestinnän ja asukasviestinnän asiantuntijat.