Rekisteriseloste:

Länsimetro kakkosvaiheen Yhteistyömittarin käyttäjärekisteri.

1. Rekisterinpitäjä

Länsimetro Oy
Piispanportti 10, 02200 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viestintäpäällikkö
Sähköposti: marianne.partanen@lansimetro.fi
Puhelin: 0438259607

3. Rekisterin nimi

Länsimetron kakkosvaiheen yhteistyömittarin käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Länsimetro-hankkeen kakkosvaiheen yhteistyömittariin liittyvien kyselyjen lähettämiseksi sekä mahdollisiin yhteydenottoihin mitattavien asioiden sisällön tai mittarien tulosten johdosta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilön edustaman organisaation nimi, kieli sekä palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, vierailuajankohdat, asetukset, jne.).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään hankkeen rakennuskohteen projektinjohtourakoitsijan, Länsimetro Oy:n tai Celkee Oy:n toimesta esimerkiksi ennen yhteistyömittarin mittauspistettä, uuden urakan aloittamisen yhteydessä tai vastuiden vaihtuessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmällä, joka sijaitsee Yhdysvalloissa EU:n GDPR-lainsäädäntöön sitoutuneella toimijalla. Yhteistyömittarin toteutuksessa käytettävä Celkee Insight -palvelu ei siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilörekisteriä ylläpitävät nimetyt henkilöt kustakin kohdan 6 organisaatiosta. Henkilöt määrittelevät itse yhteistyömittarin käytön yhteydessä näytetäänkö heidän kirjoittamat kommentit nimellä varustettuna muille mittarin käyttäjille vai pidetäänkö kommentit nimettöminä.
Länsimetron kakkosvaiheen Yhteistyömittarin toteutuksessa käytettävän Celkee Insight -palvelun tietosuojakäytännöistä löydät lisätietoa täältä: http://www.celkee.fi/privacy-policy/

10. Tietojesi tarkastus, korjaus tai poisto-oikeus

Sinulla on lainmukainen oikeus tarkastaa palveluun tallennetut tietosi, ja voit myös pyytää virheellistä tietoa korjattavaksi. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista, jos rekisterin ylläpitäjällä ei ole laillista syytä henkilötietojesi käsittelyyn. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti henkilörekisterin henkilötietojen käsitteliälle osoitteeseen service@celkee