Hankinnat

Länsimetron hankintaketju oli yleensä seuraava:

Hankintailmoituksen julkaiseminen HILMAssa > hankinnasta kiinnostuneet toimittivat ilmoitettuun määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen Länsimetrolle > osallistumishakemusten käsittely > tarjouspyyntöjen lähettäminen niille, jotka täyttivät hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset > tarjousaika n. 4-6 viikkoa > tarjousten jättäminen.

Valitut pää- ja sivu-urakoitsijat 

Hankintamenettely

Länsimetro Oy noudatti hankinnoissaan erityisalojen hankintalakia. Sen mukaan Länsimetro kilpailutti hankinnat, jotka ylittivät EU:n kynnysarvot:

1) 418 000 euroa tavaroita ja palveluja koskevissa hankinnoissa; ja

2) 5 225 000 euroa rakennusurakoita koskevissa hankinnoissa.

Euroopan yhteisöjen komissio tarkistaa kynnysarvot kahden vuoden välein erityisalojen hankintadirektiivin 68 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja julkaisee tarkistetut kynnysarvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kerroimme sivustollamme kaikki hankintoihin liittyvät

  • tietopyynnöt
  • hankintailmoitukset
  • jälki-ilmoitukset

Sivuiltamme oli linkki HILMAan, jossa Länsimetron tietopyynnöt, hankintailmoitukset ja jälki-ilmoitukset julkaistiin. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.