Kustannukset

6Metro työllistää tuhansia

0Metron rakentamisella on merkittävä työllistävä vaikutus. Koko hankkeen aikana länsimetro on työllistänyt satoja suunnittelijoita. Työmaalle perehdytettyjä työntekijöitä oli Ruoholahti-Matinkylä osuudella 20 454.

Kaupungit ovat sopineet keskinäisestä kustannusjaosta rajalta poikki -periaatteen mukaisesti eli kumpikin maksaa omalla alueellaan syntyvät rakennuskustannukset. Kaupunkien osuudet jakautuvat niin, että Espoon osuus on noin 85 prosenttia ja Helsingin 15 prosenttia.

Matinkylä-Kivenlahti

Espoon kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi tarkennetun Matinkylä-Kivenlahti-osuuden hankesuunnitelman 19.3.2018 kokouksessaan. Tarkennettu kakkosvaiheen kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa.  Osuus luovutetaan operaattorin käyttöön vuoden 2023 aikana.

Valtuuston pöytäkirja 19.3. 

Ruoholahti-Matinkylä

Toteutettu metro on enemmän kuin hankesuunnitelmassa määritelty

Ruoholahti-Matinkylä -osuuden kokonaiskustannusennuste on 1 186 miljoonaa euroa, ennusteeseen sisältyvät vielä toteutettavat aseman ympäristön hankkeet esimerkiksi Matinkylässä. Hankkeen rakentamisen indeksikorjattu budjetti alkuperäisen hankesuunnitelman (2008) mukaiselle laajuudelle on 849 miljoonaa euroa (hankesuunnitelma 714 miljoonaa euroa + indeksikorjaus 135 miljoonaa euroa). Rakentamisen aikana Länsimetro-hankkeessa toteutettavien töiden laajuus muuttui paljon hankesuunnitelmassa määritellystä. Näillä muutoksilla metroa parannettiin ja sitä sovitettiin paremmin muuttuvaan kaupunkirakenteeseen, mutta muutokset myös vaikuttivat hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Teknisten tilojen laajuus kasvoi jopa yli puolella, kun esimerkiksi savunpoistoon tarvittavien kanavien määrä kasvoi  ja kiinteistötekniset järjestelmät nostettiin laitureiden alta ylemmäs varautumisena mahdollisiin vesivahinkoihin.  Matkustajille tärkeänä parannuksena esteettömyys päätettiin toteuttaa kaikilla sisäänkäynneillä. Hankesuunnitelmassa oli suunniteltu vain yksi esteetön sisäänkäynti jokaiselle asemalle. Nämä parannukset kasvattivat asemien rakennuskustannuksia, joka oli koko hankkeen suurimpia kustannusmuutoksia.

Myös kaupunkiympäristön muuttuminen ja kehittyminen asemien läheisyydessä vaikutti kustannuksiin. Esimerkiksi Koivusaaressa aseman maanpäällisen rakennuksen koko kasvoi merkittävästi, kun varauduttiin toisen kerroksen sisäänkäyntiin. Muutoksella huomioitiin kaupungin suunnitelma rakentaa tie asemarakennuksen ja Länsiväylän väliin.

Mikäli länsimetron ensimmäinen vaihe olisi toteutettu vain hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa, kustannukset olisivat olleet arviolta 933 miljoonaa euroa ja kustannusylitys kaikkiaan alle 10 prosenttia suhteessa indeksikorjattuun hankesuunnitelmaan. Hankesuunnitelmassa ei oltu huomioitu tämän kokoisissa hankkeissa tavanomaista riskivarausta. Riskivaraus on suurissa hankkeissa tyypillisesti noin 10 prosenttia. Arvioituna suhteessa hankesuunnitelman mukaiseen laajuuteen ja riskivaraus huomioiden, länsimetron kustannukset eivät poikkea merkittävästi suunnitellusta.

Kustannukset jakaantuvat seuraavasti Ruoholahti-Matinkylä

Kokonaiskustannusennuste 1 186 milj. euroa
Rakennusurakat 384 milj.
Louhintaurakat 298 milj.
LVI-urakat, sähköurakat, tietojärjestelmät, tasonvaihtolaitteet, ratatekniset urakat 246 milj.
Vuosaaren huoltoraide 2 milj.
Liityntäpysäköinti 26 milj.
Matinkylän bussiterminaali, liityntäpysäköinti 20 milj.
Työnaikainen suunnittelu 42 milj.
Suunnittelu: arkkitehtisuunnittelu, geotekniikka, ratatekniikka, kalliotekniikka, rakennetekniikka, talotekniikka 55 milj.
Pohjatutkimukset 6 milj.
Rakennuttaminen: projektinjohtopalvelut, mittauspalvelut, työmaavuokrat, työmaapalvelut jne. 63 milj.
Kiinteistöhuolto ja varaosat 9 milj.
Kustannusvaraus (ennen käyttöönottoa) 3 milj.
Hankevaraus 32 milj.