Metrovarikko

Länsimetro rakennuttaa metrovarikkoa Sammalvuoreen. Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy ja Aro-Systems Oy) toteuttaa Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan. Varikolla on edetty jo testausvaiheeseen ja se valmistuu 2020 aikana.

Rakentamisprojekti on valmis, kun Matinkylä-Kivenlahti-osuus luovutetaan liikennettä operoivan HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana. Koko projektin aikataulusta saat lisätietoa ja voit seurata muutamien keskeisten tilannehuoneesta poimittujen töiden etenemistä asemilla ja ratalinjalla rakentamisen sivulta.

Sammalvuoren työmaan yhteystiedot:

Työmaan päivystävä puhelin 050 343 7233
Työmaapäällikkö Juha Selin, juha.selin(at)kalliorakennus.com
Työmaan osoite: Tyskaksenkaari 7 (käyntiosoite Nöykkiönkatu 4), 02320 Espoo

Lisätietoja työmaasta:
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-13): 050 377 3700

Ympäristökeskuksen määrittelemät työskentelyajat (pdf)

Jatkomelulupa Sammalvuoren varikolle (pdf)

Sammalvuoren varikkotoiminnoille tehdään maan alle kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toiseen huoltotoiminnot. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys mitoitetaan kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys tulee olemaan noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäätyyn sijoitetaan lisäksi teknisiä tiloja. Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m. Varikko lämmitetään kokonaisuudessaan maalämmöllä ja jäähdytys toteutetaan hyödyntämällä matalalämpöistä pohjavettä. Louhinta- ja rakennusurakka aloitettiin vuonna 2016, ja se valmistuu vuonna 2020.

Metrovarikon maanpäällisten ja maanalaisten rakennustöiden sekä talotekniikkatöiden viimeistely jatkuu syksyllä 2020. Pääpaino varikon töissä on järjestelmien testauksessa.  Kaikki varikolle asennetut järjestelmät on testattu itsenäisestä, ja sen jälkeen varmistetaan, että järjestelmät toimivat yhdessä. Skenaariotestauksissa testataan eri järjestelmien väliset toiminnot poikkeustilanteissa, kuten tulipalon sattuessa huoltohallissa, ja varmistetaan, että järjestelmät toimivat kuten pitääkin. Syksyllä Sammalvuoressa oli käynnissä myös työmaa-alueen maisemointityöt.

Kuvapankista (Flickr) pääset kurkistamaan mille työmaalla näyttää ja miten rakentaminen etenee. Päivitämme kuvia työn edetessä

Metroa tehdään asukkaiden ja luonnon ehdoilla – lue lisää.