Metrovarikko

Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy ja Aro-Systems Oy) toteuttaa Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan. Louhinta- ja rakennusurakka aloitettiin vuonna 2016, ja se valmistuu vuonna 2020.

Sammalvuoren varikkotoiminnoille tehdään maan alle kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toiseen huoltotoiminnot. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys mitoitetaan kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys tulee olemaan noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäätyyn sijoitetaan lisäksi teknisiä tiloja. Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m.

Työmaalla käynnissä: 

Liityntäraiteella on käynnissä fibrokaapelointi.

Huoltohallissa ovat käynnissä mm. fibrokaapelointi, ilmanvaihtokanavan asennukset, maalämpöputkien asennus, oviasennukset sekä palokatkojen ja sprinklerien runkoputkien teko. Lisäksi käynnissä ovat vesi- ja viemärirunkojen asennus ja eristys, lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvät työt, valaisinasennukset sekä huoltopihan betonirakenteiden teko.

Sorvi- ja telihuoltotilassa käynnissä ovat ilmanvaihdon kanavaeristysten ja pellityksien teko, johtoteiden rakentaminen, pistorasiakeskuksen kaapelointi sekä valaisinasennukset.

Säilytyshallissa tehdään savunhallintapeltien kytkentöjä, viemäröintejä, poistumistiekäytävän saumaustöitä sekä teräslaitureiden asennustöitä.

Yhdystunneleissa käynnissä ovat maanrakennustyöt, antenni- ja jakaja-asennukset sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvät työt.

Sammalvuoren kuilulla käynnissä ovat nousukaapeloinnit ja Sammalvuorenportin kuilulla antenni- ja jakaja-asennukset. Henkilökunnan sisäänkäyntikuilulla käynnissä ovat mm. kuilun vesi- ja palovesiverkoston työt, sähkötyöt, lämmitys- ja jäähdytysputkien sekä vesijohtojen asennus.

Pumppaamolla käynnissä ovat ilmanvaihtokanavan asennukset ja lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvät työt.

Muita käynnissä olevia töitä ovat mm. palopeltien kaapelointi, kytkentä ja keskusasennukset, ryhmäkeskuksien kytkentä sekä kiinteistövalvontajärjestelmän valokuituhitsaukset.

Ympäristökeskuksen määrittelemät työskentelyajat 

Jatkomelulupa Sammalvuoren varikolle

Sammalvuoren työmaan yhteystiedot:

Työmaan päivystävä puhelin 050 343 7233
Työmaapäällikkö Paavo Kolehmainen, paavo.kolehmainen(at)kalliorakennus.com
Työmaan osoite: Tyskaksenkaari 7 (käyntiosoite Nöykkiönkatu 4) 02320 Espoo

Kuva suurempana