Metrovarikko

Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy ja Aro-Systems Oy) toteuttaa Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan. Louhinta- ja rakennusurakka aloitettiin vuonna 2016, ja se valmistuu vuonna 2020.

Sammalvuoren varikkotoiminnoille tehdään maan alle kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toiseen huoltotoiminnot. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys mitoitetaan kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys tulee olemaan noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäätyyn sijoitetaan lisäksi teknisiä tiloja. Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m.

Työmaalla käynnissä: 

Liityntäraiteella ovat käynnissä ryhmäkeskustyöt ja sprinklerin kattoasennukset.

Säilytyshallissa käynnissä ovat ilmanvaihdon eristystyöt, vesi- ja viemäriasennukset, vahva- ja heikkovirtakaapeloinnit, savunpoistopeltien kytkennät ja valaisinasennukset.

Huoltohallissa tehdään elastisia saumauksia, yhteiskannakointiasennuksia, ilmanvaihdon eristystöitä, sprinklerin kattoasennuksia ja ryhmäkeskustöitä. Lisäksi käynnissä ovat valaisimien asennukset, asennuslattian työt, ilmanvaihtokanavan asennukset, lämmitys- ja jäähdytysputkien asennustyöt ja rakennusautomaatiojärjestelmän työt.

Sammalvuorenportin kuilulla käynnissä ovat kuilun paineviemärien tekeminen, kuilun ulkopuolinen viemäröinti ja pihan tasaus sekä kuilun tukimuurityöt.

Henkilökunnan sisäänkäyntikuilulla tehdään ilmanvaihtoeristyksiä, tukimuuritöitä, piha-alueen profilointitöitä ja kaapelinsuojaputkien asennuksia sekä läpivientien tiivistystöitä ja rakennusautomaatiotöitä.

Käynnissä koko varikolla ovat oviasennukset ja kiskosiltatyöt.

Tulevia työvaiheita ovat mm. vesijohtoasennukset ja huoltohallin huoltomonttujen valaistukset.

Ympäristökeskuksen määrittelemät työskentelyajat 

Jatkomelulupa Sammalvuoren varikolle

Sammalvuoren työmaan yhteystiedot:

Työmaan päivystävä puhelin 050 343 7233
Työmaapäällikkö Paavo Kolehmainen, paavo.kolehmainen(at)kalliorakennus.com
Työmaan osoite: Nöykkiönkatu 4, 02320 Espoo (katso kuva)

Kuva suurempana