Metrovarikko

Länsimetro on rakennuttanut metrovarikon Sammalvuoreen. Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy ja Aro-Systems Oy) toteutti Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan. Kesäkuusta 2021 alkaen päätoteuttajana toimii Sweco PM Oy.

Koko projekti on valmis ja rakentaminen päättyy, kun Matinkylä-Kivenlahti-osuus luovutetaan liikennettä operoivan HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana. Koko projektin aikataulusta saat lisätietoa ja voit seurata muutamien keskeisten tilannehuoneesta poimittujen töiden etenemistä asemilla ja ratalinjalla rakentamisen sivulta.

Asemien ja kuilujen sijainnit löytyvät ratalinjauskartasta.

Varikon osoite on: Tyskaksenkaari 7, 02300 Espoo

Lisätietoja työmaasta:
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-13): 050 377 3700

Sammalvuoren varikkotoiminnoilla on maan alla kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toiseen huoltotoiminnot. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys on mitoutettu kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys on noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäätyyn sijoitetaan lisäksi teknisiä tiloja. Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m. Varikko lämmitetään kokonaisuudessaan maalämmöllä ja jäähdytys toteutetaan hyödyntämällä matalalämpöistä pohjavettä. Louhinta- ja rakennusurakka aloitettiin vuonna 2016, ja se valmistui vuonna 2020.

Kuvapankista (Flickr) pääset kurkistamaan mille työmaalla näyttää ja miten rakentaminen etenee. Päivitämme kuvia työn edetessä

Lue, miten metroa tehdään asukkaiden ja luonnon ehdoilla.