Metrovarikko

Länsimetro rakennutti metrovarikon Sammalvuoreen. Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy ja Aro-Systems Oy) toteutti Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan. Kesäkuusta 2021 alkaen päätoteuttajana toimii Sweco PM Oy.

Varikko otetaan käyttöön, kun matkustajaliikenne Matinkylä-Kivenlahti-osuudella alkaa 3.12.2022.

Asemien ja kuilujen sijainnit löytyvät ratalinjauskartasta.

Varikon osoite on: Tyskaksenkaari 7, 02300 Espoo

Sammalvuoren varikkotoiminnoilla on maan alla kaksi hallia – toisessa on junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toisessa on huoltotilat. Huoltohallista on erotettu omaksi tilakseen töhrynpoisto- sekä sorvitilat. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys on mitoitettu kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys on noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäädyssä on lisäksi teknisiä tiloja ja alue huoltoliikennettä varten.

Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m. Varikko lämmitetään kokonaisuudessaan maalämmöllä ja jäähdytys toteutetaan hyödyntämällä matalalämpöistä pohjavettä. Louhinta- ja rakennusurakka aloitettiin vuonna 2016, ja se valmistui vuonna 2020.

Kuvapankista (Flickr) pääset kurkistamaan mille työmaalla näyttää ja miten rakentaminen etenee. Päivitämme kuvia työn edetessä

Lue, miten metroa tehdään asukkaiden ja luonnon ehdoilla.