Metrovarikko

Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy ja Aro-Systems Oy) toteuttaa Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan. Louhinta- ja rakennusurakka aloitettiin vuonna 2016, ja se valmistuu vuonna 2020.

Sammalvuoren varikkotoiminnoille tehdään maan alle kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toiseen huoltotoiminnot. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys mitoitetaan kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys tulee olemaan noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäätyyn sijoitetaan lisäksi teknisiä tiloja. Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m.

Työmaalla käynnissä: 

Liityntäraiteella ovat käynnissä sprinklerin kattoasennukset.

Säilytyshallissa käynnissä ovat ilmanvaihdon eristystyöt, vesi- ja viemäriasennukset, vahva- ja heikkovirtakaapeloinnit, maadoitukset, teräslaitureiden rakennustekniset työt sekä savunpoistopeltien kytkennät ja valaisinasennukset.

Huoltohallissa tehdään savusulkuseinän asennustöitä, sosiaalitilojen alakattotöitä, yhteiskannakointiasennuksia, ilmanvaihdon eristystöitä, sprinklerin kattoasennuksia ja ryhmäkeskustöitä. Lisäksi käynnissä ovat valaisimien asennukset, ilmanvaihtokanavan asennukset, lämmitys- ja jäähdytysputkien asennustyöt, nousukaapeloinnit ja kiinteistövalvonnan sekä rakennusautomaatiojärjestelmän työt.

Sammalvuorenportin kuilulla käynnissä on kuilun paineviemärien tekeminen.

Henkilökunnan sisäänkäyntikuilulla tehdään ilmanvaihtoeristyksiä, vesikalusteiden asennustöitä, alakattojen asennustöitä, väliovien asennuksia, akustiikkalevytyksiä sekä läpivientien tiivistystöitä ja rakennusautomaatiotöitä.

Käynnissä koko varikolla ovat oviasennukset, lukitukset, palokatkotyöt, suojareleasettelut sekä liikuntasaumojen kittaustyöt.

Tulevia työvaiheita ovat mm. Sammalvuorenportin kuilun ilmanvaihtokanavan asennukset, kaasusammutusjärjestelmän asennustyöt sekä porraskaiteiden asennukset.

Ympäristökeskuksen määrittelemät työskentelyajat 

Jatkomelulupa Sammalvuoren varikolle

Sammalvuoren työmaan yhteystiedot:

Työmaan päivystävä puhelin 050 343 7233
Työmaapäällikkö Paavo Kolehmainen, paavo.kolehmainen(at)kalliorakennus.com
Työmaan osoite: Tyskaksenkaari 7 (käyntiosoite Nöykkiönkatu 4) 02320 Espoo

Kuva suurempana