Lisää talotekniikan asiantuntemusta Matinkylä-Kivenlahti – vaiheelle

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella sijaitsevan Finnoon aseman LVI-valvojana on aloittanut 21.8. insinööri (AMK) Antti Porkka.

Porkka on ollut mukana jo länsimetron ensimmäisen vaiheen (Ruoholahti-Matinkylä) rakentamisessa, kun hän työskenteli Matinkylän ja Koivusaaren asemien vastaavana ilmanvaihdon työnjohtajana Consti Talotekniikka Oy:n palveluksessa.

”Nyt pääsen sitten katsomaan asioita eri puolelta – valvon sitä, mitä aiemmin itse tein. Minulla on takana kymmenen vuotta urakointia, ja halusin uudenlaisia haasteita”, Porkka sanoo.

Porkalla on lisäksi aiempaa kokemusta toimitilojen, kuten sairaaloiden, erilaisten keskustan saneerauskohteiden ja logistiikkahallien talotekniikan rakentamisesta.

Lisätietoja: Ville Saksi, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja: 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Tunnelit kohtasivat ensimmäisen kerran länsimetron kakkosvaiheella

Länsimetron kakkosvaiheella (Matinkylä-Kivenlahti) on puhkaistu ensimmäinen yhteys kahden eri tunnelityömaan välillä. Finnoon ja Kaitaan tulevan ratalinjan tunnelit ovat nyt yhdistyneet. Länsimetron urakoissa kunkin työmaan tunneleita louhitaan samanaikaisesti, ja lopulta tunnelit yhdistyvät urakkarajalla.

Historiallinen puhkaisu tehtiin torstaina 10.8.2017 heti aamusta kello 7.

”Hyvin saatiin tunnelit kohtaamaan molemmista päistä, puhutaan ihan muutamien millien eroista tunnelien suuaukoilla”, sanoo Kaitaan työmaata valvova Aatu Airaksinen Länsimetro-projektista.

Tunneleiden välillä oli vielä ennen tämän aamun puhkaisua noin kolme metriä kiveä, ja sitä irtosi puhkaisussa noin 110 m3 tunnelia kohden.

Yhteensä louhinnoista on tällä hetkellä tehty länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella 88,3 prosenttia.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700

Näkymä tunnelista puhkaisun jälkeen. 

Finnoon Suomenlahdentien kuilulla aloitetaan louhinta elokuussa

Länsimetron Finnoon työmaalla sijaitsevalla Suomenlahdentien kuilulla aloitetaan louhinnat 16.8., kun lintujen pesimärauha päättyy.

Ensin Suomenlahdentien kuilulla tehdään pienimuotoisempaa tasauslouhintaa, joka kestää yhdestä kolmeen työpäivää. Louhintaporaukset aloitetaan syyskuussa, ja avolouhinta kestää syyskuun lopusta lokakuun alkuun. Loka-marraskuussa tehdään betonirakenteita, ja varsinainen kuilulouhinta metrotunneliin saakka saadaan tehtyä arviolta marraskuun lopussa ja joulukuun alkupuolella.

Länsimetro louhii myös kaksi HSY:n käyttöön tulevaa tuuletuskuilua tunnelista maanpintaan. Kuilut sijaitsevat osoitteessa Finnoonsilta 9. Näiden kuilujen louhintaporaukset on jo tehty, ja louhintaräjäytykset tehdään elokuun aikana.

Maanpäällistä louhintaa tehdään kaikilla kuilutyömailla maanantaista perjantaihin klo 7-18.

Mitä kuilut ovat? Lisätietoja kuiluista täällä.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Finnoon työmaan päivystävä puhelin (24/7): 050 421 3344

Länsimetron seurantapalvelusta voit seurata rakentamisen etenemistä. 

Finnoon työmaalla alkaa avolouhinta

Länsimetron Finnoon työmaalla ovat alkamassa avolouhintatyöt Finnoon työmaan länsipään tekniikkakuilulla sekä Meritien sisäänkäyntikuilulla ja itäisellä tekniikkakuilulla. Avolouhinta pitää sisällään räjäytyksiä, porausta, louheen lastausta sekä louheen ajoa. Avolouhintaa tehdään arkisin klo 7-18.

Läntisellä tekniikkakuilulla töitä tehdään viikoilla 21–25, ja tämän jälkeen työt jatkuvat noin kuuden viikon tauon jälkeen. Ympäristökeskuksen kanssa tehdyllä katselmuksella 24.5. seurattiin läntisen tekniikkakuilun räjäytyksen vaikutusta kosteikon linnustoon. Linnut eivät reagoineet havaittavasti räjähdyksen ääneen tai tärähdykseen, eivätkä hautoneet linnut poistuneet pesiltä.

Itäisellä tekniikkakuilulla poraustöitä tehdään viikoilla 20-27.  Lintujen reagointia räjäytystöihin seurattiin yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa itäisellä kuilulla 7.6. , eivätkä avolouhintatyöt aiheuttaneet havaittavaa haittaa linnuille. Itäpään kuilulla voidaan näin tehdä avolouhintatöitä pesimärauhan aikana. Meluntorjuntatoimenpiteenä ympäristökeskus esitti, että räjäytyksistä varoittava sireeni suunnattaisiin pois päin linnuista. Työmaa pyrkiikin jatkossa minimoimaan sireenin äänitason.

Itäisen kuilun vieressä olevalla pelastuslaitoksen käyttöön tarkoitetulla kuilulla louhintoja tehdään elokuun ja marraskuun 2017 välillä.

Meritien sisäänkäynnillä avolouhinta on käynnissä viikosta 21 lokakuulle saakka, ja tämän jälkeen sisäänkäynnillä jatkuu vinokuilun louhinta.

Finnoonsillan sisäänkäynnillä avo- ja kuilulouhinta alkaa marras- ja joulukuun vaihteessa, ja se valmistuu vuoden 2018 alkupuolella.

Lisätietoja:  Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700

Finnoon työmaalla huomioidaan lintujen pesintäaika – poraustöitä voidaan jatkaa kesällä

Länsimetro ottaa töissään huomioon lintujen vuotuisen pesimäajan. Finnoon metrotyömaan Suomenlahdentien kuilu sijaitsee lähellä lintujen pesimäpaikkana toimivaa kosteikkoa, joten paikan päällä teetettiin melumittaukset, joiden tarkoituksena oli selvittää, millaisia töitä voidaan jatkaa pesinnän häiriintymättä. Tarkoituksena oli varmistaa, ettei töistä aiheudu lintukosteikolle asemakaavamääräyksessä kiellettyä erittäin häiritsevää melua.

Mittauksia tehtiin yhteensä seitsemän kappaletta Suomenojan lintualtaiden pohjoisosissa, ja niissä selvisi, että työmaalla tehtävin järjestelyin ankkurointi- ja pulttiporausta sekä maankaivutöitä voidaan jatkaa myös kesän ajan. Työt tehdään meluvaimennuselementein ympäröidyssä pystykuilussa noin 4,5–10 metriä maanpinnan alapuolella.

”Kosteikon puolella poraus lisäsi mittausten mukaan taustamelua jonkin verran, joten siirrämme poraukseen energiaa tuottavan kompressorin suojaisampaan paikkaan meluaidan taa ja rakennamme vaneriseinän kompressorin taakse. Näin ankkuri- ja pulttiporauksia voidaan jatkaa myös kesällä”, sanoo Finnoon työmaan valvoja Tuomo Orpana.

Maan alla tehtävää tunnelilouhintaa on voitu jatkaa koko ajan normaalisti, ja se jatkuu kesälläkin. Maanpäällinen avolouhinta sen sijaan on pannassa pesimäajan päättymiseen, 15.8. saakka.

Mittauksissa todettiin myös, että työmaan melu on luonteeltaan tasaista, eikä siten häiritse lintuja samoin kuin iskumaiset äänet, jotka saisivat linnut lähtemään lentoon ja häiritsisivät pesintää.

Lisätietoja:

Finnoon työmaan päivystävä puhelin: 050 421 3344

Lasse Kämpe, ympäristötarkastaja, Espoon ympäristökeskus: 043 824 6048

Länsimetron palautepuhelin: 050 377 3700

Suomenlahdentien kuilun porapaalutus alkaa

Lemminkäinen Infra aloittaa Suomenlahdentien kuilun porapaalutustyön viikolla 3. Työn arvioitu kesto on 2-3 viikkoa. Paalutustyön jälkeen kuilutyöt jatkuvat muilla vähemmän melua aiheuttavilla työvaiheilla. Viikolla 2 kuilulla tehdään valmistelevia töitä mm. pontitustyötä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Työmaan päivystävä puhelin, Lemminkäinen Infra Oy, 050 421 3344

Työmaapäällikkö, Markku Okkonen, 0400 946 410

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, 050 377 3700

Pelastusharjoitus Finnoossa 29.11.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Finnoon työmaalla tiistaina 29.11.2016 klo 13.00 alkaen. Pelastuslaitos harjoittelee tulipalon sammutusta ja henkilöpelastusta louhintatyömaalla. Harjoituksen tukikohta on osoitteessa Finnoonsilta 9. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia.

Liikennettä ohjataan paikan päällä.

Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta:
Palomestari Petri Maunula, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. 043 826 7019
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392

Suomenlahdentien kuilun maanpäälliset työt alkavat

Lemminkäinen Infra aloittaa Suomenlahdentien kuilun maanpäälliset työt viikolla 45. Puut kaadetaan ja alueella tehdään stabilointityötä. Työmaa-alue aidataan ja tehdään tarvittavat liikennejärjestelyt. Porapaalutus ja muut varsinaiset kuilutyöt tehdään ensi vuoden puolella.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Työmaan päivystävä puhelin, Lemminkäinen Infra Oy, 050 421 3344

Työmaapäällikkö, Markku Okkonen, 0400 946 410

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, 050 377 3700

Finnoon aseman maanpäälliset työt alkamassa

Lemminkäinen Infra on aloittamassa Finnoon aseman maanpäälliset työt. Alueen kolme työmaa-aluetta aidataan ja tehdään tarvittavat liikennejärjestelyt.

Meritien sisäänkäynnillä HSY:n varikkorakennus puretaan ja alueella tehdään myös johtosiirtotöitä. Itäpään tekniikkakuilulla kuilutyöt alkavat porapaalutustöillä, jonka jälkeen paalutus jatkuu Finnoonsillan sisäänkäynnillä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin, Lemminkäinen Infra Oy, 050 421 3344
Työmaapäällikkö, Harri Vehola, 040 750 8564
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, 050 377 3700

Hyljetien kuilun maanpäälliset työt alkavat

SRV Infra aloittaa Hyljetien kuilun maanpäälliset työt viikolla 22. Alue aidataan ja pintamaat poistetaan. Työt jatkuvat porapaalutuksella ja maankaivutöillä viikolla 31. Kuilun louhinta alkaa vuodenvaihteessa. Kuilua louhitaan aluksi avolouhintana ja sen jälkeen alhaalta tunnelista. Avolouhinnasta varoitetaan äänimerkein. Avolouhintavaihe kestää 3-4 viikkoa.

Kuilun viereen sijoittuvalla alueella alkaa lisäksi louheen käsittely jatkokuljetusta varten.
Kaikkien työvaiheiden työajat ovat ma-pe klo 7-18.

Työajat ovat seuraavat:
Maankaivutyöt ma–pe 7–18
Maanpäälliset poraus- ja räjäytystyöt ma–pe 7–18
Maan- ja louheenajo ma–pe 7–18
Louheen välppäys ma–pe 7–18

Muina aikoina töitä tehdessä on edellytyksenä Espoon ympäristökeskuksen päätöksen mukaiset melumittaukset. Työt tullaan tekemään ma-pe 7-18

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin, SRV Infra Oy, puh. 040 183 0090
Projektipäällikkö Ville Järvinen, SRV Infra Oy puh. 0400 128 688
Työmaapäällikkö Risto Hast, SRV Infra Oy puh. 0400 459 827
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700