Metro tuo Finnooseen kokonaisen uuden kaupunginosan

Länsimetron Finnoon aseman rakentaminen etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Finnoosta tulee Länsiväylältä merenrantaan asti ulottuva 17 000 asukkaan kaupunginosa, jonka keskusta syntyy metroaseman ympärille.

Metro mahdollistaa uuden ekologisen kaupunginosan syntymisen. Alueelle saadaan toimivat joukkoliikenneyhteydet Espoon muihin kaupunginosiin ja Helsingin keskustaan. Finnoon omat palvelut rakennetaan kävelyetäisyydelle, joten siellä on helppo liikkua päästöttömästi. Finnoota kehitetään energiatehokkaana kestävän kehityksen mallialueena.

Urakassa rakennetaan Finnoon maanalainen asema, huoltotunneli ja siihen liittyvien yhdystunneleiden tunnelitilat sekä Meritien ja Finnoonsillan sisäänkäynnit. Lisäksi rakennetaan itäinen ja läntinen tekniikkakuilu sekä pelastuslaitoksen käyttöön erillinen kuiluyhteys. Rakennettavien tilojen pinta-ala on noin 22 000 m2. Urakassa valetaan yhteensä noin 11 000 m3 betonia ja erilaisia elementtejä asennetaan yli 4 000 m2.

”Metroaseman läheisyydessä rakennetaan tällä hetkellä tulevaa infraa. Aseman rakentamisen erityispiirteitä ovat myös viereisen lintukosteikon ja liito-oravien huomioiminen rakentamisen aikana. Esimerkiksi lintujen pesimäaikaan alueella ei tehdä melua aiheuttavia töitä. Aseman rakentaminen etenee suunnitellusti”, kertoo Finnoon aseman rakennuttajapäällikkö Mika Malkki Länsimetro-projektista.

Finnoon asemalle tulee myös Suomen pisimmät liukuportaat. Tällä hetkellä pisimmät löytyvät Länsimetron merenalaiselta metroasemalta Koivusaaresta.

”Finnoon aseman liukuportaiden pituus tulee olemaan noin 78 metriä. Koivusaaren portaiden rungon pituus on 76 metriä”, Malkki kuvailee.

Finnoon aseman rakentaminen toteutetaan GRK Infra Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n työyhteenliittymänä. Urakka alkoi noin vuosi sitten lokakuussa 2018. Parhaillaan asemalla tehdään betonivalujen ja elementtiasennusten lisäksi maalaustöitä ja teräsrungon asennuksia, sprinkler- ja palovesiputkiasennuksia sekä IV- ja putkitöitä. Lisäksi sivu-urakoista on ensimmäisenä alkanut pääsähkönjakelu-urakka.

”Työmaan vahvuus on tällä hetkellä 140 henkilöä. Suurin osa tekijöistä on tällä hetkellä rungon rakentajia, mutta sisävaiheen töiden sekä talotekniikka-asentajien osuus kasvaa päivä päivältä. Tulevan talven aikana aloittaa myös osa sivu-urakoista. Ensimmäiset kuilut ovat jo tavoittaneet maanpinnan tason ja aseman betonirunko on loppusuoralla”, kertoo TYL LM Finnoon projektipäällikkö Jaakko Mäkelä.

Metroasemien halutaan kuvastavan maanpäällistä maailmaa taiteen ja arkkitehtuurin avulla. Asemataide auttaa matkustajaa myös erottamaan asemat toisistaan. Finnoon aseman laituriseinän yläosaan tulee taiteilija Leena Nion teos ”Haavekuvia. Teoksen yksityiskohdat ovat merenrannan luonnosta ja viittaavat asemaan sijaintiin meren ja arvokkaan luontoalueen läheisyydessä.

Matinkylä-Kivenlahti-osuudella Länsimetro-projektissa rakennetaan seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa, minkä lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Sammalvuoreen tuleva maanalainen metrovarikko. Koko hanke etenee aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Tavoitteena on, että kokonaisuus luovutetaan liikennettä operoivan HKL:n käyttöön 2023.

Lisätietoja:

Länsimetro-projekti, rakennuttajapäällikkö, Mika Malkki, puh. 050 475 6477, mika.malkki(at)lansimetro.fi

GRK Infra Oy, projektipäällikkö Jaakko Mäkelä, puh 050 377 5152, jaakko.makela(at)grk.fi

Länsimetro Oy, viestintäjohtaja, Satu Linkola, puh. 046 8773392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

Finnoon aseman havainnekuva ja Leena Nion teos ”Haavekuvia”

Finnoo asemalaituri, alustava havainne

Finnoon työmaa-alueet ja havainne alueen kehittymisestä

Finnoo, sisäänkäynnit

Finnoon uusi rakennuttajapäällikkö: ”Innolla mukaan ainutlaatuiseen hankkeeseen”

Finnoon aseman rakennuttajapäällikkönä on aloittanut 11.2.2019 rakennusinsinööri Mika Malkki.

Rakennuttajapäällikkönä Malkin tärkein tavoite on huolehtia siitä, että Finnoon asema rakennetaan kustannus-, aika- ja laatutavoitteiden mukaisesti.

”Työ on alkanut ensimmäisellä viikolla vauhdikkaasti perehdytyksellä itse hankkeeseen, ja työmaahankin pääsen tutustumaan jo ensi päivinä”, Malkki sanoo.

Aiemmassa työssään Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialalla Malkki pääsi tutustumaan Lauttasaaren asemaan sen rakennusvaiheessa. Nyt hän saa itse olla vastuussa yhden uuden metroaseman rakennuttamisesta.

”Kun tuli mahdollisuus tulla mukaan projektiin, kiinnostus heräsi nopeasti. Tämä on aivan ainutlaatuinen hanke ja uusi tarjoaa uusia haasteita minulle”, Malkki sanoo.

Malkilla on pitkä kokemus kunta-alalta: hän on työskennellyt rakennuttamisen ja työnjohdon tehtävissä laajasti Helsingin ja Varkauden kaupungeilla ja Vihdin kunnassa. Helsingissä viimeisimpiä Malkin luotsaamia projekteja olivat Metropolia-ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen, Alppilan lukion ja Kalasataman koulun laajennuksen rakennuttaminen.

”Aseman rakennuttamisessa on paljon samaa kuin aiemmissa hankkeissa, joissa olen ollut mukana. Tietysti teknisiä järjestelmiä on metrossa enemmän, mutta odotan innolla uuden oppimista”, Malkki sanoo.

”Big room – työskentely on vakuuttanut minut toimivuudellaan heti alusta alkaen. Etenkin tilannehuone, jossa seurataan projektin etenemistä ja kustannuksia, on selvästi ainutlaatuinen toimintamalli”, Malkki lisää.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos testaa savuverhojen toimintaa Finnoon ja Matinkylän välillä

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos testaa rakentamisen aikaisten savuverhojen toimintaa ja savunpoistamista suurtehotuulettimella Matinkylän ja Finnoon välisellä rataosuudella torstaina 20.12. klo 20. Harjoitus kestää noin kaksi tuntia.

Paikalla voi näkyä harjoituksen aikana pelastusajoneuvoja, ja Suomenlahdentien kuilun alueella voi näkyä vaaratonta harjoitussavua. Savuhavainnoista ei tarvitse ilmoittaa hätäkeskukseen.

Savuverhot ovat työmaalla rakentamisen aikainen ratkaisu, ja ne liittyvät työmaaturvallisuuteen.

Lisätietoja:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, projektipäällikkö Tuukka Tuuli: 050 329 8261, tuukka.tuuli(at)espoo.fi

Finnoon aseman rakentaminen alkaa

Länsimetron Finnoon aseman rakennusurakka alkaa lokakuussa 2018. Urakan toteuttaa TYL LM Finnoo (Työyhteenliittymä Graniittirakennus Kallio Oy ja Aki Hyrkkönen Oy).

Urakassa rakennetaan Finnoon maanalainen asema, huoltotunneli ja siihen liittyvien yhdystunneleiden tunnelitilat sekä Meritien ja Finnoonsillan sisäänkäynnit. Lisäksi rakennetaan itäinen ja läntinen tekniikkakuilu sekä sammutusreitin kuilu.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella. Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.

Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

  • arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18
  • arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2022. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana urakat vastaanotetaan urakoitsijoilta sekä tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset. Vuonna 2023 asemat ja ratalinja luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Kerromme Finnoon rakennusurakasta enemmän asukastilaisuudessa maanantaina 8.10.2018 klo 17.30-18.30 Iivisniemen koululla (Arttelikuja 4). Tervetuloa!

Lisätietoja

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

GRK Oy:n yhteyshenkilö: jaakko.makela(at)grk.fi

Finnoon aseman urakoitsija valittu  

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden Finnoon aseman rakennusurakan on voittanut Työyhteenliittymä Graniittirakennus Kallio Oy ja Aki Hyrkkönen Oy. Urakan arvo on noin 58 miljoonaa euroa.

 Urakassa rakennetaan Finnoon maanalainen asema, huoltotunneli ja siihen liittyvien yhdystunneleiden tunnelitilat sekä Meritien ja Finnoonsillan sisäänkäynnit. Lisäksi rakennetaan itäinen ja läntinen tekniikkakuilu sekä sammutusreitin kuilu.

Rakennettavien tilojen pinta-ala on noin 22 000 m2. Urakassa valetaan yhteensä noin 11 000 m3 betonia ja erilaisia elementtejä asennetaan yli 4 000 m2. Finnoosta tulee Länsiväylältä merenrantaan asti ulottuva 17 000 asukkaan kaupunginosa, jonka keskusta syntyy metroaseman ympärille. Finnoon suojeltu lintukosteikko huomioidaan rakentamisen aikana. Esimerkiksi lintujen pesimäaikaan alueella ei tehdä melua aiheuttavia töitä.

Finnoon aseman rakentaminen toteutetaan GRK Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n työyhteenliittymänä. GRK voitti myös ratalinjan urakan kilpailutuksen. Ratalinjan urakka käynnistyi kesällä 2018.

”Finnoon aseman rakentaminen tuo synergiaetuja ja jatkuvuutta GRK:lla käynnissä jo olevalle ratalinjan urakalle. Työyhteenliittymän myötä tilaaja saa kahden eri organisaation monipuolisen kokemuksen ja osaamisen. Finnoon aseman rakentamisessa hyödynnetään GRK:n infra- ja radanrakennusalan osaamista sekä Aki Hyrkkönen Oy:n talotekniikka- ja toimitilaosaamista”, toteaa GRK Oy:n toimitusjohtaja Teemu Lantto.

Kakkosvaiheen rakentaminen etenee tavoitteiden mukaisesti.

”Rakentaminen etenee aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Rakennusurakat ovat jo käynnissä Soukassa, Kivenlahdessa, Kaitaalla ja ratalinjalla. Espoonlahden aseman projektinjohtourakoitsija valitaan sekin tämän vuoden aikana. Sammalvuoren varikon rakennusteknisistä töistä on valmiina jo yli 60 prosenttia”, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa:
Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Ville Saksi, puh.  040 823 2086, ville.saksi@lansimetro.fi
GRK Oy, toimitusjohtaja Teemu Lantto, puh. 040 772 7271, teemu.lantto@grk.fi
Aki Hyrkkönen Oy, toimitusjohtaja Aki Hyrkkönen, puh. 0400 174 295, aki.hyrkkonen@ah-oy.fi

Alustava havainnekuva Finnoon asemalaiturista. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy.

Projektiin mukaan uutta osaamista – Finnooseen rakennusvalvoja ja sähköasiantuntija, Kivenlahteen ja hankintatiimiin projekti-insinöörit

Länsimetro-projektissa on aloittanut uusia työntekijöitä: Heli Niesniemi projekti-insinöörinä, Juha Mäkipirtti Finnoon aseman rakennusvalvojana, Jari Järvinen Finnoon aseman sähköasiantuntijana sekä Anna-Stina Tähkävuori Kivenlahden projekti-insinöörinä.

Heli Niesniemi työskentelee hankintojen parissa. Länsimetron rakennusvaiheen hankinnat on jaettu rakennusurakoihin ja alistettuihin sivu-urakoihin, kuten hisseihin ja liukuportaisiin. Niesniemi keskittyy työssään alistettujen sivu-urakoiden tekemiseen.

Diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta aiemmin valmistunut Niesniemi opiskelee myös oikeustiedettä Helsingin yliopistossa.

”Oikeustieteen tuntemus on hyödyksi tässä työssä. Olen perehtynyt opinnoissani erityisesti kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin, joten hankintalainsäädäntö on tullut tutuksi myös sillä saralla. Tämä on unelmatyö sikäli, että tässä yhdistyy osaaminen molemmista tutkinnoista”, oikeusnotaarin opintoja viimeistelevä Niesniemi sanoo.

Aiemmin Niesniemi on työskennellyt mm. urakoitsijan palveluksessa NCC:llä, jossa hän eteni työmaalta työmaatoimihenkilön tehtäviin. Sittemmin hän ollut mukana monissa infrahankkeissa Sweco PM:n palveluksessa.

”Kun tuli mahdollisuus hypätä mukaan metrohankkeeseen, lähdin innostuneena mukaan. Tämä on uniikki ja äärimmäisen mielenkiintoinen hanke, jolla on paljon vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään”, Niesniemi sanoo.

Uudisrakentaminen ja pitkäaikainen kohde kiinnosti

Rakennusinsinööri Juha Mäkipirtti työskentelee Finnoon aseman rakennusvalvojana. Hän valvoo sitä, että urakoitsija noudattaa suunnitelmia ja sopimuksia ja noudattaa hyvää rakennustapaa.

Mäkipirtillä on valvojakokemusta noin 4,5 vuoden ajalta Demaco Oy:ltä. Hän on valvonut mm. sairaaloiden, koulujen, palvelinkeskusten ja kauppakeskusten rakentamista. Tätä ennen hän työskenteli YIT:n asuntorakennuspuolella yli 20 vuotta työnjohtotehtävissä.

”Minua kiinnostaa uudisrakentaminen, mitä metrokin edustaa. Pidän myös pitkäaikaisista kohteista, ja asemien rakentamisessa on paljon yhteistä suurten kauppakeskusten kanssa”, Mäkipirtti sanoo.

Heli Niesniemi ja Juha Mäkipirtti

Kokemusta Singaporen ja Italian kautta länsimetroon

Sähköasiantuntija Jari Järvinen tekee länsimetro-projektiin töitä rakennuttajatoimisto HTJ:n konsulttina. Tätä ennen hän on toiminut taloteknisenä päällikkönä toimitilarakentamisen projektinjohtourakoinnin parissa Skanskalla sekä ollut mukana rakennuttamassa jalostamoita Neste Jacobsilla työmaapäällikkönä ja valvojana.

Yhteensä Järviselle kertyy pitkä, yli 30 vuoden kokemus sähköalalta. Uraan mahtuu myös noin viisi vuotta ulkomailla, kun Järvinen työskenteli voimalaitosprojektissa Thaimaassa sekä öljynjalostamohankkeessa Singaporessa. Jalostamon suunnittelua tehtiin Italiassa, jossa Järvinen myös asui.

”Länsimetro kiinnosti, koska tämä on iso ja pitkä hanke. Olen aiemminkin ollut mukana isoissa hankkeissa, joten tämä tuntui omalta.”

Metro on osa tulevaisuuden liikennejärjestelmää

Anna-Stina Tähkävuori palaa projektiin äitiysvapaan jälkeen. Hän on ollut projektiorganisaatiossa mukana jo vuodesta 2012 lähtien suunnittelun ohjauksessa. Jo sitä ennen metro tuli tutuksi louhintaurakan työmaainsinöörinä YIT:n palveluksessa. Nyt työt jatkuvat Kivenlahden kohdeorganisaatiossa projekti-insinöörinä.

Tähkävuori huolehtii rakennusvaiheessa mm. Kivenlahden asemaurakan aikataulutuksesta, kustannusseurannasta ja laadunvarmistuksesta. Rakennusurakan käynnistyttyä osa työajasta tulee kulumaan työmaalla urakoitsijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä työskennellen.

Koulutukseltaan Tähkävuori on rakennustekniikan insinööri (AMK), ja opinnot jatkuvat työn ohessa liikenteen alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisella Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa. Opinnoissa Tähkävuori suuntautuu tulevaisuuden liikennejärjestelmään – opinnoissa pohditaan, kuinka esimerkiksi digitalisaatio ja automaatio sekä liikenteen palvelut tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden liikkumiseen.

”Metro on omalta osaltaan osa tulevaisuuden liikennettä. Länsimetro on loistava oppimisen paikka, koska täällä pääsee näkemään niin paljon erilaisia rakentamisen osa-alueita ja sitä, miten suurhanke etenee”, Tähkävuori sanoo.

Jari Järvinen ja Anna-Stina Tähkävuori

Finnoon asema sai oman kohdepäällikön

Länsimetro-projektissa on aloittanut 1.1.2018 kohdepäällikkönä Claes Stigzelius (DI). Stigzelius toimii kohdepäällikkönä Matinkylä-Kivenlahti-osuuden Finnoon asemalla.

”Kohdepäällikkönä johdan rakennuttamista yhdessä rakennuttajapäällikön kanssa. Käyn esimerkiksi sopimusneuvotteluja urakoitsijoiden kanssa ja työmaa-aikana olen tiiviisti yhteydessä urakoitsijoihin. Kun rakentaminen alkaa, vietän yhä suuremman osan päivistäni työmaalla”, Stigzelius kertoo.

Stigzelius siirtyy länsimetro-projektiin rakennuttajakonsultti Sweco PM:n muista hankkeista. Sweco PM:ää edelsi noin 20 vuoden yrittäjäura, kun Stigzelius johti omaa rakennuttamisen konsultointiin erikoistunutta yritystään. Uransa varrella hän on ollut mukana rakennuttamassa mm. Bilteman ja Plantagenin myymälöitä.

”Länsimetro on minulle uudenlainen haaste, tämä on niin iso hanke. On hienoa oppia, kuinka näin suuri organisaatio toimii”, Stigzelius sanoo.

Ensimmäisen kuukautensa aikana länsimetrossa Stigzelius on perehtynyt hankkeeseen osallistumalla kokouksiin ja tutustumalla rakentamisen suunnitelmiin – sekä muihin länsimetrolaisiin.

”Vaikuttaa hyvältä ja rennolta työyhteisöltä, jossa saa olla oma itsensä”, Stigzelius sanoo.

Claes Stigzelius

Finnoon louhintatyömaalla järjestetään pelastusharjoitus 11.12.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Länsimetron louhintatyömaalla Finnoossa osoitteessa Finnoonsilta 9 maanantaina 11.12.2017 klo 13.00 alkaen.

Harjoitus kestää noin kahden tunnin ajan. Kuvitteelliseksi onnettomuustilanteeksi on valittu tulipalo tai sähköpalo. Harjoituksen osapuolia ovat Finnoon louhintatyömaan urakoitsija Lemminkäinen Oy, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sekä Länsimetro-projekti. Harjoitukseen osallistuu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kaksi pelastusyksikköä. Harjoituksen läheisyyteen varataan henkilöitä ohjaamaan liikennettä harjoituksen ajaksi.

Harjoitus on kahdeksas Matinkylä–Kivenlahti -osuudella järjestettävä pelastusharjoitus. Pelastusharjoituksissa pelastuslaitoksen henkilökunta pääsee tutustumaan louhinnan aikaisiin maanalaisiin olosuhteisiin.

Lisätietoa harjoituksesta

Palomestari Janne Räsänen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. 050 329 8949

Viestintäjohtaja Satu Linkola, Länsimetro-projekti, puh. 046 877 3392

 

 

Ykkös- ja kakkosvaiheen tunnelit yhdistyivät – tunneli puhkaistu Matinkylän ja Finnoon välillä

Länsimetron ykkös- ja kakkosvaiheen tunnelit yhdistyivät ensimmäisen kerran keskiviikkona 29.11., kun valmiin Matinkylän ratatunnelin ja louhintavaiheessa olevan Finnoon välille puhkaistiin yhteys eteläisessä ratatunnelissa. Pohjoinen ratatunneli yhdistetään viikolla 49.

Länsimetron urakoissa kunkin työmaan tunneleita louhitaan samanaikaisesti, ja lopulta tunnelit yhdistyvät urakkarajalla. Matinkylä-Finnoo -osuuden tunnelien välillä oli keskimäärin 3 metriä kiveä, joka poistettiin puhkaisussa.

Puhkaisu toteutettiin niin, ettei siitä aiheutunut haittaa käynnissä olevalle metroliikenteelle. Tunnelien puhkaisu tehtiin kaukana asemasta, noin 500 metrin etäisyydellä. Räjäytyksen voimakkuutta vähensivät myös paineseinä ja louhepenkka.

Matinkylä-Finnoo-välin jälkeen puhkaisematta on enää Espoonlahden ja Kivenlahden välinen tunneliosuus, joka puhkaistaan arviolta joulukuun puolivälissä.

Yhteensä louhinnoista on tällä hetkellä tehty länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella 93,4 prosenttia. Kakkosvaiheelle rakentuu viisi uutta metroasemaa Matinkylästä länteen: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700

Suomenlahdentien kuilulla louhintaa viikosta 47 alkaen

Länsimetron Finnoon työmaalla sijaitsevalla Suomenlahdentien kuilulla alkaa kuilulouhinta viikolla 47. Louhintaa tehdään pääosin tunnelilouhintana; kuilua louhitaan alhaalta tunnelista päin kohti maanpintaa. Viimeinen räjäytys maanpinnalle toteutetaan avolouhintana.

Räjäytystyöt kestävät noin kolme viikkoa, minkä jälkeen seuraavat lujitustyöt ja betonirakenteiden tekeminen. Kaikkiaan kuilun töiden arvioidaan valmistuvan maaliskuussa 2018.

Tunnelilouhintaa tehdään maanantaista perjantaihin klo 7 ja 22 välillä. Viimeisessä, avolouhintana toteutettavassa räjäytyksessä noudatetaan avolouhinnan työaikaa (ma-pe klo 7-18).

Mitä kuilut ovat? Lisätietoja kuiluista täällä.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Finnoon työmaan päivystävä puhelin (ympäri vuorokauden): 050 421 3344′