Finnoon louhintatyömaalla järjestetään pelastusharjoitus 11.12.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Länsimetron louhintatyömaalla Finnoossa osoitteessa Finnoonsilta 9 maanantaina 11.12.2017 klo 13.00 alkaen.

Harjoitus kestää noin kahden tunnin ajan. Kuvitteelliseksi onnettomuustilanteeksi on valittu tulipalo tai sähköpalo. Harjoituksen osapuolia ovat Finnoon louhintatyömaan urakoitsija Lemminkäinen Oy, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sekä Länsimetro-projekti. Harjoitukseen osallistuu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kaksi pelastusyksikköä. Harjoituksen läheisyyteen varataan henkilöitä ohjaamaan liikennettä harjoituksen ajaksi.

Harjoitus on kahdeksas Matinkylä–Kivenlahti -osuudella järjestettävä pelastusharjoitus. Pelastusharjoituksissa pelastuslaitoksen henkilökunta pääsee tutustumaan louhinnan aikaisiin maanalaisiin olosuhteisiin.

Lisätietoa harjoituksesta

Palomestari Janne Räsänen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. 050 329 8949

Viestintäjohtaja Satu Linkola, Länsimetro-projekti, puh. 046 877 3392

 

 

Ykkös- ja kakkosvaiheen tunnelit yhdistyivät – tunneli puhkaistu Matinkylän ja Finnoon välillä

Länsimetron ykkös- ja kakkosvaiheen tunnelit yhdistyivät ensimmäisen kerran keskiviikkona 29.11., kun valmiin Matinkylän ratatunnelin ja louhintavaiheessa olevan Finnoon välille puhkaistiin yhteys eteläisessä ratatunnelissa. Pohjoinen ratatunneli yhdistetään viikolla 49.

Länsimetron urakoissa kunkin työmaan tunneleita louhitaan samanaikaisesti, ja lopulta tunnelit yhdistyvät urakkarajalla. Matinkylä-Finnoo -osuuden tunnelien välillä oli keskimäärin 3 metriä kiveä, joka poistettiin puhkaisussa.

Puhkaisu toteutettiin niin, ettei siitä aiheutunut haittaa käynnissä olevalle metroliikenteelle. Tunnelien puhkaisu tehtiin kaukana asemasta, noin 500 metrin etäisyydellä. Räjäytyksen voimakkuutta vähensivät myös paineseinä ja louhepenkka.

Matinkylä-Finnoo-välin jälkeen puhkaisematta on enää Espoonlahden ja Kivenlahden välinen tunneliosuus, joka puhkaistaan arviolta joulukuun puolivälissä.

Yhteensä louhinnoista on tällä hetkellä tehty länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella 93,4 prosenttia. Kakkosvaiheelle rakentuu viisi uutta metroasemaa Matinkylästä länteen: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700

Suomenlahdentien kuilulla louhintaa viikosta 47 alkaen

Länsimetron Finnoon työmaalla sijaitsevalla Suomenlahdentien kuilulla alkaa kuilulouhinta viikolla 47. Louhintaa tehdään pääosin tunnelilouhintana; kuilua louhitaan alhaalta tunnelista päin kohti maanpintaa. Viimeinen räjäytys maanpinnalle toteutetaan avolouhintana.

Räjäytystyöt kestävät noin kolme viikkoa, minkä jälkeen seuraavat lujitustyöt ja betonirakenteiden tekeminen. Kaikkiaan kuilun töiden arvioidaan valmistuvan maaliskuussa 2018.

Tunnelilouhintaa tehdään maanantaista perjantaihin klo 7 ja 22 välillä. Viimeisessä, avolouhintana toteutettavassa räjäytyksessä noudatetaan avolouhinnan työaikaa (ma-pe klo 7-18).

Mitä kuilut ovat? Lisätietoja kuiluista täällä.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Finnoon työmaan päivystävä puhelin (ympäri vuorokauden): 050 421 3344′

Lisää talotekniikan asiantuntemusta Matinkylä-Kivenlahti – vaiheelle

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella sijaitsevan Finnoon aseman LVI-valvojana on aloittanut 21.8. insinööri (AMK) Antti Porkka.

Porkka on ollut mukana jo länsimetron ensimmäisen vaiheen (Ruoholahti-Matinkylä) rakentamisessa, kun hän työskenteli Matinkylän ja Koivusaaren asemien vastaavana ilmanvaihdon työnjohtajana Consti Talotekniikka Oy:n palveluksessa.

”Nyt pääsen sitten katsomaan asioita eri puolelta – valvon sitä, mitä aiemmin itse tein. Minulla on takana kymmenen vuotta urakointia, ja halusin uudenlaisia haasteita”, Porkka sanoo.

Porkalla on lisäksi aiempaa kokemusta toimitilojen, kuten sairaaloiden, erilaisten keskustan saneerauskohteiden ja logistiikkahallien talotekniikan rakentamisesta.

Lisätietoja: Ville Saksi, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja: 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Tunnelit kohtasivat ensimmäisen kerran länsimetron kakkosvaiheella

Länsimetron kakkosvaiheella (Matinkylä-Kivenlahti) on puhkaistu ensimmäinen yhteys kahden eri tunnelityömaan välillä. Finnoon ja Kaitaan tulevan ratalinjan tunnelit ovat nyt yhdistyneet. Länsimetron urakoissa kunkin työmaan tunneleita louhitaan samanaikaisesti, ja lopulta tunnelit yhdistyvät urakkarajalla.

Historiallinen puhkaisu tehtiin torstaina 10.8.2017 heti aamusta kello 7.

”Hyvin saatiin tunnelit kohtaamaan molemmista päistä, puhutaan ihan muutamien millien eroista tunnelien suuaukoilla”, sanoo Kaitaan työmaata valvova Aatu Airaksinen Länsimetro-projektista.

Tunneleiden välillä oli vielä ennen tämän aamun puhkaisua noin kolme metriä kiveä, ja sitä irtosi puhkaisussa noin 110 m3 tunnelia kohden.

Yhteensä louhinnoista on tällä hetkellä tehty länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella 88,3 prosenttia.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700

Näkymä tunnelista puhkaisun jälkeen. 

Finnoon Suomenlahdentien kuilulla aloitetaan louhinta elokuussa

Länsimetron Finnoon työmaalla sijaitsevalla Suomenlahdentien kuilulla aloitetaan louhinnat 16.8., kun lintujen pesimärauha päättyy.

Ensin Suomenlahdentien kuilulla tehdään pienimuotoisempaa tasauslouhintaa, joka kestää yhdestä kolmeen työpäivää. Louhintaporaukset aloitetaan syyskuussa, ja avolouhinta kestää syyskuun lopusta lokakuun alkuun. Loka-marraskuussa tehdään betonirakenteita, ja varsinainen kuilulouhinta metrotunneliin saakka saadaan tehtyä arviolta marraskuun lopussa ja joulukuun alkupuolella.

Länsimetro louhii myös kaksi HSY:n käyttöön tulevaa tuuletuskuilua tunnelista maanpintaan. Kuilut sijaitsevat osoitteessa Finnoonsilta 9. Näiden kuilujen louhintaporaukset on jo tehty, ja louhintaräjäytykset tehdään elokuun aikana.

Maanpäällistä louhintaa tehdään kaikilla kuilutyömailla maanantaista perjantaihin klo 7-18.

Mitä kuilut ovat? Lisätietoja kuiluista täällä.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Finnoon työmaan päivystävä puhelin (24/7): 050 421 3344

Länsimetron seurantapalvelusta voit seurata rakentamisen etenemistä. 

Finnoon työmaalla alkaa avolouhinta

Länsimetron Finnoon työmaalla ovat alkamassa avolouhintatyöt Finnoon työmaan länsipään tekniikkakuilulla sekä Meritien sisäänkäyntikuilulla ja itäisellä tekniikkakuilulla. Avolouhinta pitää sisällään räjäytyksiä, porausta, louheen lastausta sekä louheen ajoa. Avolouhintaa tehdään arkisin klo 7-18.

Läntisellä tekniikkakuilulla töitä tehdään viikoilla 21–25, ja tämän jälkeen työt jatkuvat noin kuuden viikon tauon jälkeen. Ympäristökeskuksen kanssa tehdyllä katselmuksella 24.5. seurattiin läntisen tekniikkakuilun räjäytyksen vaikutusta kosteikon linnustoon. Linnut eivät reagoineet havaittavasti räjähdyksen ääneen tai tärähdykseen, eivätkä hautoneet linnut poistuneet pesiltä.

Itäisellä tekniikkakuilulla poraustöitä tehdään viikoilla 20-27.  Lintujen reagointia räjäytystöihin seurattiin yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa itäisellä kuilulla 7.6. , eivätkä avolouhintatyöt aiheuttaneet havaittavaa haittaa linnuille. Itäpään kuilulla voidaan näin tehdä avolouhintatöitä pesimärauhan aikana. Meluntorjuntatoimenpiteenä ympäristökeskus esitti, että räjäytyksistä varoittava sireeni suunnattaisiin pois päin linnuista. Työmaa pyrkiikin jatkossa minimoimaan sireenin äänitason.

Itäisen kuilun vieressä olevalla pelastuslaitoksen käyttöön tarkoitetulla kuilulla louhintoja tehdään elokuun ja marraskuun 2017 välillä.

Meritien sisäänkäynnillä avolouhinta on käynnissä viikosta 21 lokakuulle saakka, ja tämän jälkeen sisäänkäynnillä jatkuu vinokuilun louhinta.

Finnoonsillan sisäänkäynnillä avo- ja kuilulouhinta alkaa marras- ja joulukuun vaihteessa, ja se valmistuu vuoden 2018 alkupuolella.

Lisätietoja:  Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700

Finnoon työmaalla huomioidaan lintujen pesintäaika – poraustöitä voidaan jatkaa kesällä

Länsimetro ottaa töissään huomioon lintujen vuotuisen pesimäajan. Finnoon metrotyömaan Suomenlahdentien kuilu sijaitsee lähellä lintujen pesimäpaikkana toimivaa kosteikkoa, joten paikan päällä teetettiin melumittaukset, joiden tarkoituksena oli selvittää, millaisia töitä voidaan jatkaa pesinnän häiriintymättä. Tarkoituksena oli varmistaa, ettei töistä aiheudu lintukosteikolle asemakaavamääräyksessä kiellettyä erittäin häiritsevää melua.

Mittauksia tehtiin yhteensä seitsemän kappaletta Suomenojan lintualtaiden pohjoisosissa, ja niissä selvisi, että työmaalla tehtävin järjestelyin ankkurointi- ja pulttiporausta sekä maankaivutöitä voidaan jatkaa myös kesän ajan. Työt tehdään meluvaimennuselementein ympäröidyssä pystykuilussa noin 4,5–10 metriä maanpinnan alapuolella.

”Kosteikon puolella poraus lisäsi mittausten mukaan taustamelua jonkin verran, joten siirrämme poraukseen energiaa tuottavan kompressorin suojaisampaan paikkaan meluaidan taa ja rakennamme vaneriseinän kompressorin taakse. Näin ankkuri- ja pulttiporauksia voidaan jatkaa myös kesällä”, sanoo Finnoon työmaan valvoja Tuomo Orpana.

Maan alla tehtävää tunnelilouhintaa on voitu jatkaa koko ajan normaalisti, ja se jatkuu kesälläkin. Maanpäällinen avolouhinta sen sijaan on pannassa pesimäajan päättymiseen, 15.8. saakka.

Mittauksissa todettiin myös, että työmaan melu on luonteeltaan tasaista, eikä siten häiritse lintuja samoin kuin iskumaiset äänet, jotka saisivat linnut lähtemään lentoon ja häiritsisivät pesintää.

Lisätietoja:

Finnoon työmaan päivystävä puhelin: 050 421 3344

Lasse Kämpe, ympäristötarkastaja, Espoon ympäristökeskus: 043 824 6048

Länsimetron palautepuhelin: 050 377 3700

Suomenlahdentien kuilun porapaalutus alkaa

Lemminkäinen Infra aloittaa Suomenlahdentien kuilun porapaalutustyön viikolla 3. Työn arvioitu kesto on 2-3 viikkoa. Paalutustyön jälkeen kuilutyöt jatkuvat muilla vähemmän melua aiheuttavilla työvaiheilla. Viikolla 2 kuilulla tehdään valmistelevia töitä mm. pontitustyötä.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Työmaan päivystävä puhelin, Lemminkäinen Infra Oy, 050 421 3344

Työmaapäällikkö, Markku Okkonen, 0400 946 410

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, 050 377 3700

Pelastusharjoitus Finnoossa 29.11.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Finnoon työmaalla tiistaina 29.11.2016 klo 13.00 alkaen. Pelastuslaitos harjoittelee tulipalon sammutusta ja henkilöpelastusta louhintatyömaalla. Harjoituksen tukikohta on osoitteessa Finnoonsilta 9. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia.

Liikennettä ohjataan paikan päällä.

Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta:
Palomestari Petri Maunula, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. 043 826 7019
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392