Ratalinjalle uusi valvoja – ”Odotan innolla työmaalle pääsemistä”

Länsimetro-projektissa on aloittanut alkavan ratalinjan päällysrakenneurakan valvojana Juha-Matti Pakka (DI).

Päällysrakenneurakkaan kuuluvat ratalinjalle asennettavat kiskot, pölkyt, vaihteet ja radan tukikerrokset. Valvojana Pakan tehtäviin kuuluu valvoa urakan sopimusteknistä laatua ja mm. kustannus- ja aikataulutavoitteissa pysymistä.

Aiemmin Pakka on työskennellyt NRC Group Finlandilla riskienhallinnan arvioinnin parissa. ISA-töiden ohessa Pakka osallistui erilaisiin ratateknisiin asiantuntijatehtäviin, joista yksi mm. oli Liikenne- ja viestintäministeriölle tehty selvitys satelliittipaikannuksen hyödyntämisestä tasoristeysturvallisuuden parantamisessa.

”Työni on ollut viime vuosina toimistopainotteista, ja odotan uudessa työssä innolla sitä, että pääsen työskentelemään paljon myös työmaaolosuhteissa”, Pakka sanoo.

Pakalla on nyt takanaan viikko työskentelyä Länsimetro-projektissa.

”Ilmapiiri ja työnteon tavat vaikuttavat oikein hyviltä. Tämä on iso ja kiinnostava hanke, ja edessä on tutustumista uusiin ihmisiin ja itse projektiin. Uskon, että voin oppia ja kehittyä tässä hankkeessa paljon ammatillisesti”, Pakka sanoo.

Länsimetron ratalinjaurakassa pumppaamotöitä Espoonlahdessa helmi-maaliskuussa

Länsimetron ratalinjaurakassa alkavat maanalaisen hulevesipumppaamon työt Espoonlahden urheilukentän läheisyydessä. Maanalaisesta pumppaamosta rakennetaan hulevesien purkuputki maanpinnalle, ja sen jälkeen rakennetaan maanpäällinen hulevesilinja, joka liitetään myöhemmin HSY:n verkkoon.

Työskentelystä aiheutuu varsinkin kallioporauksen aikana tavallista terävämpää ääntä – muista työvaiheista ei synny normaalia liikennettä suurempaa ääntä.

Maanpäälliset työt toteutetaan helmi-maaliskuussa 2019 maanantaista perjantaihin kello 7:00-18:00 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Veijo Rasanen, työnjohtaja, GRK Infra Oy: 050 4070120, veijo.rasanen(at)grk.fi

Mika Sandelin, lohkovastaava, GRK Infra Oy: 050 5229411, mika.sandelin(at)grk.fi

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kiskotoimittaja valittu

Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kiskot toimittaa Vossloh Rail Services Finland Oy. Urakan budjetti on 2,0 miljoonaa euroa.

Kiskoja asennetaan yhteensä 34 kilometriä. Kiskot toimitetaan 120 m pituisina Kouvolan Kaipiaisten kiskohitsaamolta. Kiskot viedään tunneliin Vuosaaresta ja kuljetaan kantametron läpi aina kakkosvaiheelle asti. Kiskotoimitus tehdään yöaikaan, niin että se ei häiritse liikenteellä olevaa metroa. Kiskojen asennus voi alkaa loppukesästä 2020 päällysrakenneurakan yhteydessä.

Vossloh Rail Services Finland Oy toimitti myös Länsimetron ensimmäisen osuuden kiskot ja on alan merkittävin toimija Suomessa.

Länsimetron kakkosvaiheen ratalinjan louhinta saatiin päätökseen tammikuussa 2018. Osuuden ratalinjaurakka alkoi kesällä 2018.  Graniittirakennus Kallio rakentaa ratalinjan urakassa 17,5 kilometriä ratalinjaa, seitsemän kuilua ja 32 yhdystunnelia. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy, tekninen johtaja Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi , puh.  050 390 6670

Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuuden viimeiset 120 metriä pitkät kiskot asennettiin paikoilleen Matinkylässä 4.12.2015. Kuvassa viimeisen kiskon hitsausta. Kuva: INDAV Oy

Matinkylä–­Kivenlahti–osuuden ratalinjan rakentaminen alkaa

Länsimetron kakkosvaiheen ratalinjan rakennustyöt alkavat kesäkuussa 2018. Ratalinjan louhinnat saatiin päätökseen vuoden alussa. Urakan toteuttaa Graniittirakennus Kallio Oy.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella Hyljetien kuilulle (Hyljetie 6, 02260 Espoo). Ratatunnelin rakenteita rakennetaan samanaikaisesti kolmella eri osuudella välillä Matinkylä-Kaitaa, Kaitaa-Espoonlahti sekä Espoonlahti-Kivenlahti.

Radan rakentaminen alkaa tunnelin rakennekerroksista ja betonirakenteista. Myöhemmin tunneliin rakennetaan mm. tukimuurielementit ja erilaisia kaapelointeja ja sinne tehdään sähkö- ja LVI-työt. Loppuvaiheen rakennustöihin kuuluu pölkkyjen ja sepelin vieminen tunneliin sekä kiskojen asentaminen paikoilleen. Sepelin vieminen ja pölkkyjen ja kiskojen asennus tehdään ratalinjan pääurakalle alistetussa päällysrakenneurakassa.

Matinkylä-Kivenlahti – osuuden seitsemän kilometrin pituisen ratalinjan lisäksi urakassa rakennetaan seitsemän kuilurakennusta ja 32 yhdystunnelia palosulkuineen.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.

Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

  • arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18
  • arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18 (enintään kymmenenä lauantaina), kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset sekä vastaanotetaan urakat rakennusurakoitsijalta. Vuonna 2023 ratalinja ja asemat luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Työmaa-alueet

Katso lisää tunnelin rakentamisesta

Lisätietoja:

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Graniittirakennus Kallio voitti länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden ratalinjan rakennusurakan

Länsimetron kakkosvaiheen ensimmäinen rakennusurakoitsija on valittu. Ratalinjan rakennusurakan kilpailutuksen voitti Graniittirakennus Kallio Oy. Urakan arvo on 58,5 miljoonaa euroa.

Ratalinjan urakassa rakennetaan 17,5 kilometriä ratalinjaa, seitsemän kuilua ja 32 yhdystunnelia. Kuilut ovat noin 600 metrin välein ratalinjalta maan pinnalle louhittuja aukkoja, joiden tehtävänä on ilmanvaihto, savunpoisto ja paineentasaus. Lisäksi kuilut toimivat hätäpoistumisteinä. Urakkaan kuuluu myös yhdystunneleiden rakenteiden rakentaminen palosulkuineen. Yhdystunneleiden tehtävänä on yhdistää kaksi rinnakkaista tunnelia toisiinsa ja varmistaa metron turvallisuus poikkeustilanteissa. Yhdystunneleita linjalla on noin 150-170 metrin välein.

Lisäksi urakassa asennetaan yhteensä 2 800 kappaletta poistumistie-elementtejä molempiin tunneleihin. Poistumistie-elementin kansi toimii myös turvallisena hätäpoistumistienä metrosta. Elementtien sisään asennetaan mm. 216 kilometriä kaapelisuojaputkea, lähes 17 kilometriä salaojaputkea ja 16 km hulevesiputkea.

Ratalinja ulottuu Matinkylästä länteen Kivenlahteen ja rakentaminen on logistisesti erittäin haastavaa.

”GRK-konsernin ydinosaamiseen kuuluu vaativien infrarakennushankkeiden toteuttaminen, suurten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen radanrakennusosaaminen. Urakan tuoma mahdollisuus vahvuuksiemme laajaan hyödyntämiseen tekee hankkeesta meille erityisen mielenkiintoisen ja merkityksellisen. Onnistuneeseen läpivientiin vaadittavien teknisen osaamisen ja koordinointitaitojen lisäksi tarvitaan erinomaisia yhteistoiminta- ja vuorovaikutustaitoja. Ne korostuvat myös työmuodoksi valitussa projektinjohtourakassa”, kertoo GRK:n toimitusjohtaja Teemu Lantto.

Viiden aseman rakennusurakoiden hankintailmoitukset on kaikki julkaistu ja urakoitsijavalinnat tehdään syksyyn mennessä. Mm. ratakiskot ja pölkyt sekä metron turvallisuuteen ja operointiin liittyvät järjestelmät kilpailutetaan erikseen. Hankkeessa kilpailutetaan yhteensä 24 sivu-urakkaa.  Sammalvuoren maanalainen metrovarikko on jo edennyt rakentamisvaiheeseen.

”Yhteistyö eri toimijoiden välillä korostuu suuressa hankkeessa. Jokainen rakennusurakka vastaa laajuudeltaan ostoskeskuksen tai teollisuuslaitoksen rakentamista. Meillä rakentuu samanaikaisesti viisi asemaa, ratalinja ja varikko. Ratalinjan urakassa yhteistyökyky useiden eri toimijoiden kanssa on erityisen tärkeää urakan ulottuessa Matinkylästä Kivenlahteen”, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Lisätietoa:
Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Ville Saksi, puh.  040 823 2086

Graniittirakennus Kallio Oy, toimitusjohtaja Teemu Lantto, puh. 040 772 7271

Louhittua tunnelia Soukassa. Kuva: Minna Alantie