Huoltotunnelin työmaa-alue laajenee Espoonlahdessa – jalankulku Ulappakadun kautta

Espoonlahden huoltotunnelin työmaa-aluetta laajennetaan 23.7. alkavasta viikosta lähtien.

Muutosten myötä osa aiemmin käytössä olleesta kevyen liikenteen väylästä poistuu käytöstä, ja kulku tapahtuu jatkossa Ulappakadun jo olemassa olevan kevyen liikenteen väylän kautta.

Uuden työmaa-alueen aitaaminen valmistuu viikon 30 lopussa. Työmaa-alueen laajuuden muutos liittyy Espoonlahden metroaseman rakennusurakan aloittamiseen, ja muutokset ovat voimassa rakennusurakan loppuun saakka.

Työmaa-alue ja uusi kevyen liikenteen reitti on kuvattu oheisessa kartassa.

Lisätietoja:

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Tunnelit avoinna Matinkylästä Kivenlahteen

Länsimetron kakkosvaiheen tunnelit yhdistyivät toisiinsa, kun Espoonlahden ja Kivenlahden ratatunnelien välille puhkaistiin yhteys 16.2.2018.

Länsimetron kakkosvaiheella on nyt yhdistetty kaikki ratatunnelit toisiinsa. Louhintaurakat alkoivat vuosien 2015 ja 2016 aikana, ja kunkin työmaan tunneleita louhittiin samanaikaisesti. Loppuvaiheessa tunneleita erottivat toisistaan ohuet kalliotulpat, jotka poistettiin louhintojen edettyä urakkarajoille.

Espoonlahti-Kivenlahti-väliä lukuun ottamatta kaikki ratatunnelien väliset tulpat poistettiin vuonna 2017 mukaan lukien varikon liittymä. Yhteys länsimetron ykkösvaiheen viimeiseltä asemalta Matinkylästä kakkosvaiheen ensimmäiselle asemalle Finnooseen avattiin marraskuussa 2017.

Viimeisessä puhkaisussa poistettiin noin kolme metriä kiveä, mikä vastaa noin 350 kiintokuutiota. Puhkaisu toteutettiin yhdellä räjäytyksellä.

Kakkosvaiheelle rakentuu viisi uutta metroasemaa Matinkylästä länteen: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko.

Maininkitien kuilulla louhintaa viikosta 47 alkaen

Länsimetron Espoonlahden työmaalla aloitetaan viikolla 47 Maininkitien kuilun louhintatyöt. Maininkitien kuilu on toinen Espoonlahden urakkaosuuden teknisistä kuiluista, jotka toimivat valmiissa metrossa poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuiluina.

Kuilun louhinnat aloitetaan louhintareikien porauksella, ja tämän jälkeen siirrytään louhintaräjäytyksiin. Louhintatyöt kestävät arviolta kolme viikkoa, ja niitä tehdään arkisin (ma-pe) klo 7 ja 18 välillä.  Työajat perustuvat Espoon ympäristökeskuksen myöntämään melulupaan.

Espoonlahden työmaalla jatkuvat työt myös asemalla, Espoonlahdentorin sisäänkäynnillä ja Opettajantien kuilulla. Koko työmaan tilanne on kuvattu Espoonlahden työmaasivulla.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Espoonlahden työmaan päivystävä puhelin (ympäri vuorokauden): 040 637 5377

Toimitilarakentamisen osaaja Espoonlahden projekti-insinööriksi

Länsimetro-projektissa on aloittanut 9.10. projekti-insinöörinä Patrik Kalteva (insinööri, AMK). Kalteva tulee työskentelemään Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – vaiheella Espoonlahden projekti-insinöörinä.

Kalteva siirtyy länsimetro-projektiin NCC:ltä, jossa hän työskenteli työnjohtajana ja laatuinsinöörinä. Kalteva oli mukana mm. Matinkylän metrokeskuksen rakentamisessa, ja kokemusta on karttunut myös Fazerin toimitilasaneerauksesta ja Alberga Business Parkin rakentamisesta. Consti Talotekniikassa Kalteva työskenteli vastaavana työnjohtajana linjasaneeraustöissä.

Töitä länsimetrossa Kalteva odottaa ensimmäisenä työpäivänään innokkain mielin.

”Tämä tilaisuus oli niin hyvä, että siihen oli pakko tarttua. Odotan sitä, että saan toimia tällaisessa ainutlaatuisessa ja mittavassa projektissa sekä huolehtia entistä isommista kokonaisuuksista”, Kalteva sanoo.

Patrik Kalteva ensimmäisenä työpäivänään länsimetro-projektissa.

Espoonlahdessa alkaa Espoonlahdentorin sisäänkäynnin louhinta – aseman louhintaa loppuvuoteen

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – vaiheen Espoonlahden työmaalla aloitetaan viikolla 40 Espoonlahdentorin sisäänkäynnin louhinta. Espoonlahdentori tulee olemaan toinen Espoonlahteen rakentuvan aseman sisäänkäynneistä.

Kuilun louhinnat aloitetaan maanantaina 2.10. porauksilla, ja saman viikon aikana käynnistyvät myös louhintaräjäytykset. Espoonlahdentorilla tehdään louhintatöitä arkisin klo 7 ja 18 välillä. Yhteensä louhinta- ja lujitustyöt kuilulla jatkuvat noin kahden kuukauden ajan.

Espoonlahdessa jatkuvat myös aseman louhinnat; näitä louhintatöitä voidaan tehdä klo 7 ja 22 välillä, ja aseman työt jatkuvat loppuvuoteen 2017.

Työajat perustuvat Espoon ympäristökeskuksen myöntämään melulupaan.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Espoonlahden työmaan päivystävä puhelin (24/7): 040 637 5377

Tunnelien yhdistämisessä superpäivä: puhkaisuja yhteensä neljällä eri työmaalla

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti –osuudella yhdistetään torstaina 7.9. tunneleita yhteensä neljän eri työmaan välillä. Länsimetron urakoissa kunkin työmaan tunneleita louhitaan samanaikaisesti, ja lopulta tunnelit yhdistyvät urakkarajalla. Tunnelien välillä on keskimäärin 3-6 metriä kiveä, joka poistetaan puhkaisussa.

Kaitaan ja Soukan välillä louhittujen tunnelien väliltä puhkaistaan viimeinen ohut kalliotulppa torstaina iltapäivällä, ja Sammalvuoren varikon ja Espoonlahden työmaan välillä puhkaisu tehdään illalla. Sammalvuoren ja Espoonlahden välillä puhkaisu tehdään osissa; ensin avataan kapeampi yhteys tunnelista toiseen, ja sen jälkeen syntynyttä aukkoa levitetään. Soukan ja Kaitaan välillä puhkaisu tehdään yhdellä räjäytyskerralla.

Länsimetron kakkosvaiheen ensimmäinen puhkaisu tehtiin 10.8. Kaitaan ja Finnoon välillä. Tuoreen puhkaisun myötä Kaitaan työmaalta avautuu siis tunneliyhteys molempiin ympäröiviin tunneleihin.

Yhteensä louhinnoista on tällä hetkellä tehty länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuudella 90 prosenttia. Louhintaa seuraa rakennusvaihe, joka on jo alkanut Sammalvuoren kohdalla.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9-15): 050 377 3700

Puhkaistu tunneli Kaitaan ja Soukan työmaiden välillä.

Opettajantien kuilulla alkaa tunnelilouhinta

Länsimetron Espoonlahden työmaalla sijaitsevalla Opettajantien kuilun työmaalla aloitetaan louhinta kuilun alapuolisissa tunneleissa perjantaina 25.8. Tunnelilouhinta jatkuu arviolta 3-4 viikkoa.

Opettajantien kuilu on jo puhkaistu maan pinnalle, joten tunnelilouhinnasta voi aiheutua meluhaittaa ympäristöön. Länsimetro noudattaa louhintatöissä Espoon ympäristökeskuksen myöntämää melulupaa.

Tunnelilouhinnan loputtua kuilulla alkavat lujitustyöt, joihin sisältyy mm. pulttien porausta. Kokonaisuudessaan töiden kuilulla arvioidaan jatkuvan marraskuulle 2017 saakka.

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Espoonlahden työmaan päivystävä puhelin (24/7): 040 637 5377

Lisää tietoa länsimetron kuiluista

Louhinnan etenemistä voi seurata länsimetron seurantapalvelussa (louhitut tunnelit näkyvät vihreinä).

Espoonlahdentorin sisäänkäynnin louhinta alkaa syys-lokakuussa

Länsimetron Espoonlahden työmaalla alkavat elokuussa erilaiset Espoonlahdentorin sisäänkäynnin louhimiseen liittyvät työt.

Käynnissä ovat jo kuilun kaulusrakennetyöt, jotka eivät aiheuta häiriötä ympäristöön. Noin viikolla 33 (14.8. alkavalla viikolla) aloitetaan kuilun louhintaporaus, ja varsinainen louhinta alkaa syys-lokakuun vaihteessa. Louhintatyöt aiheuttavat ympäristöön poraus- ja räjäytysmelua sekä louheen lastauksesta aiheutuvaa melua.

Sisäänkäynnin louhinta- ja lujitustyöt kestävät arviolta kaksi kuukautta. Töitä työmaalla tehdään meluluvan mukaisesti.

Lisätietoja antavat:

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Työmaan päivystävä puhelin (24/7): 040 637 5377

Voit seurata louhintojen etenemistä länsimetron seurantapalvelussa.

Opettajantien kuilulle levitetty vaimennustoimenpiteinä kumimattoja

Länsimetron Espoonlahden työmaalla sijaitsevalla Opettajantien kuilulla on puhkaistu yhteys maanpinnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että alhaalla tunnelissa tehtävät työt kuuluvat aiempaa helpommin maan päälle.

”Äänet kantautuvat nyt eri lailla, kun kuilu on avoinna, ja myös räjähdyskaasua voi olla näkyvissä”, sanoo Espoonlahden työmaata valvova Irina Juppi.

Tunnelista kantautuvaa ääntä on vaimennettu kuilun päälle asetetuilla raskailla kumimatoilla. Jos aikaisemmasta poikkeavaa ääntä tai räjäytystöistä aiheutuvaa räjähdyskaasua kuitenkin havaitsee, ei ole syytä huoleen. Tunnelissa tehdään normaaleja metrolouhintaan liittyviä töitä: louhintaa ja salaojitusta. Espoonlahdenkadun sisäänkäynnillä on käynnissä louhintapalkin teko.

Opettajantien kuilulla ei vielä ole käynnissä varsinaiseen kuiluun liittyviä maanpäällisiä töitä. Viikosta 31 alkaen kuilulla tehdään kanaalilouhintaa. Kuilun lujitustyöt käynnistyvät elokuun puolessa välissä ja jatkuvat arviolta puolitoista kuukautta. Lisäksi kuilun alapäässä tehdään pohjan louhintatöitä.

Lisää tietoa kuiluista, kuilurakennuksista ja niiden tarkoituksesta

Lisätietoja: Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Länsimetron louhinnat jatkuvat Maakravunkujan läheisyydessä elokuuhun

Länsimetron kakkosvaiheen työt ovat käynnissä Maakravunkuja 1:n läheisyydessä. Tähän saakka Maakravunkuja 1:n alla on louhittu liityntäraidetta, joka yhdistää Sammalvuoren varikon Espoonlahden tunneliosuuteen.

Viikolla 23 Sammalvuoren työmaan suurimmat louhinnat saadaan päätökseen Maakravunkujan läheisyydessä. Varikon louhintoja tehdään tämän jälkeen Länsiväylän pohjoispuolella, ja kokonaisuudessaan ne valmistuvat lokakuussa 2017.

Sammalvuoren louhintojen jälkeen louhintatöihin on luvassa pieni tauko, kunnes Espoonlahden työmaa aloittaa omat louhintansa puhkaistakseen yhteyden varikon tunneleihin. Nämä työt jatkuvat arviolta juhannukselta elokuuhun loppuun.

Työmailla tehdään louhintojen lisäksi tunnelien lujitustoimenpiteinä pultitusta ja ruiskubetonointia. Näistä työvaiheista ei aiheudu asukkailla merkittävää haittaa. Lisäksi päiväsaikaan tehdään porauksia. Louheen lastaus ja kuljetus Sammalvuoren työmaalta Nöykkiönkatua pitkin ovat mahdollisia myös yöaikaan ympäristökeskuksen myöntämän meluluvan mukaisesti.

Länsimetron seurantapalvelusta voi tarkastaa louhintojen etenemisen.  Jo louhitut tunnelit on kuvattu vihreällä värillä.

Lisätietoja

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Sammalvuoren varikon työmaan päivystävä puhelin: 050 343 7233

Espoonlahden työmaan päivystävä puhelin: 040 637 5377