Nyheter

Polisen övar i Kaitans metrostation i Esbo 16.3

På onsdagen den 16.3 håller Polisinrättningen i Västra Nyland en övning i Kaitans metrostation i Esbo.

Under övningen kommer det att synas fler poliser än vanligt. Med på övningen är personal även från olika myndigheter såsom Västra Nylands räddningsverk.

Övningen är en del av polisens normala utbildningsverksamhet. Under övningen får endast medverkande myndigheter vistas i metrostationen.

Esbovikens rökgasfläktar testas 9.–10.3.2022

Rökgasfläktarna på Esbovikens metrostation testas 9.–10.3.2022 kl. 8–16. Under testningen kan brummande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Fläktarna finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

Mer information
Västmetrons responsnummer: 050 377 3700 (mån–fre kl. 9–13)

Mossbergets rökgasfläktar testas 10.2.2022

Rökgasfläktarna på Mossbergets metrodepå testas 10.2.2022 kl. 8–16. Under testningen kan brummande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen i Mossbergets metrodepå. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Fläktarna finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

 

Mer information

Västmetrons responsnummer: 050 377 3700 (mån–fre kl. 9–13)

Rökevakuering testas i Mattby, Finno och Kaitans natten mellan 15 och 16 februari 2022

Rökgasfläktarna på Mattby, Finno och Kaitans metrostationer kommer att testas under natten 15–16.2.2022 kl. 23.45–5.00. Fläktarna som kommer att testas finns på följande stationer och adresser:

  • Kaitans metrostation, Ivisnäsgatan 5
  • Finno metrostation, Finnviksvägen 64
  • Finno metrostation, Finnviksvägen 62
  • Mattby metrostation, kvarteret vid den västra ingången, Finnviksvägen 9

Under testerna kan ett surrande ljud tidvis höras i stationernas närmaste omgivning. Fläktarna kommer även att testas på full effekt. Testerna genomförs nattetid då metrotrafiken står stilla.

Rökgasfläktarna används i händelse av brand för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs kanaler med röksektioner. Rökgasfläktar finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Provdrift av fläktarna ingår i den övergripande testningen på västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik. Systemens funktion testas alltid även på intilliggande station, det vill säga för Finno innebär det att även systemen i Mattby där metron redan är i trafik behöver testas. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik, medan avsnittet Gräsviken–Mattby har 32.

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av testerna.

Mer information

Västmetroprojektets hustekniska ingenjör Saija Tomppo, tfn 040 736 4286
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 26.1.2022

Verkställande direktören presenterade projektets årsöversikt 2021. Projektledaren presenterade en situationsrapport för byggprojektet Mattby–Stensvik. Byggarbetet fortskrider enligt den tidigare meddelade tidsplanen och kostnadskalkylen. Trafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas under 2023 när HST:s och HRT:s förberedande arbeten har slutförts. Provkörningar inleddes 21.6.2021 exakt på dagen enligt tidsplanen och fortsatte under hösten ända fram till Stensvik. Testningen av gränssnittet mellan Mattby station och det nya avsnittet slutfördes med godkänt resultat i september. Scenariotester, det vill säga testning av alla system i olika exceptionella situationer, genomfördes på Kaitans, Sökö och Finno stationer. Tester pågår på Stensviks och Esbovikens stationer. Testerna fortskrider enligt planerna.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för byggprojektet. Byggarbetet fortskrider i enlighet med budgeten.

Nästa styrelsemöte hålls 17.2.2022.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Stenviks, Esbovikens och Sökös rökgasfläktar testas 9.–11.2.2022 och 14.2.2022

Rökgasfläktarna på Stenviks, Esbovikens och Sökös metrostation testas 9.–11.2.2022 och 14.2.2022 kl. 8–16. Under testningen kan brummande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Fläktarna finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

Mer information
Västmetrons responsnummer: 050 377 3700 (mån–fre kl. 9–13)

Brandklockan ringer på Esboviken metrostation måndagen 31.1.2022 och metrostationens utrymningsmeddelanden kan höräs utanför stationen 31.1.-2.2.2022

På Esboviken station pågår tester av systemen som ska garantera passagerarnas säkerhet. Systemens funktion testas i exceptionella situationer, exempelvis bränder i olika delar av stationen eller elavbrott av olika längd.

Måndagen 31.1.2022 kl. 8–16 testas även brandlarmet och brandklockan kan då höras i området nära stationen.

Under testerna aktiveras även metrostationens utrymningsmeddelanden. Utropen kan höras utanför stationen från måndag till onsdag 31.–2.2.2022 kl. 8–16.

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Mossbergets rökgasfläktar testas 18.1.2022

Rökgasfläktarna på Mossbergets metrodepå testas 18.1.2022 kl. 8–16. Under testningen kan brummande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen i Mossbergets metrodepå och Esbovikens metrostation. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Fläktarna finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

Mer information
Västmetrons responsnummer: 050 377 3700 (mån–fre kl. 9–13)

Ny anslutningsparkering för cyklar vid Idrottsparkens station

Nya cykelparkeringsplatser finns nu tillgängliga för passagerarna vid den östra ingången till Idrottsparkens metrostation bredvid Bågparksstigen. Parkeringen har plats för 54 cyklar. Cykelställningarna av HST:s standardmodell är utan tak och med möjlighet att låsa fast cykelramen. Cykelställningarna installerades i början av december.

Karta över anslutningsparkeringarna vid Idrottsparkens station från HRT:s reseplanerare. Visste du att reseplaneraren även visar metrons anslutningsparkeringar och var de finns?
I början av december fick Idrottsparkens station 54 nya cykelparkeringsplatser. Cykelparkeringen ligger vid metrostationens östra ingång bredvid Bågparksstigen. Foto: M. Koskinen

Esbovikens och Stenviks rökgasfläktar testas 11.–14.1.2022

Rökgasfläktarna på Esbovikens metrostation och Stenviks metrostation testas 11.–14.1.2022 kl. 8–16. Under testningen kan brummande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Fläktarna finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

Mer information
Västmetrons responsnummer: 050 377 3700 (mån–fre kl. 9–13)