Lastning av krossad sten och ballast på Sälvägen och transporter till Kaitansvägens servicetunnel i maj–juli 2022

Krossad sten kommer att lastas på banlinjens byggarbetsbas på Sälvägen i Esbo mellan 26.5.–1.6.2022 må–sö kl. 7–22 och ballast lastas mellan 13.–17.6. och 28.6–8.7.2022 må–sö kl. 7–22. Lastningen kan orsaka buller i den närmaste omgivningen. Stenmaterial transporteras från Sälvägens lastningsområde till metrotunneln via Kaitansvägens servicetunnel. Transporterna utförs under nämnda tidpunkter och ökar trafiken mellan lastningsområdet och servicetunneln.

Lastningsområdet, servicetunneln och transportsträckan är markerade i blått på kartan.

Lastningen och transporteringen av krossad sten och ballast ingår i restaureringsarbetet av kontrollspåret och tågens nattförvaringsplats vid metrons befintliga västra ändstation på Mattby stations västra sida.  Utrymmets nuvarande användningsändamål som service- och förvaringsställe upphör och när metrotrafiken inleds kommer området att användas i metrotrafiken. Under restaureringsarbetet mellan 8.5.–15.7.2022 används rökventilationsfläkten i Distby schakt (Finnviksvägen 15) stundvis på låg effekt mellan kl. 7–22. Surrande ljud och damm kan uppstå i Distby schakts omgivning under driften.

 

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet medför.

 

Mer information
Byggarbetsplatsens telefonnummer tfn 050 516 7606